Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể: Thiết lập thế giới

Táng Địa | | 2128

Tóm tắt Huyền huyễn Hệ thống Nhiệt huyết Xuyên không

    Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể là tiểu thuyết huyền huyễn được sáng tác bởi J Thần. Hiện tại vẫn đăng nhiều kỳ, toàn văn 1491 chương, nhân vật chính là Quân Tiêu Dao.

 

Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể: Thiết lập thế giới

 

Đẳng cấp bên trong vũ trụ

— Vi trần thế giới: Phạm vi đạt tới hơn mười năm ánh sáng.

— Tiểu thiên thế giới: Tiểu thiên thế giới, so vi trần thế giới, lớn nghìn lần không chỉ, các loại tinh thể ở trong đó vận động, Thế Giới chi lực lưu chuyển.

— Trung thiên thế giới: Một ngàn cái tiểu thiên thế giới cộng lại, mới so ra mà vượt một cái trung thiên thế giới.

— Đại thiên thế giới: Một ngàn cái trung thiên thế giới cộng lại, mới so ra mà vượt một cái đại thiên thế giới.

— Đơn thể vũ trụ: Nhiều cái đại thiên thế giới cộng lại, mới so ra mà vượt một cái đơn thể vũ trụ.

— Đa nguyên vũ trụ: Nhiều cái đơn thể vũ trụ cộng lại, mới so ra mà vượt một cái đa nguyên vũ trụ.

 

Đẳng cấp nguyên thạch

Tu sĩ tu hành lúc cần vật liệu, có thể phóng thích vô cùng vô tận linh khí nồng nặc, lấy cung cấp hấp thu, khác biệt hi hữu độ Nguyên thạch, đều có hạ, bên trong, bên trên, tuyệt, bốn phẩm cấp.

— Phổ thông: Bình thường tu sĩ sử dụng Nguyên thạch.

— Thiên Nguyên: Một chút đỉnh cấp đạo thống, nhất đẳng thế lực tu sĩ mới dùng đến lên Nguyên thạch.

— Thần nguyên: Chỉ có như Hoang Cổ thế gia, vô thượng đạo thống, bất hủ hoàng triều chờ bất hủ thế lực, mới dùng đến lên trân quý Nguyên thạch.

— Tiên nguyên: Có thể ngộ nhưng không thể cầu, Hoang Cổ thế gia đều không bỏ ra nổi nhiều ít Nguyên thạch, chỉ có bất hủ thế lực nổi trội nhất thiên kiêu mới có thể sử dụng Nguyên thạch.

— Tiên tủy: Phẩm cấp so tiên nguyên cao hơn, càng hiếm hoi hơn.

 

Đẳng cấp thần binh

— Vương hầu binh khí: Thông thiên vương hầu sở dụng binh khí.

— Cổ Thánh Binh: Phần lớn thông thánh cửu giai tu sĩ sở dụng binh khí.

— Chí tôn khí: Phần lớn chí tôn thất cảnh tu sĩ sở dụng binh khí.

— Chuẩn Đế binh: Số ít đỉnh cấp thế lực thiên kiêu sở dụng binh khí.

— Đế binh: Có thể trấn áp một phương bất hủ thế lực khí vận.

— Chuẩn tiên khí: Đế binh phía trên tồn tại, chỉ là số không nhiều đỉnh cấp thế lực có được. Này cấp bậc cũng là ghi chép bên trong, Tiên Vực luyện khí cao thủ có khả năng rèn đúc tối cao cấp bậc vũ khí.

— Tiên Khí: Từ xưa đến nay đều không có bao nhiêu kiện, có thể trấn áp một phương Tiên Vực, thậm chí một cái thế giới khí vận. Hiện nay Tiên Vực Tiên Khí, đều vì thời kỳ viễn cổ chỗ lưu truyền tới nay.

 

Đẳng cấp linh dược

— Linh dược: Lưu thông tại tuyệt đại đa số tu sĩ ở giữa dược phẩm.

— Bảo dược: Lưu thông tại tuyệt đại đa số tu sĩ ở giữa dược phẩm.

— Thánh dược: Cho dù là đan điền Linh Hải bị phế, gân tay gân chân bị đánh gãy, toàn thân lăng trì, tiếp cận hủy dung, chỉ cần có một tia khí tức vẫn còn tồn tại, thánh đan đẳng cấp đan dược đủ để cho trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, nhưng không cách nào cứu chữa, bị cường đại đạo chi lực, nguyền rủa chi lực hoặc là quy tắc chi lực tạo thành tổn thương.

— Bất tử dược: Phổ thông bất hủ thế lực đều không có mấy cây. Có thể cứu chữa, bị cường đại đạo chi lực, nguyền rủa chi lực hoặc là quy tắc chi lực tạo thành tổn thương, nhưng khác biệt bất tử dược, hiệu quả khác biệt, trị liệu tổn thương cũng khác biệt. Số ít bất tử dược có thể hóa hình người, có thể hóa hình bất tử dược, dược hiệu so phổ thông bất tử dược chí ít cao gấp năm lần.

— Bán tiên thuốc: Phần lớn có thể hóa hình người, trình độ hiếm hoi thì tương đương với Chuẩn tiên khí.

— Tiên dược: Cơ bản có thể hóa hình người, trình độ hiếm hoi thì tương đương với Tiên Khí.

 

Đẳng cấp tiên mạch

Thành tiên môn hiển hóa sau, còn sót lại tiên đạo vật chất, trải qua tuế nguyệt sẽ hình thành tiên hố, tiên trong hố sẽ hình thành Tiên mạch, Tiên mạch chính là tiên đạo vật chất, chìm tại lòng đất, trải qua năm tháng dài đằng đẵng cô đọng đè ép mà thành.

— Hạng nhất Tiên mạch: Vạn dặm trở lên, có thể đề luyện ra càng nhiều tiên đạo vật chất.

— Nhất đẳng Tiên mạch: Dài ngàn dặm, có thể đề luyện ra tiên đạo vật chất.

— Nhị đẳng Tiên mạch: Dài trăm dặm, có thể đề luyện ra tiên đạo vật chất.

— Tam đẳng Tiên mạch: Dài mười dặm, có thể đề luyện ra tiên đạo vật chất.

 

=====

Được rồi, hôm nay chia sẻ Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể: Thiết lập thế giới đến đây kết thúc, đối với nội dung phía trên, mọi người muốn nói gì sao? Hoan nghênh bằng hữu nhắn lại cùng tiểu biên thảo luận nha.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Thiên hình đế

phàm nhân Thiên hình đế

Hay! Cảm ơn vì đã phổ cập kiến thức

2 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok