Cấp bậc tu luyện trong Tu Chân Liêu Thiên Quần

Từ Tỉnh | | 1556

Tóm tắt Đô thị Hệ thống Vô địch Sảng văn

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM

Tu Chân Liêu Thiên Quần là một quyển tiểu thuyết mạng thuộc thể loại Đô Thị của tác giả Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết, đăng lần đầu trên Qidian.

CẤP BẬC TU LUYỆN

Tu luyện chủ yếu là thể chất, năng lượng trong cơ thể (khí huyết, chân khí vân vân) cùng tinh thần lực, năng lượng trong cơ thể cần tinh thần lực cùng cấp bậc mới dẫn dắt, năng lượng cùng tinh thần lực trong cơ thể cần thể chất cùng cấp bậc mới có thể dung nạp.

Tu luyện năng lượng trong cơ thể cần công pháp tương ứng cấp bậc (cửu phẩm Kiếp Tiên mới thôi) làm cơ sở, những thứ khác không giới hạn. Tu luyện tinh thần lực cần một loại pháp môn minh tưởng (thông dụng, không đẳng cấp) làm cơ sở, những thứ khác không giới hạn. Tu luyện thể chất không có nhu cầu cụ thể, tu luyện luyện thể công pháp, rèn luyện vũ kỹ, phục dụng dược vật không giới hạn.

Nhất phẩm Dược Phàm

Bước đầu tiên của tu chân, chính là ngoại tu cơ sở quyền pháp, thối pháp, kiếm pháp vân vân, ỷ thể cường thân, làm cho khí huyết tràn đầy, lại nội tu minh tưởng pháp môn, đem khí huyết tràn đầy ngưng tụ ở khiếu huyệt. Nhất phẩm được chia thành sáu tiểu cảnh giới, Khai Tâm Khiếu, Nhãn Khiếu, Tị Khiếu, Nhĩ Khiếu, Khẩu Khiếu và cuối cùng nhảy long môn.

Nói chung, không mượn ngoại lực, Khai Tâm Khiếu mất khoảng trăm ngày, thường được gọi là trăm ngày Trúc Cơ. Tâm khiếu vừa mở ra, mới tính là chân chính bước vào hàng ngũ tu sĩ, việt phàm nhân, là nhất phẩm dược phàm. Sau đó lại mở Nhãn, Tị, Nhĩ, Khẩu tứ khiếu, ngũ khiếu tương liên liền hiển hiện thế cá nhảy long môn.

Dược Long Môn là cửa ải nhất, nhị phẩm, nhảy qua tựa như cá hóa rồng, một thân khí huyết lực hóa thành chân khí, từ vô hình hóa hữu hình, hóa hư thành thật, đó chính là cảnh giới nhị phẩm Chân Sư. Nhảy không được, liền tiêu hao một thân khí huyết, ngã về cảnh giới Khẩu Khiếu, chỉ có thể một lần nữa tích lũy khí huyết, lại trùng kích Long Môn.

Nhị phẩm Chân Sư

Đan điền có thể tự sinh chân khí, nhưng ngũ đại khiếu huyệt không lúc nào không sinh ra khí huyết lực cuồn cuộn không ngừng, rót vào bản nguyên đan điền biến thành chân khí tinh thuần nhất. Chân khí tích lũy đủ rồi ngược dòng dọc theo cột sống mà lên, liền có thể lần lượt mở thêm bảy đan điền (cột sống thất đan điền là nút chân khí trời sinh), phân biệt tên là Long Vĩ, Long Trảo, Long Thân, Long Chưởng, Long Cổ, Long Thủ, Long Giác.

Bát đan điền sau khi mở ra toàn bộ kết nối một thể, hình thành một chân khí cự long, tiếp tục tích lũy chân khí, chân khí dư thừa sẽ từ đệ bát đan điền phun ra, câu động thiên địa biến hóa, dẫn tới nhị phẩm thiên kiếp. Nhị phẩm thiên kiếp lấy lôi kiếp làm chủ, rất ít dung nhập vào thuộc tính khác, bình thường là năm đến mười đợt, khi độ kiếp giả tinh thần, thể chất, chân khí tùy ý một hạng mục sớm đạt tới trình độ tam phẩm, có một phần trăm vạn ức tỷ lệ dẫn phát đợt lôi kiếp thứ mười một, có được tam phẩm tu sĩ liên tục toàn lực một kích uy lực.

Sau khi độ kiếp thành công, bản nguyên đan điền khuếch trương gấp đôi, cột sống thất đan điền sinh ra cùng hoàn toàn giống nhau, liên kết lẫn nhau, lại có ngăn cách đan điền phụ thuộc. Chân khí lấy bản nguyên đan điền làm điểm khởi đầu, qua Long Vĩ, Long Trảo, Long Thân, Long Chưởng, Long Cổ, Long Thủ đan điền, đến Long Giác đan điền. Sau đó tiến vào Long Giác đan điền phụ thuộc đan điền, dọc theo Thất Đan Điền phụ thuộc đan điền trở về bản nguyên đan điền, hình thành tuần hoàn.

Tam phẩm Hậu Thiên Chiến Vương

Chân khí hóa thành long hình chân khí đại hà, hình thành chân dịch, tinh thần lực lột xác thành màu đồng cổ, tu sĩ tam phẩm Chiến Vương cảnh giới thân thể cường hãn, [Thân thể Chiến Vương] là đặc điểm của tam phẩm tu sĩ, cũng là con đường tu luyện của bọn họ.

Thân thể Chiến Vương là bốn đạo kỳ mạch trải rộng toàn thân trong cơ thể tu sĩ, đệ nhất mạch tinh huy, đệ nhị mạch nguyệt âm, đệ tam mạch dương viêm, đệ tứ mạch không vương. Chỉ cần từng bước đả thông tứ kỳ mạch, khi chiến đấu kích hoạt là có thể trong nháy mắt bộc phát lực lượng cường đại, sau khi tứ mạch đồng loạt mở ra, tam phẩm tu sĩ toàn lực bộc phát hình thái hoàn chỉnh Chiến Vương chi thân, là có thể dẫn xuống thiên kiếp, trùng kích tứ phẩm tiên thiên.

Tam Tấn tứ thiên kiếp không chỉ có lôi kiếp, còn có kim kiếp, hỏa kiếp, thổ kiếp, thậm chí tâm ma kiếp. Đợt cuối cùng của Tam Tấn Tứ Thiên Kiếp là lôi hỏa kiếp, khi lôi hỏa kiếp rơi xuống có xác suất nhất định sinh ra tâm ma kiếp. Mấy ngàn năm qua, một vạn độ kiếp tam phẩm tu sĩ, cũng chỉ có một người sẽ gặp phải tâm ma kiếp, nhưng thiên kiếp dị biến, không thể dùng kinh nghiệm trước kia đối đãi.

Tứ phẩm Tiên Thiên Vũ Hoàng

Chân khí hóa thành tiên thiên chân nguyên, tinh thần lực biến thành màu trắng bạc, thể chất tăng lên gấp 4 đến 10 lần, tứ kỳ mạch trong cơ thể vĩnh hằng mở ra, thân thể vĩnh viễn ở trong trạng thái Chiến Vương, giơ tay nhấc chân, liền có tam phẩm tu sĩ liều chết bộc phát uy lực. Lúc này, tu sĩ mới có thể chống đỡ ngự kiếm phi hành tiêu hao cùng thân thể áp lực.

Tứ phẩm tu sĩ bản nguyên đan điền sẽ ngưng tụ một quả hư ảo chân nguyên hạch tâm, cái hạch tâm này còn gọi là hư đan, lấy hư đan làm hạch tâm, ngưng tụ bản mạng kim đan, mới có thể thăng cấp ngũ phẩm linh hoàng. Muốn đem hư đan hóa hư thành thực, trước tiên phải rèn luyện [Cửu Tiên Cốt] trong cơ thể, tiên cốt cũng không phải xương cốt, mà là chín chỗ bí tàng lực lượng, chúng nó giống như xương cốt chống đỡ hệ thống tu luyện của tu sĩ, nhất phẩm ngũ đại khiếu huyệt, nhị phẩm bát đại đan điền, tam phẩm tứ đại kỳ mạch, đều dựa vào tiên cốt.

Mỗi khi một đạo tiên cốt rèn luyện xong, sẽ hóa thành màu vàng sậm, đồng thời từ trong đó kéo dài ra một đạo lực lượng như đao như kiếm như lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đâm vào hư đan. Quá trình này rất là nguy hiểm, nếu khống chế không tốt, lực lượng tiên cốt sẽ đem hư đan đánh nát, tu sĩ cũng sẽ dừng lại ở tứ phẩm, không được tiến thêm một tấc, trừ phi có thể có kỳ ngộ nghịch thiên cải mệnh, đúc lại bản mệnh đan điền cùng hư đan. Nếu hư đan có thể chịu đựng được tiên cốt lực đâm vào, sẽ đạt được tiên cốt lực liên tục rèn luyện, khi cửu tiên cốt lực lượng bất đồng đều rót vào hư đan, mới có thể từng chút từng chút mài giũa, để cho nó hóa hư thành thực, ngưng tụ kim đan.

Ngũ phẩm Kim Đan Linh Hoàng

Tu sĩ bước vào ngũ phẩm sau đó, trong đan điền ngưng tụ một quả kim đan, xây thành đại đạo chi cơ, viễn cổ thời kỳ, cảnh giới này còn gọi là Kim Đan cảnh giới, là chân chính tiếp xúc "đại đạo" cánh cửa.

Bởi vì kim đan ngưng tụ thời điểm, đan thành vô hối, số lượng long văn trên đan vĩnh viễn không cách nào thay đổi, mà số lượng long văn quan hệ đến tương lai của tu sĩ, cho nên thời kỳ viễn cổ, lại có cách nói [một khỏa Kim Đan định đại đạo].

Tu sĩ phải dựa theo bản thân "Bản Tâm" ở trên Kim Đan cấu họa đồ án, bước này gọi là kim đan bố cục. Mỗi một vị tu sĩ bản tâm bất đồng, cho dù tu luyện công pháp giống nhau, bố cục cũng hoàn toàn bất đồng, về sau Kim Đan mạnh yếu cũng sẽ bất đồng, cho nên, Kim Đan cảnh giới đối với đạo tâm cũng cực kỳ coi trọng.

Ngũ phẩm linh hoàng lấy độ hoàn chỉnh của bố cục kim đan chia làm ba tiểu cảnh giới. Kim đan vừa ngưng tụ là [Thực Kim Đan], bố cục kim đan đặt bút không hối hận, mỗi lần rơi một khoản, đều sẽ đem kim đan cân nhắc càng mượt mà, ngưng thật. Bố cục gần như hoàn thành, chỉ thiếu một khoản cuối cùng, kim đan hóa thành màu tím kim sắc, là [Tử Kim Đan], bút cuối cùng này, chính là vẽ rồng điểm mắt một khoản, rất nhiều tu sĩ liền kẹt ở bước này, không phải là không muốn viết, mà là không thể hạ bút, thiếu một chút linh quang cùng ngộ tính cuối cùng. Bút cuối cùng hoàn thành, bố cục kim đan viên mãn, kim đan hóa thành màu lưu ly, tức là [Lưu Ly Kim Đan], đây là giai đoạn chuyển tiếp trước lục phẩm, chuẩn bị cho độ kiếp.

Lục phẩm Chân Quân

Khi lục phẩm Chân Quân toàn lực vận chuyển linh lực trong cơ thể, bên người sẽ hình thành một [Linh Hồ lực trường], đây là biểu tượng của lục phẩm Chân Quân. Ở trong linh lực chi hồ, linh lực trong thiên địa ưu tiên cung ứng lục phẩm Chân Quân. Phàm là địch nhân thấp hơn cảnh giới lục phẩm, trong [Linh Hồ lực trường], độ khôi phục linh lực chậm lại, thi triển pháp thuật uy lực giảm xuống, ngoài ra, còn có rất nhiều ảnh hưởng.

Lục phẩm chân quân chia làm bốn tiểu cảnh giới: Kim Đan Hóa Hồ, Hồ Thượng Mệnh Luân, Luân Hậu Thập Trọng Thiên, Thiên Thượng Hóa Liên, trong sen sinh ra Nguyên Anh. Nguyên Anh hoàn toàn thành hình, hơn nữa lần đầu tiên mở mắt, chính là lúc độ kiếp.

Thất phẩm Linh Tôn

Sau khi vượt qua sáu bảy ngày kiếp nạn, Nguyên Anh một lần nữa nhắm mắt lại. Tiếp tục tích lũy năng lượng, cho đến khi lực lượng đủ thì mở mắt lần nữa, hoàn thành tiến hóa cuối cùng. Lúc này, chính là lúc Huyền Thánh thiên kiếp hàng lâm, trước mặt hiển thánh.

Sau khi thực lực đạt tới thất phẩm Linh Tôn, tu sĩ ở thời điểm trầm tư, một ý niệm trong đầu dẫn động linh lực trong cơ thể, sẽ đối với thế giới chân thật tạo thành ảnh hưởng cường đại, hình thành hư ảo chân thật, dựa vào thế giới chân thật, rồi lại thoát khỏi thế giới hư ảo chân thật.

Thất phẩm tôn giả khi độ kiếp thăng cấp bát phẩm Huyền Thánh, bởi vì muốn độ 'Uy lực thiên kiếp' quá mức đáng sợ cùng cường đại, có được uy năng hủy thiên diệt địa, cho nên thất phẩm tôn giả khi độ kiếp, sẽ bị kéo vào thiên kiếp thế giới tiến hành độ kiếp.

Bát phẩm Huyền Thánh

Độ kiếp thành công, trước người hiển thánh, không chỉ là đem thân ảnh hiển thị ở trước mặt tất cả tu sĩ, còn có thể đem Huyền Thánh quyết định thánh ấn hiển hóa. Thánh ấn vừa ra, thiên hạ tất cả tu sĩ trong tương lai trong vòng một năm, đều sẽ bị thánh ấn ảnh hưởng, mạnh mẽ nhớ kỹ vị Huyền Thánh này. Một năm sau, ảnh hưởng của thánh ấn mới dần dần tiêu tán.

Khi người trước hiển thánh, Huyền Thánh phải mở đàn giảng pháp trước mặt tất cả tu luyện giả của Chư Thiên Vạn Giới, sau khi giảng pháp kết thúc, thường sẽ đạt được lực công đức khổng lồ. Đây là quy tắc từ thái cổ có, rất có thể là đệ nhất nhiệm Thiên Đạo lưu lại thiết lập.

【 Huyền Thánh giảng pháp 】 cũng là một bộ phận thiên kiếp. Giảng pháp hoàn thành thì đại lượng công đức lực gia thân, sẽ triệt tiêu một đợt tâm ma kiếp cuối cùng, nếu đem thuyết pháp trở thành trò đùa, không cách nào đạt được lực công đức cực lớn triệt tiêu tâm ma kiếp, kiếp số sẽ giáng xuống trên người tu sĩ.

Độ kiếp sau đó, Huyền Thánh bắt đầu cảm ngộ thiên địa đại đạo pháp tắc, hơn nữa lựa chọn một hạng hoặc nhiều phần tinh thông. Sau đó, thiên kiếp cuối cùng đến.

Bát phẩm huyền thánh có ba giai đoạn, tiếp xúc pháp tắc, thích ứng pháp tắc, dung nhập pháp tắc. Mỗi Huyền Thánh ở một khắc vừa thăng cấp kia, đều có thể mơ hồ cảm ứng được 'Pháp tắc' lực lượng. Bất quá loại cảm giác này thường thường chỉ chợt lóe rồi biến mất, chỉ là cho Huyền Thánh một thanh tiếp xúc pháp tắc 'chìa khóa'. Sau đó, trong quá trình Huyền Thánh ngưng tụ 'Thánh Ấn', thanh 'Chìa khóa' này sẽ dung nhập vào trong Thánh Ấn. Sau khi quá trình đám người trước hiển thánh, Huyền Thánh giảng pháp kết thúc, bát phẩm Huyền Thánh cần một đoạn thời gian bế quan, cũng ở trong năm tháng dài đằng đẵng đi bắt lấy cơ hội đẩy ra 'Tiếp xúc pháp tắc' đại môn.

Cửu phẩm Kiếp Tiên

Kiếp Tiên, tức là cực hạn của tu sĩ, nếu thiên đạo vô chủ, thì quần hùng đồng nổi, tranh đoạt thiên mệnh! Thẳng đến khi một vị Kiếp Tiên tư thế thiên mệnh quét ngang chúng địch, đứng trên vạn người, vô địch đương thế. Hắn trấn áp Vạn Cổ, mang thiên mệnh, đúc thân thể Bất Hủ, chấp chưởng Tân Thiên Đạo.

Kiếp Tiên có ba đặc điểm lớn, kiếp tiên sinh cơ (vượt qua sinh cơ khổng lồ của Huyền Thánh, thọ mệnh lấy ngàn vạn năm bước), kiếp cốt (không gian năng lực sử dụng chứng từ), nguyên thần ký thác hư không nút (bản thể nguyên thần làm hình chiếu, rất khó triệt để giết chết)

Sau khi kiếp tiên còn phải độ thiên nhật chi kiếp, độ qua có thể tiếp tục tiêu dao. Độ kiếp thất bại sẽ hóa thân thành cổ ma, sa vào ma hải ma quốc.

Trường Sinh Giả

Nhược Thiên Đạo có chủ, những tu sĩ khác chỉ có thể dừng lại ở cửu phẩm Kiếp Tiên. Kiếp tiên thọ nguyên ngàn vạn năm, nhưng vẫn còn có một ngày chết già, cho nên dưới tiền đề thiên đạo hữu chủ, đám kiếp tiên bắt đầu liều mạng tìm kiếm phương pháp trường sinh bất tử có thể làm cho mình tiến thêm một bước. Không cầu bất hủ, nhưng cầu trường sinh, mỗi trường sinh giả đều có con đường trường sinh của riêng mình.

Đàn áp một đời, bất khả chiến bại trong thiên hạ (còn được gọi là: thậm chí treo cấp)

Chỉ có những trường sinh giả chân chính có được tư cách thiên tung như Nho gia thánh nhân, Thiên Đế, Mặc gia Thiên Chí mới có thể đạt tới cảnh giới, vượt xa trường sinh giả bình thường, vả lại sau khi đạt tới cảnh giới này sẽ sáng tạo ra văn tự của mình, ví dụ như Nho văn của Nho gia thánh nhân, Đế văn của Thiên Đế, Bá Văn của Tống Thư Hàng.

Thiên Đạo

Trấn áp một đời, sau khi đánh khắp thiên hạ vô địch thủ có thể chứng minh. Tồn tại đứng đầu, có được Thân Bất Hủ, ở Cửu U Thế Giới có được một Cửu U chúa tể tương ứng. Nhưng thiên đạo vị trí sẽ làm cho người dần dần trở nên thủ tục hóa, mất đi tình cảm của mình, cho nên các đời thiên đạo đều muốn thoát thân hoặc siêu thoát khỏi vị trí thiên đạo.

Nửa bước Siêu Thoát

Trên đường siêu thoát bước ra nửa bước, nhưng bởi vì thiên đạo quy tắc trói buộc không cách nào chân chính siêu thoát, có thể đem ánh mắt áp đảo thời gian trường hà trong nháy mắt, phảng phất như cá nhảy ra khỏi sông, Thiên Đạo Đại Bạch từng ở nửa bước siêu thoát sau đó đem ánh mắt chiếu hình đến tương lai. Được biết đạt tới cảnh giới này có đệ nhị thần thế giới trước, đệ nhất thiên đạo cư sĩ (nghi ngờ), đệ ngũ thiên đạo Luân Hồi tiên tử, thiên đạo đại bạch.

Siêu Thoát Thiên Đạo

Mục tiêu cuối cùng của các đời Thiên Đạo, được các thiên đạo xưng là Đại Tự Do, sau khi siêu thoát có thể hoàn toàn áp đảo quy tắc, tùy ý thay đổi cùng với phá hư cùng chế định quy tắc. Ngay cả tính tuyệt đối của thuộc tính Bất Hủ Thiên Đạo khi đối mặt với Siêu Thoát Giả cũng không còn tuyệt đối như trước. Đạt tới cảnh giới này chỉ có Tống Thư Hàng và Bạch

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 4
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

Từ Tỉnh

Từ Tỉnh

đại hiền

THANH SƠN TÔNG


"Nếu nhân sinh có thể quay lại, ta đại khái vẫn sẽ như vậy"

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

D-1: Đạo Lữ Là Người Trùng Sinh, Bị Ta Nghe Lén Tiếng Lòng

Trình độ võ công của Tiêu Phong

Khấu Vấn Tiên Đạo: Đánh giá một chút sách này, tổng hợp cảm nhận vẫn được!

Vì sao Giang Nam lại bị độc giả xưng là Lão Tặc

Ta là thầy bói: Kỹ càng giới thiệu tướng tay, tướng mạo, bát tự, chu dịch... minh tranh ám đấu!

Siêu phẩm kinh điển thể loại đô thị 《 Ẩn Sát 》

Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Thường Hạo Linh

Tang Phúc Sinh ⟨ Y Lộ Đường Bằng Phẳng ⟩ 643 vạn chữ rốt cục vạn đặt trước, ⟨ Chấp Ma ⟩ quịt canh năm tháng đổi mới

Vạn Cổ Thần Đế: Trương Nhược Trần bị đánh gần chết, Phượng Thiên cứu tràng!

Con Đường Bá Chủ: Dân mạng đánh giá truyện này thế nào?

Tải app SV388 trải nghiệm mượt mà mọi lúc trên di động

Xem trực tiếp chung kết Euro 2024 - Tận hưởng bóng đá miễn phí

Khiêu Vũ

Lão tổ tiễn ngươi một hồi tạo hoá

Yêu Thần Ký đại kết cục bị rò rỉ lên mạng?

Vạn Cổ Thần Đế: Hạo Thiên một chiến ba, Phong Đô một cân bốn, Hạo Thiên sẽ cứu Phong Đô sao?

Các Chức Vụ Tông Môn Trong Truyện Tiên Hiệp

Tiên Nghịch biên niên sử

Chung Cực Chinh Chiến là thế nào? Bảng xếp hạng thập đại tiên đế chung cực chiến!

Minh Triều Bại Gia Tử đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok