Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể: Phân chia hệ thống tu luyện!

Táng Địa | | 22753

Tóm tắt Huyền huyễn Hệ thống Nhiệt huyết Xuyên không

Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể là tiểu thuyết huyền huyễn được sáng tác bởi J Thần. Hiện tại vẫn đăng nhiều kỳ, toàn văn 1491 chương, nhân vật chính là Quân Tiêu Dao.

 

 

Hệ thống tu luyện trong truyện Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể

Sơ kỳ cảnh giới

Đại cảnh giới

Tiểu cảnh giới

Giới thiệu

① Nhục thân ngũ cảnh

① Luyện cân

Phổ thông thiên kiêu, cần dùng thánh dược tẩm bổ, hao phí ít nhất thời gian năm năm mới có thể đạt tới nhục thân đại thành.

② Đoán cốt

③ Hoán huyết

④ Thông khiếu

⑤ Tụ linh

② Thần tàng ngũ cảnh

① Tâm chi thần tàng

đối ứng ngũ hành hỏa

② Can chi thần tàng

đối ứng ngũ hành mộc

③ Tỳ chi thần tàng

đối ứng ngũ hành thổ

④ Phế chi thần tàng

đối ứng ngũ hành kim

⑤ Thận chi thần tàng

đối ứng ngũ hành thủy

③ Linh hải cảnh

Từ 1 đến 9 trọng thiên

tụ linh hải

④ Thần cung cảnh

Từ 1 đến 9 trọng thiên

ngưng thần cung

⑤ Chân linh cảnh

Từ 1 đến 9 trọng thiên

hóa chân linh

⑥ Thần kiều cảnh

① tiền kỳ

② trung kỳ

③ hậu kỳ

④ tiểu viên mãn

⑤ đại viên mãn

Liên thông Thần cung cùng đan điền, làm được thần khí tương thông.

⑦ Quy nhất cảnh

Linh nhục tương hợp, hòa hợp quy nhất.

⑧ Hợp đạo cảnh

Tìm kiếm đạo chủng, tiên chủng dung nhập bản thân.

⑨ Niết bàn cảnh

Tìm kiếm hỏa chủng, tẩy lễ trong đầu Thần cung, chân linh lột xác thành Nguyên Thần.

⑩ Thông thiên cảnh

Cũng được xưng là vương hầu cảnh.

⑪ Thần hỏa cảnh

Nhóm lửa thần hỏa, mở ra thông hướng Thánh Cảnh cầu thang.

 

 

Thông thánh cửu giai

Đại cảnh giới

Tiểu cảnh giới

① Hư thần cảnh

① tiền kỳ

② trung kỳ

③ hậu kỳ

④ tiểu viên mãn

⑤ đại viên mãn

② Chân thần cảnh

③ Thiên thần cảnh

④ Đạo thần cảnh

⑤ Chuẩn thánh cảnh

⑥ Thánh nhân cảnh ( Ngưng tụ tiên khí, vì tương lai ngưng tụ pháp tắc đặt nền móng, tiên khí số lượng càng nhiều, thiên tư càng cao, chín đạo tiên khí vì cực số, mười đạo tiên khí vì đánh vỡ thiên địa hạn chế )

⑦ Thánh nhân vương cảnh

⑧ Đại thánh cảnh

⑨ Thánh chủ cảnh

 

 

Chí tôn thất cảnh

Đại cảnh giới

Tiểu cảnh giới

① Chuẩn chí tôn

① tiền kỳ

② trung kỳ

③ hậu kỳ

④ tiểu viên mãn

⑤ đại viên mãn

② Chí tôn ( Ngưng tụ pháp tắc, pháp tắc chủng loại cùng tiên khí chủng loại đối ứng, số lượng tiếp cận, pháp tắc càng nhiều, thiên tư càng cao, tương lai thực lực càng mạnh, ngưng tụ chín đạo pháp tắc, xưng là Cửu Ngũ Chí Tôn, được xưng cực cảnh chí tôn )

③ Tiểu thiên tôn

④ Đại thiên tôn

⑤ Vô thượng huyền tôn

⑥ Tạo hóa thần tôn

⑦ Hỗn độn đạo tôn

 

 

Đế cảnh

Đại cảnh giới

Tiểu cảnh giới

Giới thiệu

Chuẩn đế cảnh / chuẩn bất hủ chi vương / chuẩn hoàng

Phân thành 1 đến 9 kiếp

Đem tự thân pháp tắc, hóa thành chân chính đạo, tổng cộng có cửu kiếp, lấy cửu kiếp tẩy lễ, cuối cùng lột xác ra hoàn chỉnh đạo, đây chính là cái gọi là chứng đạo thành đế.

Bán bộ đại đế

Một chân bước vào chứng đạo lĩnh vực, có được đế chi uy thế, nhưng vẫn chưa hết cả chứng đạo.

Đế cảnh / bất hủ chi vương

① phổ thông đế cảnh

Đối quy tắc đại đạo lĩnh ngộ sâu cạn cùng ứng dụng, thụ Thái Cổ minh ước hạn chế, Tiên Vực các đỉnh cấp thế lực, có thể xuất thủ Đế Cảnh cường giả, đều phượng mao lân giác.

② đế trung cự đầu / đỉnh cấp đế cảnh

③ chí cao cấp / đế chi vô thượng

④ cận thần cấp

⑤ thần thoại / thiên tai cấp ( bị tín ngưỡng, mô bái đích thần chích )

 

 

Đế cảnh bên trên

Đại cảnh giới

Tiểu cảnh giới

Chuẩn tiên cảnh

Không biết

Tiên

thượng thương / không biết

Siêu thoát pháp tắc

Không biết

 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok