Bắt Đầu Tiên Đế Tu Vi, Chế Tạo Vạn Giới Đệ Nhất Tông sơ lược đầu

Lâm Bắc Phàm | | 1812

Tóm tắt Huyền huyễn Hệ thống Triệu hoán Vả mặt

Diệp Trần sau khi xuyên việt thành lập Côn Luân Thánh Địa, ban thưởng Tiên Đế tu vi, muốn để Côn Luân Thánh Địa bao phủ Chư Thiên Vạn Giới, trở thành thứ nhất Thần Tông!

Lập một cái nhỏ mục tiêu: Trước xưng bá hoang tiên đại thế giới!

"Chúc mừng túc chủ tuyển nhận Thánh cấp tư chất đệ tử, thu hoạch được Chân Tiên triệu hoán thẻ năm tấm, Ngộ Đạo Trà Thụ một gốc, Hồng Mông Nguyên Sơ Thể!"

"Chúc mừng túc chủ tuyển nhận Đế cấp tư chất đệ tử, thu hoạch được Tiên Vương triệu hoán thẻ một trương, thiên đạo điện một tòa, mười vạn trượng linh mạch một đầu!"

Nhiều năm về sau Côn Luân Thánh Địa quét rác tạp dịch đệ tử đều là Chân Tiên, giữ cửa chó đều là Yêu Thánh, không có Tiên Đế tu vi đều không có ý tứ nói mình là xuất từ Côn Luân Thánh Địa.

Thánh địa chi chủ: Ta có thể mưu cầu một cái quét rác chức vị sao? Ta làm công miễn phí đều được!

Bất hủ gia chủ: Ta nhìn ngươi chính là để mắt tới Ngộ Đạo Trà Thụ lá rụng, sắp xếp chó phía sau đi thôi!

Linh Lung Nữ Đế: Nếu như có thể mà nói, thiếp thân nguyện ý giúp Diệp Trần đổ xăng xoa bóp!

Luân Hồi Tiên Đế: Ta luân hồi ngàn tỉ lần, lại ngay cả Diệp Trần một chiêu đều không tiếp nổi, hắn đến cùng mạnh đến mức nào?

 

 

~ Main: Diệp Trần.

~ Hack: Chư Thiên Đệ Nhất Tông Hệ Thống.

+ Tân thủ gói quà:

1. Đại Thừa Kỳ tu vi -> Tiên Đế tu vi.

2. Vô Thủy Tiên Chung.

+ Chức năng: Che đậy Thiên Cơ, Thu đồ ban thưởng, Nhiệm vụ, ...

 

~ Thế giới chủ: Hoang Tiên Đại Thế Giới.

~ Tông môn: Côn Luân Thánh Địa.

1. Chủ Điện.

2. Ngộ Đạo Trà Thụ Viên, Chân Long Bất Tử Dược, Đan Dương Chu Quả, Long Lân Quả, Hồn Anh Quả, Xích Huyết Tiên Thổ, ...

3. Ngàn trượng Linh Trì, Ngàn trượng Linh Mạch, ...

4. Hỗn Độn Giới, ...

5. Chiến Thần Cung, Nguyên Thủy Kiếm Cung, ...

6. Hộ tông đại trận: Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, Tru Tiên Kiếm Trận, ...

7. Tàng Kinh Các, ...

8. ...

 

~ Thân phận: Côn Luân Thánh Chủ, ...

+ Đồ đệ: Mục Viêm, Cổ Anh Lạc, Tô Kiếm, ...

~ Công pháp: Cơ sở công pháp luyện thể, Viêm Thần Quyết, Thái Thượng Trấn Tiên Quyết, Vạn Cổ Kiếm Đạo, ...

~ Sở hữu: Chân Tiên triệu hoán thẻ x5 (Trương Lão Đại, Trương Lão Nhị, Trương Lão Tam, Trương Lão Tứ, Trương Lão Ngũ), Tiên Vương triệu hoán thẻ x2 (Bạch Long, Hắc Long), Tiên Vương triệu hoán thẻ x2 (Hồng Liên, Tuyết Liên), ...

~ Thể chất: Hồng Mông Nguyên Sơ Thể, ...

~ Binh khí: Vô Thủy Tiên Chung, Tru Tiên Tứ Kiếm, ...

 

~ Cảnh giới: 

I. Tu vi: Luyện Thể kỳ, Luyện Khí kỳ, Trúc Cơ kỳ, Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần kỳ, Luyện Hư kỳ, Hợp Thể kỳ, Đại Thừa kỳ, Độ Kiếp kỳ, Chân Tiên kỳ, Địa Tiên kỳ, Thiên Tiên kỳ, Huyền Tiên kỳ, Tiên Quân, Tiên Vương, Tiên Đế.

II. Đồ đệ tư chất có thể chia làm: Phàm cấp, Linh cấp, Huyền cấp, Vương cấp, Thánh cấp, Tiên cấp, Đế cấp.

III. Công pháp đẳng cấp: Phàm cấp, Linh cấp, Huyền cấp, Vương cấp, Thánh cấp, Tiên cấp, Đế cấp.

 

Đánh giá: sảng văn não tàn, trang bức, văn phong thối không ngửi nổi.

 

By Lâm Bắc Phàm 

 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 1
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Phàm Nhân

uẩn thể Phàm Nhân

Cảm ơn ad đã đưa đên thông tin này

4 tháng trước

Hao Kun

phàm nhân Hao Kun

cảm ơn ad đã viết bài này... chúc mọi người ngủ ngon

6 tháng trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok