Các thiết lập tương quan trong tiểu thuyết Vũ Luyện Điên Phong

Táng Địa | | 6652

Tóm tắt Huyền huyễn

    《 Vũ Luyện Điên Phong 》 là tiểu thuyết huyền huyễn dưới ngòi bút của tác giả Mạc Mặc, đăng tràng vào năm 2015, trước mắt 1750 vạn chữ, còn đang tiếp tục ra chương, Lăng Tiêu Các thí luyện đệ tử kiêm quét rác gã sai vặt Dương Khai ngẫu lấy được một bản sách đen không có chữ, từ đây đạp lên con đường võ đạo.

Các thiết lập tương quan trong tiểu thuyết Vũ Luyện Điên Phong

Các thiết lập tương quan trong tiểu thuyết Vũ Luyện Điên Phong

 

NGHỀ PHỤ

Đan đạo, khí đạo, trận đạo

— Càn Khôn Nội: Phàm cấp, Địa cấp, Thiên cấp, Huyền cấp, Linh cấp, Thánh cấp, Thánh Vương cấp, Hư cấp, Hư Vương cấp, Đạo Nguyên cấp, Đế cấp ( mỗi cái cảnh giới chia làm hạ trung thượng )

— Càn Khôn Ngoại: Tông sư, đại tông sư ( luyện khí )

Đan văn: Đan dược xuất hiện đan văn, kia đan dược giá trị liền sẽ vượt lên mấy lần, mà lại vô luận bảo tồn bao nhiêu năm, chỉ cần điều kiện phù hợp, dược hiệu liền vĩnh viễn cũng sẽ không xói mòn.

Đan vân: Đan dược xuất hiện đan vân, chẳng những có thể để đan dược dược hiệu lật mấy lần, giữ lâu không xấu, mà lại đan vân còn có thể mỗi giờ mỗi khắc thay đan dược tụ tập thiên địa linh khí, tẩm bổ đan dược. Có thể nói, xuất hiện đan vân đan dược, cất giữ càng lâu, dược hiệu càng lớn, giá trị càng cao.

 

PHÁP TẮC TRONG VŨ LUYỆN ĐIÊN PHONG

Hỗn độn phân âm dương, âm dương hóa ngũ hành, ngũ hành sinh vạn đạo

— Hỗn độn chi đạo: Hình thái ban đầu của tất cả lực lượng, ngàn vạn đại đạo dung hợp, hình thái lúc thiên địa sơ thành, đến nay không người tu luyện

— Âm dương chi đạo: Hỗn độn chi lực một phân thành hai mà thành, Chúc Chiếu, U Huỳnh là thủy tổ đạo này, bởi vì lúc tấn thăng khai thiên cần âm dương hai lực cho nên tất cả khai thiên cảnh võ giả đều có âm dương đạo nội tình.

— Ngũ hành chi đạo: Âm dương hai lực hóa thành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành chi lực, nhưng đơn độc tu luyện trong đó một loại, tỉ như Viêm Võ Đại Đế hỏa chi đạo, cũng có thể ngũ hành đồng tu, bởi vì tấn thăng khai thiên cần Ngũ Hành chi lực cho nên tất cả khai thiên cảnh võ giả đều có Ngũ Hành Chi Đạo nội tình.

— Đan đạo, trận đạo, khí đạo: Tam đại chủ tu phụ trợ chi đạo

— Sát đạo: Lấy sát nhập đạo, Tu La Động Thiên chủ tu, Chiến Vô Ngân chủ tu

— Song tu đạo: Nam nữ âm dương hợp tu, cũng không phải là thải bổ tà thuật, cũng không phải nói đơn thuần phát sinh quan hệ chỉ là nam nữ lực lượng trong cơ thể giao hòa, Âm Dương Thiên Chủ tu phân hữu tình đạo, vô tình đạo.

— ....

 

Đẳng cấp: Xúc cập bì mao, sơ khuy môn đình, đăng đường nhập thất, giá khinh tựu thực, dung hội quán thông, siêu quần bạt tụy, kỹ quan quần hùng, đăng phong tạo cực, vang dội cổ kim ( Từ Dương Khai xây dựng một bộ hệ thống )

Phương pháp tăng lên pháp tắc

1. Tại đạo nguyên một tầng cảnh trước đó tự hành tìm tòi.

2. Tại đạo nguyên một tầng cảnh cùng về sau tu luyện tăng lên.

3. Dẫn phát đại đạo thanh âm, đây là thiên địa tự thân thai nghén bí mật, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, là một loại kì lạ thanh âm, có thể nghe được thanh âm người tại tự thân trên đường sẽ có rất lớn đề cao. Nhưng nếu cự tuyệt hoặc bài xích, nhẹ thì trọng thương, tại tự thân trên đường lại không nửa điểm tiến bộ, nặng thì đạo cơ sụp đổ, biến thành phế nhân.

4. Trở thành Tinh chủ, luyện hóa Tinh Thần bản nguyên, trở thành Tinh chủ có thể nắm giữ tu luyện chi tinh pháp tắc, lại càng dễ tấn thăng đạo nguyên một tầng cảnh cùng về sau Đế Tôn cảnh, nhưng là cũng rất dễ dàng nhận người ngấp nghé.

5. Thành tựu đại đế, thành tựu đại đế lúc lại đem tự thân đạo từ đầu tới đuôi tiến hành một lần chải vuốt, đến thiên địa ban cho, cũng đạt được niên hiệu, vì thiên địa chỗ tán thành.( Giới hạn có Đế Tôn ba tầng cảnh thực lực võ giả )

6. Hấp thu đạo ngân, tiền nhân càn khôn động thiên hoặc là càn khôn phúc địa còn sót lại, các loại bí cảnh hoặc là tiểu nguyên giới bên trong đạo ngân.( Khai thiên cảnh cùng về sau sử dụng )

7. Tiến vào Đại Hải Thiên Tượng, luyện hóa đại đạo chi hà, bên trong thật nhiều đạo tắc vết tích, nổi danh nhất chính là thời gian chi hà.( Chú ý muốn tránh đi bên trong hung hiểm )

 

CHỦNG TỘC TRONG VŨ LUYỆN ĐIÊN PHONG

Yêu tộc

— Càn khôn nội: Từ một đến mười hai giai, Yêu Vương, Thánh Linh ( trước Thánh Linh, mỗi cái giai đoạn chia làm hạ trung thượng. Yêu Vương đối ứng Đế Tôn cảnh, Thánh Linh đối ứng ngụy đế hoặc là đại đế )

— Càn khôn ngoại: Yêu Đế một tới chín phẩm ( nhất phẩm kém nhất, cửu phẩm tốt nhất )

Thánh linh

— Thái dương Chúc Chiếu, thái âm U Huỳnh: Thiên địa sơ khai, có hỗn độn nhị khí, diễn hóa âm dương, hóa thành thái dương Chúc Chiếu, thái âm U Huỳnh. Đây là trên đời cổ xưa nhất thánh linh, này hai thú diễn hóa tứ tượng, mới có long phượng... thánh linh, có thể nói thái dương Chúc Chiếu, thái âm U Huỳnh là tất cả thánh linh đầu nguồn, là tất cả thánh linh tiên tổ.

— Long tộc: Kim Thánh Long ( Đời thứ ba Long Hoàng ), Mộc Long, Thủy Long, Hỏa Long, Thổ Long, Băng Long ...

— Phượng tộc: Thất Thải Phượng Hoàng ( Phượng hậu ), Băng Phượng, Hỏa Phượng, Chu Tước, Thanh Loan, Uyên 鶵, Nhạc Trạc, Hồng Hộc, Cửu Phượng, Loan Phượng ...

— Côn tộc, kim ô, diệt mông, thái nhạc, cùng kỳ, giải trĩ, bí hý, bệ ngạn, thao thiết, thiên nguyệt ma chu, kim ngột, côn sa, chu yếm, quỳ ngưu, phì di, chư kiền, tất phương, nữ phòng, đào ngột đẳng.

( Thánh Linh trưởng thành đều có thể địch nổi thượng phẩm khai thiên )

 

Trân cầm, dị thú

— Cự Thần Linh: Giống loài đứng đầu toàn bộ hoàn vũ, lấy càn khôn thế giới đã chết làm thức ăn, chỉ là tộc nhân cực kì thưa thớt, trí tuệ không cao, nếu không trên đời này khả năng cao là không có không gian cho những giống loài khác sinh tồn. Mặc tộc chí tôn lấy cự thần linh làm bản gốc chế tạo ra Mặc cự thần linh.

— Yêu thú: Tinh thần quy, kim lang vương, kim phí vương, ngự hỏa xích giao, địa long, lôi hống, vạn tiết trùng đẳng.

 

Ma tộc

— Ma binh ( ⇔ thánh vương ) → ma linh ( ⇔ phản hư ) → ma tướng ( ⇔ hư vương ) → ma soái ( ⇔ đạo nguyên ) → ma vương ( ⇔ đế tôn ) → bán thánh ( ⇔ ngụy đế ) → ma thánh ( ⇔ đại đế ) → ma thần ( ⇔ khai thiên )

 

Vu tộc

— Vu đồ → vu sĩ → vu sư → đại vu sư → vu vương → bán thánh → vu thánh → vu thần

* Cảnh giới tương đương Ma tộc.

 

Mặc tộc

— Hạ vị Mặc tộc ⇔ Hạ phẩm khai thiên

— Thượng vị Mặc tộc ⇔ Trung phẩm khai thiên

— Tiên thiên, hậu thiên lĩnh chủ ⇔ Thất phẩm khai thiên

— Tiên thiên, hậu thiên vực chủ ⇔ Bát phẩm khai thiên

— Ngụy vương chủ: Cưỡng ép tăng thực lực lên, có thể cũng chỉ có thể phát huy ra Vương Chủ bảy tám phần thực lực, dễ dàng bị phản phệ

— Tiên thiên, hậu thiên vương chủ ⇔ Cửu phẩm khai thiên, chỉ có cấp độ này Mặc tộc mới có dòng họ, mà lại đều họ Mặc

— Mặc sắc cự thần linh ⇔ Nửa bước Tạo Vật Cảnh, thực lực mạnh hơn bất luận cái gì cửu phẩm khai thiên cảnh, từ Mặc tộc chí tôn sáng tạo

— Mặc tộc chí tôn ⇔ Tạo Vật Cảnh tu vi, Mặc tộc mẫu sào, hết thảy Mặc tộc đầu nguồn, tự thân có được linh trí.

 

THỂ CHẤT ĐẶC THÙ TRONG VŨ LUYỆN ĐIÊN PHONG

— Dược linh thánh thể: Trời sinh vì luyện đan mà sinh thể chất, trăm ngàn năm khó xuất hiện một cái

— Độc quả phụ thể: yêu mị nữ Vương Nhất mạch đặc thù thể chất, khởi nguyên từ tổ tiên trúng độc quả phụ nhện độc, thể chất biến dị mà thành, về sau nhiều đời di truyền lại

— Thủy linh chi thể: Trời sinh vì tu luyện Thủy hệ công pháp mà sinh thể chất, có được người có thể đem thân thể hóa thành như nước chảy tồn tại, đối vật lý công kích có nhất định trình độ miễn dịch.

— Băng tinh ngọc thể: Trời sinh vì tu luyện Băng hệ công pháp mà sinh thể chất, có được thân thể chất phi thường tinh khiết, có thể đem thân thể hóa thành băng tinh tồn tại, đối tu luyện Băng hệ công pháp có thiên độc hậu ưu thế.

— Long tủy phượng thể: Có được người đều là nữ tử, bất luận cái gì đoạt được Long Tủy phượng thể nguyên âm nam nhân, đều đem thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, mà lại Long Tủy phượng thể thực lực càng cao, chiếm hữu về sau thu hoạch được chỗ tốt liền càng cao

— Lực chi bá thể: trời sinh thần lực, mà lại theo tu vi gia tăng, lực lượng tăng trưởng cũng sẽ càng ngày càng kinh khủng

— Thái hư kiếm thể: Thiên cổ bất thế ra, kiếm tu tuyệt hảo thể chất, có được người thiên phú tu luyện kinh khủng dị thường.

— Âm dương song sinh thể: Quỷ dị thể chất, khiến người vừa ra đời liền so ngang cấp võ giả cường đại không ít.

— Thiên địa tiệt thân thể: Thiên địa đoạn thân chỗ phụ người, chỉ cần vẫn còn bên trong vùng thế giới này, sinh cơ liền là thiên địa chặn, sống không quá mười tám tuổi.

— Minh nguyệt huyễn thân thể: Khiến người thân hình quỷ quyệt biến ảo.

— Vô cấu thánh thể: Từ Vô Cấu Tịnh Liên sinh ra, có thể tẩy địch nhục thân hết thảy tạp chất, bất luận ai đạt được Vô Cấu Tịnh Liên, đều có thể lấy được Vô Cấu Thánh Thể.

 

HUYẾT MẠCH THIÊN PHÚ

— Thiên Hình: Thánh Linh khắc tinh, áp chế tất cả Thánh Linh, mạnh như Dương Khai cũng nhận một tia áp chế, có thể đánh vỡ khai thiên cảnh tấn thăng ràng buộc, khả năng di truyền từ đệ nhất đạo quang.

— Long tộc: Thời gian chi đạo, sau khi khai thiên nhập long đàm tu hành thức tỉnh

— Phượng tộc: Không gian chi đạo, sau khi khai thiên nhập phượng tổ tu hành thức tỉnh

-----------------------

    Viết xuống "Các thiết lập tương quan trong tiểu thuyết Vũ Luyện Điên Phong" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Diệp Vô Thần

tráng thọ Diệp Vô Thần

ơ kìa Long tộc là thời gian chi đạo à :v giờ mới biết luôn

4 tháng trước

Lý Bát Dạ

khấu cung Lý Bát Dạ

truyện nào cũng có mỹ nữ lạnh cmn lùng :v

2 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

DONATE duy trì server, domain 31110000904056 (BIDV), 0362958408 (MOMO). Chân thành tạ ơn!

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

+84362958408

Telegram

tienhienthuvien@vidian.me

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

AE3888 | game bài đổi thưởng

UP TOP