Trên Người Ta Có Một Con Rồng (Ngã Thân Thượng Hữu Điều Long)

Tiên khí nạp VIP | | 1409

Review Đô thị Ngự thú

Trên Người Ta Có Một Con Rồng (Ngã Thân Thượng Hữu Điều Long)  là một cuốn tiểu thuyết mạng xã hội được xuất bản trên mạng đọc Hắc Nham, tác giả là Hương Lạt Tiểu Long Hà.

I. Giới thiệu về nội dung

Một đời Thiên Giới Đế Sư trở lại thời trung học, hắn lại kinh ngạc phát hiện trên người hắn có thêm một con rồng...

Khi bạn vẫn còn rất yếu, phải đối mặt với sự ức hiếp, bạn sẽ tuyệt vọng phản kháng hoặc vâng lời?

Kiếp trước, hắn thuận theo, nhưng kiếp này...

Phong Lưu Đế Sư tung hoành thành thị, phủ thủ lật mây, trong lòng chấp niệm chỉ có một:

Ta là vương giả, ở đâu ở dưới người?!

II. Cấp bậc cảnh giới

Cảnh giới trái đất:

Minh kình, ám kình, hóa kình, khí trụ, đan cảnh, địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh, nhân vương cảnh.

Cảnh giới thiên giới:

Tụ Linh cảnh, Âm Dương Cảnh, Thiên Nhân Cảnh, Quy Nhất Cảnh, Thiên Địa Pháp Tướng, Chân Tổ, Thông Thiên, Nghiền Nát Hư Không, Chứng Đạo Hợp Đạo, Vĩnh Hằng, Xuất Thần, Nhập Hóa, Thiên cổ vạn cổ, Khai Thiên Lập Địa.

Sáu đạo:

Thiên nhân, nhân đạo, súc sinh đạo, A Tu La Đạo (ma), đói quỷ đạo, địa ngục đạo

Thời kỳ tu luyện của Long:

Thời kỳ phôi thai (giống rồng, thời kỳ hình thành (giống rồng hình thành), thời kỳ ủ bệnh (tiềm long không sử dụng), thời kỳ tĩnh dưỡng (đáy nước long miên), thời kỳ lột xác (vảy rồng tương lột xác), thời kỳ lột xác (hình rồng tái biến), thời kỳ bò (rồng làm rắn hành), thời kỳ du thủy (long du trên biển), thời kỳ phi đằng (phi long tại thiên/ thần đạo đại điển).

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok