Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian, Zongheng tháng 11 năm 2022

Táng Địa | | 3119

Bảng xếp hạng Thông tin

    Tháng này có khá nhiều bộ mới, mình có in đậm tên.

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian, Zongheng tháng 11 năm 2022

Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 11 năm 2022

1. Linh Cảnh Hành Giả – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

2. Cơ Vũ Phong Bạo – Khô Lâu Tinh Linh | Khoa Huyễn Cổ Võ Cơ Giáp

3. Dạ Mệnh Danh Thuật – Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

4. Quang Âm Chi Ngoại – Nhĩ Căn | Tiên Hiệp Thần Thoại Tu Chân

5. Bất Khoa Học Ngự Thú – Khinh Tuyền Lưu Hưởng | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

6. Minh Khắc Nhai 13 Hào – Thuần Khiết Tích Tiểu Long | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

7. Thâm Hải Dư Tẫn – Viễn Đồng | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

8. Thâm Không Bỉ Ngạn – Thần Đông | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

9. Tỷ Phu Của Ta Là Thái Tử – Thượng Sơn Đả Lão Hổ Ngạch | Lịch Sử Lưỡng Tống Nguyên Minh

10. Thỉnh Công Tử Trảm Yêu – Bùi Bất Liễu | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

11. Cái Này Du Hí Cũng Quá Chân Thực – Thần Tinh LL| Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

12. Thâm Uyên Độc Hành – Ngôn Quy Chính Truyện | Khoa Huyễn Tinh Tế Văn Minh

13. Đường Nhân Đích Xan Trác – Kiết Dữ 2| Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

14. Gia Phụ Hán Cao Tổ – Lịch Sử Hệ Chi Lang | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

15. Vô Tận Nợ Nần – Andlao| Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

16. Luân Hồi Nhạc Viên – Na Nhất Chích Văn Tử | Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

17. Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Thậm | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

18. Quang Minh Bích Lũy – Hội Suất Giao Đích Hùng Miêu | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

19. Chung Tống – Quái Đản Biểu Ca | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

20. Ta Chính Là Thần! – Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

21. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoang Thảo | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

22. Ta Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh – Cổn Khai | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

23. Đạo Quỷ Dị Tiên – Hồ Vĩ Đích Bút | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

24. Ngã Thị Đạo Diễn, Ngã Bất Bỉ Lạn – Bất Thị Lão Cẩu | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

25. Bảo Hộ Ngã Phương Tộc Trường – Ngạo Vô Thường | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

26. Võ Hiệp: Bắt Đầu Ban Thưởng Max Cấp Thần Công – Lạc Phách Đích Tiểu Thuần Khiết | Vũ Hiệp Vũ Hiệp Huyễn Tưởng

27. Trạch Nhật Phi Thăng – Trạch Trư | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

28. Cảnh Sát Lục Lệnh – Phụng Nghĩa Thiên Nhai | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

29. Hỏa Lực Vi Vương – Như Thủy Ý | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

30. Trọng Sinh Chi Ngã Yếu Trùng Lãng – Thụy Giác Hội Biến Bạch | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

31. Gen Đại Thời Đại – Trư Tam Bất | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

32. Ta Tại Hogwarts Làm Phát Minh – Vi Lạp Thiên Thiên Mã Tự | Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

33. Quốc Dân Pháp Y – Chí Điểu Thôn | Đô Thị Thương Chiến Chức Tràng

34. Hồng Lâu Chi Vãn Thiên Khuynh – Lâm Duyệt Nam Hề | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

35. Quốc Vương – Tân Hải Nguyệt 1| Kỳ Huyễn Sử Thi Kỳ Huyễn

36. Làm Không Được Chuế Tế Cũng Chỉ Phải Mệnh Cách Thành Thánh – Nam Chiêm Đài | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

37. Tại Mỹ Mạn Đương Tâm Linh Đạo Sư Nhật Tử – Ngộ Mục Thiêu Thằng | Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

38. Ngã Tại Xuân Thu Bất Đương Vương – Hi Hòa Thần Hạo | Lịch Sử Thượng Cổ Tiên Tần

39. Võ Công Của Ta Toàn Cầu Lưu Hành – Bất Hội Phi Đích Bút | Đô Thị Đô Thị Dị Năng

40. Nữ Hiệp Thả Mạn – Quan Quan Công Tử | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

 

Top 10 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 11 năm 2022

1. Tuyệt Thế Thần Y – Lý Nhàn Ngư | Đô Thị

2. Tối Cường Chiến Thần – Liệt Diễm Thao Thao | Đô Thị

3. Đối Dịch Giang Sơn – Nhiễm Tịch Diêu | Giá Không

4. Kiếm Lai – Phong Hỏa Hí Chư Hầu | Tiên Hiệp

5. Toàn Năng Cự Tinh: Thiên Đạo Đái Ngã Thượng Cao Tốc – Phúc Thủ | Đô Thị

6. Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên – Tiêu Cẩn Du | Huyền Huyễn

7. Ngã Tại Tu Tiên Giới Liệp Sát Xuyên Việt Giả – Địa Qua Chu | Huyền Huyễn

8. Trọng Sinh Chi Doanh Tiêu Chi Vương – Dịch Túc | Thương Chiến

9. Đạp Tinh – Tùy Tán Phiêu Phong | Tinh Tế

10. Toàn Quân Liệt Trận – Tri Bạch | Giá Không

======

TIÊN HIỆP QUÁN

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 4
  • 1

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Duy Tkn

uẩn thể Duy Tkn

đa tạ đạo hữu thông tin hay quá thật bổ ích

một năm trước

Đạo.

thác cương Đạo.

Đa tạ đạo hữu thông tin bổ ích cho ta

một năm trước

Hỗn độn thiên ma

tráng thọ Hỗn độn thiên ma

đa tạ đạo hữu đã làm ra danh sánh như thế nó rất bổ ích

một năm trước

Tiểu Hồ

tịch cung Tiểu Hồ

Danh sách bổ ích ghê. Note lại khi nào cần truyện vô tham khảo :3

một năm trước

╰︿╯ⓐⓓⓞⓝⓘⓢ⁀ᶦᵈᵒᶫ

uẩn thể ╰︿╯ⓐⓓⓞⓝⓘⓢ⁀ᶦᵈᵒᶫ

đa tạ đã làm ra 1 kiệt tác như thế này

một năm trước

Nhàn Lão

phàm nhân Nhàn Lão

Đa tạ đã làm ra 1 danh sách các truyện như thế này

một năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok