Đế Bá: Thất Dạ phú!

Táng Địa | | 3079

Tin tức Huyền huyễn

-- Hán Việt --

Điền hộ tiểu gia, phóng dương nhũ oa, mộ tận quy tung, cao dương lạc hạ. hoàng kinh thất mệnh, dũng sấm ma nhai, tiên ma động trung, hóa vi âm nha.

Vạn cổ bất tử, túc mệnh củ trát, thiên uy hạo nhiên, nhân ý chấp sát. triển sí cửu thiên, phi việt cấm sĩ, phi việt tuyệt địa, thiên địa hỗn độn, cửu thư kỳ họa.

Tâm trung nhất niệm, chư đế tọa hạ, kế lạc kinh thần, tiên phật đương sát.

Man hoang vô đạo, phong tử dữ thoại, lô thần cáp mô, dược thần điển giá. vạn cổ trường tồn, Hắc Long tranh bá, minh nhân dĩ thệ, bán thốn phương hoa.

Thiên đế môn diệt, thanh ti bạch phát, nữ đế hồng thiên, chấp chưởng thiên hạ. các trữ kỷ kiến, minh nhân hồng thiên, phong mang trực hạ, sát na phương hoa.

Công cao cái thiên, thanh danh vị hạ, vạn cổ chi điên, hữu nhất âm nha.

Hắc Long phó tử, hồn quy đồng oa, vạn cổ bất tái, vật thị ly sa. thương thiên vô tình, thốn thốn tâm nhai, tẩy nhan cổ phái, yên ba bất tái, đoạn bích tàn hà.

Hà trung thiếu niên, tam quỷ gia na, tam nhất cổ lệnh, thủ tịch điện hạ, túc mệnh như ma. phàm mệnh thiên đồ, nhân giai cơ sát, tâm nhược cổ tỉnh, ba lan bất xoa, hoành đao hướng thiên, niêm chỉ cầm họa.

Nhất - lộ cao ca, đạp thiên kiêu, tru yêu nghiệt, thủ chưởng sinh tử, cước đạp luân hồi, niêm chỉ gian, vạn giới hôi phi yên diệt.

Yêu môn liên nhân, luân nhật tuệ nhãn, tứ thạch tổ tượng, vạn tái thủ hộ. thiên kỵ đoạt lộ, cường thế oanh sát, tứ đồng chiến xa, binh lâm thần hạ.

Vạn cổ nhân túc, thiên thế luân hồi, dương ngôn cửu thiên, trở ngã đạo giả, nhất khái tru sát.

Tâm trung cô chấp, thùy tằng thức niệm, tằng vi âm nha.

Bá nhan bảo kiêu, tả hữu kiếm thị, tối cường tiên thể, kỳ tử kỷ soa. quỷ các lộng cầm, thiên cổ quý tâm, minh nhân nữ nha.

Lưỡng thế mai cốt, đào hoa thụ hạ, khô mộc phùng xuân, nan khải mệnh hạp. mệnh tung phương ảnh, hữu thùy khả họa? quan trung kim nhân, hựu thùy mai hạ?

Thi địa mị ảnh, tiên lệnh thủ thủy, thạch toái thành na, cung ngưng đản hạ.

Thất dạ tâm để, yên ba như họa, thương thiên vô tình, chấp niệm bất sát, đế bá khuynh thiên, tiêu sinh các hạ, ngã tự đa tình, khinh bút lạc.....

 

qq

ĐẾ BÁ

 

-- Việt Phrase --

Tá điền tiểu gia, chăn dê sữa bé con, mộ tận về tung, cừu non rơi xuống. Hoảng sợ kinh mất mạng, xông xáo ma nhai, Tiên Ma trong động, Hóa thành Âm Nha.

Vạn cổ bất tử, Số mệnh sửa chữa đâm, thiên uy hạo nhiên, nhân ý chấp sát. Giương cánh cửu thiên, bay qua cấm Sĩ, bay qua tuyệt địa, thiên địa hỗn độn, chín sách kỳ họa.

Trong lòng nhất niệm, chư đế tọa hạ, kế rơi kinh thần, tiên phật đương giết.

Man Hoang vô đạo, tên điên cùng lời nói, lô thần cóc, thuốc Thần Điển đỡ. Vạn cổ trường tồn, Hắc Long tranh bá, Minh nhân đã qua đời, Nửa tấc phương hoa.

Thiên đế môn diệt, tóc xanh tóc trắng, Nữ Đế Hồng Thiên, chấp chưởng thiên hạ. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình, minh nhân Hồng Thiên, phong mang thẳng xuống dưới, sát na phương hoa.

Công cao che trời, thanh danh chưa xuống, vạn cổ đỉnh, có một Âm Nha.

Hắc Long chịu chết, hồn về đồng bé con, vạn cổ không còn, vật là ly cát. Thương thiên vô tình, từng khúc tâm nhai, tẩy nhan cổ phái, Khói sóng không còn, Bức tường đổ mây tàn.

Trong sông thiếu niên, ba Quỷ gia kia, ba một cổ lệnh, thủ tịch điện hạ, số mệnh như tê dại. Phàm mệnh trời đồ, người đều cơ giết, tâm như giếng cổ, gợn sóng không xiên, hoành đao hướng lên trời, nhặt chỉ đàn họa.

Một - Đường hát vang, đạp thiên kiêu, tru yêu nghiệt, bàn tay sinh tử, chân đạp luân hồi, nhặt giữa ngón tay, vạn giới hôi phi yên diệt.

Yêu môn thông gia, vòng nhật tuệ nhãn, bốn thạch tổ tượng, vạn năm thủ hộ. Thiên kỵ đoạt lộ, cường thế oanh sát, tứ chiến đồng xa, binh lâm thần hạ.

Vạn cổ bởi vì túc, ngàn thế luân hồi, tuyên bố cửu thiên, ngăn đường ta người, một mực tru sát.

Trong lòng cô chấp, ai từng biết niệm, từng vì Âm Nha.

Bá nhan bảo kiêu, tả hữu kiếm thị, mạnh nhất Tiên thể, quân cờ mấy chênh lệch. Quỷ các làm đàn, thiên cổ thẹn tâm, minh nhân nữ nha.

Hai đời chôn xương, cây hoa đào hạ, cây khô gặp mùa xuân, khó khải mệnh hạp. Mệnh tung phương ảnh, có ai nhưng họa? Trong quan tài kim nhân, lại ai chôn xuống?

Thi địa mị ảnh, tiên lệnh lấy nước, đá bể thành kia, cung ngưng đản hạ.

Thất Dạ tâm để, khói sóng như vẽ, Thương thiên vô tình, chấp niệm không sát, đế bá khuynh thiên, Tiêu sinh các hạ, Ta từ đa tình, nhẹ bút lạc....

============

Viết xuống "Đế Bá: Thất Dạ phú!" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 1
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Tiên Cổ Trần

phàm nhân Tiên Cổ Trần

Bản gốc của tác hay fan viết đấy mọi người?

2 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok