Bảng xếp hạng Qidian, Zongheng tháng 8 năm 2020

Táng Địa | | 8901

Bảng xếp hạng Thông tin

 

Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 8 năm 2020

 

Top 20 Nguyệt phiếu Qidian tháng 08/2020

1. Vạn Tộc Chi Kiếp – Lão Ưng Cật Tiểu Kê | Đô Thị

2. Đại Phụng Đả Canh Nhân – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Tiên Hiệp

3. Ta Sư Huynh Thực Sự Quá Vững Vàng – Ngôn Quy Chính Truyện | Tiên Hiệp

4. Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A – Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh | Đô Thị

5. Luân Hồi Nhạc Viên – Na Nhất Chích Văn Tử | Khinh Tiểu Thuyết

6. Lê Minh Chi Kiếm – Viễn Đồng | Khoa Huyễn

7.  Đại Mộng Chủ – Vong Ngữ | Tiên Hiệp

8. Khi Bác Sĩ Mở Hack – Thủ Ác Thốn Quan Xích | Đô Thị

9. Thua Lỗ Thành Nhà Giàu Nhất Từ Du Hí Bắt Đầu – Thanh Sam Thủ Túy | Du Hí

10. Ta Thật Không Có Muốn Làm Chúa Cứu Thế A – Hỏa Trung Vật | Khoa Huyễn

11. Siêu Thần Cơ Giới Sư – Tề Bội Giáp | Du Hí

12. Ma Lâm – Thuần Khiết Tích Tiểu Long | Huyền Nghi

13. Minh Thiên Hạ – Kiết Dữ 2| Lịch Sử

 14. Đệ Nhất Tự Liệt – Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử | Đô Thị | hoàn thành

15. Tinh Linh Chưởng Môn Nhân – Khinh Tuyền Lưu Hưởng | Khinh Tiểu Thuyết

16. Đông Tấn Bắc Phủ Nhất Khâu Bát – Chỉ Vân Tiếu Thiên Đạo 1| Lịch Sử

17. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoang Thảo | Lịch Sử

18. Thiên Khải Dự Báo – Phong Nguyệt | Kỳ Huyễn

19. Thần Ma Thư – Huyết Hồng | Huyền Huyễn

20. Thiệu Tống – Lưu Đạn Phạ Thủy | Lịch Sử

 

Top 20 Nguyệt phiếu Qidian Thể loại Tiên Hiệp tháng 08/2020

1. Đại Phụng Đả Canh Nhân – Mại Báo Tiểu Lang Quân | Tiên Hiệp

2. Ta Sư Huynh Thực Sự Quá Vững Vàng – Ngôn Quy Chính Truyện | Tiên Hiệp

3. Đại Mộng Chủ – Vong Ngữ | Tiên Hiệp

4. Lạn Kha Kỳ Duyên – Chân Phí Sự | Tiên Hiệp

5. Thái Ất – Vụ Ngoại Giang Sơn | Tiên Hiệp

6. Đại Chu Tiên Lại – Vinh Tiểu Vinh | Tiên Hiệp

7. Kiếm Tốt Quá Hà – Nọa Đọa | Tiên Hiệp

8. Đại Số Cư Tu Tiên – Trần Phong Tiếu | Tiên Hiệp

9. Yêu Ma Na Lý Tẩu – Toàn Kim Thuộc Đạn Xác | Tiên Hiệp

10. Vũ Trích Tiên – Lưu Lãng Đích Cáp Mô | Tiên Hiệp

11. Ngự Cửu Thiên – Khô Lâu Tinh Linh | Tiên Hiệp

12. Huyền Hồn Đạo Chương – Ngộ Đạo Giả | Tiên Hiệp

13. Tam Thốn Nhân Gian – Nhĩ Căn | Tiên Hiệp

14. Minh Tôn – Thần Nhất Thập Nhất | Tiên Hiệp

15. Vĩnh Hằng Quốc Độ – Cô Độc Phiêu Lưu | Tiên Hiệp

16. Tiếu Ngạo Bất Quần – Không Trung Vân Thư Vân Quyển | Tiên Hiệp

17. Ngã Chân Bất Thị Tiên Nhị Đại – Minh Nguyệt Địa Thượng Sương | Tiên Hiệp

18. Nhất Phẩm Tu Tiên – Bất Phóng Tâm Du Điều | Tiên Hiệp

19. Phàm Nhân Tu Tiên Truyện – Vong Ngữ | Tiên Hiệp | hoàn thành

20. Đạo Trường Khứ Na Liễu – Bát Bảo Phạn | Tiên Hiệp

 

Top 20 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 08/2020

1. Thiên Tuyền Thánh Tử – Tàn Mộng Tinh Hỏa | Huyền Huyễn

2. Bất Nhượng Giang Sơn – Tri Bạch | Giá Không

3. Nhật Nguyệt Phong Hoa – Sa Mạc | Giá Không

4. Kiếm Lai – Phong Hỏa Hí Chư Hầu | Tiên Hiệp

5. Ta Chỉ Có Hai Ngàn Năm Trăm Tuổi – Bộ Hành Thiên Hạ | Đô Thị

6. Đại Quốc Danh Trù – Yên Đấu Lão Ca | Đô Thị

7. Chuế Tế Xuất Sơn – Lý Nhàn Ngư | Đô Thị

8. Độ Kiếp Chi Vương – Vô Tội | Tu Chân

9. Lục Địa Kiện Tiên – Lục Như Hòa Thượng | Dị Thế

10. Vạn Nữu Bất Đáng Chi Dũng – Tĩnh Quan | Huyền Huyễn

11. Thương Phá Kiếm Giới Ngã Vi Hoàng – 鵺 Hoàng | Tu Chân

12. Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên – Tiêu Cẩn Du | Huyền Huyễn

13. Tu Tiên Bí Bảo – Hồng trang | Tu Chân

14. Soa Nhất Bộ Cẩu Đáo Tối Hậu – Thập Giai Phù Đồ | Đô Thị

15. Đăng Tiên Lệnh – Hồ Đồ Thiếu Niên | Vũ Hiệp

16. Mô Nghĩ Tu Tiên Truyện – Loạn thế TICH| Huyền Huyễn

17. Vạn Tượng Thiên Kiếp – Tây Môn Tiểu Lục | Dị Thế

18. Biên Nguyệt Mãn Tây Sơn – Dịch Thần Thần | Huyền Huyễn

19. Chức Tràng Tân Quý – Nhất Phân Tử | Thương Chiến

20. Lâm Giới Huyết Tuyến – Thiên Thần | Đô Thị

 

    Viết xuống "Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 8 năm 2020" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Mời đại lão đến nói hai câu...

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Mời đại lão đến nói hai câu...

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Mời đại lão đến nói hai câu...

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Mời đại lão đến nói hai câu...

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Mời đại lão đến nói hai câu...

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Mời đại lão đến nói hai câu...

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Mời đại lão đến nói hai câu...

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Mời đại lão đến nói hai câu...

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Mời đại lão đến nói hai câu...

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Mời đại lão đến nói hai câu...

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Ta xuất sinh chi sơ còn không có, ta xuất sinh sau Man đã suy...

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Ta xuất sinh chi sơ còn không có, ta xuất sinh sau Man đã suy...

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Ta xuất sinh chi sơ còn không có, ta xuất sinh sau Man đã suy...

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Ta xuất sinh chi sơ còn không có, ta xuất sinh sau Man đã suy...

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Ta xuất sinh chi sơ còn không có, ta xuất sinh sau Man đã suy...

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Ta xuất sinh chi sơ còn không có, ta xuất sinh sau Man đã suy...

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Ta xuất sinh chi sơ còn không có, ta xuất sinh sau Man đã suy...

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Ta xuất sinh chi sơ còn không có, ta xuất sinh sau Man đã suy...

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Ta xuất sinh chi sơ còn không có, ta xuất sinh sau Man đã suy...

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Ta xuất sinh chi sơ còn không có, ta xuất sinh sau Man đã suy...

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Ta xuất sinh chi sơ còn không có, ta xuất sinh sau Man đã suy...

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Ta xuất sinh chi sơ còn không có, ta xuất sinh sau Man đã suy...

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Ta xuất sinh chi sơ còn không có, ta xuất sinh sau Man đã suy...

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Ta xuất sinh chi sơ còn không có, ta xuất sinh sau Man đã suy...

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Ta xuất sinh chi sơ còn không có, ta xuất sinh sau Man đã suy...

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Ta xuất sinh chi sơ còn không có, ta xuất sinh sau Man đã suy...

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Ta xuất sinh chi sơ còn không có, ta xuất sinh sau Man đã suy...

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Ta xuất sinh chi sơ còn không có, ta xuất sinh sau Man đã suy...

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất Khí Sinh Tam Thanh Thái Cực Sinh Âm Dương

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất Khí Sinh Tam Thanh Thái Cực Sinh Âm Dương

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất Khí Sinh Tam Thanh Thái Cực Sinh Âm Dương

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất Khí Sinh Tam Thanh Thái Cực Sinh Âm Dương

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất Khí Sinh Tam Thanh Thái Cực Sinh Âm Dương

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất Khí Sinh Tam Thanh Thái Cực Sinh Âm Dương

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất Khí Sinh Tam Thanh Thái Cực Sinh Âm Dương

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất Khí Sinh Tam Thanh Thái Cực Sinh Âm Dương

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất Khí Sinh Tam Thanh Thái Cực Sinh Âm Dương

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất Khí Sinh Tam Thanh Thái Cực Sinh Âm Dương

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất Khí Sinh Tam Thanh Thái Cực Sinh Âm Dương

2 năm trước

Hoa Thiên Mệnh

Hoa Thiên Mệnh

Nhất Khí Sinh Tam Thanh Thái Cực Sinh Âm Dương

2 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống sau 2 tháng rốt cuộc ra chương mới? Dân mạng rớt nước mắt: Rốt cục nhìn thấy ánh rạng đông!

Ta Có Một Tòa Kinh Khủng Phòng: Danh sách nhiệm vụ kinh dị — Phần 2

QUANG TRUNG vị Hoàng Đế Bất Khả Chiến Bại

Vạn Cổ Thần Đế: La Diễn Đại Đế hố thảm con rể, Phượng Thiên lại muốn giáo huấn Trương Nhược Trần!

Giới thiệu truyện - Gia Phụ Ta là Hán Cao Tổ

Danh sách tên nhân vật trong Quỷ Bí Chi Chủ bằng tiếng Anh

Qidian: Bảng xếp hạng nguyệt phiếu tháng 1 năm 2020!

Vì sao trong văn học mạng có rất nhiều sai lầm thường thức?

Ta tại Tung Hoành phấn đấu: Lịch trình trưởng thành của kẻ không dám hạ bút

Nhân Đạo Chí Tôn

Tử Xuyên đẹp không? Làm sao đánh giá Tử Xuyên?

Vạch trần tâm kế Trần Bình An, cái thằng này xác thực rất đáng sợ a!

Đại Đạo Triều Thiên: Nếu như nhân sinh có khả năng làm lại, ta đại khái vẫn là như vậy!

D-1: Đạo Lữ Là Người Trùng Sinh, Bị Ta Nghe Lén Tiếng Lòng

Tiêu Phong: mặc kẹt giữa mối thù 2 dân tộc và bi kịch từ sự phân biệt Hán - Hồ

Bảng xếp hạng qidian, zongheng, b.faloo tháng 7 năm 2021

Đại Phụng Đả Canh Nhân: Giám chính biến mất, Hứa Thất An đi con đường nào?

Đệ Nhất Danh Sách đẹp không? Quyển tiểu thuyết tận thế dị năng này giảng cố sự gì?

Ta Hệ Chữa Trị Trò Chơi: Hàn Phi

Tản mạn vài dòng về nhân vật Vương Trác trong tiểu thuyết Tiên Nghịch

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

+84362958408

Telegram

tienhienthuvien@vidian.me

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP