Đế Bá: Phân tích đánh giá hệ thống chiến lực kỷ nguyên trước và kỷ nguyên hiện tại!

Táng Địa | | 5939

Tóm tắt Huyền huyễn

Cảnh giới

— Đại Đế = Tiên Đế = Chân Đế, Thủy tổ = Đạo Quân.
— Thần Hoàng = Chân Thần, Bất Hủ, Viễn Đạo = Thượng Thần = Thiên Tôn.

 

Chiến lực:

— Trước tam cung thì Thượng Thần có vẻ yếu hơn Chân Đế = Tiên Đế Đại Đế < Đạo Quân.
— Sau tam cung: Chân Đế < Tiên Đế Đại Đế yếu hơn một chút so với Đạo Quân.
— Mười hai đầu thiên mệnh Đại Đế Tiên Đế = Thủy Tổ.

 

Đế Bá: Phân tích đánh giá hệ thống chiến lực kỷ nguyên trước và kỷ nguyên hiện tại!

ĐẾ BÁ | LÝ THẤT DẠ

 

Ngoại trừ Tiên Đế Đại Đế cần thiên mệnh, còn đại đạo thì tự mình tu hành, Đạo Quân cần đạo quả, đạo quả là Thái Sơ thụ ban thưởng ( Cho nên một thời đại chỉ có một đạo quân )


Bốn nhân tố trọng yếu để đánh giá chiến lực: Có thiên mệnh hoặc Đạo quả hay không, đã lĩnh hội chân ngã hay mệnh cung tứ tượng chưa, đại đạo bản thân đi tới một bước nào, cảnh giới bản thân ( Thu nạp ngoại giới năng lượng nhiều ít )


Cửu Giới đại thế đạo không có thiên mệnh, Cửu Giới hệ thống lại rất lạc hậu không biết lĩnh hội mệnh cung tứ tượng cùng chân ngã, cho nên chống lại Tiên Đế đều rất khó, càng đừng nói Tề Khu, cần đại đạo bản thân cực kỳ tinh thâm, tỉ như Hắc Long Vương song tiên thể đại đạo ( Thể thuật một đạo nguồn gốc từ thiên thư cho nên mạnh như vậy ) cùng Dư Chính Phong tu luyện Yếm Thế đạo, Yếm Thế đạo tu luyện đến mức tiếp cận đại thành mới có thực lực chống lại Tiên Đế, nếu như lựa chọn đi lộ tuyến Thương Thiên Đạo, khả năng có thể đạt tới mười một đầu thiên mệnh thực lực.


Năng lượng ở Thập Tam Châu nhiều hơn Cửu Giới, có thể trợ giúp Thượng Thần một đạo, không cần bản thân lĩnh ngộ đại đạo rất cao, chỉ cần thu nạp hỗn độn chi khí ngưng kết đồ đằng liền có thể mạnh lên, Cửu Giới chống đỡ không nổi Thượng Thần đạo tu hành, Thượng Thần đạo tại lĩnh ngộ đại đạo, có thể không bằng những cái kia cường nhân đại thế đạo, nhưng bọn hắn cảnh giới cao hút năng lượng nhiều, mà lại bốn đồ đằng về sau có thể lĩnh hội chân ngã, thực lực tiến thêm một tầng, nhưng mà Đại Đế cảnh giới không so sánh với Thượng Thần thấp lại có thiên mệnh tăng thêm, sau khi Đại Đế lĩnh hội chân ngã thì thực lực đột nhiên tăng mạnh, có thể hất ra Thượng Thần, mười một đồ đằng Thượng Thần thực lực mới có thể so với Đại Đế sáu đến tám đầu thiên mệnh, mười hai là chất biến, cho nên mười hai đồ đằng Cổ Thần thực lực sánh ngang mười một đầu thiên mệnh Đại Đế.


Chân Đế cùng Chân Thần, cảnh giới Chân Đế này tranh luận rất lớn, đầu tiên biểu hiện lực không mạnh, tiếp theo Tam Tiên giới hậu kỳ Đại Đế Tiên Đế thường xuyên thảo luận chung với Thủy tổ, cá nhân ta cho rằng Đại Đế Tiên Đế khoảng cách lớn, đồng thời đối Chân Đế cùng Thủy tổ, Chân Đế tại ba cung trước có chân ngã nhưng không thiên mệnh, thực lực sánh vai Đại Đế, Thượng Thần hai cái đều không có, Chân Đế Đại Đế yếu, mà đăng thiên phong thần chỉ là tạo mệnh cung, mười hai cung đăng thiên cũng mới tương đương với có mười hai cái mệnh cung Thượng Thần, sau đó bất hủ con đường hẳn là giống Thượng Thần đồng dạng thu nạp năng lượng, chỉ bất quá Thượng Thần thu nạp năng lượng rèn đúc thành đồ đằng, mà bất hủ Chân Thần chỉ là đơn thuần tăng lên cảnh giới, ba đồ đằng về sau Thượng Thần lĩnh ngộ chân ngã thực lực đuổi theo Chân Đế, nhưng Chân Đế chứng đạo đại đạo chi tuyền khả năng so đơn thuần mệnh cung tứ tượng mạnh, cho nên mười một cung Thượng Thần đối ứng tám đến chín cung Chân Đế, Cổ Thần là chất biến hẳn là hơi yếu tại mười hai cung Chân Đế, mười hai cung Chân Đế lại hơi yếu tại mới vào mười hai đầu thiên mệnh Đại Đế, trường tồn hẳn là cảm ngộ mệnh cung tứ Tượng sau bất hủ, thực lực phát sinh chất biến đạt đến Cổ Thần cấp bậc, cũng là hơi yếu tại mười hai cung Chân Đế, mà Thủy tổ là chứng được Đạo Nguyên, thực lực chất biến đạt tới mười hai thiên mệnh tiêu chuẩn, mạnh hơn xa Chân Đế Cổ Thần, mười hai thiên mệnh cảnh giới khoảng cách lớn, bởi vì có vé vào cửa, mà tiên thống hẳn là đối ứng Quy Chân, Quy Chân hậu kỳ cùng Đăng Tiên tham khảo Thiên Thần Thư Viện hắc ám cự đầu so luân hồi chỉ mạnh không yếu, đối ứng thập đại trước ba.


Tại Bát Hoang, Lý Thất Dạ khai sáng hệ thống mới, cường điệu tầm quan trọng của tu đạo, đồng tu đại đạo cùng chân ngã, Bát Hoang đạo quân định vị xấu hổ thường xuyên bị tề khu, kỳ thật cái này coi như hợp lý, bởi vì Bát Hoang Lý Thất Dạ dạy cho bọn hắn làm sao tu đạo, mà lại có ngụy tiên thi thể tẩm bổ, tài nguyên cũng có thể chống đỡ lên thu nạp năng lượng lộ tuyến, cũng chính là Bát Hoang tương đương với có Thượng Thần đạo, cho nên có thể đuổi kịp Đạo Quân, đồng dạng tu Đạo Quân hệ thống chính là sống ở Lý Thất Dạ trật tự phía dưới lúc trước vừa mở kỷ nguyên thời điểm rất nhiều lão quái vật không dám hấp thu hỗn độn chi khí, sợ hãi tiến vào Lý Thất Dạ trật tự, về sau Lý Thất Dạ phế bỏ mình Thương Thiên Đạo, cũng không có tu Tam Tiên giới đạo cũng có phương diện này nguyên nhân.


Tóm lại, một người có thể tu thành mạnh cỡ nào chủ yếu nhìn kia bốn đầu, đại đạo có thể đi bao xa chủ yếu nhìn mình thiên phú ... cái người nhân tố, có hay không thiên mệnh đạo quả nhìn tuyển đầu nào đạo ( Chân Đế đạo, chân thần đạo làm sao tuyển đều không có thiên mệnh đạo quả ), cảnh giới có thể tu bao sâu nhìn thế giới có bao nhiêu năng lượng ( Cửu Giới chống đỡ không nổi Thượng Thần đạo, Thập Tam Châu có Thượng Thần đạo, Tam Tiên giới có Trường Tồn Đạo ), chân ngã cũng nhìn mình, tu đến càng tiếp cận ngụy tiên, tự thân đại đạo cùng chân ngã mới là trọng yếu nhất, Đại Thế Đạo trên thực tế không có thống nhất thuyết pháp, có thể nói Thượng Thần đạo Chân Đế đạo chân Thần Đế những này đều có thể nhìn thành là đại thế đạo một loại, Đạo Quân có thể coi như biến tướng Thương Thiên Đạo, Đạo Quân Tiên Đế Đại Đế bởi vì hấp thu ngoại lai thiên mệnh hoặc là Đạo quả ( Đương nhiên cũng cùng bọn hắn mình có quan hệ, đạo quả so với thiên mệnh càng phù hợp mình mà lại Đạo Quân chân ngã tu so Đại Đế mạnh, cho nên Đạo Quân so Đại Đế hơi mạnh ) đi đường tắt, cho nên hơi mạnh hơn cái khác cảnh giới, mà Cửu Giới Đại Thế Đạo đã không có lục lọi ra ưu việt Đại Đạo ( Như Yếm Thế đạo, Tàm Long Kiếm Đạo ... ) cũng không có chứng chân ngã, cho nên là yếu nhất, hậu kỳ cường giả đều có thể diệt giới cho nên đến tiếp cận ngụy tiên thời điểm thiên mệnh đã mất đi ý nghĩa

============

Viết xuống "Đế Bá: Phân tích đánh giá hệ thống chiến lực kỷ nguyên trước và kỷ nguyên hiện tại!" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 1
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok