Đế Bá: Mạn đàm một chút về THẬP ĐẠI ĐẠO QUÂN

Quang Luật | | 7212

Tin tức Huyền huyễn

    Yếm luôn đào hố về cụm từ "thập đại" trong Đế Bá, từ thập đại thiên tài đến thập đại thuỷ tổ ...Sau này bát hoang là thập đại đạo quân đây là 1 số quan điểm của mình về vấn đề này tất nhiên k hoàn toàn chính xác bởi bảy chưa đi hết bát hoang...

Đế Bá: Mạn đàm một chút về THẬP ĐẠI ĐẠO QUÂN

Đế Bá: Mạn đàm một chút về THẬP ĐẠI ĐẠO QUÂN

 

*Phật Đà đạo quân

-Thành đạo thời vạn đạo

-1 trong 2 vị đạo quân đã được xác nhận là thuộc thập đại đạo quân

-Tạo dựng phật đà thánh địa thuộc Nam tây hoàng

-Tu luyện thiên thư "Vô thượng"

-Được truyền thừa từ phệ đà kim cương của táng phật cao nguyên

 

*Chí Thánh đạo quân

-Thành đạo thời hoang loạn

-Sở hữu chí thánh thiên kiếm

-Sáng lập chí thánh thành

-Dùng huyết khí trấn áp cấm khu 10 vạn năm

 

*Hải Kiếm đạo quân

-Thành đạo thời hoang loạn

-Con cháu của hải lân năm xưa đánh nhau vs long ngạo thiên ở bắc uông dương

-Sáng lập hải đế kiếm quốc -một môn 5 đạo quân

-Sở hữu hạo hải thiên kiếm

-Được tôn xưng là kiếm đạo đệ nhất nhân

 

*Kiếm Hậu

-Thành đạo thời hoang loạn

-Sở hữu Đại địa thiên kiếm

-Nổi tiếng với câu nói:vạn kiếm đều làm hậu,ta làm đầu

-Sáng lập kiếm trai

 

*Diệp Đế

-Là số ít đạo quân xưng đế trong bát hoang thời đại

-Thành đạo thời hoang loạn

-Cùng vs hải kiếm đạo quân tranh vị trí kiếm đạo đệ nhất nhân

-Nghi ngờ là Diệp tiểu tiểu có huyết thống "Niết bàn thuỷ mộc"

-Chưa rõ truyền thừa

 

*Ma Tiên đạo quân

-Thành đạo cuối hoang loạn ,là kẻ mở ra thời đại vạn đạo

-Sáng lập chân tiên giáo thuộc bắc hoang thiên cương

-Nghe đồn được tiên nhân chỉ điểm, kẻ thay đổi đại thế thất pháp của bảy

-Dựa vào thành tích thì đây là đạo quân đứng đầu

 

*Phượng Tê đạo quân

-Thành đạo thời hoang loạn

-9 tuổi làm đạo quân

-Từ thời cổ đại chiến với cửu biến (Nghi ngờ là tiểu hồ đồ trùng sinh) để tranh giành yêu cảnh thiên điện sau đó bị Không gian long đế(tiểu nê thu)lấy được mang về

-Vì huyết nhục phượng tê tạo thành phượng địa nên nghi phượng tê là phượng hoàng trùng sinh

 

*Thương Tổ đạo quân

-Thương linh tộc thuỷ tổ

-Thành đạo thời hoang loạn

-Nghi ngờ là đứa bé mà bảy bảo kê ở thần thụ lĩnh thiên linh giới năm xưa nếu đúng thì thương tổ chính là con nuôi bảy

 

*Thuần Dương đạo quân

-Sáng lập thuần dương thế gia - Đông hoang thiên cương

-Thuần Dương Tử -cổ linh đảo chủ (cổ thuần tứ mạch)

-Thiên tài theo mình là giỏi nhất mà từ khi bảy xuất đạo gặp được ,thậm chí áp đảo cả Nam đế lẫn trích nguyệt

-Là 1 trong 3 kẻ ngộ được đạo dưới thái sơ thụ trong đại thế 3 vạn năm

-1 trong 2 đạo quân được mời vào hư không bí cảnh

-Chinh chiến 7 đại cấm khu

-Một trong 2 đạo quân mạnh nhất từng tồn tại

-Được miêu tả là Tuyên cổ vô song

-Nếu được so sánh với tiền nhân thì phải ngang vs kiêu hoành tiên đế

 

*Mãi Áp Đản

-Đạo quân đầu tiên (tất nhiên trừ bảy vì bảy lúc đó đã có 2 đạo quả)

-Ngộ ra 2 từ "đạo quân"

-Chinh chiến 7 đại cấm khu

-Cùng vs thuần dương được mời vào hư không bí cảnh

-1 trong 2 vị đạo quân mạnh nhất

-Không rõ lai lịch ,theo miêu tả rất có thể chính là quả trứng mà chạy khỏi bảy ở thiên tru hải dương

================

    Viết xuống "Đế Bá: Mạn đàm một chút về THẬP ĐẠI ĐẠO QUÂN" không dễ, hi vọng mọi người tán dương!


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

+84362958408

Telegram

tienhienthuvien@vidian.me

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện