Con Đường Bá Chủ: Hệ thống luyện và cấp bậc công pháp!

Táng Địa | | 5351

Tóm tắt Huyền huyễn

    Con Đường Bá Chủ, là tiểu thuyết huyền huyễn của tác giả Akay Hau, có bối cảnh rộng lớn, có đầy đủ yếu tố tình cảm lâm ly bi đát, thăng trầm về cảm tình. Hiện tại vẫn đang ra chương, nhân vật chính là Lạc Nam.

    Kế tiếp chia sẻ một chút hệ thống tu luyện và cấp bậc công pháp bên trong Con Đường Bá Chủ.

Con Đường Bá Chủ: Hệ thống luyện và cấp bậc công pháp!

CON ĐƯỜNG BÁ CHỦ

 

Hệ thống tu tiên trong Con Đường Bá Chủ.

1. Luyện khí: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn.

2. Trúc cơ: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn.

3. Kim đan: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn

4. Nguyên anh : Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn.

5. Hóa thần: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn.

6. Luyện hư kỳ: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn.

7. Hợp thể kỳ: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn.

8. Độ kiếp kỳ: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn.

9. Chân Tiên: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn.

10. Cực Tiên: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn.

11. Ất Tiên: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn.

12. Ngọc Tiên: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn.

13. Tiên Vương: → Vương Giả → Đại Vương → Địa Vương → Thiên Vương.

14. Tiên Tôn: → Tôn Giả → Đại Tôn → Địa Tôn → Thiên Tôn.

15. Tiên Đế: → Đế Giả → Đại Đế → Địa Đế → Thiên Đế.

 

CON ĐƯỜNG BÁ CHỦ

 

Hệ thống thể tu.

1. Nhất Chuyển Thể Tu: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn

2. Nhị Chuyển Thể Tu: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn

3. Tam Chuyển Thể Tu: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn

4. Tứ Chuyển Thể Tu: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn

5. Ngũ Chuyển Thể Tu: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn

6. Lục Chuyển Thể Tu: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn

7. Thất Chuyển Thể Tu: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn

8. Bát Chuyển Thể Tu: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn

9. Cửu Chuyển Thể Tu: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn

10. Thập Chuyển Thể Tu: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn

11. Ất Thể: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn

12. Ngọc Thể: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn

13. Thể Vương: → Sơ Kỳ → Đại Thể Vương → Địa Thể Vương → Thiên Thể Vương

14. Thể Tôn: → Sơ Kỳ → Đại Thể Tôn → Địa Thể Tôn → Thiên Thể Tôn

15. Thể Đế: → Sơ Kỳ → Đại Thể Đế → Địa Thể Đế → Thiên Thể Đế

 

Đẳng cấp yêu thú trong Con Đường Bá Chủ.

1. Nhất Giai: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn

2. Nhị Giai: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn

3. Tam Giai: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn

4. Tứ Giai: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn

5. Ngũ Giai: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn

6. Lục Giai: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn

7. Thất Giai: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn

8. Bát Giai: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn

9. Cửu Giai: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn

10. Thập Giai: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn

11. Ất Yêu: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn

12. Ngọc Yêu: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên mãn

13. Yêu Vương: → Sơ Kỳ → Đại Yêu Vương → Địa Yêu Vương → Thiên Yêu Vương

14. Yêu Tôn: → Sơ Kỳ → Đại Yêu Tôn → Địa Yêu Tôn → Thiên Yêu Tôn

15. Yêu Đế: → Sơ Kỳ → Đại Yêu Đế → Địa Yêu Đế → Thiên Yêu Đế

 

Đẳng cấp công pháp / võ kỹ / pháp bảo.

1. Hoàng Cấp: Hạ phẩm - Trung Phẩm - Thượng phẩm - Cực Phẩm

2. Huyền Cấp: Hạ phẩm - Trung Phẩm - Thượng phẩm - Cực Phẩm

3. Địa Cấp: Hạ phẩm - Trung Phẩm - Thượng phẩm - Cực Phẩm

4. Thiên Cấp: Hạ phẩm - Trung Phẩm - Thượng phẩm - Cực Phẩm

5. Linh Cấp: Hạ phẩm - Trung Phẩm - Thượng phẩm - Cực Phẩm

6. Chân Cấp: Hạ phẩm - Trung Phẩm - Thượng phẩm - Cực Phẩm

7. Cực Cấp: Hạ phẩm - Trung Phẩm - Thượng phẩm - Cực Phẩm

8. Ất Cấp: Hạ phẩm - Trung Phẩm - Thượng phẩm - Cực Phẩm

9. Ngọc Cấp: Hạ phẩm - Trung Phẩm - Thượng phẩm - Cực Phẩm

10. Vương Cấp: Hạ phẩm - Trung Phẩm - Thượng phẩm - Cực Phẩm

11. Tôn Cấp: Hạ phẩm - Trung Phẩm - Thượng phẩm - Cực Phẩm

12. Đế Cấp: Hạ phẩm - Trung Phẩm - Thượng phẩm - Cực Phẩm (Đế Binh)

13. SIÊU VIỆT ĐẾ CẤP ???. CẤM KỴ

==========

cre: VÕ QUỐC THÁI

==========

Được rồi, hôm nay chia sẻ Con Đường Bá Chủ đến đây kết thúc, đối với nội dung phía trên, mọi người có quan điểm thế nào? Hoan nghênh mọi người để lại bình luận, cùng tiểu biên thảo luận một phen!

Viết xuống "Con Đường Bá Chủ: Hệ thống luyện và cấp bậc công pháp!" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

hac_bach_de_vuong

tráng thọ hac_bach_de_vuong

truyện này theo lối motip cũ, người đọc mới thường thích

5 tháng trước

darkhunter

chân mệnh darkhunter

truyện có vẻ hot mà chưa đọc..................

5 tháng trước


Táng Địa

Táng Địa

thánh hoàng

HỘ THIÊN GIÁO

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Tần Vấn Thiên

Năm con tọa kỵ thần thông quảng đại trong văn học mạng gồm những con nào?

ĐÔI LỜI BÊNH VỰC CHO TÁC PHẨM TA YÊU THÍCH: CỔ CHÂN NHÂN

Siêu Cấp Gen đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?

Tổng cương hành văn — Phần 1

Bất Hủ Phàm Nhân đẹp không? Bất Hủ Phàm Nhân giảng cố sự gì?

Khấu Vấn Tiên Đạo: Đánh giá một chút sách này, tổng hợp cảm nhận vẫn được!

Song Kiếm đẹp không?

《Già Thiên》 Thanh Đế: Vạn cổ thanh thiên một gốc cây sen, chín lá tương khai liền căng trời!

《 Kim Dung Nhất Bách Vấn 》 Năm cái vấn đề liên quan tới võ công, nhìn xem Kim lão trả lời thế nào?

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện tập 41: đụng nát chén rất chi tiết, không bổ đao giết Băng Yêu dễ giải thích, Phùng Đề Mạc sắp tới

Đại Uy Đại Đức Nữ Thánh Hoàng • Trì Dao

Review truyện Ta Chính Là Thần

Đấu Phá Thương Khung: Phật Nộ Hỏa Liên bạo phát thần uy, Dược lão đại chiến Vân Sơn!

Kiểm kê các đại nhân vật kiệt ngạo trong văn học mạng!

Cự Tử Mặc Gia — Yên Đan

Đại Phụng Đả Canh Nhân: Quốc sư 7 loại nhân cách, ngươi thích cái nào?

Võ Luyện Đỉnh Phong: Tiếu Tiếu lão tổ!

Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần VII

Tàn Bào đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

+84362958408

Telegram

tienhienthuvien@vidian.me

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện