Đế Bá: Phân tích thân phận chân thật của Mãi Áp Đản Đạo Quân!

Táng Địa | | 4860

Tin tức Huyền huyễn

Hôm nay tiểu biên cùng mọi người phân tích một chút, thân phận chân thật của Mãi Áp Đản Đạo Quân, hắn đến cùng là ai, tiểu biên cho rằng có hai khả năng.

 

Đế Bá: Phân tích thân phận chân thật của Mãi Áp Đản Đạo Quân!

 

Khả năng 1

Mãi Áp Đản chính là thần thức. Có lẽ dáng dấp của hắn rất giống Tinh Thần Vạn Vật Đản, cho nên Mãi Áp Đản đến chỗ nào đều nói hắn là đến mua trứng vịt, mục đích chính là đi tìm Tinh Thần Vạn Vật Đản, dù sao Tinh Thần Vạn Vật Đản thần bí như vậy, thật muốn che giấu, cho dù mạnh như siêu cấp đạo quân ở trước mặt, cũng chưa chắc có thể nhìn thấu, cho nên nghĩ đến cái phương pháp bài trừ ngẫu nhiên gặp, gặp người chính là ta là đến Mãi Áp Đản, nói không chừng cái nào thổ bức vừa vặn lấy ra trứng vịt chính là Tinh Thần Vạn Vật Đản

 

Khả năng 2

Mãi Áp Đản chính là Tinh Thần Vạn Vật Đản. Tinh Thần Vạn Vật Đản tại đại thế ba vạn năm thành công hóa hình, cũng trở thành Bát Hoang vị thứ nhất đạo quân, nhớ tới ngày xưa tại Khô Thạch Viện, vịt đá cùng Lý Thất Dạ coi nó là thành một cái trứng vịt mà thảo luận, cảm thấy còn thật có ý tứ, cho nên đến chỗ nào đều nói hắn là Mãi Áp Đản, đã có thể đưa đến tác dụng, thỏa mãn hắn ác thú vị, lại có thể để Lý Thất Dạ biết, hắn, Tinh Thần Vạn Vật Đản tại Bát Hoang xuất hiện qua, cho Lý Thất Dạ lưu lại tin tức.

 

Mặc kệ là khả năng 1 hay là khả năng 2, có một chuyện xác định xong, Mãi Áp Đản cùng Tinh Thần Vạn Vật Đản có thiên ti vạn lũ quan hệ.

===========

Viết xuống "Đế Bá: Phân tích thân phận chân thật của Mãi Áp Đản Đạo Quân!" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 1
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok