TheFool
thánh tôn

VÔ THƯỜNG HỌC CUNG

Đánh dấu 80 ngày

Đóng góp 90 bài


""

T-33: Tu Tiên Liền Phải Khí Vận Gia Thân

T-33: Tu Tiên Liền Phải Khí Vận Gia Thân


T-35: Từ Nhặt Tu Vi Bắt Đầu, Chế Tạo Cực Đạo Thế Gia

T-35: Từ Nhặt Tu Vi Bắt Đầu, Chế Tạo Cực Đạo Thế Gia


Q-3: Quét Ngang Võ Đạo: Từ Dự Báo Cơ Duyên Bắt Đầu

Q-3: Quét Ngang Võ Đạo: Từ Dự Báo Cơ Duyên Bắt Đầu


Q-2: Quỷ Dị Thế Giới: Thêm Điểm Tu Luyện Miễn Trừ Đại Giới

Q-2: Quỷ Dị Thế Giới: Thêm Điểm Tu Luyện Miễn Trừ Đại Giới


T-34: Tu Tiên Gia Tộc: Linh Thạch Tăng Thêm Hệ Thống

T-34: Tu Tiên Gia Tộc: Linh Thạch Tăng Thêm Hệ Thống


H-10: Huyền Huyễn: Ta Có Thể Xem Xét Nhân Sinh Kịch Bản

H-10: Huyền Huyễn: Ta Có Thể Xem Xét Nhân Sinh Kịch Bản


C-7: Cao Võ: Từ Giết Gà Bắt Đầu Quét Ngang Tinh Không

C-7: Cao Võ: Từ Giết Gà Bắt Đầu Quét Ngang Tinh Không


T-32: Trường Sinh Tu Tiên: Từ Đời Thứ Ba Đồng Đường Bắt Đầu

T-32: Trường Sinh Tu Tiên: Từ Đời Thứ Ba Đồng Đường Bắt Đầu


6 bộ phim hoạt hình chuyển thể được mong đợi nhất 8/2022 P1

phim hoạt hình


Mùa xuân của truyện tranh Trung Quốc đang đến

Mùa xuân của truyện tranh Trung Quốc đang đến


Vây xem yêu nhau não ca ca tìm đường chết - (T-16)

T-16: Toàn Bộ Vị Diện Đều Quỳ Cầu Nhân Vật Phản Diện Nữ Chính Làm Người


C-5: Cao Võ: Vạn Lần Trả Về, Ta Quét Ngang Chư Thiên

C-5: Cao Võ: Vạn Lần Trả Về, Ta Quét Ngang Chư Thiên


H-9: Huyền Huyễn: Từ Trong Bụng Mẹ Đánh Dấu, Xuất Thế Là Trùm Phản Diện

H-9: Huyền Huyễn: Từ Trong Bụng Mẹ Đánh Dấu, Xuất Thế Là Trùm Phản Diện


D-8: Đầu Tư Thiên Mệnh Tộc Nhân, Thực Lực Của Ta Là Toàn Tộc Tổng Hoà

D-8: Đầu Tư Thiên Mệnh Tộc Nhân, Thực Lực Của Ta Là Toàn Tộc Tổng Hoà


C-4: Cao Võ: Nghìn Lần Trưởng Thành Ta Đây, Cạc Cạc Loạn Giết

C-4: Cao Võ: Nghìn Lần Trưởng Thành Ta Đây, Cạc Cạc Loạn Giết


T-26: Ta Ở Trong Group Chat Mô Phỏng Con Đường Trường Sinh

T-26: Ta Ở Trong Group Chat Mô Phỏng Con Đường Trường Sinh


Danh sách siêu phàm - (T-27: Ta Trở Thành Trong Trò Chơi Nhân Vật Phản Diện Chi Vương)

T-27: Ta Trở Thành Trong Trò Chơi Nhân Vật Phản Diện Chi Vương


T-27: Ta Trở Thành Trong Trò Chơi Nhân Vật Phản Diện Chi Vương

T-27: Ta Trở Thành Trong Trò Chơi Nhân Vật Phản Diện Chi Vương


Q-1: Quét Ngang Võ Đạo: Phụ Thuộc Tính Chất Thêm Điểm Bắt Đầu

Q-1: Quét Ngang Võ Đạo: Phụ Thuộc Tính Chất Thêm Điểm Bắt Đầu


K-2: Kiếm Của Ta Ý Có Thể Vô Hạn Đề Thăng

K-2: Kiếm Của Ta Ý Có Thể Vô Hạn Đề Thăng


N-17: Nhân Sinh Mô Phỏng: Từ Dưỡng Sinh Công Bắt Đầu Thêm Dòng

N-17: Nhân Sinh Mô Phỏng: Từ Dưỡng Sinh Công Bắt Đầu Thêm Dòng


D-7: Dạy Học Trò Vạn Lần Trả Về, Vi Sư Chưa Từng Tàng Tư

D-7: Dạy Học Trò Vạn Lần Trả Về, Vi Sư Chưa Từng Tàng Tư


Truyện tranh Hồng Kông: Thời đại truyện tranh giấy đã tàn lụi!

Truyện tranh Hồng Kông


>Tân Phong Thần: Na Tra Trùng Sinh> Đánh giá của chuyên gia về thành tích

Na Tra


Truyện tranh Hồng Kông: Vì sao truyện tranh Hồng Kông xuống dốc?

Truyện tranh Hồng Kông từng được coi là một trong những đỉnh cao của truyện tranh Trung Quốc. Tuy nhiên, truyện tranh Hồng Kông trong mười năm qua


Sự khác biệt giữa truyện tranh Trung Quốc và truyện tranh Nhật Bản là gì?

Sự khác biệt giữa truyện tranh Trung Quốc và truyện tranh Nhật Bản là gì?


C-2: Cơ Duyên Của Ngươi Rất Tốt, Bây Giờ Là Của Ta!

C-2: Cơ Duyên Của Ngươi Rất Tốt, Bây Giờ Là Của Ta!


T-24: Thần Thoại Kỷ Nguyên, Ta Tiến Hóa Thành Hằng Tinh Cấp Cự Thú

T-24: Thần Thoại Kỷ Nguyên, Ta Tiến Hóa Thành Hằng Tinh Cấp Cự Thú


T-23: Ta, Goblin Hoàng Đế, Chi Phối Thế Giới

T-23: Ta, Goblin Hoàng Đế, Chi Phối Thế Giới


C-3: Cho Đại Đế Nhặt Xác, Ta Tăng Vọt Vạn Năm Tu Vi!

C-3: Cho Đại Đế Nhặt Xác, Ta Tăng Vọt Vạn Năm Tu Vi!


T-22: Tận Thế Tai Biến: Ta Độ Thuần Thục Mặt Ngoài

T-22: Tận Thế Tai Biến: Ta Độ Thuần Thục Mặt Ngoài


H-8: Huyền Huyễn: Tại Cẩu Đạo Bên Trong Trường Sinh, Đánh Dấu Bên Trong Vô Địch

H-8: Huyền Huyễn: Tại Cẩu Đạo Bên Trong Trường Sinh, Đánh Dấu Bên Trong Vô Địch


Năm bản sư tỷ tiểu thuyết, sư tỷ hung ác lên, căn bản là không có đại sư huynh chuyện P2

Thương Nhất Vệ


T-1: Trùm Phản Diện Ta Đây, Mỗi Ngày Tay Xoa Một Cái Hệ Thống

T-1: Trùm Phản Diện Ta Đây, Mỗi Ngày Tay Xoa Một Cái Hệ Thống


V-4: Võ Đạo Kỷ Nguyên: Từ Tập Chống Đẩy - Hít Đất Bắt Đầu Vô Địch

V-4: Võ Đạo Kỷ Nguyên: Từ Tập Chống Đẩy - Hít Đất Bắt Đầu Vô Địch


Chức năng hệ thống - T-4 Ta Đều Thành Ma Thần, Ngươi Để Ta Làm Nhân Vật Phản Diện

T-4: Ta Đều Thành Ma Thần, Ngươi Để Ta Làm Nhân Vật Phản Diện?


Mấy quyển tiểu thuyết liền tiểu biên cũng chìm nổi không thể tự kềm chế P2

Đạo Lạnh Nhân


Giới thiệu các khu vực trong Ngã Dục Phong Thiên

Ngã Dục Phong Thiên


B-3: Bắt Đầu Trường Sinh Vạn Cổ, Cẩu Đến Thiên Hoang Địa Lão

B-3: Bắt Đầu Trường Sinh Vạn Cổ, Cẩu Đến Thiên Hoang Địa Lão


Lăng Tiêu - T-7: Tu chân liêu thiên quần

T-7: Tu chân liêu thiên quần


Tiểu thuyết chịu Âu Mỹ trạch truy phủng, văn học mạng ra biển là vì truyền hình điện ảnh sớm

baidu


T-4: Ta Đều Thành Ma Thần, Ngươi Để Ta Làm Nhân Vật Phản Diện?

T-4: Ta Đều Thành Ma Thần, Ngươi Để Ta Làm Nhân Vật Phản Diện?


H-7: Huyền Huyễn: Nhân Vật Phản Diện Đầu Tư Phản Lợi, Tiểu Đệ 3000 Vạn

H-7: Huyền Huyễn: Nhân Vật Phản Diện Đầu Tư Phản Lợi, Tiểu Đệ 3000 Vạn


T-21: Thẻ Bài Của Ta Thiếu Nữ Vô Hạn Tiến Hóa

T-21: Thẻ Bài Của Ta Thiếu Nữ Vô Hạn Tiến Hóa


Review truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người, tác giả Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết, toàn văn 1930 chương, đã hoàn thành.


Đề cử ba quyển nhân vật chính là ẩn tàng đại lão tiểu thuyết, giả heo ăn thịt hổ sảng khoái điểm không ngừng, thư hữu đừng bỏ lỡ!

Sóng Nhĩ Thôi Thư


Mấy quyển tiểu thuyết liền tiểu biên cũng chìm nổi không thể tự kềm chế P1

Đạo Lạnh Nhân


Review năm bản sư tỷ tiểu thuyết, sư tỷ hung ác lên, căn bản là không có đại sư huynh chuyện - Thương Nhất Vệ

Thương Nhất Vệ


Đáng giá xem xét sáu bản tiểu thuyết, cố sự sinh động thú vị, càng xem càng đã nghiền (P2)

Tiểu quả cam thích kinh điển


Đáng giá xem xét sáu bản tiểu thuyết, cố sự sinh động thú vị, càng xem càng đã nghiền

Tiểu quả cam thích kinh điển


Nàng giang sơn ai cũng cướp không đi - (T-16)

T-16: Toàn Bộ Vị Diện Đều Quỳ Cầu Nhân Vật Phản Diện Nữ Chính Làm Người


T-17: Ta Tại Tu Tiên Thế Giới Làm Người Nhặt Xác

T-17: Ta Tại Tu Tiên Thế Giới Làm Người Nhặt Xác


D-2: Đối Tượng Hẹn Hò Là Thần Minh Chi Nữ

D-2: Đối Tượng Hẹn Hò Là Thần Minh Chi Nữ


Thiên Đế - T-7: Tu chân liêu thiên quần

T-7: Tu chân liêu thiên quần


N-12: Nhân Vật Phản Diện: Bắt Đầu Cướp Đoạt La Lỵ Kiếm Linh

N-12: Nhân Vật Phản Diện: Bắt Đầu Cướp Đoạt La Lỵ Kiếm Linh


T-16: Toàn Bộ Vị Diện Đều Quỳ Cầu Nhân Vật Phản Diện Nữ Chính Làm Người

T-16: Toàn Bộ Vị Diện Đều Quỳ Cầu Nhân Vật Phản Diện Nữ Chính Làm Người


Tạo hóa tiên tử - T-7: Tu chân liêu thiên quần

T-7: Tu chân liêu thiên quần


T-15: Trường Sinh Võ Đạo: Ta Có Một Bộ Huyền Thủy Xà Phân Thân

T-15: Trường Sinh Võ Đạo: Ta Có Một Bộ Huyền Thủy Xà Phân Thân


Mục Nô Kiều - T-7: Tu chân liêu thiên quần

T-7: Tu chân liêu thiên quần


Xích Tiêu Kiếm (T-7: Tu chân liêu thiên quần)

T-7: Tu chân liêu thiên quần


N-11: Nhân Vật Phản Diện: Cấm Khu Đế Tử! Ngủ Say Vạn Năm Phá Thần Nguyên

N-11: Nhân Vật Phản Diện: Cấm Khu Đế Tử! Ngủ Say Vạn Năm Phá Thần Nguyên


@#%x - T-7: Tu chân liêu thiên quần

T-7: Tu chân liêu thiên quần


Sở Các Chủ - T-7: Tu chân liêu thiên quần

T-7: Tu chân liêu thiên quần


V-3: Vũ Đạo Trưởng Sinh Từ Trong Đan Thuật Bắt Đầu

V-3: Vũ Đạo Trưởng Sinh Từ Trong Đan Thuật Bắt Đầu


Yêu Thần Ký 3D - Tales of Demons and Gods

Yêu Thần Ký 3D


Dân mạng đánh giá thế nào về Yêu Thần Khí 3D - Tales of Demons and Gods?

Yêu Thần Ký 3D


Triệu Mãn Duyên - Toàn chức pháp sư

Toàn chức pháp sư


Trương Tiểu Hầu - Toàn Chức Pháp Sư

Toàn chức pháp sư


Bạch Long - T-7: Tu chân liêu thiên quần

T-7: Tu chân liêu thiên quần


Lý Âm Trúc - T-7: Tu chân liêu thiên quần

T-7: Tu chân liêu thiên quần


Y-1: Yểu Thọ Rồi, Lão Tổ Lại Một Lần Nữa Nạp Thiếp !

Y-1: Yểu Thọ Rồi, Lão Tổ Lại Một Lần Nữa Nạp Thiếp !


Bách Luyện Thành Thần - Elevation to the Status of a God (2022)

Bách luyện thành thần 3D


Tống đầu gỗ - T-7: Tu chân liêu thiên quần

T-7: Tu chân liêu thiên quần


Diệp Tư - T-7: Tu chân liêu thiên quần

T-7: Tu chân liêu thiên quần


Đậu Đậu - T-7: Tu Chân Liêu Thiên Quần

T-7: Tu chân liêu thiên quần


Vũ Nhu Tử - T-7: Tu Chân Liêu Thiên Quần

T-7: Tu chân liêu thiên quần


Tô thị A Thập Lục - T-7: Tu chân liêu thiên quần

T-7: Tu chân liêu thiên quần


Thông Nương - T-7: Tu chân liêu thiên quần

T-7: Tu chân liêu thiên quần


Huyền Huyễn: Vai Phụ Không Muốn Làm Tiểu Đệ: Quyển sách này hay không?

H-4: Huyền Huyễn: Vai Phụ Không Muốn Làm Tiểu Đệ


Đánh giá một chút Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

D-3: Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm


Đánh Dấu Ngàn Năm, Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi: Dân mạng đánh giá thế nào?

D-5: Đánh Dấu Ngàn Năm, Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi


D-5: Đánh Dấu Ngàn Năm, Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi

D-5: Đánh Dấu Ngàn Năm, Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi


Đánh Dấu Ngàn Năm, Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi: Quyển sách này thế nào?

D-5: Đánh Dấu Ngàn Năm, Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi


T-6: Ta Trạch Trăm Năm Đi Ra Ngoài Đã Vô Địch

T-6: Ta Trạch Trăm Năm Đi Ra Ngoài Đã Vô Địch


T-2: Ta Nhân Vật Phản Diện Nghĩ Tẩy Trắng, Lại Thức Tỉnh Tào Tặc Máy Mô Phỏng

T-2: Ta Nhân Vật Phản Diện Nghĩ Tẩy Trắng, Lại Thức Tỉnh Tào Tặc Máy Mô Phỏng


N-5: Nhân Vật Phản Diện: Ma Đế Nghe Lệnh, Tru Sát Nhân Vật Chính

N-5: Nhân Vật Phản Diện: Ma Đế Nghe Lệnh, Tru Sát Nhân Vật Chính


T-3: Ta Có Một Trương Võ Học Mặt Ngoài

T-3: Ta Có Một Trương Võ Học Mặt Ngoài


D-1: Đạo Lữ Là Người Trùng Sinh, Bị Ta Nghe Lén Tiếng Lòng

D-1: Đạo Lữ Là Người Trùng Sinh, Bị Ta Nghe Lén Tiếng Lòng


N-3: Nhân Vật Phản Diện: Ta Cầu Nguyện Mong, Cừu Nhân Phải 2 Lần

N-3: Nhân Vật Phản Diện: Ta Cầu Nguyện Mong, Cừu Nhân Phải 2 Lần


N-6: Nhân Vật Phản Diện: Bắt Đầu Đoạt Lại Nữ Chính

N-6: Nhân Vật Phản Diện: Bắt Đầu Đoạt Lại Nữ Chính


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok