Phong Miên
dục thần

CHÍ TÔN ĐẠO TRÀNG

Đánh dấu 23 ngày

Đóng góp 11 bài


""

Hồn Đế Võ Thần: Tổng Hợp Câu Nói (8)

Tổng hợp


Hồn Đế Võ Thần: Tổng Hợp Câu Nói (7)

Những câu nói của nam chính tiểu thuyết Hồn Đế Võ Thần


Hồn Đế Võ Thần: Tổng Hợp Câu Nói (6)

Tình trưởng bối


Hồn Đế Võ Thần: Tổng Hợp Câu Nói (5)

Con đường tu hành, dường như chú định một người cô đơn, càng đi càng xa. Bằng hữu, thuộc hạ từng sóng vai chiến đấu, cũng chỉ là một hồi kỷ niệm.


Hồn Đế Võ Thần: Tổng Hợp Câu Nói (3)

Tình của Tiêu Dật (2)


Hồn Đế Võ Thần: Tổng Hợp Câu Nói (4)

Tình của Tiêu Dật (3)


Hồn Đế Võ Thần: Tổng Hợp Câu Nói (2)

Tình của Tiêu Dật (1)


Hồn Đế Võ Thần: Tổng Hợp Câu Nói (1)

Trích hay trong mười năm tìm thê của nam chính tiểu thuyết Hồn Đế Võ Thần.


Hồn Đế Võ Thần: Thế Giới Quan

Sơ lược thế giới quan của tiểu thuyết Hồn Đế Võ Thần.


Hồn Đế Võ Thần: Hệ Thống Tu Luyện

Sơ lược hệ thống tu luyện của tiểu thuyết Hồn Đế Võ Thần.


Hồn Đế Võ Thần: “Trong Thiên Địa Này, Ta Chỉ Có Nàng”

Đôi lời về mối tình của Tiêu Dật cùng Tiêu Y Y trong tiểu thuyết Hồn Đế Võ Thần: Mười năm tương tư, mười năm tìm nàng.


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok