Đế Bá: Cửu Đại Thiên Bảo đối ứng Cửu Đại Thiên Thư

Táng Địa | | 16382

Tóm tắt Huyền huyễn

    Hôm nay ngẫu hứng, tiểu biên đến viết một chút ghi chép về 《 Đế Bá 》 của Yếm Bút Tiêu Sinh, ở bên trong 《 Đế Bá 》 có một câu nói như vầy "thái sơ diễn cửu tự, cửu tự sinh cửu bảo, cửu bảo minh cửu thư", ở bên trong 《 Đế Bá 》, cửu đại Thiên Bảo là có thể so với tồn tại như kỷ nguyên trọng khí. Đồng thời ngay từ đầu, Lý Thất Dạ rất coi trọng cửu đại Thiên Bảo, thí dụ như Thể Phương rơi vào tay Cổ Minh. Hôm nay, tiểu biên cùng mọi người trò chuyện một chút cửu đại Thiên Bảo!

Đế Bá: Cửu Đại Thiên Bảo đối ứng Cửu Đại Thiên Thư

1. Hư Không Môn

    Thiên Bảo xuất hiện đầu tiên chính là Hư Không Môn, có thể nói là nằm trong tay Lý Thất Dạ. Lúc trước hắn lợi dụng Hư Không Môn thiết kế lừa giết địch thủ, đồng thời lợi dụng Hư Không Môn leo lên Thái Sơ thụ. Đối ứng cửu đại Thiên Thư chính là "Không Thư", đối ứng không gian pháp tắc, Lý Thất Dạ đoạt được ở Lão Vô Tự!

2. Vạn Niệm Hồ

    Vạn Niệm Hồ một mực nằm ở Táng Phật Cao Nguyên, Vạn Niệm Hồ và tín ngưỡng Táng Phật Cao Nguyên có quan hệ rất lớn. Lúc trước, Lý Thất Dạ đi Táng Phật Cao Nguyên, từng giao thủ với Vạn Niệm Hồ. Chỉ là đáng tiếc, không có hoàn toàn hàng phục Vạn Niệm Hồ! Đối ứng cửu đại Thiên Thư là "Niệm Thư", lúc trước Lý Thất Dạ dùng Dẫn Phượng Cầm đổi lấy một cái hộp gỗ xanh, cái hộp gỗ xanh này chính là "Niệm Thư" biến thành!

3. Thể Phương

    Thể Phương vẫn luôn nằm trong tay Cổ Minh tộc, đồng thời tại thời kỳ Lý Thất Dạ vẫn là Âm Nha, đã từng đại chiến với Cổ Minh có nắm giữ Thể Phương, kết quả bị Cổ Minh mang theo Thể Phương đào tẩu! Mà sau đó, Lý Thất Dạ đạt được "Thể Thư", đồng thời căn cứ "Thể Thư" tại Tam Tiên Giới xốc lên một trang mới 《 Chỉ Kiếm 》, kiếm đạo trong thế gian đều có trong này!

4. Trường Sinh Thảo

    Trường Sinh Thảo chính là nguyên nhân mà Âm Nha có thể một thế lại một thế trùng sinh, nhưng mà Trường Sinh Thảo lại nằm trong tay Tiên Ma Động Trường Sinh lão nhân. Về sau bị Cổ Minh đánh lén, Trường Sinh lão nhân trọng thương chờ chết. Trùng hợp Lý Thất Dạ công lên Tiên Ma Động, Trường Sinh lão nhân muốn để Lý Thất Dạ làm con nuôi của mình, không có kết quả, mang theo bí mật Trường Sinh Thảo đi về cõi tiên. Đối ứng "Thọ Thư", Lý Thất Dạ đạt được ở Tiên Ma Động!

5. Tiên Đạo Thành

    Thiên Linh Giới Thiên Tiên Lâu, phỏng đoán nằm trong tay Trích Nguyệt, cụ thể, còn không có vạch trần! Đối ứng "Đạo Thư", về sau chiến Thế Đế đoạt được.

6. Tử Quan

    Tử Quan, lúc đầu món bảo vật này nằm trong tay Hắc Ám Cự Đầu, về sau, Lý Thất Dạ đại chiến Hắc Ám Cự Đầu, cuối cùng, lấy đạo tâm vô địch trấn áp Hắc Ám Cự Đầu, đem Tử Quan chiếm làm của riêng. Đồng thời bởi vì trấn áp Hắc Ám Cự Đầu, sau khi hắn đến Tam Tiên Giới, một mực đang ngồi trên xe lăn. Tử Quan đối ứng cửu đại Thiên Thư "Tử Thư".

_______________

    Đây là lục đại Thiên Bảo xuất hiện trong sách, về phần tam đại Thiên Bảo còn lại, trong sách còn chưa đề cập, tin tưởng cuối cùng trước khi đại chiến lão tặc thiên, khẳng định có thể tập hợp đủ cửu đại Thiên Bảo, đồng thời cửu đại Thiên Bảo ở bên trong chung cực chi chiến sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Dưới góc nhìn của tiểu biên thì Tử Thư xem ra vượt qua Không Thư... đều thần kỳ, bởi vì cái gọi là "tam tử tích nhất duyên, lục tử hóa nhất vật, cửu tử hoán nhất sinh, mười tám đỉnh thương thiên", đồng thời trong đó "tử chương" có thể khống chế tử vật!

    Đạo hữu nào có ảnh minh họa cho cửu bảo thì hoan nghênh nhắn lại!

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy copy link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Muốn đọc truyện hệ thống hay hãy bấm vào link nhá: https://cmanga.com/ta-la-ta-de-14348-ref-6420

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Cuộc đời như một thằng nông dân cày cuốc để rồi một hit làm lại từ đầu

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Cuộc đời như một thằng nông dân cày cuốc để rồi một hit làm lại từ đầu

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Cuộc đời như một thằng nông dân cày cuốc để rồi một hit làm lại từ đầu

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Cuộc đời như một thằng nông dân cày cuốc để rồi một hit làm lại từ đầu

4 năm trước

Dũng Bất Diệt

Dũng Bất Diệt

Cuộc đời như một thằng nông dân cày cuốc để rồi một hit làm lại từ đầu

4 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok