Cẩu Tại Tông Môn Ngự Thú Tu Tiên sơ lược đầu

Lâm Bắc Phàm | | 3708

Review Huyền huyễn Hệ thống

Dư Trường Sinh xuyên qua đến tu tiên thế giới, trở thành Vạn Tượng Tông tạp dịch đệ tử.

Kết quả ngoài ý muốn phát hiện cho ăn dưỡng linh thú liền có thể không ngừng thu hoạch được ban thưởng.

Hắn thêm điểm công pháp, thoát biến Linh thú, thôn phệ huyết mạch, dung hợp thành tổ...

Thế là từng cái cổ quái kỳ lạ Linh thú sinh ra.

"Chờ một chút, vì cái gì ngươi rắn sẽ phun nước? !"

Đây là một cái tu tiên ngự thú cố sự.

【 phàm nhân lưu 】 【 ngự thú lưu 】 【 cẩu đạo 】

 

 

~ Main: Dư Trường Sinh.

~ Hack: Linh Thú Thuế Biến Hệ Thống.

+ Quan trắc.

+ Hệ thống ba lô.

+ Luyện Yêu rút ra.

+ Linh Thú thuế biến.

+ Thôn phệ huyết mạch.

+ Dung hợp phản tổ.

 

~ Thân phận: Vạn Tượng Tông tạp dịch đệ tử, La Nhạc Sinh, Dược Đường Khách Khanh, Ngự Thú Phong ngoại môn đệ tử, Kỳ Yêu Các lão tổ, Vạn Tượng Tông nội môn đệ tử, 

~ Linh căn: Tạp Linh Căn,

~ Thể chất: Linh Thú Thân Hoà, 

~ Công pháp: Trường Xuân Công, Ngự Thú Quyết, Luyện Thần Công, Tam Văn Hoả Luyện Đan Thuật, Vạn Linh Quyết, Thiên Sơn Quyết, 

~ Pháp thuật: Hoả Cầu Thuật, Phong Hành Thuật, Mộc Thuẫn Thuật, Hành Vũ Thuật, Ảnh Thiểm, Thiên Niệm Trảm, Linh Thú Tứ Cực Trận, Thú Ảnh, Ngũ Hành Thú Pháp, 

~ Kỹ năng: Linh Thực, Đan Đạo, 

~ Sư đồ:

+ Công Tôn Dương (Đan Đạo)

+ Ngụy Từ Bình (Ngự Thú)

 

~ Linh sủng: Linh Thú -> Linh Thú Vương -> 

1. Xích Xà -> Xích Xà Vương -> Xích Luyện Xà 

+ Dung hợp: Độc Linh Mãng (Độc), Thủy Huyễn Linh Mãng (Giáp), Độc Nhận Câu Xà (Cường hóa độc), Tam Sí Kim Viêm Xà (Cường hoá Hoả thuộc tính, tăng thêm Kim thuộc tính), 

2. Thiết Vũ Điêu -> Thiết Điêu Vương -> Kim Sí Đại Điêu 

+ Dung hợp: Hồng Ngạc Ngư (Hoá Cá), Phong Linh Ngạc (Tăng thêm Phong, Thủy thuộc tính), 

3. Thanh Hoa Lộc -> Thải Tinh Lộc -> 

+ Dung hợp: Thanh La Thú (Trị Liệu), 

 

 

~ Cảnh giới:

I. Tu tiên:

1. Luyện Khí: 9 trọng.

2. Trúc Cơ (Đại Năng): 9 trọng.

3. Kim Đan (Chân Nhân)

4. Tử Phủ (Chân Quân)

5. Hoá Thần (Tôn Giả)

6. Luyện Hư

7. Hợp Thể

8. Đại Thừa

9. Độ Kiếp 

II. Yêu thú: 

1. Nhất Giai: (Nhất trọng -> Tam trọng: Linh Thú) (Tứ trọng -> ? : Linh Thú Vương)

2. Nhị Giai: 

III. Thông thạo:

1. Nhập Môn.

2. Thuần Thục.

3. Tinh Thông.

4. Tiểu Thành.

5. Đại Thành.

 

Đánh giá: 

1. Tên truyện và nội dung không hề liên quan, kết thù kết oán chỉ vì lý do nho nhỏ mà dẫn đến sinh tử tương bác và diệt tộc. 

2. Buff quá đà: Tu vi Luyện Khí thần thức Kim Đan (có giải thích do Ngự Thú thần thức lớn hơn người bình thường + công pháp Luyện Thần Công) nhưng không hợp lý. Luyện Khí đỉnh phong tu vi, nhục thân Trúc Cơ, thần thức Kim Đan vượt cấp khiêu chiến thành công Trúc Cơ tu sĩ, dưới sự can thiệp của Kim Đan Chân Nhân mà thành công trảm sát kẻ thù.

3. Main nửa nạc nửa mỡ: xích mích gia tộc bị ép đến trên đầu nhưng sau đó bản thân mạnh lên đối phương sợ và lại đây xin lỗi thế là main bỏ qua tiếp tục vì gia tộc cố gắng.

4. Update.

Đã đọc 230 chương main đang ở Trúc Cơ và đang tiếp tục sắp có xích mích mới. 

Đánh giá bút lực tác giả: Thối không ngửi nổi.

 

By Lâm Bắc Phàm 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 1
  • 0

Từ khóa: sơ lược đầu

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok