Cổ Trần Sa

Táng Địa | | 57134

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn

    Cổ Trần Sa, nhân vật nam chính trong tiểu thuyết đông phương huyền huyễn 《 Long Phù 》 cùng cải biên manga 《 Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ 》, được sáng tác bởi tác giả Mộng Nhập Thần Cơ. Nhân vật chính là hoàng tử thứ 19 của Đại Vĩnh vương triều, đồng thời cũng là Các chủ Vô Long Nội Các.

Cổ Trần Sa

Thông tin cơ bản
— Tên: Cổ Trần Sa - 古尘沙
— Tên khác: Cổ Thập Cửu, Cổ Trần Trư, Cổ Hán Trường
— Tuổi đăng tràng: 14
— Tuổi khi kết thúc: Vô số ức
— Giới tính: Nam

Sơ lược Cổ Trần Sa
    Cổ Trần Sa còn nhỏ nhận hết khuất nhục, giả ngây giả dại để cầu tự vệ. Sau đến tế thiên phù chiếu, tập được thượng cổ tuyệt học thiên tử phong thần thuật, bắt đầu quật khởi. Kế thừa thiên phù đại đế tư tưởng, thế muốn cải biến thế giới, người người thành thánh, người người thành rồng. Đã lĩnh hội Thiên Đế chi đạo, lòng người vận mệnh chi đạo, công đức tội nghiệt chi đạo. Hắn Thánh đạo, chính là Bổ Thiên chi đạo, cách thiên chi đạo, có được nguyện thay chúng sinh tiếp nhận hết thảy tội nghiệt nghiệp báo vĩ đại ý chí . Truy cầu chúng sinh chi bất hủ cảnh giới , chưởng khống vĩnh giới, có thể bộc phát ra trấn áp thiên giới thần lực, sáng tạo ra chúng sinh trong tâm linh Thần Châu, thôn phệ Hồng Hoang Long Môn, tế thiên phù chiếu, tiền sử chiến hạm, tìm hiểu ra không tim rồng pháp toàn thiên.

Quan hệ nhân mạch
— Phụ thân: Cổ Đạp Tiên, Đại Vĩnh hoàng triều khai quốc Hoàng đế. Nhân vật chính phụ thân. Chân thực lai lịch là mê, thiên đạo bên ngoài sinh ra dị loại tồn tại, xâm lấn thiên đạo, Trấn Áp Thiên Đạo, cải biến toàn bộ lịch sử thời không. Sáng chế bây giờ vĩnh hướng. Lực lượng cùng thiên đạo cân bằng, thậm chí chiếm thượng phong. Mặt ngoài nhìn thấy Cổ Đạp Tiên, trên thực tế bất quá là hắn một phần rất nhỏ, chín trâu mất sợi lông mà thôi. Chân chính chân thân, chưa từng có xuất hiện qua, tại không thể miêu tả, vô số không gian bên ngoài cùng thiên đạo giao chiến dây dưa. Từng một quyền đánh bại bên trong Nguyên Vũ Trụ chi chủ tuần dương, hiện đã bị thế giới cũ ý chí khống chế.
— Thê tử: Lâu Bái Nguyệt, là nữ nhi của trọng thần triều đình Quốc Công Lâu Trùng Tiêu, Vô Long Nội Các nhân vật trọng yếu một trong. Thụ thiên phù đế huyết mạch ảnh hưởng, tư chất hóa thành dị số. Có thay đổi triều đại hết thảy khí thế, chủ tu lớn thôn thần pháp cùng lớn đồ thần pháp. Về sau cùng Cổ Trần Sa cộng đồng tu luyện thương sinh Bổ Thiên Thuật thương sinh cách trời thuật, luyện hóa thiên hậu bản nguyên cùng như trẫm đích thân tới cũng cải tạo thiên hậu bản nguyên, luyện hóa Khổng Tước biến dị bản nguyên sau trở thành trừ Cổ Trần Sa cùng Thiên Đế cùng thần bí chủ thượng bên ngoài thứ tư cao thủ. Cổ Trần Sa đem vĩnh giới giao cho nàng luyện hóa chưởng quản, bởi vì cát bụi cảnh giới quá cao đã hoàn toàn không cần vĩnh giới. Tu vi Vô Bất Hủ.
— Thê tử: Đấu Nhất Vũ, nữ nhi của Tam đại thiên tôn Đấu Thắng, Vô Long Nội Các nhân vật trọng yếu một trong, vĩnh giới cự đầu một trong, tu vi cực kỳ thâm hậu, quyết tâm đi theo Cổ Trần Sa. Tại Thất Lạc Chi Địa cùng thường vị ương một trận chiến.
— Con trai: Cổ Tân Kiếm, Cổ Trần Sa chi tử, là thế giới mới ý chí biến thành, tu vi Vô Bất Hủ.
— Con trai: Cổ Hình Kiếm, Tu vi Thiên Tôn, Vô Long Nội Các nhân vật trọng yếu một trong, vĩnh giới cự đầu một trong, Cổ Trần Sa chi tử, mẫu thân Đấu Nhất Vũ, nguyên chưởng Hình Thiên Vương, về sau Thiên Đế sáng lập bước phát triển mới Chưởng Hình Thiên Vương Hoa vĩnh cát, hắn cũng liền từ phía trên vương vị lui xuống.

Năng lực Cổ Trần Sa
    Thực lực phân chia: Phàm nhân < Đạo cảnh ba mươi sáu biến ( Có thể biến thế giới hết thảy, các loại thời không tung hoành tự tại )< Thiên tôn < Thiên thọ < Thiên Nguyên < Thiên giới ( Tự thân ≥ Vô tận đại lục, siêu việt Đa nguyên vũ trụ ) < Thiên đạo ( Tổng quản không gian thời gian, hết thảy tồn tại, hết thảy uy năng, hết thảy nhân quả, hết thảy pháp tắc, hết thảy duyên phận, hết thảy thế giới vô thượng chi không thể tưởng tượng nổi, không thể nắm lấy, không thể suy đoán, không thể độ lượng tồn tại. Siêu việt vô hạn đa nguyên vũ trụ ) < Vô Bất Hủ ( Loại này cảnh giới huyền chi lại huyền, căn bản không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được, đạt tới bất hủ tầng thứ chín Vô Bất Hủ cảnh giới, liền có thể tùy ý sáng lập thiên địa, vặn vẹo mở rộng bất luận cái gì nhân quả vận mệnh, cải biến thế giới bất luận cái gì quy tắc, tùy tâm sở dục, nghĩ thế giới biến thành bộ dáng gì, liền biến thành bộ dáng gì, thậm chí hắn có thể trong một ý nghĩ, khiến cho toàn bộ thiên địa vũ trụ biến mất, biến thành một cái bằng phẳng vũ trụ, tất cả sinh linh đều là bằng phẳng, thậm chí cũng có thể trong một ý nghĩ, khiến cho thiên địa vũ trụ hóa thành toàn bộ là Luyện Ngục, toàn bộ sinh linh đều là ác quỷ hình thái. Cũng có thể trong nháy mắt, để thiên địa vũ trụ toàn bộ biến thành tiên cảnh, tất cả sinh linh đều là thần tiên........ Yếu nhất Vô Bất Hủ tại Cổ Trần Sa thiết lập giao diện ảo sau vì một tỷ tuổi thọ )( Cổ Trần Sa hủy bỏ giao diện ảo sau toàn bộ sinh linh hơi tu luyện một chút liền có thể trường sinh bất lão, không nhận tuổi thọ khống chế ) < Chục tỷ tuổi thọ Vô Bất Hủ < Trăm tỷ < Chín ngàn ức < Điềm báo < Mấy chục điềm báo < Mấy trăm điềm báo << Thanh niên áo trắng (《 Phật Bản Thị Đạo 》 Nhân vật chính Chu Thanh, 《 Dương Thần 》 Nhân vật chính Hồng Dịch , 《 Long Xà Diễn Nghĩa 》 Nhân vật chính Vương Siêu , 《 Vĩnh Sinh 》 Nhân vật chính Phương Hàn, 《 Tinh Hà Đại Đế 》 Nhân vật chính Giang Ly , 《 Thánh Vương 》 Nhân vật chính Dương Kỳ, sáu đại nhân vật chính hợp thể trở thành thanh niên áo trắng, phía sau dung hợp vô số Vô Bất Hủ lực lượng, bị Cổ Trần Sa nhẹ nhõm miểu sát ) << Có Bất Hủ hay không ( Không phải có hay không bất hủ không cách nào tưởng tượng, siêu việt hết thảy, hết thảy hữu hình chính là hắn, vô hình cũng là hắn, không phải là hữu hình cũng không phải vô hình cũng là hắn, tồn tại chính là hắn, không tồn tại cũng là hắn, không phải là tồn tại, cũng không phải không phải tồn tại cũng là hắn. Không phải có hay không bất hủ cảnh giới hạo huyền tiện tay sáng tạo không phải có hay không vũ trụ, khung tâm linh mạng lưới; Về sau bị Cổ Trần Sa tiện tay miểu sát ) < Tâm linh võng lạc ( Ở khắp mọi nơi, trải qua vô số thời gian tăng trưởng sau vô số không phải có hay không bất hủ cảnh giới đều thuộc về quản hạt ) < Kim sắc trường bào ( Siêu việt tâm linh mạng lưới quản hạt, bị Cổ Trần Sa tiện tay luyện hóa thành Kim Đan ) < Vô thượng đại đế ( Siêu việt không phải có hay không bất hủ cảnh giới, chưởng khống bộ phận tâm linh mạng lưới; Bị Cổ Trần Sa trong nháy mắt đánh trúng vỡ nát, luyện thành đại ấn pháp bảo ) < Một tồn tại thông thiên triệt địa ( Hô hấp ở giữa chưởng khống toàn bộ tâm linh mạng lưới, khống chế bao quát vô số không phải có hay không bất hủ cảnh giới ở bên trong hết thảy; Bị Cổ Trần Sa thổi một hơi miểu sát, hóa thành một cây cờ lớn )<< Hậu lai đa nguyên vũ trụ ( Tâm linh mạng lưới bởi vì không cách nào bao trùm mà dần dần biến mất ) <<<< Siêu việt có Bất Hủ hay không một ngàn lẻ một cấp ( Bị Cổ Trần Sa tiện tay miểu sát, luyện hóa trưởng thành kiếm, giống ném rác rưởi vứt bỏ )<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Cổ Trần Sa ( Vĩnh viễn vô địch )

    Cổ Trần Sa không nhận cảnh giới ước thúc, tất cả mạnh yếu đều đối không có ý nghĩa.
    Ngươi căn bản không hiểu cảnh giới là cái gì, cảnh giới, bất quá chỉ là một cái ký hiệu, một cái cân nhắc thực lực cao thấp danh tự mà thôi, mà tất cả cảnh giới, đều là ta đến định. Không phải có hay không bất hủ cảnh giới, cũng là ta nói ra, ta không phải là không có luyện thành, mà là ta đã không cần cảnh giới này đến chèo chống mình. Cổ Trần Sa đạo: Cảnh giới này, giống như một đứa bé, lúc nhỏ, rất muốn thu hoạch được cái nào đó đồ chơi từ đầu đến cuối không thể được, nhưng sau khi lớn lên, liền xem như đem cái này đồ chơi đưa đến trước mặt, cũng không thích không tâm động, bởi vì tùy ý liền có thể mua rất nhiều dạng này đồ chơi. Đương nhiên, đạo lý này, ngươi là không thể lý giải.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Cổ Nguyệt Phương Nguyên

phàm nhân Cổ Nguyệt Phương Nguyên

Vĩnh Viễn Vô Địch,Cổ Trần Sa Vẫn Mạnh Như Ngày nào,Cho Dù Có Nhân Vật Nào Mạnh Đi Chăng Nữa Đứng Trước Mặt Hắn Cũng Chỉ Là Con Kiến Mà Hơi To Tí

7 tháng trước

Lữ thiên thụ

đại hiền Lữ thiên thụ

:) Tính ra bộ vĩnh sinh là phần tiền truyện của long phù a, cũng là hai bộ duy nhất đến hiện tại có liên kết với nhau a, mà các bộ khác không liên quan cho lắm a.....chỉ mong hắn đã xuất giang hồ viết tiếp bộ thứ ba a, nhưng điều đấy quá xa vời a

7 tháng trước

Lữ thiên thụ

đại hiền Lữ thiên thụ

:) Tính ra bộ vĩnh sinh là phần tiền truyện của long phù a, cũng là hai bộ duy nhất đến hiện tại có liên kết với nhau a, mà các lão khác không liên quan cho lắm a.....chỉ mong hắn đã xuất giang hồ viết tiếp bộ thứ ba a, nhưng điều đấy quá xa vời a

9 tháng trước

Lữ thiên thụ

đại hiền Lữ thiên thụ

:) Tính ra bộ vĩnh sinh lá phần tiền truyện của long phù a, cũng là hai bộ duy nhất đến hiện tại có liên kết với nhau a, mà các lão khác không liên quan cho lắm a.....chỉ mong hắn đã xuất giang hồ viết tiếp bộ thứ ba a, nhưng điều đấy quá xa vời a

9 tháng trước

Thái Dịch

phàm nhân Thái Dịch

Có 1 chút quyền hành của cảnh giới thần thoại đại la mà thôi có gì đâu mà tâng bốc vĩnh viễn vô địch,thần thoại đai la đứng ngay trước mặt cts cũng k biét giảm chiều không gian đả kích

một năm trước

Lữ thiên thụ

đại hiền Lữ thiên thụ

Nên đọc báo từ thiện để biết thông tin chi tiết, Lão cơ viết rất rõ trong tiểu thuyết, cổ trần sa không thể so sánh bằng cảnh giới như không thường được....với lại bài này là dịch ngữ lại thôi chỉ có giá trị của tham khảo sơ bộ thôi
Jiralto

phàm nhân Jiralto

Phải bảy bò hoặc viêm ca mới là nhất đúng ko bác :))))
Đệ nhị sáng thế thần

tịch cung Đệ nhị sáng thế thần

Anh bá quá nhưng mà hiện tại thấy nhiều nhân vật bá hơn rồi như Mực Cùng chẳng hạn

một năm trước

Keiisynk

phàm nhân Keiisynk

Hiện tại anh được các lão lank buff trở lại tier 1 nên vẫn vô địch
Vô Trần

niết dục Vô Trần

Đọc mấy lần bài này vẫn thoả mãn thật,mô tả rất kỹ và ngôn từ rất hợp

2 năm trước

Vô Trần

hoa cái Vô Trần

Thanh niên vẫn mạnh nhất ko gì vượt qua đc kể cả các bộ truyện khác

2 năm trước

Văn minh

tịch cung Văn minh

Tiện tay miểu sát thanh niên áo trắng luôn

2 năm trước

Thiên Cơ Vô Hạn

phàm nhân Thiên Cơ Vô Hạn

đại lão của Bổ Thiên chi Đạo vừa dung hợp Bổ Thiên và thiên tử phong thần thuật tạo thành đạo Bổ Thiên hoàn chỉnh địch càng mạnh ta càng mạnh đợi lũ tép riu tới đánh để vĩnh viễn vô địch đến giờ chưa thấy đối thủ

2 năm trước

CổĐấuTiên

uẩn thể CổĐấuTiên

Biến dị thể loại, cái tư chất này ,từ cổ chí kim chưa từng xuất hiện qua a, bất quá, đoán chừng Cổ Đạp Tiên là 1 cái biến dị đi

2 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Ai là ta mà ta là ai?

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Sa, Hà Sa Vĩnh Hằng.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Trần, Hồng Trần Vô Biên.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Cổ, Vạn Cổ Cô Tịch.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Tội thanh niên, mấy ván đầu toàn đánh với lão quái, mấy ván cuối lại phải đi chấp trẻ trâu.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

niết dục Đại Hiền Triết

Thế nào mới dam xưng bất hủ?

3 năm trước

Bất diệt

Bất diệt

Bất diệt là gì? Hỏi thế gian sao phải bất diệt

4 năm trước

Phá Thiên Quân

Phá Thiên Quân

每一种创伤,都是一种成熟。 Měi yī zhǒng chuāngshāng, dōu shì yī zhǒng chéngshú Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.

4 năm trước

Phá Thiên Quân

Phá Thiên Quân

每一种创伤,都是一种成熟。 Měi yī zhǒng chuāngshāng, dōu shì yī zhǒng chéngshú Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình?

4 năm trước

Ông Nội

Ông Nội

Sự lợi hại phải là bạn thực sự không quen biết bao nhiêu người, vào lúc bạn gặp hoạn nạn có không biết bao nhiêu người quen biết bạn

4 năm trước

Ông Nội

Ông Nội

Sự lợi hại phải là bạn thực sự không quen biết bao nhiêu người, vào lúc bạn gặp hoạn nạn có không biết bao nhiêu người quen biết bạn

4 năm trước

Ông Nội

Ông Nội

Sự lợi hại phải là bạn thực sự không quen biết bao nhiêu người, vào lúc bạn gặp hoạn nạn có không biết bao nhiêu người quen biết bạn.

4 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi

4 năm trước

Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử

Bài viết rất hay và bổ ích, cảm ơn ad đã bỏ công sức ra review cho mọi người đọc ^^

4 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Kinh điển trích lời Long Tộc IV Odin Chi Uyên

Lý Mộ Uyển

Vô Hạn Lưu Đệ Tứ Thiên: Vấn đề về thiết lập dàn khung

Văn học mạng đã từng có một vị ngưu bức tác gia cự tuyệt ký kết đại thần.

Tâm sự của tác giả Cổ Chân Nhân sau khi Cổ Chân Nhân bị phong cấm

Đấu Phá Thương Khung hệ thống tu luyện

Series Đế Bá - Chương 421-440

Thanh Huyền (Nam chính trong bộ tiểu thuyết Thề Nguyền)

Luận Nhân Tổ truyện bên trong Cổ Chân Nhân!

Vô Hạn lưu, Vô Địch lưu, Đánh Dấu lưu - Sáng tạo hay chỉ là sao chép dưới hình thức mới?

Hướng dẫn xem trực tiếp bóng đá tại Xoilac TV qua 3 bước đơn giản

T-32: Trường Sinh Tu Tiên: Từ Đời Thứ Ba Đồng Đường Bắt Đầu

Ta Thật Sự Là Đại Minh Tinh đẹp không? Mọi người đánh giá quyển tiểu thuyết này thế nào?

ĐỀ CỬ MẤY BỘ DỊ LOẠI VỀ TIẾN HÓA GEN, TƯƠNG LAI KHOA HUYỄN, NGHỊCH TẬP CẦU SINH XEM CỰC KỲ ĐÃ GHIỀN!

Vì sao 《 Chuế Tế 》 chỉ vừa đăng lại vài chương liền có thể dễ dàng đoạt TOP 1 của Quỷ Bí Chi Chủ.

Không Có Gì Lạ Đại Sư Huynh đẹp không? Không Có Gì Lạ Đại Sư Huynh giảng cố sự gì?

Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần VII

Mang Theo Nông Trường Hỗn Dị Giới đẹp không? Giảng cố sự gì?

Cùng xem lại các chu mục của Tô Vân trong tiểu thuyết Lâm Uyên Hành.

Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 9 năm 2020

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok