Chi Tiết Thuật Pháp Mao Sơn - Phần 2

Táng Địa | | 9476

Tin tức Linh dị

Chi Tiết Thuật Pháp Mao Sơn - Phần 2

 

V/ Phương pháp tu luyện

1. Trai kì

Vào các ngày 15 tháng 2, 15 tháng 3, 3 tháng 10 , đông chí tháng 11 âm lịch hàng năm.

Ngày 15, mùng một âm lịch hàng tháng.

Lưu ý: Trong trai kì không được ăn thịt, ngũ tân và uống rượu. Ngũ tân bao gồm: hành, tỏi, hẹ, ớt, gừng.

 

2. Bố tràng

    Công pháp bố tràng sắp xếp vô cùng đơn giản và thực dụng. Cần một cái bát, đổ gạo kê khoảng một phần ba bát. Một lá bùa thông linh, ba nén nhang, bốn miếng vàng mã, một cái đệm. Trong lúc tu luyện thì ngồi sao cho mặt hướng về phía Đông.

 

3. Thông linh

    Vào giờ Dần (3-5 giờ), rửa mặt, thay quần áo sạch, tìm một chỗ thanh tịnh không người, mặt hướng về phía Đông, dựng đàn tế, đốt ba cây nhang cắm vào bát gạo, sau đó quỳ gối trên đệm, đốt ba miếng vàng mã, dập đầu ba cái, dùng ngón giữa ở bàn tay phải làm thành chữ “Thập” trên mặt đấy, sau đó gác cẳng chân lên chữ “Thập”, đùi phải gác trên chân trái, tức là ngồi kiểu đan bàn (thế thiền Kiết Già) (*) , ngồi trên chiếu, đốt một miếng bùa, sau đó khép hờ hai mắt lại, tư thế nghiêm chỉnh, đầu nâng lên, hít vào thở ra chín lần, sau đó hai tay chụm thành hình tròn đặt ở hạ đan, chuyên chú tụng văn Khải Độ:

    “Khán khán Khải Độ văn bái thỉnh tam thanh tam cảnh tam vị thiên tôn, Thái Thương lão quân, Trương Triệu Nhị Lang, Nhạc Vương tổ sư, Lí Công chân nhân, Đông Sơn lão nhân, Nam Sơn tiểu muội, Nam Hải quan âm, Phục Hi thần nông, Hiên Viên hoàng đế, Lôi Thần đại đế, Bàn Cổ thánh vương, Địa Mẫu nguyên quân, Ngọc Hoàng đại đế, Hoàng Sơn Thất Lang, La Sơn Cửu Lang, Tam Thiên Khai Hoàng, Ngũ Nhạc Đại Địa, Thần Tiêu Vương Phủ, Long Hổ Huyền Đàn Triệu Nguyên Suất, Tam Mao chân quân, Ngũ Tinh Nhị Thập Bát Túc, Chư Thần Tiên thủ trì phù chú pháp thuật, dữ (tên người hành pháp) nguyện cứu chúng sinh khổ nan, chữa bệnh hồi sinh, hàng ma trừ tà, tị khước gian ác, nguyện khôi cương hộ thể uy linh hiển trứ, thiên khiếu thiên ứng, vạn khiếu vạn linh, bất khiếu tự linh.”

(*) Hình ảnh kiểu ngồi này mình sẽ để dưới cmt. Cám ơn bạn Tạ Nguyễn Huyền Sang đã cho tớ biết tên thế thiền đó nha.

 

4. Phương pháp tu luyện

    Đầu tiên phải đốt ba nén nhang, dập đầu ba cái, tụng thầm văn Khải Độ. Sau đó tu luyện theo phương pháp, yêu cầu cụ thể của mỗi loại pháp thuật. Mỗi loại chú ngữ niệm 3~36 lần.

 

5. Những thời điểm kỵ vẽ bùa, dùng phù chú

(Một) Vẽ bùa:

i. Ngày tốt: Tết Đoan Ngọ là ngày tốt để vẽ bùa, tạo phù chú.

ii. Ngày giỗ: Mỗi năm đều có bốn ngày không được tùy tiện vẽ bùa. Là: ngày 9 tháng 3 âm lịch, ngày 2 tháng 6, ngày 6 tháng 9, ngày 2 tháng 12. Nếu vẽ bùa trong bốn ngày này, chẳng những bùa không linh nghiệm mà ngược lại còn chuốc họa vào thân.

iii. Canh giờ: Tốt nhất nên chọn giờ Tý hoặc giờ Hợi. Vì vào những giờ này âm thịnh dương suy, là lúc âm dương giao hòa, linh khí nồng nhất. Dưới một chút là giờ Mẹo, giờ Dậu buổi trưa cũng được

(Hai) Dùng phù:

    Có những loại phù phải phối hợp với tinh mệnh bản thân để sử dụng, nếu vi phạm sẽ gặp tai ương. Nhớ kĩ! Tuyệt đối phải nhớ kĩ! Ví dụ như: Người thuộc năm Phùng Thái Tế Tinh Quân (mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần là 1, 13, 25, 37, 49, 51, 73, 85 tuổi, đều là năm Phùng Thái Tế Tinh Quân) phải cúng bái Thái Tuế Tinh Quân, nhất định sẽ được bình an vô sự. Chọn ngày lành tháng tốt, giờ hên tháng giêng thì trong nhà yên bình. Nếu chọn sai năm dùng phù, năm Không Trung Tinh gặp Không Trung phù (Hôm đó Thái Dương Tinh Quân đến trấn) sẽ phản phệ khiến hung tinh nhập cung.’

 

VI/ Thuật pháp

Thuật pháp Mao Sơn có hơn trăm loại, trong đó:

+ Thuật pháp công kích: Ngũ lôi chú, thiên lôi phá, huyền băng chú, hỏa vân chú, tử u chú, thanh minh chú, thương linh chú, phần thiên chú, diệt thần chú, đại thủy chú, cự mộc chú, tam muội chân hỏa (trung cấp), lưu tinh hỏa vũ (cao cấp), luyện ngục chân hỏa (cao cấp), lôi động cửu thiên (cao cấp), phong tuyết băng thiên (cao cấp), huyền băng độc vũ (cao cấp), thái sơn áp đỉnh (cao cấp).

+ Thuật pháp phụ trợ: Tĩnh tâm chú, thánh linh chú, kim cương chú, hàng ma chú, trấn yêu chú, ngự phong chú, phi tường chú, phá tà chú, khẩn cô chú, câu hồn chú, định thân chú, hộ tâm chú, bát quái chú, tập thần chú, thu hồn chú, cữu phượng chú, tam thai chú, an thần chú, thiên cương chú, dũng tuyền chú, trừu hậu chú, hộ thân chú, phược thần chú, kình thiên chú, thiên cương chiến khí (trung cấp).

+ Chú ngữ giúp siêu độ vong linh: Thanh âm chú, độ hồn chú.

+ Câu hồn: Vong hồn chú, di hồn chú đẳng.

+ Làm pháp sự: Phần hương chú, phần phù chú, vệ linh chú, tịnh đàn chú đẳng.

+ Độ hồn: Thăng thiên chú đẳng.

+ Diệt trừ ôn dịch: Khu ôn chú, khư tà chú, phá uế chú đẳng.

+ Cầu phúc: Kì phúc chú, bình an chú, an thái chú đẳng.

+ Thu hồi: Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triêu nguyên đẳng.

+ Vẽ phù: Thanh thủy chú, thanh chỉ chú, thanh bút chú đẳng.

+ Thu phục cổ trùng: Diệt cổ chú, thiên tàm phệ cổ.

+ Những cái khác: Khai sơn chú, thiên hoạn chú, phát tấu chú, truyền đệ chú, bái biểu chú, bái đấu chú, tống triệu chú, trấn trạch chú, giải ách chú, hòa hợp chú, tịnh y chú, phá ngục chú, phạm khí đăng chú, cầu tài chú, ác ý hỏa chú, báo ứng chú, thôi sinh bảo sản chú, khải sư chú, triệu công tào chú, thiên tương chú, tổng như chú, vương linh quan chú, mã nguyên suất chú, triệu nguyên suất chú, chu nguyên suất chú, khang nguyên suất chú, ôn nguyên suất chú, ân nguyên suất chú, cao nguyên suất chú, “Ngũ lôi chưởng pháp” và “Giải ngũ lôi chưởng pháp”, “Đỗ thống pháp” và “Giải đỗ thống pháp”, “La hán tiên pháp”, “Giải tà thuật pháp”, “Chỉ huyết tiên pháp”, “Điệt đả mai sơn pháp”, “Khẩn cô chú”, “Cách sơn chỉ huyết pháp”, “Câu hồn pháp”, “Thu thần phách pháp”, “Hoa đà tiên sư pháp”, “Quân âm tiên pháp”, “Hắc trát pháp”, “Chỉ thống tiêu thũng pháp”, “Thiên cân định”, “Yết hầu cốt ngạnh pháp”, “Chỉ thống hoa đà tiên pháp”, vân vân…

    Uy lực của thuật pháp phụ thuộc vào căn cơ người hành pháp, loại pháp thuật, loại phù chú, hoành cảnh thi hành. Vậy nên cho dù chỉ là pháp thuật cấp thấp nhưng người thi pháp là một vị đại sư cao tay ấn thì hiệu quả thu lại vẫn vô cùng kinh thiên động địa.

----------------------------------

Cre: Nhà Số 48 - 四十八号

    Viết xuống "Chi Tiết Thuật Pháp Mao Sơn - Phần 2" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

+84362958408

Telegram

tienhienthuvien@vidian.me

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện