Chức năng hệ thống - T-4 Ta Đều Thành Ma Thần, Ngươi Để Ta Làm Nhân Vật Phản Diện

TheFool | | 728

Tin tức Huyền huyễn Hệ thống Hậu cung Nhẹ nhõm

T-4: Ta Đều Thành Ma Thần, Ngươi Để Ta Làm Nhân Vật Phản Diện?


 • Hệ thống (Nhân vật phản diện)
  • Đẳng cấp
   • Hắc thiết
   • Thanh đồng (Truyền kỳ)
   • Bạch ngân (Thánh vực)
   • Hoàng kim (Bán thần)
   • Truyền thuyết (Ngụy thần)
   • Sử thi (Hạ vị thần)
   • Thần thoại (Trung vị thần)
   • Diệu thế (Thượng vị thần)
   • Vinh quang (Pháp tắc)
   • Chí tôn (Quyền năng)
   • Vô hạn (Không giới hạn đẳng cấp - Càng cao cấp càng khó xuất hiện - Có thể thăng tinh cấp - Tinh cấp càng cao đồ vật càng cao cấp)
    • Nhất tinh (100% Thần chủ – 50% Chuẩn cự đầu – 10% Chủ thần)
    • Nhị tinh (100% Chuẩn cự đầu – 50% Chủ thần – 10% Chủ thần đỉnh phong)
    • Tam tinh (100% Chủ thần – 50% Chủ thần đỉnh phong – 10% Chí cao)
    • Tứ tinh (100% Chủ thần đỉnh phong – 50% Chí cao)
    • Ngũ tinh (100% Chí cao)
  • Tra xét nhân vật chính (Hắc thiết)
   • Phạm vi = ½ cùng cấp nhân vật chính
   • Mỗi cấp giảm 1 phần (Hạn cuối 500m)
  • Cướp đoạt kim chỉ thủ (Hắc thiết)
   • Có nhất định tỷ lệ
   • Cấp càng cao tỷ lệ càng lớn
  • Tăng lên khí vận (Bạch ngân)
   • Hao phí = 3 lần nhân vật chính
   • Giết nhân vật chính được một lượng tùy cấp
  • Dung hợp kim chỉ thủ
   • Dung hợp kim thủ chỉ giống nhau (Hắc thiết)
   • Dung hợp 3 kim chỉ thủ cùng loại công năng (Hoàng kim)
  • Tăng thêm chiến tích của thuộc hạ ở gần (Truyền thuyết)
  • Trao tặng kim thủ chỉ (Sử thi)
   • Yêu cầu 100% trung thành, ký kết hiệp ước
   • Giới hạn kim chỉ thủ loại hình thiên phú
   • Người ban có thể tùy ý thu hồi kim chỉ thủ
   • Người nhận phản bội sẽ bị kim chỉ thủ phản phệ
   • Không thể thăng cấp kim chỉ thủ đã ban
  • Tiến hóa kim thủ chỉ đã ban (Thần thoại)
  • Tăng thêm chiến tích của kim thủ chỉ đã ban (Thần thoại)
 • Hệ thống (Nhân vật chính)
  • Đẳng cấp (Thanh đồng à Vô hạn)
  • Tra xét nhân vật phản diện (Thanh đồng)
   • Phạm vi = 2 lần cùng cấp nhân vật phản diện
   • Mỗi cấp giảm 1 phần (Hạn cuối 2km)
  • Diễn đàn trận doanh (Hắc thiết)
  • Giết nhân vật phản diện được một lượng khí vận tùy cấp (Thanh đồng)
  • Dung hợp kim chỉ thủ
   • Dung hợp kim thủ chỉ giống nhau (Hắc thiết)
   • Dung hợp 3 kim chỉ thủ cùng loại công năng (Hoàng kim)
  • Tăng thêm chiến tích của thuộc hạ ở gần (Truyền thuyết)
  • Trao tặng kim thủ chỉ (Sử thi)
   • Yêu cầu 100% trung thành, ký kết hiệp ước
   • Giới hạn kim chỉ thủ loại hình thiên phú
   • Người ban có thể tùy ý thu hồi kim chỉ thủ
   • Người nhận phản bội sẽ bị kim chỉ thủ phản phệ
   • Không thể thăng cấp kim chỉ thủ đã ban
  • Tiến hóa kim thủ chỉ đã ban (Thần thoại)
  • Tăng thêm chiến tích của kim thủ chỉ đã ban (Thần thoại)
  • Ban cho 1 người nhiều loại kim chỉ thủ (Diệt thế)
  • Hao phí = ½ nhân vật phản diện (Chủ thần nhân vật phản diện sinh ra)
 • Hệ thống (Chung)
  • Công bố thân phận (Chiến tích >10)
  • Diễn đàn trận doanh (Hắc thiết)
   • Chia thành 2 khu nhân vật chính và nhân vật phản diện
   • Trực tiếp loại hình kim chỉ thủ có thể stream trên 2 diễn đàn
   • Khu vực công cộng (Thần thoại sinh ra)
  • Giết đối thủ thần cấp nhân hệ số (Đại năng sinh ra)
  • Kim chỉ thủ hắc hóa (Thần cấp sinh ra)
  • Thực lực bảng xếp hạng (Quyền năng cấp sinh ra)

 

Tác giả: TheFool

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok