Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian, Zongheng tháng 11 năm 2022

Táng Địa | | 1525

Bảng xếp hạng Thông tin

    Tháng này có khá nhiều bộ mới, mình có in đậm tên.

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian, Zongheng tháng 11 năm 2022

Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 11 năm 2022

1. Linh Cảnh Hành Giả – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

2. Cơ Vũ Phong Bạo – Khô Lâu Tinh Linh | Khoa Huyễn Cổ Võ Cơ Giáp

3. Dạ Mệnh Danh Thuật – Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

4. Quang Âm Chi Ngoại – Nhĩ Căn | Tiên Hiệp Thần Thoại Tu Chân

5. Bất Khoa Học Ngự Thú – Khinh Tuyền Lưu Hưởng | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

6. Minh Khắc Nhai 13 Hào – Thuần Khiết Tích Tiểu Long | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

7. Thâm Hải Dư Tẫn – Viễn Đồng | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

8. Thâm Không Bỉ Ngạn – Thần Đông | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

9. Tỷ Phu Của Ta Là Thái Tử – Thượng Sơn Đả Lão Hổ Ngạch | Lịch Sử Lưỡng Tống Nguyên Minh

10. Thỉnh Công Tử Trảm Yêu – Bùi Bất Liễu | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

11. Cái Này Du Hí Cũng Quá Chân Thực – Thần Tinh LL| Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

12. Thâm Uyên Độc Hành – Ngôn Quy Chính Truyện | Khoa Huyễn Tinh Tế Văn Minh

13. Đường Nhân Đích Xan Trác – Kiết Dữ 2| Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

14. Gia Phụ Hán Cao Tổ – Lịch Sử Hệ Chi Lang | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

15. Vô Tận Nợ Nần – Andlao| Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

16. Luân Hồi Nhạc Viên – Na Nhất Chích Văn Tử | Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

17. Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Thậm | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

18. Quang Minh Bích Lũy – Hội Suất Giao Đích Hùng Miêu | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

19. Chung Tống – Quái Đản Biểu Ca | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

20. Ta Chính Là Thần! – Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

21. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoang Thảo | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

22. Ta Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh – Cổn Khai | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

23. Đạo Quỷ Dị Tiên – Hồ Vĩ Đích Bút | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

24. Ngã Thị Đạo Diễn, Ngã Bất Bỉ Lạn – Bất Thị Lão Cẩu | Đô Thị Ngôi Sao Giải Trí

25. Bảo Hộ Ngã Phương Tộc Trường – Ngạo Vô Thường | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

26. Võ Hiệp: Bắt Đầu Ban Thưởng Max Cấp Thần Công – Lạc Phách Đích Tiểu Thuần Khiết | Vũ Hiệp Vũ Hiệp Huyễn Tưởng

27. Trạch Nhật Phi Thăng – Trạch Trư | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

28. Cảnh Sát Lục Lệnh – Phụng Nghĩa Thiên Nhai | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

29. Hỏa Lực Vi Vương – Như Thủy Ý | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

30. Trọng Sinh Chi Ngã Yếu Trùng Lãng – Thụy Giác Hội Biến Bạch | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

31. Gen Đại Thời Đại – Trư Tam Bất | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

32. Ta Tại Hogwarts Làm Phát Minh – Vi Lạp Thiên Thiên Mã Tự | Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

33. Quốc Dân Pháp Y – Chí Điểu Thôn | Đô Thị Thương Chiến Chức Tràng

34. Hồng Lâu Chi Vãn Thiên Khuynh – Lâm Duyệt Nam Hề | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

35. Quốc Vương – Tân Hải Nguyệt 1| Kỳ Huyễn Sử Thi Kỳ Huyễn

36. Làm Không Được Chuế Tế Cũng Chỉ Phải Mệnh Cách Thành Thánh – Nam Chiêm Đài | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

37. Tại Mỹ Mạn Đương Tâm Linh Đạo Sư Nhật Tử – Ngộ Mục Thiêu Thằng | Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

38. Ngã Tại Xuân Thu Bất Đương Vương – Hi Hòa Thần Hạo | Lịch Sử Thượng Cổ Tiên Tần

39. Võ Công Của Ta Toàn Cầu Lưu Hành – Bất Hội Phi Đích Bút | Đô Thị Đô Thị Dị Năng

40. Nữ Hiệp Thả Mạn – Quan Quan Công Tử | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

 

Top 10 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 11 năm 2022

1. Tuyệt Thế Thần Y – Lý Nhàn Ngư | Đô Thị

2. Tối Cường Chiến Thần – Liệt Diễm Thao Thao | Đô Thị

3. Đối Dịch Giang Sơn – Nhiễm Tịch Diêu | Giá Không

4. Kiếm Lai – Phong Hỏa Hí Chư Hầu | Tiên Hiệp

5. Toàn Năng Cự Tinh: Thiên Đạo Đái Ngã Thượng Cao Tốc – Phúc Thủ | Đô Thị

6. Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên – Tiêu Cẩn Du | Huyền Huyễn

7. Ngã Tại Tu Tiên Giới Liệp Sát Xuyên Việt Giả – Địa Qua Chu | Huyền Huyễn

8. Trọng Sinh Chi Doanh Tiêu Chi Vương – Dịch Túc | Thương Chiến

9. Đạp Tinh – Tùy Tán Phiêu Phong | Tinh Tế

10. Toàn Quân Liệt Trận – Tri Bạch | Giá Không

======

TIÊN HIỆP QUÁN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Tiểu Hồ

tịch cung Tiểu Hồ

Danh sách bổ ích ghê. Note lại khi nào cần truyện vô tham khảo :3

8 ngày trước

╰︿╯ⓐⓓⓞⓝⓘⓢ⁀ᶦᵈᵒᶫ

uẩn thể ╰︿╯ⓐⓓⓞⓝⓘⓢ⁀ᶦᵈᵒᶫ

đa tạ đã làm ra 1 kiệt tác như thế này

18 ngày trước

Nhàn Lão

phàm nhân Nhàn Lão

Đa tạ đã làm ra 1 danh sách các truyện như thế này

một tháng trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Nhìn xem dân mạng đánh giá 《 Lạn Kha Kỳ Duyên 》 thế nào? Có thể một sách phong thần hay không?

Đại Mộng Chủ: nội dung truyện như thế nào, đánh giá ra sao?

Kiếm Lai đẹp không? Phân tích một chút tại sao Kiếm Lai đẹp như vậy!

Kinh điển trích lời Đạo Quân

Phỏng vấn đại thần Lão Ưng Cật Tiểu Kê

Bảng xếp hạng Qidian, Zongheng tháng 06-2020

Top 100 tác giả ngôn tình có lượt cất giữ nhiều nhất tại Tấn Giang

Đề cử list truyện logic, ít não tàn, ít ngựa giống, văn phong tốt!

Toàn Chức Cao Thủ: Lưu Tiểu Biệt kiếm khách siêu nhanh nhẹn của Vi Thảo

Toàn Chức Cao Thủ: Sơ lược Phương Thế Kính người đàn ông tự do của chiến đội Lam Vũ

Tiên Ngạo đẹp không? Tiên Ngạo giảng cố sự gì?

Làm sao đánh giá Trạch Trư 《 Nhân Đạo Chí Tôn 》? 《 Nhân Đạo Chí Tôn 》 đẹp không?

Vạn Cổ Thần Đế: La Diễn đại đế thật thảm, thân nhân bị tai vạ, bản thân bị vợ cùng huynh đệ liên thủ tính kế!

Nam Cung Uyển

Quyển sách này đao bổ tứ phía, thơ định giang sơn

Nhụ Tử Đế hay không? Nhụ Tử Đế giảng cố sự gì?

Đề cử vài truyện sắc hiệp đô thị huyền thoại

Trên Người Ta Có Một Con Rồng (Ngã Thân Thượng Hữu Điều Long)

Đường Gia Tam Thiếu đến cùng đã làm gì? Vì sao bây giờ anti fan khắp nơi trên đất, bị dân mạng nhất trí thóa mạ!

Review truyện Tiên Đan Cho Ngươi Độc Dược Về Ta

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

DONATE duy trì server, domain 31110000904056 (BIDV), 0362958408 (MOMO). Chân thành tạ ơn!

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

+84362958408

Telegram

tienhienthuvien@vidian.me

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

AE3888 | game bài đổi thưởng | https://789bet.blog | 789bet | SHBET | https://kubet.az

UP TOP