Cảnh giới trong Bất Hủ Phàm Nhân

Từ Tỉnh | | 3898

Tóm tắt Thông tin Nhiệt huyết

Cảnh Giới tu luyện chia làm Nhân giới→ Địa giới → Thiên giới 3 loại cảnh giới. Mỗi giới chia làm 3 trọng thiên, mỗi trọng thiên chia làm 9 tầng. Cực cảnh là 3 trọng sau mỗi trọng thiên 9 trọng, thiên tài tuyệt thế cũng chỉ là đến mười trọng, đạt tới 12 trọng chỉ có 1 người Vô Kỵ. Mất mát đại lục bởi vì phong ấn không biết rất ít có cường giả Thiên giới Thác Mạch cảnh: Nhân giới đệ nhất trọng thiên, còn gọi là Khai Lạc, tổng cộng có chín tầng. Chỉ có người có linh căn sau khi khai linh mới có thể khai phá ra mạch lạc. Người có linh căn, mở rộng linh lạc trong cơ thể càng rộng càng dày, tu luyện càng nhanh, thực lực càng mạnh. Nó tầng 1 yếu hơn võ tu bình thường. Nó tu luyện tới tầng 9, ở nó có thể mở rộng ra 99 linh lạc sẽ trở thành cường giả vô thượng. Nghe đồn có mở ra trăm linh lạc đạt tới nó tầng mười tu sĩ. Vô Kỵ nghiên cứu phát triển mạch máu của con người, dược dịch có thể làm cho người có phàm căn giống như người có linh căn tu luyện Trúc Linh: Nhân giới đệ nhị trọng thiên, nó dùng Thoát Phàm Đan có thể gia tăng cơ hội đột phá Thoát Phàm cảnh

Thoát Phàm: Nhân giới đệ tam trọng thiên, còn gọi là siêu phàm, chỉ có tiến vào nó tầng mười mới có cơ hội trùng kích Nhân Cực cảnh, Nhân Cực cảnh thực lực vượt xa đồng giai

Nguyên Đan: Địa giới đệ nhất trọng thiên, khi bước vào nó, trong đan điền sẽ dâng lên kim đan, nguyên khí biến thành khí kim đan nồng đậm

Chân Hồ: Địa giới đệ nhị trọng thiên, nguyên đan trong cơ thể vỡ vụn, hình thành nguyên lực càng nồng đậm nguyên khí đại hồ

Hư Thần: Địa giới đệ tam trọng thiên, tu sĩ chỉ có đến nó mới có thể ngưng niệm thần niệm, lợi dụng thần niệm lực lượng, tăng trưởng tu vi trên phạm vi lớn

Chân Thần: Thiên giới đệ nhất trọng thiên, có nguyên thần ngưng thật

Nhân tiên: Thiên giới đệ nhị trọng thiên, còn gọi là tiên vương nhân gian, bước vào nó tất phải trải qua kiếp nạn cực cao, nó ở chân tinh (Mất mát đại lục cùng Chân Mạch đại lục) loại địa phương này thuộc loại tồn tại hiếm thấy, nó trong tu chân giả có được quyền lực và quyền uy cực mạnh

Địa Tiên: Thiên giới thứ 3 Trọng Thiên [Tán Tiên] Thiên Đạo luôn cho người ta 1 đường sinh cơ, Địa Tiên độ kiếp thất bại có thể, vẫn có thể giữ nguyên thần tiến hành trùng tu trở thành tán tu của nó = chuyển tu, 1 chuyển nó là cảnh giới sau lôi kiếp lần thứ nhất của Địa Tiên Nguyên Thần = Thiên Tiên sơ kỳ, ngũ chuyển nó là cảnh giới sau lôi kiếp lần thứ 5 = Kim Tiên trung kỳ. Nguyên Thần lôi kiếp cùng Thiên Tiên lôi kiếp bất đồng, uy lực không yếu hơn Thiên Tiên Lôi Kiếp. Nó chỉ cần chuẩn bị đầy đủ thiên tài địa bảo + pháp bảo trên liền có cơ hội độ kiếp thành công. Mỗi lần độ kiếp thành công thân thể nó liền càng là ngưng luyện, thần thông cũng càng cường đại. Nó sau khi độ kiếp lần thứ 9 thành công là có thể ngưng tụ thân thể phi thăng tiên giới bước vào Đại Ất tiên cảnh = từ tu chân giới phi thăng sau đó còn có cơ hội trở thành Đại Ất Tiên quả thực quá nghịch thiên. Bởi vì Công pháp Thục Mông Sơn phi thường có lợi cho việc chuyển tu nó, cho nên có rất nhiều nó

Thiên Tiên: Thông hành đi tiên giới, đột phá nó phải độ Ách Đan + 7000 tiên cách thạch để ngưng tụ tiên cách, có được tiên cách mới chân chính hoàn chỉnh, một khi ngưng tụ ra tiên cách là có thể tùy thời đi tới tiên giới, trước kia tu sĩ sử dụng năng lượng là chân nguyên lực sau này sẽ dần dần chuyển hóa thành tiên nguyên lực, đây là dấu hiệu rõ ràng của Địa Tiên và nó. Sơ kỳ → trung kỳ → hậu kỳ→ đỉnh phong → viên mãn

Kim Tiên: Không ngưng tụ tiên cách là không thể thăng cấp nó, Vô Kỵ không ngưng tụ tiên cách 1 bước vào nó. Sơ kỳ→ trung kỳ → hậu kỳ → đỉnh phong → viên mãn

Huyền Tiên: Sơ kỳ→ trung kỳ → hậu kỳ → đỉnh phong → viên mãn

Đại Ất Tiên: Bước vào nó nguyên thần ngưng hoa, thực lực so với huyền tiên cường đại hơn gấp trăm lần. Phân sơ kỳ→ trung kỳ → hậu kỳ → đỉnh phong → viên mãn

Đại Chí Tiên: Phân sơ kỳ→ trung kỳ → hậu kỳ → đỉnh phong → viên mãn

Đại La Tiên: Còn gọi là La Thiên Thượng Tiên, phân sơ kỳ → trung kỳ→ hậu kỳ → đỉnh phong → viên mãn. Mỗi giai đoạn lại lần lứa vào → củng cố đỉnh phong →

Tiên Vương: Phân chuẩn vương sơ kỳ→ trung kỳ → hậu kỳ → đỉnh phong → viên mãn. Mỗi giai đoạn lại lần lứa vào → củng cố đỉnh phong →

Tiên Tôn: Phân chuẩn tiên tôn → sơ kỳ→ trung kỳ → hậu kỳ → đỉnh phong → viên mãn. Mỗi giai đoạn lại lần lứa vào → củng cố đỉnh phong →

Tiên Đế: Phân chuẩn đế sơ kỳ→ trung kỳ → hậu kỳ→ đại tiên đế → đại đế. Mỗi giai đoạn lại lần lứa vào → củng cố đỉnh phong →. Trong Tiên giới có tư cách xưng là 'Đại Đế' đều là tồn tại đỉnh phong của nó. Không nhất định thực lực coi như là người khác tôn xưng ngươi là Đại Đế, ngươi cũng không dám thừa nhận

Đạo Đế: Vượt qua cảnh giới Đại Tiên Đế, tiến vào 1 cấp độ hoàn toàn mới, như Thái Thượng Thiên Đế Vương Tử Xương Lạc chính là nó

Luyện thể

Cấp bậc luyện thể: Phàm thể → chân thể→ linh thể→ tiên thể→ thần thể → thánh thể. Mỗi cấp độ được chia thành 9 tầng. Ở Tiên giới có thể đem thân thể rèn luyện đến thần thể tầng 3 là kinh người nghe thấy. Đại Tiên Đế cũng không đem luyện thể đạt tới thần thể, thần thể tầng 4 và tầng 3 hoàn toàn là 2 khái niệm. 1 một khi đi đến tầng 4 để lấy nước trên sông Kiếm Khí là dễ dàng

Cấp bậc thú: yêu thú chia làm cấp 9, yêu thú cấp 9 tiến thêm 1 bước chính là tiên cấp = tiên thú, tiên thú tiên giới chia làm cấp 9

Những người khác

Trắc Linh: Giai đoạn chuẩn bị trước khi khai linh, trước khi khai linh phải có nó - chỉ sau khi phát hiện ra linh căn mới có thể suy nghĩ, liên kết này dễ bị lừa gạt tống tiền. Đến trắc linh nếu là phàm căn, người kiểm tra sẽ không nói rõ kết quả trắc linh, trực tiếp mê hoặc người trắc linh tiến hành khai linh để thu được càng nhiều phí. Linh dược khai linh cũng là như thế, nếu linh dược khai linh không có hiệu quả, tất sẽ lấy linh dược khai linh lần thứ nhất dùng không tốt làm mồi nhử, từ đó tiến hành nhiều lần khai linh mưu đoạt lợi nhuận

Khai linh: Giai đoạn tu luyện ban đầu, trợ giúp người có linh căn kích phát linh căn, mở ra linh lạc. Chỉ có kích phát linh căn cùng linh lạc mới có thể tiến hành tu luyện. Người có được linh căn rất ít, người vô linh căn xưng là phàm căn, phàm căn không thể tiến hành tu luyện. Nó có 3 cách, 1 với sự giúp đỡ của linh dược để khai linh chi là cách phổ biến nhất. Hiệu quả tùy theo cấp bậc linh dược mà khác nhau; 2 mượn cường giả hỗ trợ khai linh - không thấp hơn mười vạn kim tệ; 3 mượn Khai Linh trận - chỉ có người có tư chất rõ ràng mới có thể dùng khai linh, Thừa Vũ quốc không có phương thức này

Linh Lạc: Lần thứ nhất khai linh nó mở ra số lượng phần lớn quyết định tương lai của tu sĩ phát triển tiền đồ, lần thứ nhất có thể mở ra nó 5 điều trở lên liền có không gian phát triển rất lớn, lần thứ nhất có thể mở ra nó hơn mười điều chính là cực phẩm linh căn chủ nhân. Nó chia làm chính lạc, kỳ lạc, linh lạc, khu lạc, biểu lạc, bì lạc, cốt lạc, biệt lạc

Tinh cấp thiên tài: Tu sĩ có thể đạt tới độ cao trừ hậu thiên cố gắng cùng cơ duyên, trọng yếu nhất chính là tư chất. Những tu sĩ linh căn tư chất phi thường tốt được xưng là thiên tài tu sĩ. Mà trong thiên tài lại có phân biệt đẳng cấp, về sau tiên giới tông môn vì thu thu đệ tử thuận tiện liền đem thiên tài chia làm 1-9 sao. Tu sĩ từ 5 sao trở lên liền có tư cách hỏi đỉnh tiên đế. 9 sao chỉ cần không ngã xuống liền có hơn 50% cơ hội tiến vào Tiên Đế. Linh Lạc chỉ có thể là phán đoán thiên tài 1 phương diện, tình huống bình thường 5 sao đều là mở ra hơn trăm linh lạc tồn tại

Hồn Phách: Không giống nguyên thần, Nguyên Thần có thể bỏ chạy, nó chỉ là một loại ý niệm tinh thần mỏng manh. Nguyên Thần sau khi bị diệt có thể một lần nữa ngưng tụ. Nếu nó chết thì khó ngưng tụ lại. Phàm nhân sau khi chết không có tu vi, nó đại đa số thời gian là trạng thái mờ mịt, rất khó có được trí tuệ trí tuệ trong thời gian dài. Tu sĩ liền bất đồng trí nhớ chẳng những tồn tại ở trong Nguyên Thần, đồng dạng thời gian dài tồn tại nó. Tu sĩ ngã xuống là bởi vì Nguyên Thần bị diệt, hồn phách cùng thân thể tách ra lại cũng không cách nào trở lại nguyên thân thể, cuối cùng chỉ có thể tự động thấm vào Minh giới. Một khi tiến vào liền không tìm được thân thể. Cho dù là đại năng giả đỉnh cấp cũng chỉ là thông qua luân hồi bảo trụ linh trí cùng ký ức thủ đoạn tìm lại chính mình. Giống nhau không cách nào từ Minh giới rời đi tìm kiếm thân thể của mình, huống chi rất nhiều tu sĩ ở sau khi chết thân thể đã bị hủy đi. Minh giới nó có mạnh có yếu, nhưng nó mạnh hơn nữa cũng bất quá là càng ngưng thật, tồn tại thời gian dài hơn, chỉ có rất ít nó tu có hồn phách công pháp độc đáo, mới có thể có lực công kích cường đại. Tu sĩ sau khi biết Luân Hồi sẽ tiêu diệt ký ức kiếp trước, cho nên rất nhiều tu sĩ ngã xuống nó vẫn như cũ ở lại Minh giới không muốn đi Luân Hồi hoặc là trước luân hồi nghĩ hết 1 thủ đoạn bảo vệ ký ức của mình không bị Luân Hồi mài mòn. Một phần cường đại đến cực hạn tu sĩ có thể sau khi Luân Hồi bảo trì cường thế ký ức, luân hồi sau đó vẫn là cường giả đời thứ nhất. Minh giới là ăn mòn trí nhớ cùng linh trí của nó, ở Minh giới thời gian dài vẫn sẽ đi Luân Hồi. Mặc dù Minh Giới lưu lại hồn phách vẫn như cũ càng ngày càng nhiều. Tốc độ của nó ở Minh giới cực nhanh. Nó là ý niệm thể thuần túy, so với Nguyên Thần còn hư vô hơn. Cho nên đối với Hư Không Liệt trời sinh mức độ nhạy cảm - có thể né tránh. Nó đoạt xá so với Nguyên Thần đoạt xá đơn giản hơn, bởi vì ở trong thức hải nó so với Nguyên Thần càng thêm khó chơi.

Chuyển ngữ: Từ Tỉnh

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 2
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Linh Ngọc tộc trưởng

tráng thọ Linh Ngọc tộc trưởng

Bộ truyện này rất hay mà khi chuyển biến thành phim 3d lại còn hay hơn còn kịch tính hơn nữa nhân vật cứ y như người đời thật vậy thật ngưỡn mộ quá nhìn nhân vật cũng rất thích nữa nhìn ai cũng đẹp rất thích mắt

9 tháng trước

Mục Thiên

trích tinh Mục Thiên

truyện lão này cx khá nổi mà ta chưa đọc bộ nào cả =)))

2 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok