Chu Thanh

Táng Địa | | 8642

Tiêu điểm nhân vật Tiên hiệp

    Chu Thanh, nhân vật chính trong tiểu thuyết tiên hiệp hồng hoang lưu 《 Phật Bản Thị Đạo 》. Ban đầu là Thanh Khâu Sơn tu sĩ dưới trướng Yêu giáo nữ oa nương nương, về sau tại Vu Yêu đại chiến mà mệt mỏi, cứu nữ nhi bị Vu tộc hãm hại, vì chấm dứt nhân quả với Vân Trung Tử mà nhập luân hồi.

    Trải qua trăm ngàn đời luân hồi, tự sát kiếp trung mà lên, được Hỗn Độn Chung, tụ Bàn Cổ nhục thân, lấy lực chứng đạo, xưng hào Thiên Đạo giáo chủ , trở thành khai thiên tịch địa đến nay, người đầu tiên chứng được Hỗn Nguyên. Chu Thanh là 《 Phật Bản Thị Đạo 》 bản gốc nhân vật, không phải xuất từ tiểu thuyết truyền thống Trung Quốc.

Chu Thanh

 

Thông tin cơ bản

— Tên: Chu Thanh | 周青

— Xưng hào: Thiên Đạo giáo chủ, Bàn Cổ Thiên Đạo Thánh Nhân

— Đăng tràng: Phật Bản Thị Đạo

 

Địa vị

    Hỗn nguyên vô cực Bàn Cổ chu thanh, thiên đạo chí thánh, thiên đạo giáo chủ. Bàn Cổ nhục thân biến thành, trở thành Hỗn nguyên vô cực thái thượng giáo chủ, cùng Tam Thanh Đặt song song, về sau đứng đầu Bàn Cổ tứ thanh. Sáng tạo Thiên đạo giáo, cùng Phật giáo, Xiển giáo, Nhân giáo, Tiệt giáo ( diệt vong ), Yêu giáo ( diệt vong ) cùng tồn tại.

Tụ mười hai Tổ Vu thành Bàn Cổ chân thân

Cú Mang: Phương đông mộc chi Tổ Vu.

Nhục Thu: Phương tây Kim Chi Tổ Vu.

Cộng Công: Phương bắc thủy chi Tổ Vu.

Chúc Dung: Phương nam hỏa chi Tổ Vu.

Chúc Cửu Âm : Thời gian chi Tổ Vu.

Đế Giang: Không gian tốc độ chi Tổ Vu.

Cường Lương : Lôi chi Tổ Vu.

Xa Bỉ Thi: Thời tiết chi Tổ Vu.

Thiên Ngô: Phong chi Tổ Vu.

Dược Tư: Điện chi Tổ Vu.

Huyền Minh: Mưa chi Tổ Vu.

Hậu Thổ: Thổ chi Tổ Vu.

 

Pháp bảo

— Hỗn Độn Chung: Tam đại Tiên Thiên Chí Bảo một trong, chí cao vô thượng khai thiên Thánh khí, huyền diệu vô hạn, ảo diệu vô tận, tiếng chuông hạo đãng, thiên địa dao động, càn khôn thất sắc, có được trấn áp Hồng Mông thế giới chi uy, thay đổi chư thiênthời không chi lực, diễn biến thiên đạo huyền cơ chi công, luyện hóa Địa Thủy Hỏa Phong Chi năng. Thân chuông bên ngoài nhật nguyệt tinh thần, Địa Thủy Hỏa Phong vờn quanh trên đó, trong thân chuông có sơn xuyên đại địa, Hồng Hoang vạn tộc ẩn hiện trong đó, ngũ sắc hào quang chiếu rọi chư thiên, hỗn độn thánh uy chấn nhiếp hoàn vũ. Là trấn áp đại giáo khí vận chí bảo.

— Thiên Ngô Trượng: Chu Thanh thành đạo luyện, bản thể là Địa Tiên giới Hắc Phong Sơn thanh trúc, dung luyện thu nạp Thái Dương Tinh Đại Nhật Chân Hỏa, Khổng Tuyên Kim Thân Nguyên Thần, mười hai đầu Thiết Bối Ngô Công, tự thân nghiệp lực ngưng tụ màu đen xá lợi, tu la nại hà khuê ( Tu La thất bảo một trong ) biến thành.

— Thập Nhị Đô Thiên Minh Vương Kỳ: Bày trận pháp khí, có thể bố tam đại Thái Cổ sát trận một trong Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, phát động có thể ngưng tụ Bàn Cổ chân thân, đồng đẳng với Thiên đạo thánh nhân nhục thân xuất thủ uy lực, có thể phát hỗn độn đô thiên thần lôi khai thiên tích địa.

— Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp: Vô lượng lượng kiếp mạt từ Thái Thượng Lão Quân chỗ đoạt được, Bàn Cổ khai thiên công đức biến thành đệ nhất phòng ngự chí bảo, một khi tế ra trước liền bất bại.

 

Quan hệ nhân mạch

— Sư phụ: Hồng Quân lão tổ

— Đồng bối: Thái thượng lão quân, nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ, nữ oa nương nương, chuẩn đề đạo nhân, tiếp dẫn đạo nhân

— Thê tử: Vân Hà tiên tử

— Con gái: Chu Trúc (nguyên đồ kiếm, thập bát can thiên yêu hóa hình phiên, diệt độ kim hoàn, cửu hoàn thiền trượng, bích điện đao)

 

Thiên Đạo giáo đệ tử

— Ôn Lam Tân: Âm Tam Hoàng , Thiên Địa Nhân mới Tam Hoàng chi Ngọc Hoàng đại đế.( Hình Thiên Phủ sở luyện Thập Nhị Khẩu Thiên Đạo Kiếm )

— Liêu Tiểu Tiến: Xi Vưu huyết mạch, phối ngẫu là Bàn Tơ Động thất nữ.( Hình Thiên Thuẫn, Xi Vưu Tử Ma Kiếm, mười ba con Huyết Thần Tử )

— Lăng Dao Kỳ ( Nhất Nguyên Phong Thủy )

— Đại hồ ly Chu Thần: Thanh Khâu yêu hồ.( Tam Tiêu Phiến )

— Tiểu hồ ly Chu Xán: Thanh Khâu yêu hồ.( Ngũ Độc Phiên, Thái Ất Tử Mẫu Kim Cương Sa )

— Lam Thần ( Địa Phủ Âm Thần Mã Diện )

— Hồng Hài Nhi: Phối ngẫu vì ma nữ dương diệu diệu ( Đâu Nhật La Võng, Xạ Nhật Cung cùng mười chi Xạ Nhật Tiễn )

— Ma nữ Dương Diệu Diệu: Đại A Tu La công chúa, Hồng Hài Nhi vợ.( Tu La Kính, Tu La thất bảo một trong )

— Tinh Tinh Nhi

— Không Không Nhi

— Long Thiên: Thái Cổ Long kình.

— Long: Thái Cổ Long kình.

— Vu tộc di lão Cửu Phượng, Hình Thiên, Tướng Liễu ... quy thuận Thiên Đạo giáo.

===============

    Viết xuống "Chu Thanh" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Lữ thiên thụ

đại hiền Lữ thiên thụ

Chân chính là đại la tiên hồng hoang a

6 tháng trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok