Cổ Chân Nhân: Bảng xếp hạng cổ trùng

Táng Địa | | 9324

Tóm tắt Hắc ám

    Cổ tồn tại giữa thiên địa, nó tự sinh tự diệt, cũng có thể nhân cổ hợp nhất. Ta nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ, luyện thương thiên!

    Cổ trùng cần nuôi nấng, đẳng cấp càng cao thì sức ăn cùng chất lượng đồ ăn càng cao, nhưng đẳng cấp càng cao sức ăn lại càng ít.

    Cổ trùng chia làm 『 Phàm cổ 』 cùng 『 Tiên cổ 』. Phàm cổ đơn nhất, năng lực chỉ có một cái, Tiên cổ là duy nhất, tiên cổ chỉ có thể có một cái.

Cổ Chân Nhân: Bảng xếp hạng cổ trùng

 

Kỳ Cổ bảng

— 1. Không rõ: Cự Dương Tiên Tôn sở luyện.

— 2. ??

— 3.  Xuân Thu Thiền : Trụ đạo phụ trợ tiên cổ, Hồng Liên Ma Tôn bản mệnh cổ, hiện Cổ Nguyệt Phương Nguyên nắm giữ.

— 4. Tại Hồ Cổ: Vô Cực Ma Tôn sở luyện, hiện Phong Ma Tam Quái Bàn Sơn nắm giữ.

— 5. Khí Độn Cổ:

— 6. Đấu Chuyển Cổ: Nhạc Thổ Tiên Tôn sở luyện.

— 7. Thông Tâm Cổ: Tinh Túc Tiên Tôn sở luyện.

— 8. Phảng Ngụy Cổ: Đạo Thiên Ma Tôn sở luyện, có thể thoáng đột phá tiên cổ, chỉ là bắt chước được cổ, uy năng không bằng chính phẩm, hiện Cự Dương Tiên Tôn nắm giữ.

— 9. ??

— 10. Tinh Mâu Cổ: Tinh Đạo Trinh Tra Tiên Cổ, hiện Tinh Túc Tiên Tôn nắm giữ.

— ?. Ứng Thanh Trùng: Âm Đạo Tiên Cổ, có thể xuất ra âm thanh, phàm là ai nghe được âm thanh này, chỉ cần đáp lại một tiếng, liền biến thành nô bộc. Cổ này có thể tiến vào mười vị trí đầu, cụ thể thì không rõ.

 

Tiên Cổ bảng

— 6. Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên: Nguyên Liên Tiên Tôn sở luyện, hiện Cổ Nguyệt Phương Nguyên nắm giữ.

 

Ma Cổ bảng

— 7. Huyết Thần Tử

---------------------

    Viết xuống "Cổ Chân Nhân: Bảng xếp hạng cổ trùng" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

The good

thác cương The good

Haizzz, 1 siêu phẩm lại đứt đoạn thế này, thật nuối tiếc a

một năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

+84362958408

Telegram

tienhienthuvien@vidian.me

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện