Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian, Zongheng tháng 8 năm 2022

Táng Địa | | 4179

Bảng xếp hạng Thông tin

Tháng này Quang Âm Chi Ngoại của Nhĩ Căn đã vươn lên top 1. Nhưng bộ Linh Cảnh Hành Giả vẫn bám rất sát phía sau.

Các bộ mới của tháng này không đáng chú ý lắm.

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian, Zongheng tháng 8 năm 2022

 

Top 40 Nguyệt phiếu Qidian tháng 08 năm 2022

1. Quang Âm Chi Ngoại – Nhĩ Căn | Tiên Hiệp Thần Thoại Tu Chân

2. Linh Cảnh Hành Giả – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Khoa Huyễn Tiến Hóa Biến Dị

3. Dạ Mệnh Danh Thuật – Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

4. Cái Này Du Hí Cũng Quá Chân Thực – Thần Tinh LL| Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

5. Minh Khắc Nhai 13 Hào – Thuần Khiết Tích Tiểu Long | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

6. Bất Khoa Học Ngự Thú -Khinh Tuyền Lưu Hưởng | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

7. Đại Hạ Văn Thánh – Thất Nguyệt Vị Thì | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

8. Thâm Không Bỉ Ngạn – Thần Đông | Đô Thị Dị Thuật Siêu Năng

9. Đường Nhân Đích Xan Trác – Kiết Dữ 2 | Lịch Sử Lưỡng Tấn Tùy Đường

10. Hỏa Lực Vi Vương – Như Thủy Ý | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

11. Ngã Dụng Nhàn Thư Thành Thánh Nhân – Xuất Tẩu Bát Vạn Lý | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

12. Chung Tống – Quái Đản Biểu Ca | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

13. Luân Hồi Nhạc Viên – Na Nhất Chích Văn Tử | Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

14. Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Thậm | Tiên Hiệp Cổ Điển Tiên Hiệp

15. Thần Bí Phục Tô – Phật Tiền Hiến Hoa | Tiên Hiệp Hiện Đại Tu Chân

16. Đã Từng, Ta Muốn Làm Người Tốt – Thường Thế | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

17. Gia Phụ Hán Cao Tổ – Lịch Sử Hệ Chi Lang | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

18. Trạch Nhật Phi Thăng – Trạch Trư | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

19. Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người – Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

20. Ta Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh – Cổn Khai | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

21. Thâm Hải Dư Tẫn – Viễn Đồng | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

22. Trọng Sinh Chi Ngã Yếu Trùng Lãng – Thụy Giác Hội Biến Bạch | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

23. Ta Điệp Chiến Tuế Nguyệt – Trư Đầu Thất | Quân Sự Điệp Chiến Đặc Công

24. Đạo Quỷ Dị Tiên – Hồ Vĩ Đích Bút | Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn

25. Ta Chính Là Thần! – Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong | Huyền Huyễn Dị Thế Đại Lục

26. Ta Đã Không Làm Đại Lão Thật Nhiều Năm – Manh Tuấn | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

27. Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ – Ngã Cật Tây Hồng Thị | Khoa Huyễn Tương Lai Thế Giới

28. Azeroth Bóng Ma Quỹ Tích – Soái Khuyển Frank | Du Hí Du Hí Dị Giới

29. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoang Thảo | Lịch Sử Tần Hán Tam quốc

30. Thỉnh Công Tử Trảm Yêu – Bùi Bất Liễu | Tiên Hiệp Huyễn Tưởng Tu Tiên

31. Ngã Tại Xuân Thu Bất Đương Vương – Hi Hòa Thần Hạo | Lịch Sử Thượng Cổ Tiên Tần

32. Quốc Dân Pháp Y – Chí Điểu Thôn | Đô Thị Thương Chiến Chức Tràng

33. Thiên Khải Dự Báo – Phong Nguyệt | Kỳ Huyễn Hiện Đại Ma Pháp

34. Trấn Yêu Bác Vật Quán – Diêm ZK| Huyền Nghi Quỷ Bí Huyền Nghi

35. Thuật Sư Thủ Sách – Thính Nhật | Khinh Tiểu Thuyết Nguyên Sinh Huyễn Tưởng

36. Tỷ Phu Của Ta Là Thái Tử – Thượng Sơn Đả Lão Hổ Ngạch | Lịch Sử Lưỡng Tống Nguyên Minh

37. Tại Mỹ Mạn Đương Tâm Linh Đạo Sư Nhật Tử – Ngộ Mục Thiêu Thằng | Khinh Tiểu Thuyết Diễn Sinh Đồng Nhân

38. Trọng Sinh Chi Tự Thủy Lưu Niên – Thương Sơn Nguyệt | Đô Thị Đô Thị Sinh Hoạt

39. Ta Hệ Chữa Trị Du Hí – Ngã Hội Tu Không Điều | Huyền Nghi Trinh Tham Thôi Lý

40. Truất Long – Lưu Đạn Phạ Thủy | Lịch Sử Giá Không Lịch Sử

 

Top 10 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 08/2022

1. Ngã Hữu Nhất Kiếm – Thanh Loan Phong Thượng | Huyền Huyễn

2. Thử Địa Hữu Yêu Khí – Bộ Lý Vô Thanh | Đô Thị

3. Tối Cường Chiến Thần – Liệt Diễm Thao Thao | Đô Thị

4. Siêu Năng Tinh Võ – Loạn Thế Cuồng Đao | Xuyên Toa

5. Tinh Tế Sinh Tồn Từ Xâm Lược Bắt Đầu – Đương Niên Tàn Nguyệt | Xuyên Toa

6. Nhất Thế Như Long – Quan Trung Lão Nhân | Đô Thị

7. Trọng Sinh Chi Sáo Lộ Chi Vương – Đăng Nham Đích Ca | Trọng Sinh | hoàn tất

8. Lăng Hư Huyết Đồ – Khương Vân | Dị Thế

9. Kỵ Khảm Chi Long Dữ Lĩnh Chủ – Hà Tư An | Kỳ Huyễn

10. Phàm Đồ – Duệ Quang | Tu Chân

------------

Nguồn: Tiên Hiệp Quán.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok