Cảnh giới trong nghịch thiên chí tôn

darkhunter | | 32245

Review Tiên hiệp Luyện công Vô địch Trọng sinh

Các cấp độ tu luyện trong truyện
Phàm giới: Mỗi cảnh giới chia làm : Nhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn

Linh Thai Cảnh
Thai Hồn Cảnh
Luyện Hồn Cảnh
Thần Hồn Cảnh
Thánh Hồn Cảnh
Hồn Mạch Cảnh
Thần Mạch Cảnh
Thần Vực Cảnh
Vực Thai Cảnh
Vũ Hóa Cảnh
Tiên Giới: Mỗi cảnh giới chia làm : Nhất Giai –> Thập Nhị Giai

Phạt Tiên Cảnh
Luyện Tiên Cảnh
Đế Nhân Cảnh
Đế Thánh Cảnh
Đế Vương Cảnh
Đế Hoàng Cảnh
Đại Đế Cảnh
Thần Giới:

Nhân Thần Cảnh : Nhất Giai –> Cửu Giai
Địa Thần Cảnh : Nhất Giai –> Cửu Giai
Thiên Thần Cảnh : Nhất Giai –> Cửu Giai
Bán Thánh Cảnh : Nhất Giai –> Cửu Giai
Đại Thánh Cảnh : Nhất Giai –> Cửu Giai
Thánh Vương Cảnh : Nhất Giai –> Cửu Giai
Thần Vương Cảnh : Nhất Giai –> Cửu Giai
Vĩnh Hằng Cảnh : Nhất Giai –> Cửu Giai
Nhân Đạo Vạn Vật Cảnh ( Thượng Thần Cảnh ) : Nhất Trùng –> Cửu Trùng –> Đại Viên Mãn
Thiên Đạo Giới Phạt Cảnh ( Thần Tôn Cảnh ) : Nhất Trùng –> Cửu Trùng –> Đại Viên Mãn
Càn Khôn Hồng Mông Cảnh ( Chí Tôn Cảnh ) : Nhất Trùng –> Cửu Trùng –> Đại Viên Mãn
Thần Đạo Thủy Nguyên Cảnh ( Tổ Thần Cảnh ) : Nhất Trùng –> Cửu Trùng –> Đại Viên Mãn
Vạn Vật Hóa Hư Cảnh ( Tổ Vương Cảnh ) : Nhất Trùng –> Cửu Trùng –> Đại Viên Mãn
Thương Thiên Chi Tôn Cảnh ( Tổ Hoàng Cảnh ) : Nhất Trùng –> Cửu Trùng –> Đại Viên Mãn
Thế Giới Chí Cao: mỗi cảnh giới chia làm Nhất Trọng –> Cửu Trọng –> Đại Viên Mãn

Tổ Đế Cảnh ( Bá Vương Vũ Trụ )
Tổ Thánh Cảnh
Đạo Nhân Cảnh
Đạo Thần Cảnh
Đạo Vương Cảnh
Đạo Hoàng Cảnh
Đạo Đế Cảnh
Đạo Tổ Cảnh
Chí Cao Đạo Tổ

Nguồn: ligru.com

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 1
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Vô Trần

thiên nguyên Vô Trần

Nhiều cảnh giới phết,ko có phânt tích cảnh giới à

một năm trước

Đại Thiên Thánh Nữ

tịch cung Đại Thiên Thánh Nữ

Truyện này đọc khá ổn.

2 năm trước

Tiểu Tử

niết dục Tiểu Tử

cảm ơn ad đã giới thiệu cảnh giới tu luyện của bộ truyện này, bài viết rất hay cảm ơn

2 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok