Đấu Phá Thương Khung giảng cố sự gì?

Táng Địa | | 11443

Tóm tắt Huyền huyễn

    Đấu Phá Thương Khung, một quyển tiểu thuyết huyền huyễn nhiệt huyết lưu, được sáng tác bởi tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu.

    Đấu Phá Thương Khung giảng thuật cố sự Tiêu Viêm đến từ một tinh cầu xanh thẳm tên là Địa Cầu, bởi vì nguyên nhân ngoài ý muốn mà xuyên qua Đấu Khí đại lục, trở thành Tam thiếu gia Tiêu gia tại Ô Thản Thành, Gia Mã đế quốc.

 

Đấu Phá Thương Khung giảng cố sự gì?

Đấu Phá Thương Khung giảng cố sự gì?

 

    Bởi vì hai đời kinh nghiệm, Tiêu Viêm linh hồn so với thường nhân mạnh lên rất nhiều, cái này cũng sáng tạo ra hắn thiên phú tu luyện... trở thành gia tộc trong vòng trăm năm trẻ tuổi nhất đấu giả.

 

    Mà ở Tiêu Viêm mười một tuổi năm đó, hắn tân tân khổ khổ tu luyện mười mấy chở mới ngưng tụ đấu khí xoáy trong một đêm hóa thành hư không... Từ thiên tài biến thành phế vật, từ từ bị khinh thường cùng trào phúng. Trong vòng một đêm, lưu lạc thành người qua đường trong miệng chế giễu phế vật. Ròng rã thời gian ba năm, Tiêu Viêm nềm hết tình người ấm lạnh, nhận hết kỳ thị cùng trào phúng, nhưng cũng rèn đúc ra viễn siêu thường nhân ẩn nhẫn.

 

    Tiêu Viêm mười lăm tuổi lúc, chỉ phúc vi hôn Nạp Lan Yên Nhiên nang theo Vân Lam Tông chi thế đến nhà từ hôn, khiến phụ thân Tiêu Viêm là Tiêu Chiến mất hết mặt mũi , cường thế tư thái để Tiêu Viêm giận mà bỏ vợ, cũng hạ xuống ước định ba năm sau tiến Vân Lam Sơn giao đấu. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo!

 

Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung

 

    Nhưng Tiêu Viêm tự biết tình huống của mình, ngay lúc hắn sắp tuyệt vọng, trên tay hắn trong giới chỉ hiện ra một vị già nua linh hồn thể, nguyên lai trong ba năm thể nội đấu khí biến mất nguyên nhân là bị cái này linh hồn thể hấp thu. Vì trong vòng một năm đạt tới bảy đoạn đấu khí, thông qua trưởng thành nghi thức, Tiêu Viêm bái linh hồn thể Dược Trần làm sư phụ, cùng hắn học tập luyện dược và tu luyện một công pháp quỷ dị tên là 《 Phần Quyết 》.

 

    Vì tăng cường thực lực, Tiêu Viêm gia nhập Già Nam học viện, tiến Ma Thú Sơn Mạch, xâm nhập sa mạc Tháp Nhĩ Qua ... trải qua một đường gian khổ, cuối cùng hắn cũng đột phá tới Đại Đấu Sư... bắt đầu tiến về Vân Lam Tông để hoàn thành ước hẹn ba năm. Đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, ước hẹn ba năm kết thúc. Nạp Lan Yên Nhiên, ngày sau, ngươi cùng Tiêu gia, lại không nửa phần liên quan, ngươi tự do... Chúc mừng ngươi.

 

    Xuống núi, Tiêu Viêm nhận được tin gia tộc bị tập kích, Tiêu Chiến mất tích. Bởi vì Medusa cảm giác được người tập kích Tiêu gia là Vân Lăng, Tiêu Viêm không thể không thu xếp tốt Tiêu gia, sau lại đến Vân Lam Tông, đánh giết Vân Lăng, vì cha báo thù. Đang thức tỉnh Dược Trần cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trợ giúp, Tiêu Viêm tránh thoát Vân Lam Tông truy sát, thoát đi Gia Mã đế quốc, đi tới Hắc Giác Vực.

 

    Tại Hắc Giác Vực, Tiêu Viêm phục kích Huyết Tông Thiếu tông chủ Phạm Lăng, đạt được Tịnh Liên Yêu Hỏa tàn đồ, Âm Dương Huyền Long Đan cùng Địa giai đấu kỹ thân pháp 《 Tam Thiên Lôi Động 》, cũng biết được nguyên nhân Dược Trần lưu lạc đến tận đây.

 

    Về sau, Tiêu Viêm đánh chết Phạm Lao, liên hợp Già Nam học viện hủy diệt Hắc Minh mà Hàn Phong xây dựng, Hàn Phong trọng thương bị Medusa một cước đá chết, linh hồn cùng Hải Tâm Diễm bị Hồn Điện lấy đi. Vì chấm dứt cùng Vân Lam Tông ân oán, Tiêu Viêm dùng Phục Hồn Đan đổi lấy Medusa một năm bảo hộ, sau đó lấy tên Thải Lân, trợ giúp Tiêu Lệ thành lập Hắc Giác Vực thế lực Tiêu Môn, luyện chế tu phục dược dịch tỉnh lại Dược Trần.

 

    Hai mươi mốt tuổi, Tiêu Viêm sắp xếp cẩn thận Tiêu Môn cùng Bàn Môn, mang theo Medusa, nội viện bốn tên Đấu Vương cùng Hắc Giác Vực ba tên Đấu Hoàng, sáu tên Đấu Vương, cưỡi mười đầu tứ giai Hổ Ưng Thú trở về Gia Mã đế quốc. Từ trong tay Vân Lam Tông cứu gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, đánh giết Vân Lam Tông hai tên Đấu Hoàng cùng bảy tên Đấu Vương, nhậm chức tộc trưởng Tiêu gia.

 

    Vụ hộ pháp đem Dược Trần bắt đi, trước khi bị bắt, Dược Trần đem Cốt Linh Lãnh Hỏa cùng Cốt Viêm Giới giao cho Tiêu Viêm. Bi phẫn Tiêu Viêm vốn định huyết tẩy Vân Lam Tông, nhưng Vân Vận uy hiếp tự vẫn, lựa chọn để Vân Lam Tông trong vòng một tháng giải tán, cũng bởi vậy Vân Vận tiến về Trung Châu. Vì bảo hộ Tiêu gia, Tiêu Viêm chỉnh hợp đế quốc hoàng thất, tam đại gia tộc cùng Luyện Dược Sư công hội, thành lập Viêm Minh, đảm nhiệm Viêm Minh minh chủ.

 

Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung

 

    Tiến về Ma Thú sơn mạch tiểu sơn cốc bế quan đột phá Đấu Hoàng, Tiêu Viêm biết được Xuất Vân đế quốc mang theo lạc nhạn đế quốc cùng Mộ Lan đế quốc tiến công Gia mã đế quốc tin tức... Sau theo Medusa gặp mặt xà nhân tộc bốn đại trưởng lão, biết được Medusa mang thai, hứa hẹn trong vòng hai năm luyện chế dùng cho tẩm bổ Medusa hài nhi thất phẩm đan dược Thiên Hồn Dung Huyết Đan.

 

    Về sau Tiêu Viêm liên hợp Medusa ám sát Lạc Nhạn Thiên cùng Mộ Lan Tam lão, giải trừ Gia mã đế quốc nguy cơ, mời Cổ Hà gia nhập Viêm Minh, chủ trì luyện chế Phệ Sinh Đan bồi dưỡng Đấu Vương tử sĩ, trợ giúp Tiểu Y Tiên hủy diệt Vạn Hạt Môn.

 

    Về sau vì nghĩ cách cứu viện Dược Trần, Tiêu Viêm luyện chế có thể khôi phục thực lực Phục Linh Thanh Đan lưu lại thiên hỏa. Từ chỗ Đan Tháp biết được Dược Trần bây giờ giam giữ tại Trung Châu Tây Bắc địa vực Vong Hồn sơn mạch phân điện, Tiêu Viêm triệu hoán cổ linh tiền đến, hai vị Đấu Tông ( Tiêu Viêm cùng Tử Nghiên ), năm vị Đấu Tôn ( Thiên yêu khôi, Tiểu Y Tiên, thiên hỏa, cổ linh cùng Thiết Kiếm Tôn Giả ), một nhóm sáu người tiến về nghĩ cách cứu viện Dược Trần. Mặc dù Hồn Điện sáu vị Tôn lão đều bị ngăn lại, Thiên Tôn Trích Tinh lão quỷ cũng cùng Tiêu Viêm lưỡng bại câu thương, nhưng lại dẫn xuất hắc bạch Thiên Tôn. Cuối cùng tại Thiết Kiếm đoạn hậu, đám người mang theo Dược Trần, thông qua Tử Nghiên cưỡng ép mở cổng không gian thoát đi.

 

    Sau khi trở về Tinh Vẫn Các, Tiêu Viêm biết được Tinh Vẫn Các nhận được Cổ tộc mời ngọc thiếp, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên đại biểu Tinh Vẫn Các tiến về cổ giới, liên tiếp đánh bại Tam thống lĩnh Dương Hạo cùng đô thống Cổ Yêu, thu hoạch danh ngạch tiến vào Thiên Mộ. Tại Thiên Mộ tầng thứ ba, Tiêu Huyền Mộ phủ, Tiêu gia tiên tổ Tiêu Huyền tàn hồn dùng trước khi chết giữ lại sau cùng Tiêu đế huyết mạch vì Tiêu Viêm thay máu. Thông qua Tiêu Huyền cho hoàn chỉnh Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, Tiêu Viêm thành công tu luyện ra tộc văn, chém giết đã từng tập kích mình Hồn Nhai cùng Hồn Lệ. Trước khi rời đi, Tiêu Viêm hướng Huân Nhi thẳng thắn sự tình Medusa, được Huân Nhi tha thứ.

 

Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung

 

    Vì đối kháng Hồn Điện, Tiêu Viêm liên minh Đan Tháp, Hoa tông cùng Phần Viêm Cốc, thành lập Thiên Phủ Liên Minh, trở thành lãnh tụ tinh thần. Tiêu Viêm lại vào Thiên Mộ, nếm thử phục sinh Tiêu Huyền. Tự biết không cách nào phục sinh Tiêu Huyền hóa Thiên Mộ chi hồn trợ Tiêu Viêm tiến vào Đế Cảnh linh hồn, Tiêu Viêm tại Tiêu Huyền tàn hồn tiêu tán thời khắc đó lưu lại dấu ấn sinh mạng của hắn. Tam tộc cùng Thiên Phủ liên quân đoạt lại cổ ngọc sau khi thất bại, đem Hồn Điện xoá tên Trung Châu, Tiêu Viêm thì đem Cửu Huyền Kim Lôi vì tụ linh mà bỏ qua lực lượng luyện thành lôi kiếp đan, tấn cấp thất tinh Đấu Thánh. Thông qua Tiêu Môn tại Hắc Giác Vực nhìn thấy Hồn Điện người, Tiêu Viêm nghĩ đến lúc ấy cổ ngọc tại nham tương dưới đáy sinh ra động tĩnh, dẫn người tiến về Già Nam học viện, xác định Cổ Đế động phủ đúng là trong đó. Nhưng mà liên quân lại tại phía sau động phủ tranh đoạt chiến bên trong bại bởi Hồn Tộc, mặc dù đạt được bị nhốt ở đây Tử Nghiên cha Chúc Khôn Trợ giúp, nhưng cũng đối không làm gì được chắc chắn trở thành Đấu Đế Hồn Tộc tộc trưởng Hồn Thiên Đế.

 

    Đang lúc liên quân tuyệt vọng lúc, Chúc Khôn nói ra Đà Xá Cổ Đế lai lịch, có được Dị hỏa chi linh Tiêu Viêm thu được Cổ Đế truyền thừa, tiến vào Đấu Đế, một lần nữa kích hoạt lên Tiêu tộc huyết mạch. Vì đối kháng tiến vào Đấu Đế Hồn Thiên Đế triệu hoán trảm đế quỷ huyết nhận, Tiêu Viêm lấy Viêm Đế chi danh, hiệu lệnh thiên hạ vạn hỏa, ngưng tụ thành Dị hỏa hằng cổ thước, chiến thắng Hồn Thiên Đế. Không muốn thả hổ về rừng Tiêu Viêm tự đốt Đấu Đế chi thể, thân hóa Dị hỏa, đem Hồn Thiên Đế phong ấn tại Dị hỏa quảng trường. Theo Hồn Thiên Đế bị phong, Hồn Tộc người vì liên quân bắt, Tiêu tộc một lần nữa sừng sững đại lục. Tiêu Viêm cũng thực hiện hứa hẹn, cùng Huân Nhi cùng Medusa cử hành một trận Đấu Khí đại lục vạn dân chứng kiến long trọng hôn lễ, cũng dần dần đem Vân Vận, Tiểu Y Tiên cùng Nhã Phi tiếp về Ô Thản Thành ở lại.

 

    Mười mấy năm sau, Huân Nhi vì Tiêu Viêm sinh hạ một con trai Tiêu Lâm. Mấy chục năm sau, Huân Nhi, Medusa, Cổ Nguyên cùng Chúc Khôn nhao nhao đột phá Đấu Đế, cùng Tiêu Viêm cùng nhau đi tới đại thiên thế giới, tại vị diện xuyên qua thông đạo gặp được đám người Lâm Động.

---------------------------------------

    Viết xuống "Đấu Phá Thương Khung giảng cố sự gì?" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Tiểu Tử

niết dục Tiểu Tử

bài viết rất hay cảm ơn ad đã đăng

2 năm trước

Thập Thải Thiên Thần

hoa cái Thập Thải Thiên Thần

Nên ghi rõ là nội dung phiên bản truyện tranh nha đạo hữu

2 năm trước

Táng Địa

huyền mệnh Táng Địa

Truyện chữ mà......................
Đại Hiền Triết

uẩn thể Đại Hiền Triết

Chính ra nếu tính tuổi đầy đủ của Tiêu Viêm cùng Huân Nhi lúc đấy phải chăng có thể gọi là la lỵ dưỡng thành?

3 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok