ĐỗLinh
cổ thánh

VÔ THƯỜNG HỌC CUNG

Đánh dấu 44 ngày

Đóng góp 109 bài


""

Đấu La Đại Lục: Ngọc Thiên Tâm

Ngọc Thiên Tâm, Đường Gia Tam Thiếu sở dị giới đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật, võ hồn Lam Điện Bá


Đấu La Đại Lục: Phong Tiếu Thiên

Phong Tiếu Thiên, Đường Gia Tam Thiếu sở dị thế đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật.


Đấu La Đại Lục: Thái Thản

Thái Thản, Đường Gia Tam Thiếu sở dị thế đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật. Lực Chi Nhất Tộc Tộc Trưở


Đấu La Đại Lục: Ngọc Nguyên Chấn

Ngọc Nguyên Chấn, truyện tranh 《 Đấu La Đại Lục 》 trung nhân vật, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc đương đại tộc trưởng, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc nhị đương


Đấu La Đại Lục: Tiểu Bạch

Tiểu Bạch, là Đường Gia Tam Thiếu sở truyện dài 《 Đấu La Đại Lục 》 trung nhân vật. Là mười vạn năm hồn thú Ma Hồn Đại Bạch Sa Chi Vương, tiền nhiệm Hải Thần Ba


Đấu La Đại Lục: Đường Nguyệt Hoa

Đường Nguyệt Hoa, Đường Gia Tam Thiếu sở dị thế đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 trung nhân vật.


Đấu La Đại Lục: Thủy Băng Nhi

Thủy Băng Nhi, Đường Gia Tam Thiếu sở dị thế đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật,


Đấu La Đại Lục: Triệu Vô Cực

Triệu Vô Cực, Đường Gia Tam Thiếu sở dị thế đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật


Đại Chúa Tể: Lạc Li

Lạc Li, nữ anh hùng sở dị thế đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đại Chúa Tể 》 cùng 《 Linh Lộ 》 nữ chính.


Đấu La Đại Lục Ⅳ Chung Cực Đấu La: Lưu Phong

Lưu Phong, Đường Gia Tam Thiếu sở huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục Ⅳ Chung Cực Đấu La 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật, tân một thế hệ Sử Lai Khắc


Đấu La Đại Lục Ⅳ Chung Cực Đấu La: Đường Vũ Cách

Đường Vũ Cách, là Đường Gia Tam Thiếu sở dị thế đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục Ⅳ Chung Cực Đấu La 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vậ


Đấu La Đại Lục Ⅳ Chung Cực Đấu La: Lam Mộng Cầm

Lam Mộng Cầm, là Đường Gia Tam Thiếu sở huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục Ⅳ Chung Cực Đấu La 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật.


Đấu La Đại Lục Ⅳ Chung Cực Đấu La: Tiền Lỗi

Tiền Lỗi, Đường Gia Tam Thiếu sở dị thế đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục Ⅳ Chung Cực Đấu La 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật


Đấu La Đại Lục Ⅲ Long Vương Truyền Thuyết: Từ Lạp Trí

Từ Lạp Trí, nam, Đường Gia Tam Thiếu sở tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục Ⅲ Long Vương Truyền Thuyết 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật.


Đấu La Đại Lục Ⅲ Long Vương Truyền Thuyết: Hứa Tiểu Ngôn

Hứa Tiểu Ngôn, là Đường Gia Tam Thiếu sở dị thế Đại Lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục Ⅲ Long Vương Truyền Thuyết 》 và diễn sinh tác phẩm trung n


Đấu La Đại Lục Ⅲ Long Vương Truyền Thuyết: Diệp Tinh Lan

Diệp Tinh Lan, nữ, Đường Gia Tam Thiếu sở huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục Ⅲ Long Vương Truyền Thuyết 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật.


Đấu La Đại Lục Ⅲ Long Vương Truyền Thuyết: Nhạc Chính Vũ

Nhạc Chính Vũ, Nam, Đường Gia Tam Thiếu sở tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục Ⅲ Long Vương Truyền Thuyết 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật. Thần Thánh Thiên Sứ g


Đấu La Đại Lục Ⅲ Long Vương Truyền Thuyết: Nguyên Ân Dạ Huy

Nguyên Ân Dạ Huy, Đường Gia Tam Thiếu sở tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục Ⅲ Long Vương truyền thuyết 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật, 《 Đấu La Đại Lục Ⅳ Chun


Đấu La Đại Lục Ⅲ Long Vương Truyền Thuyết: Tạ Giải

Tạ Giải, Đường Gia Tam Thiếu sở huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục Ⅲ Long Vương Truyền Thuyết 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật


Vũ Động Càn Khôn: Mộ Linh San

Mộ Linh San, là nhân vật trong tiểu thuyết 《 Vũ Động Càn Khôn 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật, thân phận thật sự là Bát Đại Tổ Phù chi nhất Sinh Tử Tổ Ph


Vũ Động Càn Khôn: Phù Tổ

Phù Tổ là nhân vật trong tiểu thuyết 《 Vũ Động Càn Khôn 》 và diễn sinh tác phẩm trung quan trọng nhân vật.


Vũ Động Càn Khôn: Lâm Viêm

Lâm Viêm, là một nhân vật trong tiểu thuyết giả tưởng phương Đông huyền huyễn tiểu thuyết 《 Vũ Động Càn Khôn 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật


Thần Ấn Vương Tọa: Lý Hinh

Lý Hinh, là Đường Gia Tam Thiếu sở huyền huyễn tiểu thuyết 《 Thần Ấn Vương Tọa 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật.


Thần Ấn Vương Tọa: Hạo Nguyệt

Hạo Nguyệt, là Đường Gia Tam Thiếu huyền huyễn tiểu thuyết 《 Thần Ấn Vương Tọa 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật, Long Hạo Thần tọa kỵ đồng bọn.


Đấu La Đại Lục: Cổ Dung

Cổ Dung, Đường Gia Tam Thiếu sở dị giới đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật, Thất Bảo Lưu Li Tông Hộ Tô


Đấu La Đại Lục: Ngọc Thiên Hằng

Ngọc Thiên Hằng, là 《 Đấu La Đại Lục 》 trung nhân vật, Lam Điện Bá Vương Long tuổi trẻ một thế hệ người xuất sắc, đồng thời cũng là Lam Điện Bá Vương Long gia t


Đấu La Đại Lục: Đường Khiếu

Đường Khiếu, Đường Gia Tam Thiếu sở dị thế đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật.


Đấu La Đại Lục: Ninh Phong Trí

Ninh Phong Trí, Đường Gia Tam Thiếu sở dị thế đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La đại lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật, Thất Bảo Lưu Li Tông


Đấu La Đại Lục: Ba Tái Tây

Ba Tái Tây, Đường Gia Tam Thiếu sở dị thế đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật, võ hồn Hải Thần, 99 cấp


Đấu La Đại Lục: Bạch Trầm Hương

Bạch Trầm Hương, Đường Gia Tam Thiếu sở dị giới đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật. Nguyên vì Hạo Thiê


Đấu La Đại Lục: Quỷ Mị

Quỷ Mị, Đường Gia Tam Thiếu sở dị thế đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật, Võ Hồn Điện ( Võ Hồn Đế Quốc


Đấu La Đại Lục: Đường Thần

Đường Thần, Đường Gia Tam Thiếu sở dị thế đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật, Hạo Thiên Tông tốt nhất


Đấu La Đại Lục: Thiên Tầm Tật

Thiên Tầm Tật, Đường Gia Tam Thiếu sở dị giới đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật, Võ Hồn Điện tiền dạy


Đấu La Đại Lục: Tần Minh

Tần Minh, huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật. Sử Lai Khắc học viện lần thứ nhất sinh viên tốt nghiệp, cũng là Sử La


Đấu La Đại Lục: Hàng Ma Đấu La

Hàng Ma Đấu La, Đường Gia Tam Thiếu sở dị giới đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật.


Đấu La Đại Lục: Phất Lan Đức

Phất Lan Đức, Đường Gia Tam Thiếu sở dị thế đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật. Sử Lai Khắc học viện n


Đấu La Đại Lục: Ngọc Tiểu Cương

Ngọc Tiểu Cương, Đường Gia Tam Thiếu sở dị thế đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật. Đường Tam lão sư ki


Đấu La Đại Lục: Liễu Nhị Long

Liễu Nhị Long, Đường Gia Tam Thiếu sở dị thế đại lục huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật, Hoàng Kim Thiết Tam Giác c


Đấu La Đại Lục: Qua Long

Qua Long, Đường Gia Tam Thiếu sở dị giới đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật, Thiên Đấu Đế Quốc cột trụ


Đấu La Đại Lục III Long Vương Truyền Thuyết: A Ngân

A Ngân, Đường Gia Tam Thiếu sở dị thế đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》《 Đấu La Đại Lục III Long Vương Truyền Thuyết 》 và diễn sinh tác ph


Đấu La Đại Lục: Ninh Vinh Vinh

Ninh Vinh Vinh, Đường Gia Tam Thiếu sở dị thế đại lục loại huyền huyễn hệ liệt tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật, đại thần vòn


Đấu La Đại Lục: Hồ Liệt Na

Hồ Liệt Na, Đường Gia Tam Thiếu sở dị thế đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật, Võ Hồn Điện Thánh Nữ, “H


Đấu La Đại Lục: Thiên Nhận Tuyết

Thiên Nhận Tuyết, Đường Gia Tam Thiếu sở dị thế đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật, ngã xuống Thiên Sử


Đấu La Đại Lục: Chu Trúc Thanh

Chu Trúc Thanh, Đường Gia Tam Thiếu sở dị thế đại lục loại hệ liệt huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật. Sơ đại Sử La


Đấu La Đại Lục: Áo Tư Tạp

Áo Tư Tạp, Đường Gia Tam Thiếu sở dị thế đại lục loại hệ liệt huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật. Sơ đại Sử Lai Khắ


Đấu La Đại Lục: Đái Mộc Bạch

Đái Mộc Bạch, Đường Gia Tam Thiếu sở dị thế đại lục loại hệ liệt huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật. Sơ đại Sử lai


Đấu La Đại Lục: Mã Hồng Tuấn

Mã Hồng Tuấn, Đường Gia Tam Thiếu sở hệ liệt huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung chủ yếu nhân vật.


Đấu La Đại Lục IV Chung Cực Đấu La: Đường Hiên Vũ

Đường Hiên Vũ ( nguyên danh Lam Hiên Vũ ), là Đường Gia Tam Thiếu sở huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục IV Chung Cực Đấu La 》 và diễn sinh tác phẩm trung


Đấu La Đại Lục Ⅲ Long Vương Truyền Thuyết: Cổ Nguyệt Na

Cổ Nguyệt Na, là Đường Gia Tam Thiếu sở huyền huyễn hệ liệt tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật, cũng là 《 Đấu La Đại Lục Ⅲ Long


Đấu La Đại Lục Ⅳ Chung Cực Đấu La: Bạch Tú Tú

Bạch Tú Tú, là Đường Gia Tam Thiếu sở dị thế đại lục loại huyền huyễn hệ liệt tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật, cũng là 《 Đấu


Phong Thần Ký: Bạch Thái

Bạch Thái, nữ, Trung Quốc Hong Kong truyện tranh 《 Phong Thần Ký 》 cập Trung Quốc nội địa cải biên 3D động họa 《 Võ Canh Kỷ 》 nữ chính.


Phong Thần Ký: A Cẩu

A Cẩu, Hồng Kông truyện tranh 《 Phong Thần Ký 》 cập Trung Quốc cải biên 3D động họa 《 Võ Canh Kỷ 》 nhân vật.


Phong Thần Ký: Võ Canh

Võ Canh, Trung Quốc Hồng Kông truyện tranh 《 Phong Thần Ký 》trung nam chính, nguyên hình vì Thương Trụ Vương Chi Tử Võ Canh.


Mộ Vương Chi Vương: Mộc Tuyết Ly

Mộc Tuyết Ly, phim hoạt hình 《 Mộ Vương Chi Vương 》 trung mỹ nữ nhân vật. Mộ Vương Thành tứ đại gia tộc đứng đầu Vong Xuyên gia tộc Thánh Nữ, tổ chế chủ yếu bảo


Mộ Vương Chi Vương: Mộ Dung Diệp

Mộ Dung Diệp, nam, là Mộ Vương thành Mộ Dung thế gia nhị công tử, chưởng quản phương nam bốn mộ. Hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng bằng vào hơn người mưu trí cùng th


Mộ Vương Chi Vương: Lâu Mãn Phong

Lâu Mãn Phong, giả thuyết nhân vật, nam, 20 tuổi, sản phẩm trong nước động họa 《 Mộ Vương Chi Vương 》 trung nam chính chi nhất.


Mộ Vương Chi Vương: Hàn Thiên Lạc

Hàn Thiên Lạc sản phẩm trong nước manga anime 《 Mộ Vương Chi Vương 》 trung nhân vật


Mộ Vương Chi Vương: Lạc Thời Thu

Lạc Thời Thu, nam, sản phẩm trong nước động họa 《 Mộ Vương Chi Vương 》 trung nam chính chi nhất.


Mộ Vương Chi Vương: Lâm Thủy Dao

Lâm Thủy Dao, sản phẩm trong nước động họa 《 Mộ Vương Chi Vương 》 trung nữ chính chi nhất.


Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn: Đại Hoa Bân

Đại Hoa Bân, Đường Gia Tam Thiếu sở dị thế đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn 》 và diễn sinh tác phẩm nam tính nhân vậ


Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn: Mộng Hồng Trần

Mộng Hồng Trần là Nhật Nguyệt Hoàng Gia hồn đạo sư học viện học viên, Minh Đức đường chủ Kính Hồng Trần cháu gái, Tiếu Hồng Trần muội. Ở chỗ Sử Lai Khắc


Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn: Chung Ly Ô

Chung Ly Ô, nam, là Đường Gia Tam Thiếu sở huyền huyễn tiểu thuyết 《 Tuyệt Thế Đường Môn 》 trung nhân vật. Thánh Linh Giáo giáo chủ, 98 cấp cường công hệ


Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn: Ngôn Thiếu Triết

Ngôn Thiếu Triết, nam, là Đường Gia Tam Thiếu sở huyền huyễn tiểu thuyết 《 Tuyệt Thế Đường Môn 》 trung quan trọng nhân vật, 97 cấp cường công hệ siêu cấp Đấu La


Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn: Huyền Tử

Huyền Tử, Đường Gia Tam Thiếu sở huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn 》 trung nhân vật trọng yếu.


Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn: Long Tiêu Dao

Long Tiêu Dao, Đường Gia Tam Thiếu sở dị thế đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật


Tuyệt Thế Đường Môn: Từ Thiên Nhiên

Từ Thiên Nhiên, Đường Gia Tam Thiếu sở huyền huyễn tiểu thuyết 《 Tuyệt Thế Đường Môn 》


Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn: Từ Vân Hãn

Từ Vân Hãn, Đường Gia Tam Thiếu sở thứ mười ba bộ trưởng thiên tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật. Ở tiể


Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn: Hòa Thái Đầu

Hòa Thái Đầu, Đường Gia Tam Thiếu sở tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật, tên họ thật Từ Hòa. Võ hồn Tuyế


Đấu La Đại Lục: Băng Đế

Băng Đế, là Đường Gia Tam Thiếu sở huyền huyễn hệ liệt tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm bên trong nhân vật.


Tuyệt Thế Đường Môn: Diệp Tịch Thủy

Diệp Tịch Thủy, là Đường Gia Tam Thiếu sở huyền huyễn tiểu thuyết 《 Tuyệt Thế Đường Môn 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật. Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao


Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn: Đại Hạo

Đại Hạo, Đường Gia Tam Thiếu sở huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật,


Đấu La Đại Lục: Thiên Mộng Băng Tàm

Thiên Mộng Băng Tàm, là Đường Gia Tam Thiếu sở hệ liệt tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục 》 và diễn sinh tác phẩm bên trong nhân vật.


Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn: Mục Ân

Mục Ân, Đường Gia Tam Thiếu sở dị thế đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật, Shrek


Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn: Tiêu Tiêu

Tiêu Tiêu, Đường Gia Tam Thiếu sở huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật.


Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn: Từ Tam Thạch

Từ Tam Thạch, Đường Gia Tam Thiếu sở huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật. “Shrek bảy quái” ch


Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn: Giang Nam Nam

Giang Nam Nam, nữ, internet tác gia Đường Gia Tam Thiếu sở tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật. Đời thứ h


Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn: Đường Nhã

Đường Nhã, là internet tác gia Đường Gia Tam Thiếu sở tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật, Đường Môn môn


Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn: Bối Bối

Bối Bối, là huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật.


Đấu La Đại Lục Ⅱ Tuyệt Thế Đường Môn: Vương Thu Nhi

Vương Thu Nhi, Đường Gia Tam Thiếu sở huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục Ⅱ Tuyệt Thế Đường Môn 》 và diễn sinh tác phẩm trung nữ tính nhân vật.


Thần Ấn Vương Tọa: Electrolux

Electrolux, Đường Gia Tam Thiếu sở huyền huyễn tiểu thuyết 《 Thần Ấn Vương Tọa 》 cùng 《 Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn 》


Thần Ấn Vương Tọa: Thánh Thải Nhi

Thánh Thải Nhi, Đường Gia Tam Thiếu sở huyền huyễn tiểu thuyết 《 Thần Ấn Vương Tọa 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật, thích khách Thánh Điện chi Luân Hồi T


Thần Ấn Vương Tọa: Long Tinh Vũ

Long Tinh Vũ, là Đường Gia Tam Thiếu sở dị thế đại lục loại huyền huyễn tiểu thuyết 《 Thần Ấn Vương Tọa 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật.


Thần Ấn Vương Tọa: Bạch Nguyệt

Bạch Nguyệt, là Đường Gia Tam Thiếu sở huyền huyễn tiểu thuyết 《 Thần Ấn Vương Tọa 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật.


Thần Ấn Vương Tọa: Thánh Linh Tâm

Thánh Linh Tâm, là Đường Gia Tam Thiếu sở tiểu thuyết 《 Thần Ấn Vương Tọa 》 và diễn sinh tác phẩm trung nhân vật.


Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn: Mã Tiểu Đào

Mã Tiểu Đào, Đường gia tam thiếu sở dị thế đại lục huyền huyễn tiểu thuyết 《 Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn 》


Thiếu Niên Ca Hành: Lôi Vô Kiệt

Lôi Vô Kiệt, nhân vật trọng yếu trong tiểu thuyết Thiếu Niên Ca Hành cùng anime cùng tên. Bề ngoài tuấn tú hồng y thiếu niên, người mặc phượng hoàng hỏa


Thiếu Niên Ca Hành: Tiêu Sắt

Tiêu Sắt, nhân vật trọng yếu trong tiểu thuyết Thiếu Niên Ca Hành và anime cùng tên, tên thật là Tiêu Sở Hà, sau khi trải qua đủ loại biến cố, từ đây ẩn thân...


Thiếu Niên Ca Hành: Tư Không Thiên Lạc

Tư Không Thiên Lạc là nhân vật trọng yếu trong tiểu thuyết võ hiệp Thiếu Niên Ca Hành và anime cùng tên, đã cùng Tiêu Sắt xác định quan hệ.


Thiếu Niên Ca Hành: Lý Hàn Y

Lý Hàn Y, nhân vật trọng yếu trong tiểu thuyết Thiếu Niên Ca Hành và anime cùng tên. Thiên hạ đệ nhất thành Tuyết Nguyệt thành Nhị Thành Chủ ...


Tiên Nghịch: Tư Đồ Nam

Tiên Nghịch: Tư Đồ Nam, là tiểu thuyết mạng Tiên Nghịch bên trong nhân vật, vì Thất Thải Tiên Tôn tam hồn thất phách bên trong Thanh phách chuyển thế ....


Quang Âm Chi Ngoại: Hứa Thanh

Hứa Thanh, là bên tai sở tiểu thuyết internet 《 Quang Âm Chi Ngoại 》 trung nhân vật, quyển sách nam chính.


Nghịch Thiên Tà Thần: Tô Linh Nhi

Tô Linh Nhi, hoả tinh dẫn lực sở tiểu thuyết 《 Nghịch Thiên Tà Thần 》 nữ chủ chi nhất


Nghịch Thiên Tà Thần: Tiêu Linh Tịch

Tiêu Linh Tịch, hoả tinh dẫn lực sở tiểu thuyết 《 Nghịch Thiên Tà Thần 》 nữ chủ,


Nghịch Thiên Tà Thần: Thần Hi

Thần Hi, là hoả tinh dẫn lực sở huyền huyễn tiểu thuyết 《 Nghịch Thiên Tà Thần 》 nữ chủ chi nhất


Nghịch Thiên Tà Thần: Thủy Mị Âm

Thủy Mị Âm, là hoả tinh dẫn lực sở huyền huyễn tiểu thuyết 《 Nghịch Thiên Tà Thần 》 nữ chính chi nhất,


Nghịch Thiên Tà Thần: Phượng Tuyết Nhi

Phượng Tuyết Nhi, hoả tinh dẫn lực sở huyền huyễn tiểu thuyết 《 Nghịch Thiên Tà Thần 》 nữ chủ chi nhất


Nghịch Thiên Tà Thần: Thải Chi

Thải Chi, tên thật Tinh Vũ. Là hoả tinh dẫn lực sở huyền huyễn tiểu thuyết 《 Nghịch Thiên Tà Thần 》


Tu La Võ Thần: Sở Phong

Sở Phong  là thiện lương ong mật sở tiểu thuyết 《 Tu La Võ Thần 》 trung nam chính. Sinh ra thiên tư bình thường, bị gia tộc trong ngoài phỉ nhổ, phụ thân Sở Hiê


Tu La Võ Thần: Đản Đản

Đản Đản, là tác gia thiện lương ong mật viết 《 Tu La Võ Thần 》 trung nhân vật, một con Tu La giới giới linh, hiện vì Sở Phong  Giới Linh. Đoán trước là Tu La li


Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Trương Huyền Lăng

Trương Huyền Lăng là nhân vật nam trong anime Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân. Huyền Vũ sơn Thiên Sư phủ Sùng Huyền Chân Nhân, Trương Tử Phàm phụ thân


Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Lý Tự Nguyên

Lý Tự Nguyên là nhân vật nam, là sản phẩm trong nước 3D võ hiệp phim hoạt hình 《 Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân 》, này nguyên hình vì ngũ đại thập quốc thời kỳ


Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Trương Tử Phàm

Trương Tử Phàm là nhân vật nam chính số 2 trong《 Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân 》. Lúc sinh ra đại tuyết mãn cung đao, ngày thường hào hoa phong nhã


Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Huỳnh Câu

Huỳnh Câu là nhân vật nữ trong《 Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân 》. Huyền Minh Giáo Tứ Đại Thi Tổ, Hầu Khanh tỷ tỷ, có được hai nhân cách


Vạn Giới Tiên Tung: Diệp Tinh Vân

Diệp Tinh Vân, Đạp Tuyết manga anime sáng tạo truyện tranh 《 Vạn Giới Tiên Tung 》 và diễn sinh tác phẩm nam chính.


Thôn Phệ Tinh Không: La Phong

La Phong, nhân vật chính trong tiểu thuyết khoa huyễn Thôn Phệ Tinh Không cùng với diễn sinh tác phẩm, bên trong Tuyết Ưng Lãnh Chúa là khách mời.


Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Viên Thiên Cương

Viên Thiên Cương là nhân vật nam《 Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân 》. Đại Đường quốc sư, Bất Lương Nhân tối cao thủ lĩnh, chỉ có lịch đại hoàng đế mới biết được


Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Lý Mậu Trinh

Lý Mậu Trinh là nhân vật nam《 Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân 》


《 Thần Mộ 》 Nhân vật thiên: Ta gọi Thần Hi, tại một cái sáng sớm bị ca ca tại trong bụi hoa nhặt được.

"Mộ Thần" là một bộ truyện huyền huyễn của Trung Quốc khá hay.


《 Thần Mộ 》 Nhân vật thiên: Đạm Đài thánh địa Mộng Khả Nhi, hận hận liền thành người một nhà.

"Mộ Thần" là một bộ truyện huyền huyễn của Trung Quốc khá hay.


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok