Bán Bộ Vũ Thánh Từ Yển Binh rốt cuộc cường đại đến mức nào?

Táng Địa | | 9132

Tin tức Kiếm hiệp

    Nội dung bài viết khá dài và được lược dịch để giữ nguyên ngữ nghĩa của tác giả, đôi chỗ khá khó đọc do tác giả bài viết sử dụng văn phong tương quan với 《 Tuyết Trung Hãn Đao Hành 》, xin quý thư hữu cân nhắc trước khi đọc. Đa tạ.

    Từ Yển Binh, Bán Bộ Vũ Thánh, Bắc Lương chia năm năm, Bắc Lương đầu đạn hạt nhân, là nửa cái chân bước vào lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ cường hãn. Từ Yển Binh cảnh giới ở vào Đại Thiên Tượng Cảnh lục địa thần tiên cảnh ở giữa, cùng chưa ngã cảnh trước Lý Thuần Cương, Lý Thuần Cương vạn dặm mượn kiếm trước Đặng Thái A cảnh giới tương tự, chiến lực cùng Bắc Mãng Hô Duyên Đại Quan tương đương, được xưng lục địa thần tiên phía dưới vô địch thủ, lục địa thần tiên một đổi một.

《 Tuyết Trung Hãn Đao Hành 》Bán Bộ Vũ Thánh Từ Yển Binh rốt cuộc cường đại đến mức nào?

 

    Trên giang hồ, Võ Đế thành Vương Tiên Chi tự xưng thiên hạ đệ nhị một giáp, chỉ vì kỷ niệm năm đó Lý Thuần Cương một người thanh sam cầm kiếm giang hồ. Giáp trước, Lý Thuần Cương cầm kiếm đi giang hồ, Nghiễm Lăng đạp triều mà đi, có Giao Long xử trảm Giao Long, hăng hái, một người nhường cả tòa giang hồ đều điên cuồng. Lúc đó, Lý Thuần Cương vì giang hồ tứ đại tông sư đứng đầu, trên giang hồ còn có Thương Tiên Vương Tú, Phong Đô Lục Bào, Phù Tướng hồng giáp, ba người này cùng Kiếm Thần Lý Thuần Cương đặt song song vì giang hồ tứ đại tông sư.

    Thương Tiên Vương Tú, một trong bốn đại Tông sư, Bắc Lương vương thị thương pháp một môn dòng chính truyền nhân, thiên sinh lực cánh tay kinh người, huyết khí quá lớn có thể xưng cử thế vô song. Giáp trước, Lý Thuần Cương đoạt giải nhất giang hồ thời đại, Vương Tú vì truy tìm võ đạo đột phá, một người một ngựa một thương vào Bắc Mãng, tại Bắc Mãng trên thảo nguyên như vào chỗ không người, máu nhuộm ba ngàn dặm, uy chấn giang hồ. Sau đó, Vương Tú bằng lạnh lẽo bá đạo thương thuật khai sơn lập phái, hắn tại Thương đạo đạt thành tựu cao, liền như Cố Kiếm Đường tại Đao đạo, Lý Thuần Cương tại Kiếm đạo vị trí, được xưng là Bắc Địa Thương Tiên, là đương thời thương thuật đệ nhất nhân.

    Bắc Lương vương thị thương pháp, nếu bàn về tông phái thanh danh cũng không lộ ra, lại liên tục ra Thương Tiên Vương Tú, Bán Bộ Vũ Thánh Từ Yển Binh, Chỉ Huyền cảnh Hàn Lao Sơn, Ngô Kim Lăng cùng Tân Nho Thánh Trần Chi Báo, còn có cái kia tiếp nhận Sát Na thương Vương Tú nữ nhi Thanh Điểu, ngắn ngủi hai đời người hai cái bối phận, liền đã tuôn ra sáu tên nhất phẩm cao thủ. Trên giang hồ, Ly Dương tăng thêm Bắc Mãng, cũng chỉ có Ngô gia kiếm trủng cùng Bắc Mãng Kỳ Kiếm Nhạc Phủ có thực lực như vậy, liền là Đông Việt Kiếm Trì cũng không có lớn như vậy nội tình. Vương Tú, Hàn Lao Sơn, Từ Yển Binh, Ngô Kim Lăng là cùng thế hệ bốn cái sư huynh đệ, tại trong bốn người thiên tư cao nhất là chưa bao giờ trên giang hồ xuất hiện qua Ngô Kim Lăng. Ngô Kim Lăng chín tuổi nhập phẩm, mười hai tuổi vào Nhị phẩm, mười bảy tuổi vào Kim Cương, là kỳ tài ngút trời, Phá cảnh nhanh chóng cơ hồ sánh vai lúc ấy đệ nhất thiên hạ Lý Thuần Cương. Đáng tiếc là, Ngô Kim Lăng tại cùng Vương Tú tranh đoạt chưởng môn cuộc chiến bên trong thảm bại, từ đó mất đi khí phách trở thành phế nhân, ngã cảnh không chỉ, cả ngày say rượu, cuối cùng say chết trên đường. Thương Tiên Vương Tú thanh danh không thể nghi ngờ là lớn nhất, phách tuyệt thương pháp phản phác quy chân, vô chiêu thắng hữu chiêu, chiến Phù Tướng hồng giáp khiến Phù Tướng hồng giáp chỉ có sức hoàn thủ, chiến Lý Thuần Cương mặc dù bại lại làm cho Lý Thuần Cương đối với hắn thương pháp khen không dứt miệng, trèo lên võ bình nhóm Tông Sư, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy. Cùng thế hệ bên trong Hàn Lao Sơn, Từ Yển Binh liền điệu thấp không có danh tiếng gì, khi xuất hiện lại, hai người đều là Bắc Lương vương Từ Kiêu tùy tùng.

    Từ Yển Binh, bản danh Lưu Yển Binh, Thương Tiên Vương Tú sư đệ, trên giang hồ lại thanh danh không hiển hách, còn lâu mới có được Thương Tiên Vương Tú danh khí lớn. Trên giang hồ, không có người biết rõ Từ Yển Binh là đại danh đỉnh đỉnh Thương Tiên Vương Tú sư đệ, càng không có người biết rõ là năm đó Từ Yển Binh lực áp Vương Tú một đầu. Tại năm đó Từ Yển Binh là Vương Tú phụ thân đồ đệ, bởi vì quá mức xuất sắc, nhường lớn tuổi hơn nhiều Vương Tú đuổi theo vô vọng, cứ thế ý chí tinh thần sa sút, vô pháp luyện tập thương pháp. Phụ thân của Vương Tú, vì tương lai của con trai, không thể không nắm tên này khí trọng nhất xem trọng họ khác đệ tử nửa khu trục nửa mời ra Vương gia, này mới có sau này Vương Tú thương pháp danh xưng đương thời đệ nhất. Từ Yển Binh rời đi sư môn, một là bởi vì là họ khác tử đệ, không nguyện ý cùng sư huynh Vương Tú tranh cái gì; hai cũng là không nguyện ý chính mình ếch ngồi đáy giếng, muốn tận mắt gặp một lần bên ngoài giang hồ phong thổ, gặp một lần trên giang hồ xuất thế nhập thế các lộ thần tiên. Từ Yển Binh rời đi sư môn sau xông xáo giang hồ, tại ầm ầm sóng dậy trong giang hồ, đi vạn dặm đường, mặc dù điệu thấp không người biết được, cảnh giới lại một mực tại tăng lên. Sư huynh của hắn Hàn Lao Sơn, đợi tại sư môn vào giang hồ đến muộn, rất là hối hận, sau đó một mực ngưng lại tại Chỉ Huyền cảnh, đời này có lẽ cũng không cách nào đưa thân thiên tượng, cuối cùng đem chí hướng đặt ở Bắc Lương biên cương sa trường bên trên, trở thành Lăng Châu tướng quân.

    Vương Tú thương thuật bá tuyệt thiên hạ, khai sơn lập phái, nhận ngày sau Bạch Y binh thánh tiểu nhân đồ Trần Chi Báo. Bạch mã ngân thương Mai Tử Tửu, tung hoành thiên hạ người nào địch thủ, Trần Chi Báo trò giỏi hơn thầy, bằng một cây Mai Tử Tửu giết sư phụ Vương Tú. Không muốn người biết chính là, Trần Chi Báo cuối cùng không thể lấy đi Vương Tú cái kia cán Danh Thương "Sát Na", cũng là bởi vì Từ Yển Binh dùng một cây bình thường mộc thương đỡ được cầm trong tay "Mai Tử Thanh" Trần Chi Báo.

Vương Tú sau khi qua đời, lúc ấy chưa sửa họ Lưu Yển Binh là sư huynh Vương Tú báo thù, đơn thương độc mã khiêu khích có năm trăm kỵ hộ giá Bắc Lương vương, cuối cùng bị Kiếm Cửu Hoàng dùng tám kiếm mới khó khăn lắm ngăn lại. Từ Kiêu ngựa đạp giang hồ, đối giang hồ võ phu luôn luôn đều là không khách khí, nhưng lại rất là xem trọng Lưu Yển Binh tên này võ đạo thiên tài. Lưu Yển Binh trước kia liền từng theo Vương Tú, Thanh Điểu cùng một chỗ làm khách Bắc Lương vương phủ, Từ Kiêu đối mặt hắn lần này trả thù, không chỉ để cho hắn chạy thoát, còn hứa cho hắn ba lần cơ hội báo thù. Bắc Lương vương phủ nhân tài đông đúc, ba lần cơ hội dùng xong sau, Lưu Yển Binh đã không có giết chết Từ Kiêu, cũng không thể giết chết tại trên biên cảnh như mặt trời ban trưa tiểu nhân đồ Trần Chi Báo, ngược lại cùng Lão Hoàng không đánh nhau thì không quen biết, uống rượu với nhau tán phiếm cảm ngộ rất nhiều, huống hồ Vương Tú cũng không có giống trên giang hồ nói chết như vậy không đáng, hắn cũng không nữa chấp nhất. Cũng không lâu lắm, Thanh Điểu bỏ đi dòng họ vương, tiến vào Bắc Lương vương phủ, Lưu Yển Binh cũng sửa họ Từ, làm Bắc Lương vương Từ Kiêu tâm phúc thân vệ tùy tùng. Xuân Thu bên trong, người của đại gia tộc chủ, cho tâm phúc nhất là những cái kia xuất thân dân gian dòng chính ban cho họ hết sức phổ biến, bất quá tại Từ Kiêu bên này có thể đếm được trên đầu ngón tay, năm đó Lưu Yển Binh là bên trong một cái. Sau đó, mặc dù Từ Yển Binh thường xuyên đảm nhiệm lấy Từ Kiêu mã phu, lại là Bắc Lương vương phủ át chủ bài, là có tư cách cùng đại trụ quốc Bắc Lương vương Từ Kiêu cùng nhau ngồi ẩm thực uống rượu người.

    Bắc Lương vương Từ Kiêu, cả đời sát lục vô số, diệt Xuân Thu sáu quốc, cường thế gạt bỏ thập đại hào phiệt, ngựa đạp giang hồ, chôn thiên hạ người đọc sách hạt giống, đạp gãy sĩ tử sống lưng, được xưng là "Nhân Gian Dương Đồ", là Xuân Thu tam đại ma đầu một trong. Từ Kiêu môn sinh trải rộng thiên hạ, cừu nhân của hắn cũng đồng dạng nhiều đếm không hết, trả thù người ám sát hắn cũng là xưa nay không đoạn. Mọi người đều biết, Thanh Lương sơn vương phủ tàng long ngọa hổ, Từ Kiêu bên người có Địa Chi tử sĩ cũng không phải bí mật, đều từng ra tay qua, thế nhưng Từ Yển Binh lại là một mực không có việc gì, chưa từng ra tay, vắng vẻ vô danh. Bắc Lương người đều biết năm đó đầu ngọn gió vô song Thương Tiên Vương Tú, cũng biết Thương Tiên sư đệ Hàn Lao Sơn, sớm rời đi tông môn hành tẩu giang hồ Từ Yển Binh liền không có người biết rõ. Từ Yển Binh liền là như thế một mực yên lặng không nghe thấy, lại là Bắc Lương vương phủ chỗ dựa lớn nhất, Từ Kiêu quang minh chính đại rời đi Bắc Lương vào Ly Dương, cho tới bây giờ đều là rải rác vài vị thiếp thân tùy tùng, hắn dựa vào là không phải ở bề ngoài Thương Tiên sư đệ Hàn Lao Sơn, mà là ỷ vào không có tiếng tăm gì sung làm mã phu Từ Yển Binh. Tại Từ Kiêu một lần cuối cùng vào kinh, đi tới Khâm Thiên giám, cũng là mang Từ Yển Binh, mà không phải Hàn Lao Sơn. Lúc này Từ Yển Binh đã là đương thời đứng đầu nhất thương pháp đại gia, Bắc Lương trong quân đệ nhất mãnh nhân cùng kỵ chiến đệ nhất nhân gấu trắng viên Tả Tông lập tức thương giáo đều là hắn giáo.

    Tại Bắc Lương hai triều, Từ Yển Binh đều bị Bắc Lương vương dựa là tâm phúc, cùng Từ Kiêu là bằng hữu, cùng Từ Phượng Niên cũng vừa là thầy vừa là bạn, bị Từ Phượng Niên coi như trưởng bối xưng là Từ thúc thúc. Từ Phượng Niên đại náo Kinh Thành về sau, trở lại Bắc Lương từ lĩnh Lăng Châu tướng quân, Từ Yển Binh cùng Hàn Lao Sơn cũng đều nhảy lên trở thành Lăng Châu Phó tướng, bất quá Từ Yển Binh là cái võ si, chẳng qua là tới đối phó ngoài ý muốn tình huống, chí hướng của hắn cũng không tại làm quan. Lúc này Từ Yển Binh đã là Bán Bộ Vũ Thánh cảnh giới, trong tay một thanh phổ thông trường thương, lại có thế lôi đình vạn quân, tại Thanh Thương, đuổi theo Hồng Kính Nham cùng Chủng Lương một đường đánh tới cô nhét châu biên cảnh.

    Từ Yển Binh là giang hồ võ phu, thương thuật lạnh lẽo sát phạt, cùng là hắn cũng là là Bắc Lương người, là Từ Phượng Niên trưởng bối. Hắn từng nói qua, trên giang hồ Từ Phượng Niên có khả năng mạo hiểm, Bắc Lương thế tử điện hạ tuyệt đối không thể, Bắc Lương có thể chết Từ Yển Binh, không thể không Bắc Lương vương. Từ Phượng Niên trở thành Bắc Lương vương về sau, Từ Yển Binh càng là một đường thủ hộ, không cho phép hắn có bất kỳ nguy hiểm nào. Tại Giang Phủ Đinh cùng Từ Phượng Niên đánh nhau lúc, đỉnh núi Từ Yển Binh một thương vẽ qua bầu trời, đánh rơi Giang Phủ Đinh cuối cùng ném mang theo Phương Thốn Lôi qua sông tốt. Phía sau, Từ Yển Binh càng là chạy U châu, Thanh Thương, Hoài Dương thành chờ nhiều, vì Từ Phượng Niên giải quyết rất nhiều phiền toái.

    Lương Mãng cuộc chiến, Bắc Mãng giang hồ siêu quần bạt tụy mười vị nhất lưu cao thủ chặn giết Bắc Lương bộ quân Đại thống lĩnh Yến Văn Loan, lại bị ẩn giấu bảo vệ Từ Yển Binh phản truy sát. Đây là Từ Yển Binh nhất hiện ra hắn vũ lực một lần truy sát, công chúa mộ phần nhỏ suy nghĩ, Kỳ Kiếm Nhạc Phủ Đại Nhạc phủ, đề Binh Sơn phong chủ Oát Diệc Lạt, mạng nhện hai kén một trong Đới Hồng Hoa lão phụ nhân, kế kiếm khí gần Hoàng Thanh về sau có hi vọng nhất trở thành Kiếm Tiên Thiết Mộc Điệt Nhi, ma đầu "Thiết Kỵ Nhi", "Khẩu Khát Nhi", A Hợp Mã, hai cái thành danh đã lâu cao thủ dùng đao, Bắc Mãng mười cái Võ Đạo tông sư vây đánh một người. Từ Yển Binh chỉ nhắc tới một cây bình thường thiết thương, một đường không nói một lời, mỗi lần giết người đều chỉ cần một thương, lần đầu gặp mặt gặp thoáng qua đánh giết Khẩu Khát Nhi, thương chưa ra đã thấu sọ Thiết Kỵ Nhi. Sau đó, Từ Yển Binh đơn thương độc mã truy sát chạy trốn tám người, mấy lần đại chiến, mỗi lần đều là một thương, tuần tự giết Đề Binh sơn phong chủ Oát Diệc Lạt, A Hợp Mã, hai cái cao thủ dùng đao. Cuối cùng bốn người, Từ Yển Binh kích thương nhỏ suy nghĩ, Đại Nhạc phủ dùng tính mệnh làm làm đại giá, nhường Thiết Mộc Điệt Nhi đưa ra Địa Tiên nhất kiếm, kiếm khí đâm bị thương Từ Yển Binh, Từ Yển Binh lại một thương đâm thủng Thiết Mộc Điệt Nhi bả vai, chỉ cần một cái hướng phía dưới nghiêng rồi, liền có thể quấy nát Thiết Mộc Điệt Nhi tim phổi. Một khắc cuối cùng, một người tức nhất tông môn Hô Duyên Đại Quan nắm chặt thiết thương, cứu hắn tên đồ đệ này. Hô Duyên Đại Quan cùng Từ Yển Binh ước định đón hắn ba phát, Từ Yển Binh trở về đổi một cây súng mới về sau, đập cho hai trận, không có phân ra thắng bại. Đi qua lần này, ba mươi năm Bắc Mãng giang hồ bị hủy bởi một buổi, sau đó mấy chục năm ở giữa thủy chung vô lực cùng Trung Nguyên Tông Sư một hồi ưu khuyết điểm. Lúc này Từ Yển Binh, danh phù kỳ thực đương thế Thương đạo đệ nhất nhân, đồng thời đã vượt qua Vương Tú đỉnh phong lúc cảnh giới rất nhiều, liền là tương lai đánh với Trần Chi Báo một trận, cũng đã định trước cũng chỉ có một thương.

    Từ Phượng Niên đại náo Khâm Thiên giám, Từ Kiêu năm đó muốn làm lại không có thể làm đến sự tình, Từ Phượng Niên làm được. Lần này Từ gia tám trăm kỵ theo Bắc Lương Đạo Nhất đường tiến quân thần tốc kinh kỳ chỗ, ngoại trừ tám trăm bạch mã nghĩa tòng, Từ Yển Binh vẫn là sung làm mã phu, đồng thời chỉ có hai người bọn họ vào ở xuống ngựa ngôi dịch quán. Lúc này, Từ Phượng Niên đã là đệ nhất thiên hạ Tân Võ Đế, Ly Dương Kinh Thành Hàn Sinh Tuyên, Dương Thái Tuế, Lưu Hao Sư, Kỳ Gia Tiết mấy cái này đỉnh tiêm cao thủ đã toàn bộ bị giết, Khâm Thiên giám Luyện Khí sĩ bị giết hai lần cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề, thế nhưng Ly Dương Thái An thành vẫn có rất lớn nội tình, Từ Vị Hùng kiến nghị nhường Hô Duyên Đại Quan đi theo vào kinh, thế nhưng Từ Phượng Niên cuối cùng chỉ dẫn theo Từ Yển Binh một cái võ học Tông Sư. Mưa gió sắp đến, tại Bắc Lương vương Từ Phượng Niên, Từ Yển Binh vào thành về sau, Tào Trường Khanh, Trần Chi Báo, Đặng Thái A, Lạc Dương, Ngô Kiến, Sài Thanh Sơn, Tạ Quan Ứng, Từ Anh, Vu Tân Lang, Tề Tiên Hiệp, Cổ gia gia, Hiên Viên Thanh Phong, Diễn Thánh Công thiên hạ nhân vật nổi danh tề tụ Thái An thành. Tại ở trong đó còn không thiếu muốn thừa dịp cháy nhà cướp của thương Từ Phượng Niên Ly Dương Triệu Câu thủ lĩnh, một cái Từ Phượng Niên, thêm bên trên một cái Từ Yển Binh như vậy đủ rồi, có một cái khoảng cách lục địa thần tiên chỉ kém nhất tuyến Đại Thiên Tượng Cảnh Tông Sư tọa trấn, đủ để chấn nhiếp Ly Dương Triệu Câu thủ lĩnh. Phía trước đi Ly Dương trọng địa Khâm Thiên giám thời điểm, vẫn như cũ là Từ Yển Binh làm mã phu, chỉ có hai người tiến đến, trên đường Từ Yển Binh một cước đạp bay Chinh Nam đại tướng quân Ngô Trọng Hiên thủ hạ Nam Cương mãnh tướng, còn bình thản hỏi Ngô Trọng Hiên có hay không mang một hai ngàn tinh binh để cho mình ban đêm ăn một bữa ăn khuya. Tại Khâm Thiên giám, Từ Yển Binh không tái sử dụng bình thường thiết thương, mà là sử dụng Danh Thương Sát Na, Từ Phượng Niên đại sát tứ phương thời điểm, Từ Yển Binh không có hỗ trợ. Từ Yển Binh chẳng qua là bá khí khiêu chiến Trần Chi Báo, Tạ Quan Ứng, "Trần Chi Báo, Tạ Quan Ứng, người nào tới trước? Vẫn là cùng đi?" Cầm trong tay Sát Na thương Từ Yển Binh cùng cầm trong tay Mai Tử Tửu Trần Chi Báo một trận chiến, nắm cả tòa kinh kỳ nam quân đại doanh xé rách đến nát vụn thương vong quá ngàn, cuối cùng dùng không phân thắng bại mà kết thúc.

    Cự Bắc thành đầu, Vương Phi Khương Nê nổi trống, Cự Bắc thành bên ngoài, Trung Nguyên mười tám Tông Sư tề tụ, đối kháng bốn mươi vạn Bắc Mãng đại quân. Đối mặt Bắc Mãng Vạn Nhân Bộ Trận, Từ Yển Binh nghiêng đề một cây Thính Triều các trân tàng nhiều năm tinh thiết đại thương "Cát thểê N", hắn không có đi phá trận, chẳng qua là cầm trong tay thiết thương cắm vào đại địa, ta Bắc Lương Từ Yển Binh ở đây, Bắc Mãng liền không người có thể qua trường thương. Bán Bộ Vũ Thánh Từ Yển Binh tọa trấn phía sau, Ngô gia kiếm trủng kiếm quan Ngô Lục Đỉnh, kiếm thị Thúy Hoa gắt gao ngăn trở Bắc Mãng cánh trái vạn người đại quân, Võ Đế thành Vu Tân Lang, Lâu Hoang một mực thẳng tiến không lùi hướng trước đục trận. Một ngày này, Kiếm đạo tông sư Tùy Tà Cốc, Võ Đang Du Hưng Thụy, Nam Cương Vi Miểu, Võ Đế thành Lâu Hoang, Đông Việt Kiếm Trì Sài Thanh Sơn, Long Cung Kê Lục An, Nho Thánh Trình Bạch Sương, đao thuật đại gia Mao Thư Lãng tại nửa ngày nội chiến chết Cự Bắc thành bên ngoài, phô bày Trung Nguyên Tông Sư phong thái, không hối hận an nghỉ Bắc Lương, gió lớn nổi lên này, tráng quá thay Bắc Lương. Sau đó đối kháng bên trong, Từ Yển Binh đem đằng trước giết bất tỉnh Ngô Lục Đỉnh cùng kiếm thị Thúy Hoa cưỡng ép túm ra chiến trường, ném về phía Cự Bắc thành, sau đó hướng đi cái kia cán cắm vào mặt đất Danh Thương cắt tươi, cùng Đại Tần Lạc Dương tiếp tục ngăn trở Bắc Mãng đến tiếp sau hai tòa bộ quân đại trận tiến lên. Tại Bắc Lương thiết kỵ đột xuất Cự Bắc thành về sau, Từ Yển Binh hướng Bắc Lương biên quân muốn một con chiến mã, lần nữa nâng thương ra khỏi thành.

    Tại trong tuyết trong giang hồ, Bán Bộ Vũ Thánh Từ Yển Binh vũ lực không thể nghi ngờ là rất mạnh, giao thủ ghi chép cũng là ít có người so. Đơn thương độc mã truy sát Bắc Mãng mười vị Võ Đạo tông sư, gần như toàn bộ đánh giết, bại Hồng Kính Nham, Chủng Lương, giao chiến Hô Duyên Đại Quan, Trần Chi Báo không phân thắng bại, cái này là Từ Yển Binh mạnh mẽ, nếu như liều mạng liền là lục địa thần tiên cũng có thể đồng quy vu tận, cho nên được xưng lục địa thần tiên phía dưới vô địch thủ, lục địa thần tiên một đổi một.

    Mười năm tu được Tống Ngọc Thụ, trăm năm tu được Từ Phượng Niên. Từ Yển Binh vì cái gì có thể có thành tựu như vậy đâu? Một là gặp sao yên vậy tâm thái, hai liền là chính hắn nói tới dựa vào lúc tuổi còn trẻ không thua bởi Từ Phượng Niên khuôn mặt anh tuấn.

============

MTC

============

Viết xuống "《 Tuyết Trung Hãn Đao Hành 》Bán Bộ Vũ Thánh Từ Yển Binh rốt cuộc cường đại đến mức nào?" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

DONATE duy trì server, domain 31110000904056 (BIDV), 0362958408 (MOMO). Chân thành tạ ơn!

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

+84362958408

Telegram

tienhienthuvien@vidian.me

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

https://789bets.co | QH88 | Fa88 | ok nhà cái uy tín | https://kubet.az

UP TOP