Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 10 năm 2020

Táng Địa | | 10280

Bảng xếp hạng Thông tin

    Nhìn chung top 20 qidian tháng này không có bộ nào mới đáng chú ý. Mình đề cử đọc 3 bộ top đầu thể loại Huyền Huyễn: Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện, Lâm Uyên Hành, Tả Đạo Khuynh Thiên.

 

Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 10 năm 2020

 

Top 20 Nguyệt phiếu Qidian tháng 10/2020

1. Vạn Tộc Chi Kiếp – Lão Ưng Cật Tiểu Kê | Đô Thị

2. Ta Sư Huynh Thực Sự Quá Vững Vàng – Ngôn Quy Chính Truyện | Tiên Hiệp

3. Đại Mộng Chủ – Vong Ngữ | Tiên Hiệp

4. Đại Phụng Đả Canh Nhân – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Tiên Hiệp

5. Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện – Mưu Sinh Nhậm Chuyển Bồng | Huyền Huyễn

6. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoang Thảo | Lịch Sử

7. Lâm Uyên Hành – Trạch Trư | Huyền Huyễn

8. Luân Hồi Nhạc Viên – Na Nhất Chích Văn Tử | Khinh Tiểu Thuyết

9. Lê Minh Chi Kiếm – Viễn Đồng | Khoa Huyễn

10. Minh Thiên Hạ – Kiết Dữ 2| Lịch Sử

11. Đông Tấn Bắc Phủ Nhất Khâu Bát – Chỉ Vân Tiếu Thiên Đạo 1| Lịch Sử

12. Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A – Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh | Đô Thị

13. Thiệu Tống – Lưu Đạn Phạ Thủy | Lịch Sử

14. Siêu Thần Cơ Giới Sư – Tề Bội Giáp | Du Hí

15. Thua Lỗ Thành Nhà Giàu Nhất Từ Du Hí Bắt Đầu – Thanh Sam Thủ Túy | Du Hí

16. Ma Lâm – Thuần Khiết Tích Tiểu Long | Huyền Nghi

17. Khi Bác Sĩ Mở Hack – Thủ Ác Thốn Quan Xích | Đô Thị

18. Tinh Linh Chưởng Môn Nhân – Khinh Tuyền Lưu Hưởng | Khinh Tiểu Thuyết

19. Ta Chỉ Muốn Tự Lực Cánh Sinh – Trung Thu Nguyệt Minh | Đô Thị

20. Từ 1983 Bắt Đầu – Thụy Giác Hội Biến Bạch | Đô Thị

 

Top 20 Nguyệt phiếu Qidian Thể loại Tiên Hiệp tháng 10/2020

1. Ta Sư Huynh Thực Sự Quá Vững Vàng – Ngôn Quy Chính Truyện | Tiên Hiệp

2. Đại Mộng Chủ – Vong Ngữ | Tiên Hiệp

3. Đại Phụng Đả Canh Nhân – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Tiên Hiệp

4. Đại Chu Tiên Lại – Vinh Tiểu Vinh | Tiên Hiệp

5. Kiếm Tốt Quá Hà – Nọa Đọa | Tiên Hiệp

6. Ngự Cửu Thiên – Khô Lâu Tinh Linh | Tiên Hiệp

7. Lạn Kha Kỳ Duyên – Chân Phí Sự | Tiên Hiệp

8. Đại Số Cư Tu Tiên – Trần Phong Tiếu | Tiên Hiệp

9. Huyền Hồn Đạo Chương – Ngộ Đạo Giả | Tiên Hiệp

10. Yêu Ma Na Lý Tẩu – Toàn Kim Thuộc Đạn Xác | Tiên Hiệp

11. Tam Thốn Nhân Gian – Nhĩ Căn | Tiên Hiệp

12. Nguyên Lai Ngã Thị Tu Tiên Đại Lão – Mộc Hạ Trĩ Thủy | Tiên Hiệp

13. Thái Ất – Vụ Ngoại Giang Sơn | Tiên Hiệp

14. Minh Tôn – Thần Nhất Thập Nhất | Tiên Hiệp

15. Ngã Bất Khả Năng Thị Kiếm Thần – Bùi Bất Liễu | Tiên Hiệp

16. Ngã Chân Bất Thị Tiên Nhị Đại – Minh Nguyệt Địa Thượng Sương | Tiên Hiệp

17. Vũ Trích Tiên – Lưu Lãng Đích Cáp Mô | Tiên Hiệp

18. Vĩnh Hằng Quốc Độ – Cô Độc Phiêu Lưu | Tiên Hiệp

19. Thiên Thu Bất Tử Nhân – Đệ Cửu Thiên Mệnh | Tiên Hiệp

20. Đạo Trường Khứ Na Liễu – Bát Bảo Phạn | Tiên Hiệp

 

Top 20 Nguyệt phiếu Qidian Thể loại Huyền Huyễn tháng 10/2020

1. Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện – Mưu Sinh Nhậm Chuyển Bồng | Huyền Huyễn

2. Lâm Uyên Hành – Trạch Trư | Huyền Huyễn

3. Tả Đạo Khuynh Thiên – Phong Lăng Thiên Hạ | Huyền Huyễn

4. Thương Nguyên Đồ – Ngã Cật Tây Hồng Thị | Huyền Huyễn

5. Quỷ Bí Chi Chủ – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn 

6. Tối Sơ Tiến Hóa – Quyển Thổ | Huyền Huyễn

7. Nông Phu Hung Mãnh – Lại Điểu | Huyền Huyễn

8. Thần Ma Thư – Huyết Hồng | Huyền Huyễn

9. Ta Thật Là Chính Phái – Bạch Câu Dịch Thệ | Huyền Huyễn

10. Ta Tại Phía Sau Màn Điều Giáo Đại Lão – Diêm ZK | Huyền Huyễn

11. Thánh Khư – Thần Đông | Huyền Huyễn

12. Bạch Cốt Đại Thánh – Giảo Hỏa | Huyền Huyễn

13. Chúng Thần Thế Giới – Vĩnh Hằng Chi Hỏa | Huyền Huyễn

14. Đấu La Đại Lục IV Chung Cực Đấu La – Đường Gia Tam Thiếu | Huyền Huyễn

15. Thứ Khách Chi Vương – Đạp Tuyết Chân Nhân | Huyền Huyễn

16. Kiếm Tiên Tam Thiên Vạn – Thừa Phong Ngự Kiếm | Huyền Huyễn

17. Gen Đại Thời Đại – Trư Tam Bất | Huyền Huyễn

18. Công Tử Thực Sự Quá Chính Nghĩa – Lý Hồng Thiên | Huyền Huyễn

19. Mục Long Sư – Loạn | Huyền Huyễn

20. Phục Thiên Thị – Tịnh Vô Ngân | Huyền Huyễn

 

Top 10 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 10/2020

1. Độ Kiếp Chi Vương – Vô Tội | Tu Chân

2. Kiếm Lai – Phong Hỏa Hí Chư Hầu | Tiên Hiệp

3. Bất Nhượng Giang Sơn – Tri Bạch | Giá Không

4. Đại Quốc Danh Trù – Yên Đấu Lão Ca | Đô Thị

5. Biên Nguyệt Mãn Tây Sơn – Dịch Thần Thần | Huyền Huyễn

6. Tuyệt Thế Hảo Nhân – Phúc Thủ | Đô Thị

7. Cửu Châu Phong Vân Lục – Thán Tuyết Tiểu Giao Long | Vũ Hiệp

8. Ngự Linh Vũ Đạo – Thanh Tiêu Sao Phạn | Huyền Huyễn

9. Mô Nghĩ Tu Tiên Truyện – Loạn thế TICH| Huyền Huyễn

10. Ngã Thị Bán Yêu – Bắc Liệu | Tu Chân

-----------------------------------

TIÊN HIỆP . INFO

    Viết xuống "Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 10 năm 2020" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Già Thiên: Top 10 chiến lực mạnh nhất!

Sơ lược Toàn Chức Cao Thủ

Minh Nhật Chi Kiếp: Lười Đồ, Nghèo Đồ, Xấu Đồ, Suy Đồ, Ngu Đồ, Tham Đồ, Điên Đồ!

Đế Bá: Bảng xếp hạng Đạo Quân

Đọc qua 《 Chuế Tế 》 lại đọc 《 Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế 》, thật xin lỗi, khả năng là ta đi nhầm chỗ

Phỏng vấn đại thần tác giả Ta Là Lão Ngũ

Tinh Thần Biến: Hệ thống tu hành cùng thiết lập

Một Thanh Đại Chuỳ Xông Hải Tặc

Cảm nhận sau khi đọc Ngộ Không Truyện

Kỹ xảo sáng tác văn học mạng: DIỄN và THUYẾT

Một số ân oán tình cừu trong văn học mạng

Mở Mắt Ra, Về Đến Lão Bà Nữ Nhi Tử Vong Trước Một Ngày: Giảng cố sự gì?

Khái quát nội dung của Tứ Đại Tà Thư trong văn học mạng!

Mộc Hạ Trĩ Thủy: Một năm viết sách

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ tập 65: Chính thức lại sửa nguyên tác, nhan sắc nữ chủ thăng cấp, thân phận ba đại phản đồ bị bại lộ, nữ mị ma đại chiến nữ chủ

Văn học mạng Đào Cốc Lục Tiên gồm những ai?

Đề cử vài truyện tinh phẩm trong thời gian gần đây được độc giả yêu thích!

Tiểu sử Fujiko.F.Fujio tác giả vĩ đại của bộ truyện Doremon

Sơ lược Tiên Nghịch

Đại Đạo Độc Hành đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

+84362958408

Telegram

tienhienthuvien@vidian.me

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện