ĐẠI VIỆT BỐI CẢNH THIÊN LONG BÁT BỘ

Quỷ Lệ | 2021-03-10 | 226

    Thiên Long Bát Bộ lấy bối cảnh thời đại Bắc Tống, xuyên suốt hơn 33 năm đó cụ Kim xây dựng khá rõ nét quan hệ bang giao và xung đột giữ Tống - Liêu - Tây Hạ - Thổ Phồn - Đại Lý. Vậy tình hình bang giao giữa Đại Việt và các nước láng giềng trong khoảng thời gian này có gì nổi bật.

 

ĐẠI VIỆT BỐI CẢNH THIÊN LONG BÁT BỘ

 

ĐẠI VIỆT BỐI CẢNH THIÊN LONG BÁT BỘ.

    Thời điểm diễn ra sự kiện quần hào Trung Nguyên vây đánh Tiêu Viễn Sơn, mở đầu thời kỳ Thiên Long Bát Bộ thì ở phía Nam, quân Tống và quân Đại Việt đụng độ nhẹ ở biên giới. Đại Việt bắt được chỉ huy sứ là Dương Bảo Tài và quân lính, trâu ngựa đem về.

    Khoảng 8 năm sau sự kiện Nhạn Môn Quan, vua Đại Việt đích thân đi đánh Chiêm Thành, bắt được vua nước ấy là Chế Củ và dân chúng 5 vạn người.

    Khoảng 14 năm sau sự kiện Nhạn Môn Quan, nhà Tống ngầm xúi giục người Man động, cấm giao thương ở biên giới, tích cực điều động binh lính, tích trữ lương thảo chuẩn bị đánh Đại Việt. Lý Thường Kiệt biết tin, mang hơn 10 vạn binh sang tận đất Tống đánh châu Khâm, Liêm, Ung. Trận này quân Đại Việt giết hơn 10 vạn người, bắt sống người ba châu ấy đem về.

    Khoảng 15 năm sau sự kiện Nhạn Môn Quan, nhà Tống sai Quách Quỳ, Triệu Tiết chỉ huy, liên kết với Champa, Khmer đánh Đại Việt. Lý Thường Kiệt đại phá quân Tống trên sông Như Nguyệt, Chiêm Thành Chân Lạp nghe tin sợ vỡ mật chạy về nước.

    Khoảng 16 năm sau sự kiện Nhạn Môn Quan, Đại Việt lại đem đại binh sang đánh hai châu Khâm và Liêm nước Tống, nói lấy tiếng rằng nhà Tống thi hành phép thanh miêu, tàn hại dân, cho nên đem quân sang hỏi tội.

    Khoảng 18 năm sau sự kiện Nhạn Môn Quan, nhà Tống đem Thuận Châu trả cho Đại Việt (tức là châu Quảng Nguyên).

    Khoảng 20 năm sau sự kiện Nhạn Môn Quan, Đại Việt trả lại cho nhà Tống dân và lính bị bắt ở ba châu Ung, Khâm, Liêm, vì trước đó nhà Tống đã trả lại Đại Việt các châu Quảng Nguyên.

    Khoảng 23 năm sau sự kiện Nhạn Môn Quan, Đại Việt sai trạng nguyên Lê Văn Thịnh đến trại Vĩnh Bình cùng với người Tống bàn việc cương giới. Nhà Tống trả lại cho Đại Việt 6 huyện 3 động. Người Tống có thơ rằng:"Nhân tham Giao Chỉ tượng, khướt thất Quảng Nguyên kim" (vì tham voi Giao Chỉ, bỏ mất vàng Quảng Nguyên).

    Khoảng 24 năm sau sự kiện Nhạn Môn Quan, Tống Thần Tông băng hà, Tống Triết Tông Triệu Hú lên ngôi nhưng tuổi còn nhỏ, Cao thái hậu buông rèm nhiếp chính. Suốt 9 năm Cao thái hậu nhiếp chính, mọi việc đều có khuôn phép, chính sách mềm dẻo nên bang giao khá yên bình.

    Khoảng 33 năm sau sự kiện Nhạn Môn Quan, Cao thái hậu băng hà, thằng lõi con Triệu Hú chính thức nắm quyền hành. Ngay tại Nhạn Môn Quan Tiêu Phong tự vẫn, kết thúc hơn 33 năm Thiên Long Bát Bộ.

    CÓ THỂ THẤY RẰNG GIAI ĐOẠN NÀY, ĐẠI VIỆT DƯỚI THỜI LÝ VÔ CÙNG HÙNG CƯỜNG, XỨNG ĐÁNG LÀ "TIỂU BÁ VƯƠNG" CỦA KHU VỰC. NHÀ TỐNG CŨNG PHẢI NHÚN NHƯỜNG VÀI PHẦN.Keyword: đại việt bối cảnh thiên long bát bộ, review truyện, tóm tắt truyện, táng địa, vidian, văn học mạng

Khu vực bình luận
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

  • Đại Hiền Triết

    thiên nguyên

    Tính cả rồi....
  • DuyNguyễn

    phàm nhân

    đa tạ vì kiến thức.
Quỷ Lệ
Tiên hiền xây dựng thư viện

Ta là tác giả, để ta đến đánh giá một chút Đế Bá

Phỏng vấn đại thần Kiết Dữ 2: Hằng năm đều phải thay sáu bảy cái bàn phím.

NHỮNG CÂU NÓI "NGƯỢC TÂM" NHẤT TRONG TIỂU THUYẾT NGÔN TÌNH?

Những tình tiết bất hợp lý thường xuất hiện trong truyện tiên hiệp!

Cắt rau hẹ sự kiện: Nhất chiến đặt vững hai vị thần cách cùng hi vọng cho một trang web

Toàn internet quan hệ lượt view siêu 200 ức, 《 Tu La Vũ Thần 》tiến vào QQ FM "Tiểu Thuyết Truy Tung Bảng" Top 2

Chư Giới Tận Thế Online: Lão độc giả càng nhìn càng buồn nôn

Hoàn Mỹ Thế giới đẹp không?

Sơ lược Quỷ Bí Chi Chủ — Phần 1

Đề cử bảng xếp hạng 10 quyển truyện ngôn tình hay nhất thời kỳ cổ đại

VIÊN THỪA CHÍ - MAIN KHỔ NHẤT KIM DUNG?

Đường Gia Tam Thiếu: Chỉ có người tam quan bất chính, tâm lý vặn vẹo mới đi nhìn Cổ Chân Nhân!

Song Kiếm

Kinh điển trích lời Bất Tử Bất Diệt

Sơ lược Kiếm Lai — Phần 1

Nguyệt Quan

Ngươi viết, là viết văn hay là văn học mạng? Dạy ngươi thủ pháp tự thuật tiểu thuyết!

Phàm nhân tiên giới thiên: Sau khi Uyển nhi biết nhân quả kiếp trước kiếp này, còn trở lại bên cạnh Hàn Lập sao?

Phỏng vấn đại thần Trạch Trư

Kháo Sơn Lão Tổ — Lão ngoan đồng của thế giới Nhĩ Căn!