Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 6 năm 2023

Táng Địa | | 1972

Bảng xếp hạng Thông tin

Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 06/2023

1. Túc Mệnh Chi Hoàn đọc – Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

2. Minh Khắc Nhai 13 Hào – Thuần Khiết Tích Tiểu Long | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

3. Thâm Hải Dư Tẫn – Viễn Đồng | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

4. Cẩu Tại Yêu Vũ Loạn Thế Tu Tiên – Văn Sao Công | Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

5. Linh Cảnh Hành Giả – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

6. Cái Này Du Hí Cũng Quá Chân Thực – Thần Tinh LL| Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

7. Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Thậm | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

8. Loạn Thế Thư – Cơ Xoa | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

9. Quang Minh Bích Lũy – Hội Suất Giao Đích Hùng Miêu | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

10. Ta Vì Trường Sinh Tiên – Diêm ZK| Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

 

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 6 năm 2023

 

11. Ta Vốn Vô Ý Thành Tiên – Kim Sắc Mạt Lỵ Hoa | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

12. Quang Âm Chi Ngoại – Nhĩ Căn | Tiên Hiệp Thần Thoại Tu Chân

13. Quốc Dân Pháp Y – Chí Điểu Thôn | Đô Thị Thương Chiến Chức Tràng

14. Nữ Hiệp Chậm Đã – Quan Quan Công Tử | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

15. Đường Nhân Đích Xan Trác – Kiết Dữ 2| Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

16. Để Ngươi Làm Binh Giới Nghiện Net, Ngươi Thành Sĩ Quan – Đặc Chủng Binh Ca | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

17. Ta Công Công Gọi Khang Hi – Nhạn Cửu | Lịch Sử Thanh Sử Dân Quốc

18. Nói Xong Chế Tác Nát Du Hí, Titan Vẫn Lạc Cái Quỷ Gì – Bố Lạc Phân Chiến Sĩ | Du Hí Du Hí Hệ Thống

19. Đại Minh Quốc Sư – Tây Hồ Ngộ Vũ | Lịch Sử Lưỡng Tống Nguyên Minh

20. Ta Là Đạo Diễn, Ta Không Thể So Nát – Bất Thị Lão Cẩu | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

21. Uyên Thiên Tôn – Phong Tiên | Tiên Hiệp Tu Chân Văn Minh

22. Tòng Quân Hỏa Thương Đến Chiến Tranh Chi Vương – Háo Tử Ái Cật Kê Thối | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

23. Thâm Không Bỉ Ngạn – Thần Đông | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng | Hoàn Thành

24. Trạch Nhật Phi Thăng – Trạch Trư | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

25. Dưỡng Thành Hệ Nam Thần: Nghe Khuyên Về Sau, Ta Trở Thành Đỉnh Lưu – Xuẩn Xuẩn Phàm Ngu QD| Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

26. Tiên Tử, Xin Nghe Ta Giải Thích – Di Thiên Đại Hạ | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

27. Ai Bảo Hắn Tu Tiên! – Tối Bạch Đích Ô Nha | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

28. Hỏa Lực Vi Vương – Như Thủy Ý | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

29. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoang Thảo | Lịch Sử Tần Hán Tam Quốc

30. Góc Chết Bí Ẩn – Cổn Khai | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

31. Tinh Hỏa – Cửu Nguyệt Tương | Khoa Huyễn Siêu Cấp Khoa Kỹ

32. Thỉnh Công Tử Trảm Yêu – Bùi Bất Liễu | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

33. Trọng Sinh Chi Ngã Yếu Trùng Lãng – Thụy Giác Hội Biến Bạch | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

34. Thần Thoại Kỷ Nguyên, Ta Tiến Hóa Trở Thành Cấp Hằng Tinh Cự Thú – Quần Ngọc Sơn Đầu Kiến | Huyền Huyễn Cao Võ Thế Giới

35. Trở Lại 1982 Tiểu Ngư Thôn – Mễ Phạn Mễ | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

36. Gia Phụ Hán Cao Tổ – Lịch Sử Hệ Chi Lang | Lịch Sử Tần Hán Tam Quốc

37. Luân Hồi Nhạc Viên – Na Nhất Chích Văn Tử | Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

38. Từ Vũ Vương Phạt Trụ Bắt Đầu Thành Lập Ngàn Năm Thế Gia – Hoa Phi Hoa Nguyệt Dạ | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

39. Bắc Tống Xuyên Việt Chỉ Nam – Vương Tử Quân | Lịch Sử Lưỡng Tống Nguyên Minh

40. 1980 Ta Văn Nghệ Thời Đại – Tọa Vọng Kính Đình | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

=========

LIÊN KẾT

1. Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 5 năm 2023

2. Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 4 năm 2023

3. Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 3 năm 2023

 

Cre: TIÊN HIỆP QUÁN

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 3
  • 1

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok