Bảng xếp hạng qidian, zongheng, b.faloo tháng 8 năm 2021

Táng Địa | | 10133

Bảng xếp hạng Thông tin

Tháng 8 này đáng chú ý nhất là tác phẩm: Không Khoa Học Ngự Thú, tác giả Khinh Tuyền Lưu Hưởng, nhập bảng đầu tiên liền top 2. Mình để ý bộ này từ tháng trước (top 5 Huyền Huyễn), nhưng tiếc là số chương còn quá ít.

Như thường lệ, bên dưới mình có in đậm một số tác phẩm mới!

 

qq

 

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 8 năm 2021

1. Dạ Mệnh Danh Thuật – Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử | Đô Thị

2. Bất Khoa Học Ngự Thú – Khinh Tuyền Lưu Hưởng | Huyền Huyễn

3. Tinh Môn – Lão Ưng Cật Tiểu Kê | Huyền Huyễn

4. Thâm Không Bỉ Ngạn – Thần Đông | Đô Thị

5. Từ Hồng Nguyệt Bắt Đầu – Hắc Sơn Lão Quỷ | Khoa Huyễn

6. Ngã Hữu Nhất Khỏa Thần Thoại Thụ – Nam Chiêm Đài | Huyền Huyễn

7. Ta Chính Là Không Theo Sáo Lộ Ra Bài – Bách Phân Chi Thất | Khinh Tiểu Thuyết

8. Nhân Tiên Này Quá Mức Đứng Đắn – Ngôn Quy Chính Truyện | Tiên Hiệp

9. Đại Mộng Chủ – Vong Ngữ | Tiên Hiệp

10. Bạn Gái Nuôi Trên Mạng Của Ta – Thường Thế | Khinh Tiểu Thuyết

11. Đại Phụng Đả Canh Nhân – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Tiên Hiệp | hoàn thành

12. Tiên Hồ – Lưu Lãng Đích Cáp Mô | Tiên Hiệp

13. Đấu La Đại Lục V Trọng Sinh Đường Tam – Đường Gia Tam Thiếu | Huyền Huyễn

14. Luân Hồi Nhạc Viên – Na Nhất Chích Văn Tử | Khinh Tiểu Thuyết

15. Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Thậm | Tiên Hiệp

16. Toàn Chức Nghệ Thuật Gia – Ngã Tối Bạch | Đô Thị

17. Trường Dạ Dư Hỏa – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn

18. Nhân Tộc Trấn Thủ Sử – Bạch Câu Dịch Thệ | Huyền Huyễn

19. Lê Minh Chi Kiếm – Viễn Đồng | Khoa Huyễn

20. Trấn Yêu Bác Vật Quán – Diêm ZK | Huyền Nghi

 

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian thể loại Tiên Hiệp tháng 8 năm 2021

1. Nhân Tiên Này Quá Mức Đứng Đắn – Ngôn Quy Chính Truyện | Tiên Hiệp

2. Đại Mộng Chủ – Vong Ngữ | Tiên Hiệp

3. Đại Phụng Đả Canh Nhân – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Tiên Hiệp | hoàn thành

4. Tiên Hồ – Lưu Lãng Đích Cáp Mô | Tiên Hiệp

5. Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Thậm | Tiên Hiệp

6. Minh Tôn – Thần Nhất Thập Nhất | Tiên Hiệp

7. Bán Tiên – Dược Thiên Sầu | Tiên Hiệp

8. Thần Bí Phục Tô – Phật Tiền Hiến Hoa | Tiên Hiệp

9. Đại Số Cư Tu Tiên – Trần Phong Tiếu | Tiên Hiệp

10. Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm – Nhậm Ngã Tiếu | Tiên Hiệp

11. Trường Sinh Chí Dị, Bắt Đầu Thái Thị Khẩu Bị Chém Đầu – Chân Ngu Lão Nhân | Tiên Hiệp

12. Ngã Tại Trảm Yêu Ti Trừ Ma Tam Thập Niên – Nhị Canh | Tiên Hiệp

13. Đại Ngụy Độc Thư Nhân – Thất Nguyệt Vị Thì | Tiên Hiệp

14. Huyền Hồn Đạo Chương – Ngộ Đạo Giả | Tiên Hiệp

15. Mạc Cầu Tiên Duyên – Mông Diện Quái Khách | Tiên Hiệp

16. Khí Vũ Trụ – Nga Thị Lão Ngũ | Tiên Hiệp

17. Kiếm Tốt Quá Hà – Nọa Đọa | Tiên Hiệp

18. Yêu Nữ Trốn Chỗ Nào – Khai Hoang | Tiên Hiệp

19. Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người – Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết | Tiên Hiệp

20. Ngã Dụng Nhàn Thư Thành Thánh Nhân – Xuất Tẩu Bát Vạn Lý | Tiên Hiệp

 

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian thể loại Huyền Huyễn tháng 8 năm 2021

1. Bất Khoa Học Ngự Thú – Khinh Tuyền Lưu Hưởng | Huyền Huyễn

2. Tinh Môn – Lão Ưng Cật Tiểu Kê | Huyền Huyễn

3. Ngã Hữu Nhất Khỏa Thần Thoại Thụ – Nam Chiêm Đài | Huyền Huyễn

4. Đấu La Đại Lục V Trọng Sinh Đường Tam – Đường Gia Tam Thiếu | Huyền Huyễn

5. Trường Dạ Dư Hỏa – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn

6. Nhân Tộc Trấn Thủ Sử – Bạch Câu Dịch Thệ | Huyền Huyễn

7. Thập Phương Vũ Thánh – Cổn Khai | Huyền Huyễn

8. Ta Thật Không Muốn Nhìn Thấy Bug – Ngô Đồng Hỏa | Huyền Huyễn

9. Bảo Hộ Ngã Phương Tộc Trường – Ngạo Vô Thường | Huyền Huyễn

10. Bế Quan Ngàn Năm, Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi – Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu | Huyền Huyễn

11. Quỷ Bí Chi Chủ – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn | hoàn thành

12. Ngự Đạo Khuynh Thiên – Phong Lăng Thiên Hạ | Huyền Huyễn

13. Đồ Đệ Quá Chăm Chỉ Lộ Ra Sư Phụ Có Chút Lười – Thiên Cẩu Cật Nguyệt Lượng | Huyền Huyễn

14. Cựu Nhật Chi Lục – Hùng Lang Cẩu | Huyền Huyễn

15. Hoàng Kim Triệu Hoán Sư – Túy Hổ | Huyền Huyễn

16. Tối Sơ Tiến Hóa – Quyển Thổ | Huyền Huyễn

17. Ta Chính Là Thần! – Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong | Huyền Huyễn

18. Thiên A Hàng Lâm – Yên Vũ Giang Nam | Huyền Huyễn

19. Quỷ Bí: Từ Người Xem Bắt Đầu – Danh Hỏa Tốc Phản | Huyền Huyễn

20. Tây Du Huyện Lệnh – Lục Quái Hữu Khảm | Huyền Huyễn

 

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Zongheng tháng 8 năm 2021

1. Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên – Tiêu Cẩn Du | Huyền Huyễn

2. Tiên Vương Vú Em – Đan Vương Trương | Đô Thị

3. Nhất Ngữ Phá Thiên Cơ – Vị Định Nghĩa Công Thức | Đô Thị

4. Kém Một Bước Cẩu Đến Cuối Cùng – Thập Giai Phù Đồ | Đô Thị

5. Kiếm Lai – Phong Hỏa Hí Chư Hầu | Tiên Hiệp

6. Nhất Kiếm Độc Tôn – Thanh Loan Phong Thượng | Huyền Huyễn

7. Bác Sĩ Những Chuyện Kia – Diệu Thủ Tú Tài | Thương Chiến

8. Tuyết Ma Đao – Đông đồ | Vũ Hiệp

9. Quân Thiên Cầu – Nạp Lâu Lan | Tiên Hiệp

10. Đạp Tinh – Tùy Tán Phiêu Phong | Tinh Tế

 

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu B.faloo tháng 8 năm 2021

1. Thời đại vũ trụ, ta trò chơi có thể biến hiện! | Light novel

2. Điện cạnh: Bị PDD bán đi ta, bay lên | Khoa huyễn võng du

3. Trọng sinh: Từ viễn phó hương giang thôi diễn World Cup bắt đầu | Đô thị ngôn tình

4. Marvel: Ta sẽ triệu hoán thuật | Đồng nhân

5. Đại Tần: Vừa thành kiếm thánh, lão bà tạo phản bị bắt | Lịch sử quân sự

6. Giáo hoa điên rồi đi? Bắt đầu khuyên ta toa cáp giả lập tệ | Đô thị ngôn tình

7. Tận thế: Bắt đầu một cỗ xe bọc thép | Khoa huyễn võng du

8. Điển tàng Hoa Hạ: Ta chế tạo tiết mục, đối thoại cổ kim | Đô thị ngôn tình

9. Linh khí khôi phục: Ta là vạn giới group chat khai phát viên | Đồng nhân

10. Lính đặc chủng: Mỗi ngày đánh dấu thành Đại tướng | Lịch sử quân sự

=============

TIÊN HIỆP QUÁN

=============

Viết xuống "Bảng xếp hạng qidian, zongheng, b.faloo tháng 8 năm 2021" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok