Đấu La Đại Lục: Mã Hồng Tuấn

ĐỗLinh | | 1731

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Nhiệt huyết Tống võ Luyện công

Mã Hồng Tuấn, Đường Gia Tam Thiếu sở hệ liệt huyền huyễn tiểu thuyết Đấu La Đại Lục và diễn sinh tác phẩm trung chủ yếu nhân vật.

Đời thứ nhất Sử Lai Khắc Thất Quái chi nhất, tuổi đứng hàng đệ tứ. Đường Môn phó tông chủ, Đường Môn võ đường đường chủ. Trẻ nhỏ thời kỳ bị Sử Lai Khắc  viện trưởng Phất Lan Đức từ một cái thôn mang về tới, nên thôn võ hồn đều là không có lực công kích gia cầm, mà Mã Hồng Tuấn võ hồn lại là Biến Dị Đích Tà Hỏa Phượng Hoàng, sau dùng Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ trừ bỏ tà hỏa trung tạp chất cũng liên tục tiến hóa vì đỉnh cấp võ hồn Thập Thủ Hỏa Phượng Hoàng. Sau thăng nhập thần giới trở thành Nhị cấp thần chỉ Phượng Hoàng chi thần.

Mã Hồng Tuấn

-Tiếng Trung: Mã Hồng Tuấn

-Biệt danh: Bàn Tử, Tiểu Bàn, Phượng Hoàng Đấu La, Phượng Hoàng chi thần, Tử Bàn Tử

-Xứng âm: Tử Tích

-Giới tính: Nam

-Võ hồn: Thập Thủ Hỏa Phượng Hoàng

-Môn phái: Đường Môn

-Tốt nghiệp trường học: Sử Lai Khắc học viện

-Phong hào: Phượng Hoàng thần chỉ Phượng Hoàng chi thần

Hình Tượng Nhân Vật

Ngoại hình và quần áo

Ở Đấu La Đại Lục thời kỳ là một cái thân khoan thể béo mập mạp, một đầu tóc đỏ sửa sang lại thành Mohicans thức, lưu có hai phiết ria mép, sau ở Hải Thần đảo dùng mười đầu liệt dương xà nội đan mà thiêu đốt rớt một thân mỡ, biến thành người gầy. Sau trở thành Phượng Hoàng chi thần thăng nhập Thần giới về sau một lần nữa biến thành một tên mập.

Đặc điểm tính cách

Giai đoạn trước bởi vì trong cơ thể tà hỏa nguyên nhân tính cách đáng khinh háo sắc, đối nữ nhân dục vọng cực kỳ mãnh liệt, sau dùng tiên thảo Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ sau địch thanh trong cơ thể tà hỏa sau lại vô ngày xưa đáng khinh, thậm chí rất có vài phần khí nuốt núi sông chi khí khái, sau gặp được nhất sinh chí ái Bạch Trầm Hương nhưng nhân Bạch Trầm Hương thiên phú không đủ vô pháp thăng nhập thần giới chết đi, Mã Hồng Tuấn ở Thần giới vài thập niên trung vẫn luôn lâm vào mất đi chí ái trong thống khổ mà tính cách trở nên u buồn trầm thấp.

Năng Lực Nhân Vật

Năng lực hồn sư

Võ hồn

Thập Thủ Hỏa Phượng Hoàng: Võ hồn biến dị mà sinh ra đỉnh cấp võ hồn, mới đầu vì Tà Hỏa Phượng Hoàng, hỏa trung có được tạp chất, sau dùng Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ trừ bỏ trong cơ thể Tà Hỏa trở thành Hỏa Phượng Hoàng, sau nuốt vào Hồng Hoang dị chủng mười đầu liệt dương xà nội đan tiến hóa vì Cửu Thủ Hỏa Phượng Hoàng, trăm cấp thành thần sau hoàn toàn tiến hóa trở thành Thập Thủ Hỏa Phượng Hoàng.

Hồn cốt

Bạo liệt phần thiêu chi hỏa diễm hữu tí cốt: Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư đại tái đạt được quán quân sau đoạt được khen thưởng, niên hạn tam vạn năm, sở mang kỹ năng nguyên danh vì ngọn lửa bạo liệt đánh, bị Mã Hồng Tuấn hấp thu sau kết hợp hắn Phượng Hoàng võ hồn diễn sinh ra hồn kỹ Phượng Hoàng bạo liệt đánh, hơn nữa khiến cho hắn Phượng Hoàng ngọn lửa có được bạo liệt cái này đặc tính, cũng có thể phát động nội chứa bạo ở địch nhân trong cơ thể nổ mạnh.

Năng lực thần chỉ

Thần vị

Phượng hoàng chi thần: Đấu La Đại Lục Thần giới nhị cấp thần chỉ, thuộc về thú loại thần chỉ, nhị cấp thần chỉ bên trong đỉnh núi, Mã Hồng Tuấn sở kế thừa bổn hẳn là một bậc thần chỉ bên trong Hỏa Thần Chi Vị, lại bởi vì niên thiếu khi sơ với tu luyện truyền thừa thất bại chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo kế thừa Phượng Hoàng Chi Thần Thần Vị.

Quan Hệ Nhân Mạch

-Thê tử: Bạch Trầm Hương

-Lão sư: Phất Lan Đức

-Bằng hữu: Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh

-Hậu đại con cháu: Mã Tiểu Đào

 

 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 1
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

ĐỗLinh

ĐỗLinh

thánh tôn

VÔ THƯỜNG HỌC CUNG


""

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok