Có bao nhiêu nữ chính trong Chấp Ma? Ninh Phàm đẩy ngã những nữ nhân nào?

Táng Địa | | 20963

Tóm tắt Tiên hiệp

    Nếu ta chấp ma, thiên địa vô tiên! Nếu ta chấp tiên, thiên địa vô ma! Đây là một cái cố sự mở đầu tại vũ chi tiên giới, mệnh ta như hồ điệp trảm luân hồi thế giới! Quay đầu phàm trần như khói, cười một tiếng phai nhạt minh nguyệt.....

Có bao nhiêu nữ chính trong Chấp Ma? Ninh Phàm đẩy ngã những nữ nhân nào?

Có bao nhiêu nữ chính trong Chấp Ma? Ninh Phàm đẩy ngã những nữ nhân nào?

— Nữ chính đã thu: Chỉ Hạc ( là chủ hồn trong ba hồn Mộ Vi Lương ), Bạch Lộ, Lam Mi, Mộ Vi Lương, Lục Uyển Nhi, Nguyên Dao, Nguyệt Lăng Không, Hề Nhiên ( công chúa Huyền Dược tộc, Linh Vương yêu phi ), Hứa Thu Linh ( tiền thế là hoa trung đế vương, đưa cho Ninh Phàm nhị hoa, cách hoa, đời đời kiếp kiếp trợ giúp Ninh Phàm phi thăng thương khung chi thượng ), Bắc Tiểu Man ( con gái của Nguyên Dao ), Ninh Độc Cô, Ân Tố Thu, Hồng Y ( tiền thế là Hồng Dạ Xoa, Bất Chu Lôi Hoàng ), Tiêu Thiên Từ ( tiểu yêu nữ, thiếu chủ Thần Hư Các ), Lạc U, Âu Dương Noãn, Diêu Thanh Vân, Cơ Thanh Linh ( kiếm tổ ), Đa Lan ( Sở Liệt thánh nữ ), Hắc Ma ( cửu ly ), Táng Nguyệt ( bị ninh phàm khống chế, cũng gieo xuống Tử Xá Lợi )

— Nữ chính tiềm ẩn: Vân Nhược Vi ( dì nhỏ của Ninh Phàm nhưng không có quan hệ huyết thống, bản thể là tùng thụ yêu ), Minh Tước ( tiểu đan ma, tiền thế là Yêu Linh giới Minh Tước tộc vương nữ —— ti thương, bị tông chủ Đan tông tính kế hóa thành thân đan ma ), Tư Vô Tà ( Dao Trì thánh nữ, Mộ Vi Lương thất phách ), Vũ Yên ( Linh Vương yêu phi ), Linh Vương ( cung chủ Linh Vương cung ), Bắc Ly ( tam tiểu thư Di Thế Cung, tam tỷ Bắc Tiểu Man, chưởng bi tiên đế —— đệ tử Mộng Huyền Tử sủng ái nhất ), Đằng Tiêm Nhu, Du Trùng Nhi ( tiền thế là trùng hoàng, cảm tạ ninh phàm cứu mệnh chi ân, tặng cho trùng hoàng chi huyết ), Tứ Ma Phi, Tô Dao, Bạch Tố, Đàm Tử Tâm, Thang Diên ( công chúa Phù Tang nhất tộc ), Ly Tiểu Tiểu, Lan Vân Tiên ( cung chủ Cực Lôi cung, cửu chuyển lôi thể ), Diệu Ngôn Tiên Tôn, Triệu Điệp Nhi ( man tăng man tộc, do hạn chế thân phận, không thể thành thân ), Tây Tử Họa ( man tộc tứ đại man thần ), La Huyên, Đạm Đài Vị Vũ, Chưởng Kiếp Tiên Đế ( nghịch phiền tiểu ngốc ngốc ), Nhã Lan, Vu Ngôn, Vu Na, Ngũ Kiếm Linh ( tinh tinh, mạt mạt, thủy thủy, hoa hoa, đồng đồng ), Âm Cơ ( hôi trần nữ tử )

Tường tận giới thiệu nữ chính

— Cơ Thanh Linh: Hoang Cổ Tiên Vực đệ nhất Tiên Đế, tu thành kiếm chi đạo thống, mỗi chữ mỗi câu, một ánh mắt, đều có thể hóa thành kiếm kỹ giết địch. Đem thương mang điệp thân Ninh Phàm kiếp trước lần thứ nhất đưa vào nhân gian, Ninh Phàm là vảy ngược của nàng. Thần Ma tổn thương tiểu hồ điệp của nàng, thì nàng liền chém hết Thần Ma, Tiên Hoàng tổn thương tiểu hồ điệp, nàng liền kiếm chỉ Tiên Hoàng! Từng ngỗ nghịch Hoang Cổ Tiên Hoàng, bằng chí tình chi kiếm lấy bước thứ hai tu vi, trảm bước thứ tư y giác, chấn kinh tam giới. Từng nhập tử đấu Tiên Vực, cùng Loạn Cổ Đại Đế quen biết, lại từng nhập thánh tông chư thiên, khổ đợi 42 luân hồi, nhục thân thành tro niệm hóa khói xanh, thi cốt lại xuất hiện tại cực đan Thánh Vực. Sau khi cùng Ninh Phàm gặp nhau, thi cốt hóa tro bụi tiêu tán, lại vì bảo vệ Ninh Phàm mà đốt hết luân hồi, chém giết Thập Phong chí tôn, triệt để tử vong. Sau Thải Vi Hoang Thánh xuất thủ, hiệp trợ Ninh Phàm từ Minh Thổ đoạt lại một sợi tàn hồn, tàn hồn biến thành hồn chủng bị Ninh Phàm trồng tại Thần Nông Bách Thảo Viên, cuối cùng cũng có ngày phục sinh.

— Chỉ Hạc: Thời điểm Ninh Phàm bị Hợp Hoan Tông xem như đỉnh lô, cứu trợ Ninh Phàm, cho âm dương tỏa, để đạp lên sửa đường, là tâm ma khi Ninh Phàm thành Kim Đan, cũng là cả đời chi trọng, vì nàng nguyện nhập ma, vì nàng nguyện nghịch thiên phạt thương.

— Mộ Vi Lương: Thiên Đế chi nữ, tại bên trong Cổ Thiên Đình đại chiến bị Chưởng Tình Tiên Đế giết chết, sau tại Cổ Thiên Đình bị Ninh Phàm phục sinh.

— Hứa Thu Linh: Đời trước vì trợ Ninh Phàm phi thăng mà chết, đương thời chỉ cầu chia sẻ áp lực Ninh Phàm, cùng hắn tướng mạo tư thủ mà sống. Ninh Phàm vì Chỉ Hạc nhập ma, vì Hứa Thu Linh mà hóa phàm. Chỉ Hạc là Ninh Phàm vảy ngược, Hứa Thu Linh thì là Ninh Phàm ôn nhu hương.

— Tư Vô Tà ( Tư Tư ): Sau khi Mộ Vi Lương thụ hại, ba hồn tách rời, bảy phách chuyển thế, trở thành Dao Trì Thánh Nữ —— Tư Vô Tà, về sau cảm giác được ba hồn tại Vũ giới xuất hiện, không tiếc xúc phạm thiên điều, phân thân hạ giới, sáng tạo Thiên Ly tông, muốn tìm ba hồn, kết quả bị Ninh Phàm tiêu diệt, bản nhân cũng bị Ninh Phàm bắt, luyện thành Linh Khôi, về sau, ký ức khôi phục, lại không đành lòng tổn thương Ninh Phàm, rốt cục, bi thương rời đi.

— Tiêu Thiên Từ: Thiếu chủ Thần Hư Các Đông Minh Hư Thiên, tu luyện 《 Hư Không Kinh 》, bởi vì Thần Hư Thủy Tổ di mệnh cùng Loạn Cổ truyền nhân Ninh Phàm sinh tử quyết đấu, hoặc là dây dưa một thế. Bởi vì thể nội có ám huyết, bị thập đại bí tộc một trong Ám tộc điểm danh là tế phẩm lần sau, bị Ninh Phàm mời ra Loạn Cổ huyễn tượng, hủy bỏ tế phẩm thân phận.

— Lạc U: Nữ tử bị phong ấn ở bên trong Loạn Cổ Đế bảo âm dương tỏa, thân có thất âm chi thể một trong Nhược Thủy Chi Thể, sau lưng có vết sẹo tương phản với mỹ mạo xinh đẹp, có thể nói là nữ tử quen thuộc nhất Ninh Phàm, trợ giúp Ninh Phàm rất nhiều, hiện vì báo thù trở lại tứ thiên tăng thực lực lên, không biết tung tích.

— Nguyên Dao: Thân có thất âm chi thể một trong Tử Dục Linh Thể, sinh ra bốn con gái là Bắc Thi, Bắc Thanh Hàn, Bắc Ly, Bắc Tiểu Man, phu quân chiến tử tại ngàn năm trước đó, từng tại Tinh Hải cùng Ninh Phàm một đêm hoang đường, cùng Ninh Phàm hơi cảm mến, nhưng tiếc nuối hắn chưa thể sinh ra sớm trăm vạn năm, nhìn trúng Ninh Phàm thiên tư.

— Diêu Thanh Vân: Thân có thất linh chi thể một trong Thanh Yêu Chi Thể, bởi vậy bị Thiên Nhãn lão quái tính toán, suýt nữa bị trưởng bối làm bẩn mà chạy ra Diêu gia, được đại trưởng lão Sát Lục điện cứu, gia nhập Sát Lục điện. Ninh Phàm tàn sát Diêu gia, tới kết thù ( Thực tế là, vẻn vẹn bởi vì nhìn thấy Ninh Phàm cao hứng, tâm tình khó chịu ). Về sau Diêu Thanh Vân cùng Ninh Phàm cùng chung hoạn nạn, tiêu tan hiềm khích lúc trước, đối Ninh Phàm sinh ra quyến luyến.

— Âu Dương Noãn: Thân có viễn cổ dược hồn —— Ngũ sắc dược hồn, là trời sinh ngũ chuyển luyện đan sư, nhưng cũng bởi vậy tuổi thọ không hơn vạn, nhưng có thể cảm giác nội tâm thiện ác của người khác. Mà tông chủ Đan tông ngấp nghé đặc thù dược hồn, âm thầm bố cục, có ý định cướp đoạt ngũ sắc dược hồn. Ninh Phàm vì cứu Âu Dương Noãn lần nữa binh giải nhập ma, vì áp chế ma niệm Ninh Phàm, Âu Dương Noãn đem mình ngũ sắc dược hồn bản nguyên phân cho Ninh Phàm, khiến nàng vốn cũng không nhiều tuổi thọ chợt giảm đến hai mươi năm, dung mạo trong nháy mắt già nua, thành lão ẩu. Ninh Phàm hướng Sát Đế cầu lấy trường sinh ngọc giải quyết vấn đề tuổi thọ.

    Viết xuống "Có bao nhiêu nữ chính trong Chấp Ma? Ninh Phàm đẩy ngã những nữ nhân nào?" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Nguyên Quân

hoa cái Nguyên Quân

Thật là một cố sự đỗi bi thương

9 tháng trước

Đại Hiền Triết

uẩn thể Đại Hiền Triết

Chậc, giờ nhìn lại cái số lượng cố sự đằng sau thôi cũng đủ hãi hùng. Đại thần chính là đại thần, tuyệt phẩm vẫn là tuyệt phẩm

2 năm trước

Thiên Đế

Thiên Đế

Nhân sinh như nước chảy, đại đạo vốn vô tình!

3 năm trước

Thiên Đế

Thiên Đế

Nhân sinh như nước chảy, đại đạo vốn vô tình!

3 năm trước

Thiên Đế

Thiên Đế

Nhân sinh như nước chảy, đại đạo vốn vô tình!

3 năm trước

Thiên Đế

Thiên Đế

Nhân sinh như nước chảy, đại đạo vốn vô tình!

3 năm trước

Thiên Đế

Thiên Đế

Nhân sinh như nước chảy, đại đạo vốn vô tình!

3 năm trước

Thiên Đế

Thiên Đế

Nhân sinh như nước chảy, đại đạo vốn vô tình!

3 năm trước

Thiên Đế

Thiên Đế

Nhân sinh như nước chảy, đại đạo vốn vô tình!

3 năm trước

Thiên Đế

Thiên Đế

Nhân sinh như nước chảy, đại đạo vốn vô tình!

3 năm trước

Thiên Đế

Thiên Đế

Nhân sinh như nước chảy, đại đạo vốn vô tình!

3 năm trước

Phá Thiên Quân

Phá Thiên Quân

Bậc hiền giả thân cận mà vẫn kính, tuy sợ hãi mà vẫn yêu, tuy yêu nhưng vẫn nhận ra những điểm xấu, tuy ghét vẫn nhận ra những điểm tốt. Tích tụ mà có thể buông, yên ổn mà có thể biến đổi. Thấy của cải không ham được, thấy khó khăn không tránh né. Không q

3 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm.

3 năm trước

Phá Thiên Quân

Phá Thiên Quân

Rồng mà thất thế, thì cũng như giun.

3 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Bán hành SLL < Trích: Bố Tiêu Dao Tử > Ahihi

3 năm trước

Thượng Hư Vô

Thượng Hư Vô

Lắm phong ba trong đời.Đều hóa mây khói khi thấy nàng

3 năm trước

Sơn Hải Thần Quang

Sơn Hải Thần Quang

Phàm nhân tu tiên một đường gian nguy trùng điệp. Mạc nghịch chi giao hồng nhan tri kỷ sinh tử chung.

3 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

3 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

3 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

3 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

3 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

3 năm trước

tieungu

tieungu

“Xin hỏi trời cao có tiên không?“.

3 năm trước

tieungu

tieungu

“Xin hỏi trời cao có tiên không?“.

3 năm trước

tieungu

tieungu

“Xin hỏi trời cao có tiên không?“.

3 năm trước

tieungu

tieungu

“Xin hỏi trời cao có tiên không?“.

3 năm trước

Mỗi nơi ta đi vô hư vô tuế nguyệt đều tan mây khối.

3 năm trước

DụcHỏaTrùngSinh

DụcHỏaTrùngSinh

Ngồi buồn chả có một ai, soi gương mới thấy đẹp zai vô cùng

3 năm trước

DụcHỏaTrùngSinh

DụcHỏaTrùngSinh

Ngồi buồn chả có một ai, soi gương mới thấy đẹp zai vô cùng

3 năm trước

DụcHỏaTrùngSinh

DụcHỏaTrùngSinh

Ngồi buồn chả có một ai, soi gương mới thấy đẹp zai vô cùng

3 năm trước

DụcHỏaTrùngSinh

DụcHỏaTrùngSinh

Ngồi buồn chả có một ai, soi gương mới thấy đẹp zai vô cùng

3 năm trước

DụcHỏaTrùngSinh

DụcHỏaTrùngSinh

Ngồi buồn chả có một ai, soi gương mới thấy đẹp zai vô cùng

3 năm trước

DụcHỏaTrùngSinh

DụcHỏaTrùngSinh

Ngồi buồn chả có một ai, soi gương mới thấy đẹp zai vô cùng

3 năm trước

DụcHỏaTrùngSinh

DụcHỏaTrùngSinh

Ngồi buồn chả có một ai, soi gương mới thấy đẹp zai vô cùng

3 năm trước

DụcHỏaTrùngSinh

DụcHỏaTrùngSinh

Ngồi buồn chả có một ai, soi gương mới thấy đẹp zai vô cùng

3 năm trước

DụcHỏaTrùngSinh

DụcHỏaTrùngSinh

Ngồi buồn chả có một ai, soi gương mới thấy đẹp zai vô cùng

3 năm trước

DụcHỏaTrùngSinh

DụcHỏaTrùngSinh

Ngồi buồn chả có một ai, soi gương mới thấy đẹp zai vô cùng

3 năm trước

DụcHỏaTrùngSinh

DụcHỏaTrùngSinh

Ngồi buồn chả có một ai, soi gương mới thấy đẹp zai vô cùng

3 năm trước

DụcHỏaTrùngSinh

DụcHỏaTrùngSinh

Ngồi buồn chả có một ai, soi gương mới thấy đẹp zai vô cùng

3 năm trước

DụcHỏaTrùngSinh

DụcHỏaTrùngSinh

Ngồi buồn chả có một ai, soi gương mới thấy đẹp zai vô cùng

3 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

DONATE duy trì server, domain 31110000904056 (BIDV), 0362958408 (MOMO). Chân thành tạ ơn!

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

+84362958408

Telegram

tienhienthuvien@vidian.me

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

https://789bets.co | QH88 | Fa88 | ok nhà cái uy tín | https://kubet.az

UP TOP