Các Chức Vụ Tông Môn Trong Truyện Tiên Hiệp

Táng Địa | | 11805

Tin tức Thông tin

Các Chức Vụ Tông Môn Trong Truyện Tiên Hiệp

    Bài viết dành cho những ai mới bắt đầu đọc truyện tiên hiệp, hi vọng hữu ích với mọi người.

1. Tạp dịch: Là những phàm nhân, đệ tử linh căn thấp kém hoặc đệ tử chưa chính thức bước chân vào con đường tu luyện. Tạp dịch tên như ý nghĩa. Làm những việc như Nấu cơm, giặt đồ… Tạp dịch chưa chính thức được coi là người trong môn phái.

2. Đệ tử ngoại môn: Là những người đã chính thức là thành viên của môn phái nhưng chưa phải cao tầng.

3. Chấp sự: Là những người quản hạt đệ tử, ban phát tài nguyên tu luyện, kiểm toán thu chi môn phái… nội dung nôm na như quản gia.

4. Đệ tử nội môn: Chính thức tiến vào trung tầng môn phái. Thành nội môn mới có tư cách để trưởng lão, môn chủ chú ý tới.

5. Đệ tử tinh anh: Đã tiếp xúc với cao tầng môn phái, là lực lượng nòng cốt cũng như căn cơ của môn phái.

6. Đệ tử hạch tâm: Số lượng rất ít. Là những người sau này sẽ nắm chức cao trong phái. Họ sẽ có sư phụ riêng. Đệ tử hạch tâm sẽ được môn phái dốc tài nguyên bồi dưỡng, sau này sẽ trở thành hộ pháp, chấp sự, tổng quản…

7. Hộ pháp: Là những người hộ giáo, đôi khi còn chưởng quản hình phạt trong giáo.

8. Đệ tử chân truyền: Thường có không quá 10 người. Một giáo phái sẽ chia thành các chi mạch. Mỗi mạch lại có truyền thừa của riêng mình. Họ sẽ là những ngươi nắm giữ truyền thừa của một mạch, sau này sẽ thành trưởng lão.

9. Trưởng lão: Những nhân vật chủ chốt quyết định hướng đi của giáo phái.

10. Đệ tử truyền thừa: Chỉ có 1 người, đó sẽ là chưởng môn tương lai. Trong trường hợp tông môn bị hủy diệt thì đệ tử truyền thừa có trách nhiệm bảo lưu các truyền thừa của tông môn chống thất truyền.

11. Đại trưởng lão: Trưởng lão đứng đầu.

12. Chưởng môn: Chấp chưởng môn phái.

13. Thái thượng trưởng lão: Thường là chưởng môn tiền nhiệm. Có trách nhiệm giám sát chưởng môn.

14. Lão tổ: Là những lá bài tẩy của môn phái. Thường bế quan không hỏi sự đời.

15. Khai phái tổ sư: Tổ sư sáng lập ra môn phái.

____________________________________

Một số chức vụ, tên gọi đặc biệt trong các truyện:

– Quan môn đệ tử: Quan môn = đóng cửa đệ tử được thu cuối cùng của 1 người. Chịu trách nhiệm đưa ma cho sư phụ.

– Ký danh đệ tử: Là đệ tử thu trên danh nghĩa, không chính thức. Không được truyền chân tài thực học.

– Thủ tịch đệ tử: Thủ tịch = cầm tay. Những người có sư phụ riêng cầm tay chỉ bảo. Đệ tử hạch tâm, chân truyền, truyền thừa đều là thủ tịch đệ tử.

– Đồng tử: Những người được nuôi từ nhỏ, vô cùng trung thành. Chịu trách nhiệm như tạp dịch nhưng chỉ cho riêng 1 người.

– Chuẩn đồ: Những người chuẩn bị trở thành đệ tử của 1 ai đó.

 Phản đồ: Đồ đệ đã phản bội môn phái.

– Khí đồ: Đồ đệ bị tông môn vứt bỏ.

 Khách khanh: Là những người đã có thành tựu rồi mới gia nhập tông môn. Tông môn cung cấp tài nguyên đổi lại họ phải phục vụ cho tông môn. Độ trung thành với tông môn không cao.

---------------------

Nguồn: Huyết Nguyệt

    Viết xuống "Các Chức Vụ Tông Môn Trong Truyện Tiên Hiệp" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm.

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm.

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm.

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm.

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm.

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm.

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm.

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm.

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm.

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm.

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm.

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm.

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm.

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm.

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm.

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm.

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm.

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm.

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm.

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm.

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm.

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm.

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm.

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm.

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm.

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm.

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm.

2 năm trước

Phá Thiên Quân

Phá Thiên Quân

Mờ sáng dậy ngay, rảy nước quét sân, để trong ngoài gọn sạch. Đêm đến đi ngủ , đóng rào khóa cửa, tất phải tự kiểm tra.

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Bán hành SLL < Trích: Bố Tiêu Dao Tử > Ahihi

2 năm trước

Thượng Hư Vô

Thượng Hư Vô

Đôi khi quên đi thật sự là điều tốt nhỉ? Mà là triệt để quên chứ không phải cất nó trong tâm chỗ sâu nhất.

2 năm trước

Thượng Hư Vô

Thượng Hư Vô

Sống mệt không,mệt vậy sao ngươi vẫn cứ sống khi có ý định tự vẫn hay tự hỏi vì sao ngươi sống.

2 năm trước

Thượng Hư Vô

Thượng Hư Vô

Một ngày mệt mỏi lại trôi,ta vẫn cứ ở phàm trần tục tĩu này đợi mãi một người.Đợi cái ngày,mà người thay đổi ta tới.

2 năm trước

Thượng Hư Vô

Thượng Hư Vô

Sống là có lưu luyến vì lưu luyến nên mới sống.Sống không mục đích cũng là lưu luyến vì không lưu luyến thứ gì mới là thứ đáng lưu luyến nhất.

2 năm trước

Thượng Hư Vô

Thượng Hư Vô

Nhìn hết hồng trần,xem hết thời không, những thứ đó điều chẳng thú vị bằng trang bức.

2 năm trước

Thượng Hư Vô

Thượng Hư Vô

Ta tu luyện là vì gì? Các ngươi lũ sâu kiến còn chẳng biết mình tu luyện là vì gì.Còn ở đó mà đòi dạy bảo ta.Ha ha, các ngươi cười ta vô tri,ta chỉ cười khẽ nhìn lũ sâu kiến.

2 năm trước

Thượng Hư Vô

Thượng Hư Vô

Cô nàng ngày nào cười với ta, là tâm ma của ta.Giờ liệu còn tại hồng trần này?

2 năm trước

Thượng Hư Vô

Thượng Hư Vô

Đời ta đầy dẫy phong ba, gặp nàng gì cũng hư vô.

2 năm trước

Thượng Hư Vô

Thượng Hư Vô

Cơn gió hôm nay lại lướt qua.Liệu ngày mai có còn là cơn gió?

2 năm trước

Thượng Hư Vô

Thượng Hư Vô

Hôm nay ta qua đây là một đế vương.Ngày mai ta lại chỉ là một lão già chờ chết.Thời gian thứ đáng sợ mà ai cũng sẽ trải.

2 năm trước

Sơn Hải Thần Quang

Sơn Hải Thần Quang

Nhìn hết tinh không, nhưng không có phát hiện nơi nào có so dung nhan của mẫu thân xán lạn. Đạp biến thổ địa, lại không phát hiện chỗ đó so phụ thân bả vai kiên cố.

2 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

thánh hoàng

HỘ THIÊN GIÁO

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

+84362958408

Telegram

tienhienthuvien@vidian.me

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện