Ba thứ cốt lõi của tiểu thuyết mạng — NHÂN VẬT

Táng Địa | | 10524

Chỉ đạo sáng tác Thông tin

    Trong định nghĩa, tiểu thuyết truyền thống khi đem so sánh nhân vật, cốt truyện, hoàn cảnh và đạo lý với tiểu thuyết mạng cũng vẻ giống nhau, chỉ là tiểu thuyết mạng có một sự khác biệt nhỏ trong ý nghĩa cụ thể.

Ba thứ cốt lõi của tiểu thuyết mạng — Nhân Vật

 

Thứ nhất: Nhân vật

    Tất cả các tiểu thuyết mạng đều xây dựng “người” là cơ sở đầu tiên, tức là kể chuyện về các nhân vật.

    Phân tích nhân vật, miêu tả nhân vật, vị trí của nhân vật và thay bằng nhân vật sáng tác là kỹ năng cơ bản của tạo hình nhân vật. Tuy nhiên, bạn có thể sắp xếp thứ tự theo sở thích riêng của mình.

    Cái gọi là phân tích nhân vật có hai ý nghĩa, một là chỉ sự chú ý quan sát trong sinh hoạt ngoài đời sống  của nhân vật, sưu tập tài liệu, hai là phân tích nhân vật dưới ngòi bút của mình, tìm hiểu sâu hơn về nhân vật và dựa trên cơ sở này để sáng tác.

    Nghĩ về những gì nhân vật nghĩ, cảm nhận, hiểu, hành động và phân tích mối quan hệ, động lực, mục đích và năng lực của nhân vật.

    Đây gọi là cơ sở bên trong cơ sở, nó cũng là một kỹ thuật cơ bản để tạo ra tiểu thuyết với nhân vật là trung tâm.

    Sau đó là miêu tả nhân vật, trong quá trình miêu tả nhân vật cần phân rõ người và vật, chính và phụ, vị trí và ý nghĩa của nhân vật.

    Căn cứ vào kết quả phân tích trước đó để tiến hành điều chỉnh cho hợp lý, khiến người vật hòa hợp, linh động, có chiều sâu và trong trạng thái đầy đủ nhất.

    Sáng tác mấu chốt ở chỗ bố trí vị trí cho nhân vật. cách làm phổ biến là trình bày các nhân vật được tưởng tượng trong đầu ra giấy (tài liệu)

    Việc đặt các nhân vật cần được dựa vào cốt truyện cụ thể theo động cơ và mục đích đã được làm rõ trước đó.

    Không chỉ vậy, bạn cần thể hiện được đặc điểm của nhân vật đã tạo ra trước đó, ví dụ như tính cách, ngoại hình, bối cảnh, năng lực, phong cách và các mối quan hệ của nhân vật thông qua cốt truyện thực tế.

    Cuối cùng là thay thế nhân vật. Sự thay thế ở đây cũng có hai ý nghĩa. Một là đề cập đến tác giả tự thay bản thân vào nhân vật và cái còn lại đề cập đến việc hướng dẫn người đọc thông qua các câu chuyện đi vào nhân vật.

    Cụ thể có hai phương pháp, tương tự như “trường phái trải nghiệm” và “trường phái biểu hiện” trong nghệ thuật biểu diễn sân khấu.

    Đây là nơi có sự bỏ qua tương tự trong việc tạo ra các nhân vật. “Trường phái kinh nghiệm” đề cập đến “nghĩ về những gì nhân vật nghĩ, nghĩ hình tượng của nhân vật, cố gắng nhập vào nhân vật và sau đó thể hiện nhân vật” phương pháp này cũng có thể áp dụng cho việc tạo ra tiểu thuyết.

    Đây cũng chính là những gì chúng ta thường nói, tác giả đem bản thân xem như nhân vật chính, đi cân nhắc xem nhân vật chính nên làm như thế nào, sẽ làm như thế nào, tại sao lại làm như vậy, trông như thế nào và sau đó miêu tả từ góc nhìn của bản thân.

    “Trường phái biểu hiện” có nghĩa là “làm nổi bật tính cách nhân vật thông qua các biểu hiện bên ngoài bao gồm đạo cụ, biểu cảm cụ thể và hành động”.

    Trong việc tạo ra tiểu thuyết mạng nó có nghĩa là thiết kế các cốt truyện dựa trên cách mô tả cụ thể, từ đó thể hiện các đặc điểm của nhân vật và thay thế chúng vào nhân vật được viết.

    Tất nhiên vẫn còn một trường phái khác trong biểu diễn nghệ thuật sân khấu là “phương pháp phái”, nó vẫn là trường phái kinh nghiệm nhưng có sự khác biệt nhỏ về mặt kỹ thuật.

    Kỹ thuật này cũng rất có ích cho việc tạo ra tiểu thuyết mạng,” nhớ kỹ cảm xúc tương tự, sau đó sử dụng cảm xúc tương tự để thay vào nhân vật

    Khi bạn muốn miêu ta sự tức giận của một nhân vật, hãy nghĩ về những điều khiến bạn cảm thấy tức giận nhất, cẩn thận trải nghiệm và miêu tả ra.

    Trong ba phương pháp này, trường phái kinh nghiệm và trường phái phương pháp có thể được nếm trải, rất có lợi cho việc điều chỉnh phối cảnh. Điều thực sự cần được xem xét cẩn thận là trường phái biểu hiện, bởi vì bạn viết tiểu thuyết không phải chỉ viết một nhân vật mà là cần suy nghĩ trên hàng trăm nhân vật khác nhau. 

    Nhiều kỹ năng của người biểu diễn có thể được sử dụng trực tiếp như một mẹo nhỏ để định hình nhân vật.

---------------------------------------

    Viết xuống "Ba thứ cốt lõi của tiểu thuyết mạng — NHÂN VẬT" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Như thế nào là ma? Là người táng tận lương tâm, vì thành công mà không từ thủ đoạn, thậm chí tu hành ma công để thành ma đầu sao?

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Như thế nào là ma? Là người táng tận lương tâm, vì thành công mà không từ thủ đoạn, thậm chí tu hành ma công để thành ma đầu sao?

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Như thế nào là ma? Là người táng tận lương tâm, vì thành công mà không từ thủ đoạn, thậm chí tu hành ma công để thành ma đầu sao?

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Như thế nào là ma? Là người táng tận lương tâm, vì thành công mà không từ thủ đoạn, thậm chí tu hành ma công để thành ma đầu sao?

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Như thế nào là ma? Là người táng tận lương tâm, vì thành công mà không từ thủ đoạn, thậm chí tu hành ma công để thành ma đầu sao?

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Như thế nào là ma? Là người táng tận lương tâm, vì thành công mà không từ thủ đoạn, thậm chí tu hành ma công để thành ma đầu sao?

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Như thế nào là ma? Là người táng tận lương tâm, vì thành công mà không từ thủ đoạn, thậm chí tu hành ma công để thành ma đầu sao?

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Như thế nào là ma? Là người táng tận lương tâm, vì thành công mà không từ thủ đoạn, thậm chí tu hành ma công để thành ma đầu sao?

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Như thế nào là ma? Là người táng tận lương tâm, vì thành công mà không từ thủ đoạn, thậm chí tu hành ma công để thành ma đầu sao?

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Như thế nào là ma? Là người táng tận lương tâm, vì thành công mà không từ thủ đoạn, thậm chí tu hành ma công để thành ma đầu sao?

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Như thế nào là ma? Là người táng tận lương tâm, vì thành công mà không từ thủ đoạn, thậm chí tu hành ma công để thành ma đầu sao?

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Một thân độc chiến ba ngàn Đế, hai tay đẩy ngang mười ba châu.

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Một thân độc chiến ba ngàn Đế, hai tay đẩy ngang mười ba châu.

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Một thân độc chiến ba ngàn Đế, hai tay đẩy ngang mười ba châu.

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Một thân độc chiến ba ngàn Đế, hai tay đẩy ngang mười ba châu.

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Một thân độc chiến ba ngàn Đế, hai tay đẩy ngang mười ba châu.

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Một thân độc chiến ba ngàn Đế, hai tay đẩy ngang mười ba châu.

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Một thân độc chiến ba ngàn Đế, hai tay đẩy ngang mười ba châu.

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Một thân độc chiến ba ngàn Đế, hai tay đẩy ngang mười ba châu.

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Một thân độc chiến ba ngàn Đế, hai tay đẩy ngang mười ba châu.

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Như thế nào là ma? Là người táng tận lương tâm, vì thành công mà không từ thủ đoạn, thậm chí tu hành ma công để thành ma đầu sao?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Như thế nào là ma? Là người táng tận lương tâm, vì thành công mà không từ thủ đoạn, thậm chí tu hành ma công để thành ma đầu sao?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Như thế nào là ma? Là người táng tận lương tâm, vì thành công mà không từ thủ đoạn, thậm chí tu hành ma công để thành ma đầu sao?

4 năm trước

khoc.vo.le

khoc.vo.le

Sinh ra là kẻ phàm phu, k danh k lợi, một lòng truy cầu đạo tâm nơi cửa phật, lỡ động duyên trần, nhưng lão thiên nào có mắt, đâu hiểu hồng trần, chỉ biết thế thái, cho kẻ gian tác quái.... Nộ khí công tâm, tay cầm đao, tay vấy máu, nhất niệm phật,ma

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Sinh ra là kẻ phàm phu, k danh k lợi, một lòng truy cầu đạo tâm nơi cửa phật, lỡ động duyên trần, nhưng lão thiên nào có mắt, đâu hiểu hồng trần, chỉ biết thế thái, cho kẻ gian tác quái.... Nộ khí công tâm, tay cầm đao, tay vấy máu, nhất niệm phật,ma

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Sinh ra là kẻ phàm phu, k danh k lợi, một lòng truy cầu đạo tâm nơi cửa phật, lỡ động duyên trần, nhưng lão thiên nào có mắt, đâu hiểu hồng trần, chỉ biết thế thái, cho kẻ gian tác quái.... Nộ khí công tâm, tay cầm đao, tay vấy máu, nhất niệm phật,ma

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Sinh ra là kẻ phàm phu, k danh k lợi, một lòng truy cầu đạo tâm nơi cửa phật, lỡ động duyên trần, nhưng lão thiên nào có mắt, đâu hiểu hồng trần, chỉ biết thế thái, cho kẻ gian tác quái.... Nộ khí công tâm, tay cầm đao, tay vấy máu, nhất niệm phật,ma

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Sinh ra là kẻ phàm phu, k danh k lợi, một lòng truy cầu đạo tâm nơi cửa phật, lỡ động duyên trần, nhưng lão thiên nào có mắt, đâu hiểu hồng trần, chỉ biết thế thái, cho kẻ gian tác quái.... Nộ khí công tâm, tay cầm đao, tay vấy máu, nhất niệm phật,ma

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Sinh ra là kẻ phàm phu, k danh k lợi, một lòng truy cầu đạo tâm nơi cửa phật, lỡ động duyên trần, nhưng lão thiên nào có mắt, đâu hiểu hồng trần, chỉ biết thế thái, cho kẻ gian tác quái.... Nộ khí công tâm, tay cầm đao, tay vấy máu, nhất niệm phật,ma

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Sinh ra là kẻ phàm phu, k danh k lợi, một lòng truy cầu đạo tâm nơi cửa phật, lỡ động duyên trần, nhưng lão thiên nào có mắt, đâu hiểu hồng trần, chỉ biết thế thái, cho kẻ gian tác quái.... Nộ khí công tâm, tay cầm đao, tay vấy máu, nhất niệm phật,ma

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Sinh ra là kẻ phàm phu, k danh k lợi, một lòng truy cầu đạo tâm nơi cửa phật, lỡ động duyên trần, nhưng lão thiên nào có mắt, đâu hiểu hồng trần, chỉ biết thế thái, cho kẻ gian tác quái.... Nộ khí công tâm, tay cầm đao, tay vấy máu, nhất niệm phật,ma

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Sinh ra là kẻ phàm phu, k danh k lợi, một lòng truy cầu đạo tâm nơi cửa phật, lỡ động duyên trần, nhưng lão thiên nào có mắt, đâu hiểu hồng trần, chỉ biết thế thái, cho kẻ gian tác quái.... Nộ khí công tâm, tay cầm đao, tay vấy máu, nhất niệm phật,ma

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Sinh ra là kẻ phàm phu, k danh k lợi, một lòng truy cầu đạo tâm nơi cửa phật, lỡ động duyên trần, nhưng lão thiên nào có mắt, đâu hiểu hồng trần, chỉ biết thế thái, cho kẻ gian tác quái.... Nộ khí công tâm, tay cầm đao, tay vấy máu, nhất niệm phật,ma

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Sinh ra là kẻ phàm phu, k danh k lợi, một lòng truy cầu đạo tâm nơi cửa phật, lỡ động duyên trần, nhưng lão thiên nào có mắt, đâu hiểu hồng trần, chỉ biết thế thái, cho kẻ gian tác quái.... Nộ khí công tâm, tay cầm đao, tay vấy máu, nhất niệm phật,ma

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Sinh ra là kẻ phàm phu, k danh k lợi, một lòng truy cầu đạo tâm nơi cửa phật, lỡ động duyên trần, nhưng lão thiên nào có mắt, đâu hiểu hồng trần, chỉ biết thế thái, cho kẻ gian tác quái.... Nộ khí công tâm, tay cầm đao, tay vấy máu, nhất niệm phật,ma

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Sinh ra là kẻ phàm phu, k danh k lợi, một lòng truy cầu đạo tâm nơi cửa phật, lỡ động duyên trần, nhưng lão thiên nào có mắt, đâu hiểu hồng trần, chỉ biết thế thái, cho kẻ gian tác quái.... Nộ khí công tâm, tay cầm đao, tay vấy máu, nhất niệm phật, nh

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Sinh ra là kẻ phàm phu, k danh k lợi, một lòng truy cầu đạo tâm nơi cửa phật, lỡ động duyên trần, nhưng lão thiên nào có mắt, đâu hiểu hồng trần, chỉ biết thế thái, cho kẻ gian tác quái.... Nộ khí công tâm, tay cầm đao, tay vấy máu, nhất niệm phật, nh

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Sinh ra là kẻ phàm phu, k danh k lợi, một lòng truy cầu đạo tâm nơi cửa phật, lỡ động duyên trần, nhưng lão thiên nào có mắt, đâu hiểu hồng trần, chỉ biết thế thái, cho kẻ gian tác quái.... Nộ khí công tâm, tay cầm đao, tay vấy máu, nhất niệm phật, nh

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Sinh ra là kẻ phàm phu, k danh k lợi, một lòng truy cầu đạo tâm nơi cửa phật, lỡ động duyên trần, nhưng lão thiên nào có mắt, đâu hiểu hồng trần, chỉ biết thế thái, cho kẻ gian tác quái.... Nộ khí công tâm, tay cầm đao, tay vấy máu, nhất niệm phật, nh

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Sinh ra là kẻ phàm phu, k danh k lợi, một lòng truy cầu đạo tâm nơi cửa phật, lỡ động duyên trần, nhưng lão thiên nào có mắt, đâu hiểu hồng trần, chỉ biết thế thái, cho kẻ gian tác quái.... Nộ khí công tâm, tay cầm đao, tay vấy máu, nhất niệm phật, nh

4 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok