Đế Bá Toàn Tập [Phần IV]

Táng Địa | | 21295

Tóm tắt Huyền huyễn

đế bá toàn tập

Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh
Người làm: Tiếu Thương Thiên
Nguồn: Tàng Thư Viện
---o0o---
HUYẾT THỐNG - THỂ CHẤT - TIÊN THỂ THUẬT

 

 • Huyết thống:
Tộc 4 Tiên Huyết 8 Cổ Huyết 12 Tổ Huyết
Thiên Thiên Quyền Thánh Quyền - Kiếm Đế  
Thần Thần Vĩnh
(Phi Tiên đế tử)
   
Ma Ma Phong
(Xích Đế)
(Quang Minh Ma Đế)
   
Bách Nhân Vương
(Lục Đạo Nhân Vương)
(Quy Phàm Cổ Thần)
Cửu Đỉnh - Đạp Tinh
Vô Chỉ - Nhân Thánh
 
 • Thể chất:
Tự 12 Tiên Thể 18 Thánh Thể 24 Hoàng Thể 48 Tiên Thiên Thể
Cương Kim Cương Bất Diệt thể Kim Cương Thánh thể

Kim Cương Hoàng thể

Thánh Hoàng thể

 
Cương Nộ Tiên Bá thể Bá Thánh thể

Bá Vương thể

Cuồng Nộ thể

Bá thể
Hoàng Kim Man Ngưu thể
Nộ thể
Cuồng thể
Nhu Trường Sinh thể      
Nhu Thánh Tuyền thể Thánh Lộ thể

Cam Lộ thể

Xuân Tuyền thể

 
Dương Trú Thiên thể Chu Thiên thể

Tiểu Chu Thiên thể

Tướng Thiên thể

 
Dương Thái Dương thể

Thuần Dương thể

 

Chu Dương Thánh thể

Tử Viêm thể

Thiếu Dương thể

 

Viêm thể
Tử Diễm thể
Âm Thôn Thiên Ma thể Ma Thiên thể

Ma Tướng thể

Thôn Thiên thể

Tiểu Ma Tướng thể
Âm Ma thể
Thôn Phệ thể
Hoá Cốt thể
Âm Hư Vô thể Hư Không thể

Hư Hoàng thể

Không Hoàng thể

Hư Vụ thể
Hư Quang thể
Tiểu Không thể
Vân Không thể
Hồn Trấn Ngục Thần thể Trấn Ngục thể

Trấn Ma thể

Thần Nhạc thể

Trấn Hung thể
Trục Tà thể
Hùng Nhạc thể
Vạn Quân thể
Hồn Phá Khung Phủ thể Băng Thiên thể

Liệt Không thể

Phủ Phá thể

 
Thanh Vô Cấu thể Ngọc Thanh thể

Bích Thanh thể

Tịnh Ngọc thể

Thanh Lưu thể
Bích Liên thể
Tịnh Thuỷ thể
Bạch Bích thể
Thanh Phi Tiên thể Phi Thăng thể

_
Tường Vân thể

Long Đằng thể

Phi Vân thể
Tường Tùng thể
Đằng Không thể
Long Hành thể
 • Tiên thể thuật:
Tiên Thể Thể Thuật Tu Luyện Giả
Kim Cương Bất Diệt thể
(Vạn pháp bất diệt)
- Thể thư
- Kim Cương Phục Ma thể thuật
- Thuần Dương Tử
Nộ Tiên Bá thể
(Bộc phát tiềm lực)
- Thể thư - Nộ Chiến Tiên Đế
- Bá Tiên Sư Vương
Trường Sinh thể
(Trường sinh bất tử)
- Thể thư - Ma Cô
- Bành Khanh
Thánh Tuyền thể
(Huyết khí vô tận)
- Thể thư
- Địa Dũng Kim Tuyền thể thuật
- Trác Kiếm Thi
Trú Thiên thể
(Rực như liệt dương)
- Thể thư - Minh Nhân Tiên Đế
Thái Dương thể - Thể thư
- Thái Hạo Thần Dương thể thuật
- Tô Ung Hoàng
- Thái Dương Vương
- Viêm Dương Long
- Mộng Long Vương
Thôn Thiên Ma thể - Thể thư
- Thôn Ma Mị thể thuật
- Thôn Nhật Tiên Đế
- Liễu Như Yên
Hư Vô thể
(Vô tung vô ảnh)
- Thể thư - Già Hải Thiên Tử
Trấn Ngục Thần thể
(Nặng như vạn nhạc)
- Thể thư - Trấn Ngục Tiên Đế
Phá Khung Phủ thể
(Lực lớn vô cùng)
- Thể thư  
Vô Cấu thể
(Vạn pháp bất triêm)
- Thể thư
- Vô Cấu Truy Phong thể thuật
- Bất Nhiễm Vô Cấu thể thuật
- Lý Sương Nhan
- Vô Cấu Tiên Đế
- Lâm đạo trưởng
- Lâm đạo đồng
Phi Tiên thể
(Thế gian cực tốc)
- Thể thư - Phi Tiên Đế
 • Tiên Thể Lĩnh Vực
 1. Trọng Mạn lĩnh vực (Phi Tiên + Trấn Ngục)
 2. Băng Giải lĩnh vực (Vô Cấu + Phá Khung)
 • Tiên Thể Kích
  • Thôn Thiên Ma thể
   • Mị Ma kích - Thôn Ma tông Thuỷ Tổ (Thứ)
  • Trấn Ngục Thần Thể
   • Trấn Ngục Thần Thuẫn - Lý Thất Dạ
  • Vô Cấu thể
   • Truy Phong kích - Vô Cấu Tiên Đế
  • Phi Tiên thể
   • Phi Tiên kích - Phi Tiên Đế
   • Vạn Giới Phi Tiên - Lý Thất Dạ
  • Khác:
   • Bá Tẫn Tiên Tuyền thể (1ÂDTH+4C+2N) - Trần Bảo Kiều
 • D. Hậu Thiên chi thể:
 1. Kim Điêu chi thể - Từ Huy -> Thiên Điêu chi thể -> Thần Điêu chi thể
 2. Thuỷ Ngưu chi thể -> Quỳ Ngưu chi thể
 3. Hỗn Độn Ngưu thể - Trương Ngưu
 4. Xích Luyện Xà thể - Tôn Trưởng lão -> Xích Long chi thể
 5. Bá Sư thể - Trì Tiểu Đao
 6. Lân Kỳ thể
 7. Kim Loan thể - Hoàng Phủ Phượng
 8. Bá Long thể - Đế Toạ -> Chân Long chi thể (?)
 9. Phượng Ảnh thể - Tiễn Vô Song
 • 0. Phàm thể

Phần 5: Đế Bá Toàn Tập Phần V 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Đại Hiền Triết

tịch cung Đại Hiền Triết

Nếu có Hỗn Độn Thân Thể thì nó là Hỗn Độn Thân ( thân người ) Thể hay là Hỗn Độn Thân ( khỉ ) Thể?

3 năm trước

Đại Hiền Triết

tịch cung Đại Hiền Triết

Không quan trọng thể chất có thuộc tính gì, hay đẳng cấp cao bao nhiêu, quan trọng là có thích hợp mình hay không mà thôi.

3 năm trước

Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử

Tiểu đệ đi ngang qua, mong các đại lão bỏ quá, đừng đồ sát tiểu đệ :(

4 năm trước

Đế Thiên

Đế Thiên

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Đế Thiên

Đế Thiên

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Đế Thiên

Đế Thiên

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Đế Thiên

Đế Thiên

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Đế Thiên

Đế Thiên

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Đế Thiên

Đế Thiên

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

4 năm trước

Haumonannai

Haumonannai

Ngoại trừ Mị Linh tộc thì tất cả chủng tộc đều như nhau, thế Cổ Minh ta để vào đâu?

4 năm trước

Haumonannai

Haumonannai

Tên: Liệt Đồ Kiếm Quyết - Loại: Mệnh Công - Cấp bậc: Đại Hiền

4 năm trước

Haumonannai

Haumonannai

Đao xuất ra, kẻ đichj thậm chí còn cảm giác muốn đao chém mình để giải thoát.

4 năm trước

Haumonannai

Haumonannai

Dưới đao này, kẻ chết cũng mình cười.

4 năm trước

Haumonannai

Haumonannai

Dưới một đao không có thống khổ hay tuyệt vọng , vô cùng tự nhiên , vô cùng chất phác.

4 năm trước

Haumonannai

Haumonannai

Một đao ra - vạn pháp diệt, thiên địa hủy, tất cả quy nguyên trở về hỗn độn.

4 năm trước

Haumonannai

Haumonannai

Đao minh thiên địa, sáng như tuyết, chiếu sáng vạn pháp, chiếu sáng đại đạo.

4 năm trước

Phàm thánh

Phàm thánh

Con người… sống ở trên đời, cuối cùng… là vì cái gì?

4 năm trước

Phàm thánh

Phàm thánh

Con người… sống ở trên đời, cuối cùng… là vì cái gì?

4 năm trước

Phàm thánh

Phàm thánh

Con người… sống ở trên đời, cuối cùng… là vì cái gì?

4 năm trước

Phàm thánh

Phàm thánh

Con người… sống ở trên đời, cuối cùng… là vì cái gì?

4 năm trước

Phàm thánh

Phàm thánh

Con người… sống ở trên đời, cuối cùng… là vì cái gì?

4 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Tại hạ để lại 1 tia thần niệm tu luyện. mong các vị tiền bối chớ quả trách

4 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Tại hạ để lại 1 tia thần niệm tu luyện. mong các vị tiền bối chớ quả trách

4 năm trước

Phàm thánh

Phàm thánh

Con người… sống ở trên đời, cuối cùng… là vì cái gì?

4 năm trước

Khánh Akira

Khánh Akira

Nhất niệm thành phật, nhất niệm thành ma

4 năm trước

X.Tùng

X.Tùng

Ta chỉ đi ngang qua aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

4 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok