Cảnh giới Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên - Phần 1

Từ Tỉnh | | 3738

Tóm tắt Tiên hiệp Nhiệt huyết Luyện công

1. Võ Đạo (Lột xác)

1.1. Bàn Huyết (Võ Đồ)

        Cảnh này là võ đạo lúc ban đầu, là khởi đầu tu luyện, đại đạo chi cơ, cảnh này vận chuyển khí huyết quanh thân, rèn luyện da thịt gân cốt. Đến khi cảnh này viên mãn, khí huyết cường thịnh, đồng bì thiết cốt, có thể xé hổ báo, chỉ đá vụn. Những người bước vào cảnh này, còn được gọi là Võ Đồ.

        Luyện Bì: luyện bì, chính là rèn luyện một thân màng da, màng da cứng cỏi, đao kiếm đánh, như đánh da cây khô.

       Luyện Nhục: chính là rèn luyện một thân huyết nhục, khai thác cùng kích phát tiềm năng của một thân thể, thúc đẩy lực lượng thân thể tiến thêm một bước tăng lên trở nên mạnh mẽ. Đem cảnh này tu luyện đến cực hạn, một thân huyết nhục thả lỏng mềm mại như ngọc, lúc căng thẳng cứng như tinh thiết, có thể chống lại vết thương binh khí tầm thường.

        Luyện Cân: cái gọi là luyện gân, chính là dùng khí huyết rèn luyện một thân gân mạc, làm cho nó cứng cỏi như dây cung, mềm mại như bông, từ đó làm cho thân thể trở nên linh hoạt như mèo ớt. Cái gọi là khởi động như tên, lạc như gió, động như mèo huyết, khí huyết tập trung, nội tức trống rỗng, lực lớn như hổ báo, trong lúc ra tay, có thể làm động tác khó làm của người bình thường. Cốt lõi của tất cả điều này là "luyện gân". Sau khi rèn luyện cân mạc, khí lực một thân cũng sẽ tăng vọt một mảng lớn.

        Luyện Cốt: đến cảnh này, so với luyện gân càng khó tu luyện hơn, hạch tâm chính là muốn đem xương cốt luyện đến tình trạng "luyện cốt như ngọc, luyện tủy như sương".

1.2. Tụ Khí (Võ Sư)

          Người bước vào cảnh này, được xưng là Võ Sư, đặt ở Quảng Lăng thành ở một địa phương nhỏ như vậy, đều có thể xưng là cao thủ đứng đầu. Đặt ở trong Vân Hà quận thành, cũng đếm được là nhất lưu võ giả. Bất quá, cùng võ giả vì thế cảnh này, lại khác nhau ngàn vạn lần, thực lực không đồng đều.

          Nhân vật Tụ Khí cảnh sơ kỳ đỉnh cấp, hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết nhân vật Tụ Khí Cảnh đại viên mãn bình thường. Thậm chí không thiếu một ít quái thai ở Tụ Khí Cảnh, đều có thể đi đối kháng võ đạo tông sư. Bởi vì cùng Bàn Huyết Cảnh rèn luyện da thịt gân cốt bất đồng, Tụ Khí cảnh tu luyện, liên lụy đến rèn luyện huyệt khiếu, kinh mạch cùng tôi luyện thuyên khí, cực kỳ huyền vi tinh xảo. Công pháp tu luyện bình thường, cũng rất khó tu luyện đến tình trạng "chư khiếu thông thấu, mạch lạc thông suốt, thông nội ngoại câu kết thiên địa, cùng vạn hóa minh hợp". Nếu không làm được bước này, Hóa Cương sẽ không thể nói đến.

        Thông Khiếu (tiền kỳ): trong thân có bảy trăm hai mươi huyệt khiếu, trong đó có một trăm lẻ tám linh khiếu. Một trăm lẻ tám linh khiếu này lại được gọi là 'khiếu tu luyện'. Đem toàn bộ linh khiếu quanh thân rèn luyện thông thấu là có thể hoàn thành. Nhưng có rất ít thiên tài còn có thể tiến thêm một bước, đem huyệt khiếu dưỡng ra linh tính, liền có thể gọi là "chư khiếu thành linh". Đến lúc đó, mỗi linh khiếu đều giống như bí cảnh thu nhỏ, có dị tượng kỳ diệu sinh ra trong đó, có thể câu kết thế thiên địa, chiếu rọi ánh sáng của đại đạo.

        Khai Mạch (trung kì): trong thân có mười hai linh mạch. Mười hai linh mạch này, còn được gọi là "thiên địa chi kiều", thông suốt kinh lạc huyệt khiếu trong cơ thể. Đem mười hai mạch linh mạch nhất nhất đả thông, mỗi lần đả thông một cái khí mạch, lực lượng võ đạo bản thân sẽ tăng lên một đoạn. Chẳng khác nào ở giữa võ giả cùng thiên địa, xây dựng một cây cầu. Võ giả tự thân giống như cầu nối, xuyên qua thiên địa, thời điểm tu luyện, có thể tiến thêm một bước hấp thu được linh khí lực lượng bàng bạc hơn. Điều đáng nói chính là bên trong thân thể người ngoại trừ mười hai linh mạch, còn có một ẩn mạch, ẩn mạch này, câu thông thân thể cùng thần hồn của võ giả, xuyên qua trên mười hai linh mạch, chỉ có người "chư khiếu thành linh" mới có thể cảm nhận được.

        Hóa Cương (hậu kỳ): Tụ Khí Cảnh hậu kỳ, danh hiệu là "Hóa Trụ". Đến tình cảnh này, có thể chân khí phóng ra ngoài, tụ khí thành trụ, có thể ngự thủy mà đi, cách không giết địch. Tất cả hạch tâm này chính là đem một thân chân khí luyện hóa ra khương sát lực. Chất lượng của Khương Sát cao thấp, liên quan đến uy năng mạnh yếu. Đối với chất lượng khương sát cao thấp, phân làm ba cấp bậc, một là địa khương, một là thiên khương, một là linh linh. Thiên Khương thì chỉ có hạng người có thiên phú phi phàm mới có thể luyện hóa ra. Mà Linh Khương, cơ hồ chỉ có đệ tử thiên kiêu hạch tâm trong đạo thống cổ xưa đứng đầu mới có thể luyện ra. Cũng không phải bởi vì nguyên nhân tu luyện bí pháp, mà là liên quan đến tư chất tu hành, nội tình, thiên phú. Nhưng mà, ở trên địa, thiên, linh tam khương, còn có đạo khương. Cái gì gọi là đạo cương. Khương sát nhập đạo, uẩn đạo ngân, trình đạo uy. Đến mức này, một thân tu vi kì thực đã có được một cỗ đạo vận vô hình, ở trong chiến đấu, giống như "Thái Huyền" sắc lệnh diệu dụng, có thể dẫn dắt Chu Hư đại thế, ngự dụng một bộ phận thiên địa lực. Mà phải ngưng luyện ra "Đạo khương" tiền đề, chính là ở tụ khí cảnh sơ kỳ, rèn luyện ra nội tình "chư khiếu thành linh", ở trung kỳ đả thông "ẩn mạch". Trên cơ sở bẳng này, mới có thể rèn luyện ra nội tình luyện hóa đạo trụ. Nếu không, tất cả mọi thứ sẽ được nói chuyện. Mà điều này cũng có nghĩa là, thế gian có thể làm được bước này, ngàn vạn lần không có một. Đặt trong những năm tháng vô tận từ xưa đến nay, cũng chỉ có một chút ít người làm được bước này, lưu lại truyền thuyết đủ để bành liệt thiên thu. Đạo khương sắc bén như kiếm, trong suốt như lưu ly mỹ ngọc, bên trong ẩn chứa từng tia đạo ngân, uy năng của nó tự nhiên cũng không phải chuyện điểu nhân.

1.3. Dưỡng Lô (Tông Sư)

          Dưỡng Lô Cảnh, còn được gọi là Tông Sư Cảnh, trong thế tục, đã là tồn tại như thần long trên trời. Bước vào cảnh này, liền có thể cách không giết địch, trong thời gian ngắn bằng hư ngự không, một thân khí huyết không sợ nước lửa ăn mòn, trong lúc đó, liền có thể đến ngoài trăm trượng. Mà người có được nội tình "Ngũ Uẩn Tính Linh", chính là ở trong ngũ tạng lô đỉnh, rèn luyện ra năm loại tính linh đạo quang là Ất Mộc, Canh Kim, Bính Hỏa, Hâm Thủy, Lệ Thổ. Càng có thể "lấy võ ngự linh, lấy thế hóa thuật". Nói cách khác, chính là dùng tu vi Dưỡng Lô Cảnh để ngự dụng linh khí cùng đại thế trong thiên địa, từ đó diễn hóa ra uy năng như thuật pháp. Dưỡng Lô Cảnh rèn luyện ngũ tạng, theo thứ tự là tâm cung, gan cung, tỳ cung, phổi cung, thận cung, mỗi cái tương ứng với hỏa, mộc, thổ, kim, thủy trong ngũ hành. Dưỡng Lô Cảnh cũng bởi vậy mà phân thành ngũ trọng cảnh giới, nếu như năm tòa lô đỉnh, cho nên được gọi là Dưỡng Lô Cảnh. Tu luyện đến cực hạn, nội tạng cường đại như lò luyện, nuốt kim thạch đều có thể nóng chảy. Đem một cái tạng cung rèn luyện viên mãn, liền gọi là dưỡng lô nhất trọng cảnh. Thế tục cũng gọi sự tồn tại của đẳng cấp này, được gọi là "tông sư nhất trọng cảnh". Điều đáng nói là, ngũ tạng như lò, ngũ uẩn tính linh, từ đó hình thành một loại lực lượng đại viên mãn, đây chính là bí ẩn cực kỳ của tông sư ngũ trọng. Mà ngũ tạng rèn luyện, cũng không có quy luật đáng nói, đều xem công pháp tu luyện của mình.

          Kim (Phế Cung): đạo quang tâm linh Canh Kim màu trắng. Phổi người, chi kim. Ánh sáng của nó là vàng, được nuôi dưỡng trong đỉnh lò phổi.

          Mộc (Can cung): đạo quang Ất Mộc linh tính màu xanh. Gan, chi mộc. Ánh sáng của nó là màu xanh, được nuôi dưỡng trong đỉnh lò của gan.

          Thủy (Thận cung): đạo quang tâm linh của Hắc Thủy. Người thận, chi thủy. Ánh sáng của nó là màu đen, được nuôi dưỡng trong đỉnh lò thận.

          Hỏa (Tâm cung): xích sắc bính hỏa linh tính đạo quang. Người trái tim, thuộc về hỏa. Ánh sáng của nó là xích, được nuôi dưỡng trong lò trái tim. Người có tâm huyết cường đại, giống như lò thiêu đốt, dưỡng dưỡng huyết phách, rèn luyện tinh thần.

          Thổ (Tỳ cung): Đạo quang tâm linh của tuồng vàng. Lá lách, chi thổ. Ánh sáng của nó là màu vàng, được nuôi dưỡng trong lá lách và đỉnh lò.

1.4. Vô Lậu (Đại Tông Sư)

        Đăng Đường Nhập Thất

        Lô Hỏa Thuần Thanh

        Đăng Phong Tạo Cực

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 4
  • 1

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Hàn Long

uẩn thể Hàn Long

Tiền bối cho tiểu bối xin vài công pháp tu luyện đi mà😭😭😭

một năm trước


Từ Tỉnh

Từ Tỉnh

đại hiền

THANH SƠN TÔNG


"Nếu nhân sinh có thể quay lại, ta đại khái vẫn sẽ như vậy"

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Bích Dao

Đấu Phá Thương Khung: Phật Hỏa Nộ liên thối đường cái, nổ xong Tam tinh liền nổ Tứ tinh, khai hỏa dọa nữ thần sợ hãi

Phương Bình

Lục Địa Kiện Tiên: Mạn đàm chương 749, tra án Thái Tử Phi

Sau 7 năm đại thần Nghịch Thương Thiên trở về Qidian, sách mới Luyện Ngục Chi Kiếp ra mắt

Hệ thống tu luyện cảnh giới và cấp bậc trong Đại Phản Phái Ta, Mỗi Ngày Tay Xoa Một Cái Hệ Thống

Đế Bá: Tóm tắt một chút sự kiện cùng thời gian ở map Bát Hoang

Sơ lược Ổn Trụ Biệt Lãng | Khiêu Vũ

Thiên Sơn Phong Vũ Khiếu Thanh Phong — Thần Chiến

Nguyên tắc và kỹ thuật cản thi ở Tương Tây!

Tiêu điểm nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Nhân Đạo Chí Tôn

Tiêu Huân Nhi (nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Đấu Phá Thương Khung)

Ngũ đại thần thú thượng cổ

T-3: Ta Có Một Trương Võ Học Mặt Ngoài

Sách mới Trường Sinh Tài viết được 10 vạn chữ thì trì hoãn của Nhân Gian Vũ Khố đã mở lại, quyển Mưa Sắt Của Cyber Kiếm Tiên cũng viết xong

Hot: Đường Tam sẽ là vai chính trong Đấu La V

Sơ Lược Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Phong Hỏa Hí Chư Hầu

Chung Cực Chinh Chiến là thế nào? Bảng xếp hạng thập đại tiên đế chung cực chiến!

Già Thiên: Nhân sinh của đạo sĩ trộm mộ Đoạn Đức

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok