Đế Bá Toàn Tập [Phần V]

Táng Địa | | 26599

Tóm tắt Huyền huyễn

đế bá toàn tập

Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh
Người làm: Tiếu Thương Thiên
Nguồn: Tàng Thư Viện
---o0o---
NHÂN VẬT

 • Thủy Tổ
Thủy Tổ Đạo Thống Ghi Chú
Bão Phác   Thuỷ tổ đầu tiên
Chân Viêm    
Thiên Đồng    
Khai Thiên Đao Tổ Khai Thiên đạo thống  
Mộc Vân Mộc gia đạo thống  
Thánh Y Thánh Y đạo thống  
Cùng Bích Thiên Toán các  
 • Chân Đế
Chân Đế Đạo Thống Ghi Chú
Bàn Long Chân Đế Bàn Long đạo thống  
Bàn Nguyệt Chân Đế Bàn Long đạo thống - Bát Tí vương triều  
Sở Cuồng Chân Đế Cuồng Đình đạo thống - Sở doanh  
Cuồng Cổ Chân Đế Cuồng Đình đạo thống - Cổ từ  
Cuồng Huyết Chân Đế Cuồng Đình đạo thống  
Bát Trận Chân Đế Cửu Bí đạo thống - Vạn Trận quốc  
Cửu Ngưng Chân Đế Cửu Bí đạo thống - Đấu Thánh vương triều  
Phá Binh Chân Đế Cửu Bí đạo thống - Binh Trì thế gia  
Thần Hành Chân Đế Cửu Bí đạo thống - Thần Hành môn  
Trịnh Đế Cửu Bí đạo thống  
Vạn Trận Chân Đế Cửu Bí đạo thống - Vạn Trận quốc  
Đoạn Ngọc Chân Đế Lý gia  
Mộc Vân Chân Đế Mộc gia  
Mộc Kiếm Chân Đế Mộc gia  
Đạo Giải Chân Đế Phục Ngưu đạo thống  
Chiến Bào Chân Đế Thánh Y đạo thống  
Bảo Thọ Chân Đế Trường Sinh đạo thống - Vạn Thọ quốc  
Hàn Thuỷ Chân Đế Vân Độ đạo thống  
Diệu Quang Chân Đế    
 • Đại Đế
Đại Đế Truyền thừa Ghi chú
Thanh Mộc Thần Đế   Vị Đại Đế đầu tiên
Đại Đế 12 Thiên mệnh đầu tiên
Chân Tiên sáo trang
Thiển Đạo Thiên Đế Thiển gia Đại Đế thứ hai
U Thiên Đế Thiên đình Đại Đế thời đại
11 Thiên mệnh đầu tiên
Hỗn Nguyên Thiên Đế   12 Thiên Mệnh thứ 2
Viêm Đế   12 Thiên Mệnh thứ 3
4 đầu Nguyên mệnh
Ma tộc thứ nhất Đại Đế
Chân Tiên sáo trang
Chung Nam Thần Đế Thiên Thần thư viện 12 Thiên Mệnh thứ 4
2 đầu Nguyên mệnh
Cha vợ Phi Tiên Đế
Thế Đế
Thiển Đạo Tâm
Thiển gia
Thiên Quyền
12 Thiên Mệnh thứ 5
3 đầu Nguyên mệnh
Chân Tiên sáo trang
Xích Đế   12 Thiên Mệnh thứ 6
Tự tổn 1 Thiên mệnh
Ma Phong huyết thống
Chân Tiên sáo trang
Lan Đế   12 Thiên mệnh thứ 7
11 Mệnh cung
Huyền Đế   12 Thiên Mệnh thứ 9
Kiếm Đế Thiển gia
Binh minh
11 Thiên mệnh
Thiển gia thứ 9 đại đế
Thánh Quyền huyết thống
Quang Minh Ma Đế Minh Đài 11 Thiên mệnh
Ma Phong huyết thống
Vô Luân Ma Đế   11 Thiên mệnh
Chiến Vương Thiên Đế Chiến Vương thế gia 10 Thiên mệnh
Long Thương Ma Đế Binh minh 10 Thiên mệnh
Vũ Luân Ma Đế Vũ Luân thế gia 12 Mệnh cung
10 Thiên mệnh
Tuyệt Đao Thần Đế Binh minh 9 Thiên mệnh
Lạc Quân Thần Đế   6 Thiên mệnh
Tiếu Tiễn Ma Đế   5 Thiên mệnh
Đông Cung Thiên Đế Đông Cung thế gia 4 Thiên mệnh
Già Nhật Thần Đế Già Nhật môn 6 mệnh cung
3 Thiên mệnh
Chiến Tác Thiên Đế Chiến Vương thế gia  
Vãng Hà Ma Đế Vãng Hà cốc  
Thánh Đế   3 mệnh cung
3 Thiên mệnh
Cuồng Thiếu Thiên Đế   12 Mệnh cung
1 Thiên mệnh
Đạo Long Thiên Đế   6 Thiên mệnh
Kim Qua Chiến Vương thế gia 4 Thiên mệnh
 • Tiên Vương
Tiên Vương Truyền Thừa Ghi Chú
Tác Thiên Tiên Vương Tác Thiên giáo Tiên Vương đầu tiên
Lục Đạo Nhân Vương   Nhân Vương huyết thống
Chân Tiên sáo trang
Nhất Diệp Tiên Vương   12 Thiên mệnh thứ 8
Dạ Lâm Tiên Vương Tề Lâm thế gia 11 mệnh cung
11 Thiên mệnh
Tung Thiên Tiên Vương   11 Thiên mệnh
Đào Thọ Tiên Vương Tiệt thiên 10 Thiên mệnh
Phù Thạch Tiên Vương Sơ lưu 8 Thiên mệnh
Tề Lâm Tiên Vương Tề Lâm thế gia 10 mệnh cung
8 Thiên mệnh
Hợp Bích Song Tiên Vương   2 vợ chồng
4 Thiên mệnh/người
Phi Long Tiên Vương Thần Long sơn  
Thiên Hoàng Tiên Vương Thiên Hoàng quốc  
Tử Đạo Tiên Vương Long thành  
Nhân Thánh   4 Thiên mệnh
Nam Đế   4 Thiên mệnh
Trích Nguyệt tiên tử   11 Thiên mệnh
 • Phong Thần
Phong Thần Truyền Thừa Ghi Chú
Vô Già Cổ Thần   Cổ Thần đầu tiên
Khai sáng Phong Thần
Quy Phàm Cổ Thần   12 đồ đằng thứ 4
Bách Tí Chiến Thần Chúng Thần điện 11 đồ đằng
Cuồng Thần   11 đồ đằng
Bị Đệ Nhất Tiễn bắn chết
Cửu Kiếm   11 đồ đằng
Cửu U Cuồng Ngao
Lưu Kim Thắng
  11 đồ đằng
Ngưu Thủ   11 đồ đằng
Ngự Long Ngự Long kỵ 11 đồ đằng
Thần Cung Đông Cung thế gia 10 đồ đằng thành bộ
Trương thị
Trương Nhược Lôi
Trương Nhược Phong
Trương Nhược Vũ
  3 anh em
10 đồ đằng/người
Đạp Tinh Bành phủ 9 đồ đằng
Cửu Đỉnh huyết thống
Cổ Khải Hàng   7 đồ đằng
Sắp Sí   3 đồ đằng
Thiên Quân
Thẩm Thiên Quân
Già Nhật môn 3 đồ đằng
Tỉnh Mộc Lâm   3 đồ đằng thành bộ
Bạch Vân
Bạch Vân Quan
   
Cung Thành Đông Cung thế gia  
Lạc Văn Thương Bát Trụ thiên đoàn  
Nam Dương Nam Dương thế gia  
Thượng Quan
Thượng Quan Đồ
   
 • Tiên Đế
Tiên Đế Truyền Thừa Ghi Chú/Chân Khí
Cổ Thuần Tiên Đế Mị Linh tộc
Cổ Thuần tứ mạch
- Cổ Linh đảo
- Thuần Dương hà
- Trầm Hải triều
- Yến Thế cung
Tiên Đế đầu tiên
Chân khí: Cổ Thuần Đồng Kiếm
Yến Thế Tiên Đế Cổ Thuần tứ mạch
- Cổ Linh đảo
- Thuần Dương hà
- Trầm Hải triều
- Yến Thế cung
Cổ Thuần tứ mạch thứ hai Tiên Đế
Mộc Trác hậu đại (Nhân tộc)
Bát phẩm
Trầm Hải Tiên Đế Cổ Thuần tứ mạch
- Cổ Linh đảo
- Thuần Dương hà
- Trầm Hải triều
- Yến Thế cung
 
Kiêu Hoành Tiên Đế   Nhân tộc Thứ nhất Tiên Đế
Độc Cô Cầu Bại
Ngoan Thế Tiên Đế không có Thạch Nhân tộc Thứ nhất Tiên Đế
Vạn Cốt Tiên Đế Vạn Cốt Hoàng Tọa Quỷ tộc Thứ nhất Tiên Đế
Dưỡng Sinh Tiên Đế Vạn Cốt Hoàng Tọa  
Diệu Thế Tiên Đế Vạn Cốt Hoàng Tọa  
Phi Tiên Đế Phi Tiên giáo (9)
Thiên Thần thư viện (10)
Nhân tộc thứ hai Tiên Đế
Chân khí: Phi Tiên Khuyết Nhất Vũ
Tiên Thể kích: Phi Tiên kích
Tàm Long Tiên Đế Phi Tiên giáo (9)
Long Thành (10)
Chân khí: Tàm Long y
Thôn Nhật Tiên Đế
Diệp Vân Châu
Phi Tiên giáo (9)
Cổ phủ (10)
Chân khí: Thôn Nhật thương
Bá Diệt Tiên Đế Phi Tiên giáo Chân khí: Bá Diệt đao
Phi Dương Tiên Đế   Chân khí: Phi Dương kỳ
Bát Chân Tiên Đế Kỳ Trúc sơn (9)
Tiệt thiên (10)
Yêu tộc thứ nhất Tiên Đế
Kỳ Trúc sơn thuỷ tổ
Sáng lập Tiệt thiên
Huyết Tỳ Tiên Đế Kỳ Trúc sơn Một bộ phận truyền thừa ở KTS
Dược Tổ Tiên Đế Dược quốc Dược Đế
Chân khí: Tróc Long Lâu
Thiên Diệt: Nã Tiên
Bệ Thạch Tiên Đế Dược quốc Chân khí: Thần Thú Tiên Cầm
Thiên Diệt: Cửu Đại Chí Tôn
Chước Hoả Tiên Đế Dược quốc Chân khí: Chước Hoả Đế Lô
Thiên Diệt: Nghiệp Chướng Đế Hoả
Thiên Đồ Tiên Đế Cổ Minh tộc Cực kỳ trâu bò
Chân khí: Thiên Đồ kỳ
Long Minh Tiên Đế Cổ Minh tộc
Long Minh cổ triều
Tiên Đế cuối cùng thời Cổ Minh
Khải Chân Tiên Đế Hộ Thiên giáo  
Trấn Ngục Tiên Đế Hộ Thiên giáo  
Mục Thiên Tiên Đế Hộ Thiên giáo  
Hồng Thiên Nữ Đế   Ngang ngửa Kiêu Hoành
Trấn Đế thuật rất ngưu bức
Mộc Trác Tiên Đế Mộc Trác Yêu thành (thứ) Thác đại
Bích Liên Tiên Đế    
Minh Nhân Tiên Đế Tẩy Nhan cổ phái (9)
Cổ phủ (10)
Tiên Đế thứ nhất thời Chư Đế
Chân khí: Minh Nhân đao
Thiên Diệt: Nhất Đao Cầu Nhân
Chân Tiên sáo trang
Thiên Vũ Tiên Đế Cổ phủ (10)  
Âm Dương Tiên Đế Âm Dương Môn  
Bách Luyện Tiên Đế Bách Luyện thế gia  
Băng Vũ Tiên Đế Băng Vũ cung  
Bất Tử Tiên Đế Bất Tử môn Nghe đồn bất tử nhưng vẫn chết
Cự Thiên Tiên Đế Cự Khuyết thánh địa  
Diêu Quang Tiên Đế Diêu Quang cổ quốc  
Phục Ma Tiên Đế Diêu Quang cổ quốc Chân khí: Phục Ma côn
Kỳ Lân Tiên Đế Đề Thiên cốc  
Kim Xà Tiên Đế Đề Thiên cốc  
Bộ Chiến Tiên Đế Hoành Thiên Thần Sơn
Bộ Chiến thế gia
Chân khí: Bộ Chiến Qua
Dạ Đề Tiên Đế Kiếm Thần Thánh địa  
Minh Độ Tiên Đế Minh Độ Trạch Vốn là "quỷ" trong Phong Đô Quỷ thành
Địa Ngu Tiên Đế Ngu Sơn Lão Tiên quốc Thác đại 5 đời mới thành Tiên Đế
Phàm Trần Tiên Đế Ngu Sơn Lão Tiên quốc Chân khí: Phàm Trần kiếm
Ngự Thú Tiên Đế Ngự Thú thành  
Thanh Hà Tiên Đế Ngự Thú thành Thác đại
Thạch Phong Tiên Đế Thạch Phong quốc  
Thái Dương Tiên Đế Thái Dương tông  
Thanh Huyền Tiên Đế Thanh Huyền cổ quốc  
Tam Đao Tiên Đế Thanh Huyền cổ quốc  
Yếm Vật Tiên Đế Thanh Liên tông (9)
Sơ lưu (10)
 
Bàn Long Tiên Đế (?) Thần Thú Thiên Vực Chân Khí: Bàn Long Phiên
Hạo Hải Tiên Đế Thiên Đế môn (9)
Tiệt Thiên (10)
Một môn Tứ Đế liên tiếp
Đao Hoài Tiên Đế Thiên Đế môn  
Trận Cực Tiên Đế Thiên Trận tông  
Ngọc Long Tiên Đế Tiễn Long thế gia Chân khí: Ngọc Long Tiên
Đệ Nhất Tiễn Tiên Đế Tiễn gia  
Tinh Ngọc Tiên Đế Tinh Hải giáo  
Tốc Đạo Tiên Đế Tốc Đạo Thánh Địa  
Trùng Hoàng Tiên Đế Trùng Hoàng đế thống  
Tụ Thuỷ Tiên Đế Trường Hà tông  
Nộ Chiến Tiên Đế Trường Hà tông  
Quan Phượng Tiên Đế Trường Hà tông  
Nhất Thế Tiên Đế Vạn Thế cổ quốc Tuyên bố hùng hồn: 1 vạn Tiên Đế
Nhị Thế Tiên Đế Vạn Thế cổ quốc Nghi ngờ là Nhất Thế chuyển sinh
Vô Cấu Tiên Đế Vô Cấu tam tông:
- Vô Cấu tông
- Thôn Ma tông
- Thánh Tuyền tông
- Tiên Thể kích: Truy Phong Kích (Vô Cấu)
Xích Dạ Tiên Đế Xích Dạ quốc  
Trần Huyết Tiên Đế Xích Dạ quốc  
Thiên Lý Tiên Đế Thiên Lý Hà Tiên Đế cuối cùng U Thánh giới - Chư Đế
Ngâm Thiên Tiên Đế Kỳ Trúc sơn  
Đạp Không Tiên Đế Đạp Không sơn Tiên Đế cuối cùng - Chư Đế
Mai Ngạo Tuyết Tiễn Long thế gia  
 • Dược Đế
Dược Đế Truyền Thừa Ghi Chú
Dược Thần   Chế định quy tắc dược đạo
Dược Thần duy nhất
Dược Tổ Dược quốc Cũng Là Tiên Đế
Bách Thảo Dược Đế Dược quốc  
Bách Thọ Dược Đế Dược quốc Mém Thành Tiên Đế
Bách Luyện Dược Đế Bách Luyện thế gia  
Bách Trùng Dược Đế Bách Trùng cốc  
Điền Ông Dược Đế Tĩnh Viên  
 • Thụ Tổ
Thụ Tổ Truyền Thừa Ghi Chú
Hoàng Kim Trúc Tổ Hoàng Kim Tự  
Ngân Thiết Thụ Tổ Hoàng Kim Tự  
Khổng Tước Thụ Tổ Khổng Tước địa  
Thiên Đằng Thụ Tổ Thiên Đằng thành  
 • Hải Thần
Hải Thần Truyền Thừa Ghi Chú
Chân Vũ Hải Thần Chân Vũ đảo Ngang tay Minh Nhân
Hải Loa Hải Thần Hải Loa Hào  
Thôn Giang Hải Thần Hải Loa Hào  
Thiên Thuỷ Hải Thần Thất Võ Các Vượt qua Mộc Trác
Thâm Lam Hải Thần Thất Võ Các  
Đế Giải Hải Thần Đế Vương cốc Hải Thần cuối cùng
 • Chung Cực chiến
 1.  
 2. Hỗn Nguyên Thiên Đế
 3. Chung Nam Thần Đế - Phi Tiên Đế
 4. Cổ Thuần Tiên Đế
 5. Minh Nhân Tiên Đế
 6. Khải Chân Tiên Đế
 • Âm Nha Tứ Quân
  • Hổ Bí Đồng Quân - Hổ Bí Thì Tự Đồng Thương (Hung)
  • Thanh Long quân đoàn (Thương)
  • Ngân Hồ quân đoàn (Quỷ)
  • Bạch Hạc quân đoàn (Bí)
 • Vạn Cổ Thiên Tài
  • Nam Đế Cổ Quách - Kỳ Trúc sơn
  • Trích Nguyệt tiên tử
  • Trung niên hán tử (Lâm Thiếu Hiên) - Thông Thiên phong - Thiên Cổ Thi Địa
  • Cố Tôn - Trấn Thiên Hải Thành

Phần 6: Đế Bá Toàn Tập Phần VI 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

CrystZ

phàm nhân CrystZ

Thiếu "Nhân hiền tiên đế", tiên đế cuối cùng của Phi Tiên Giáo rồi.

2 năm trước

Đại Hiền Triết

tịch cung Đại Hiền Triết

Không có cái gì là một pháo không giải quyết được, nếu có, lại đến một pháo. Chỉ cần dư ba cũng đủ khiến Tiên Đế trọng thương thậm chí đạo tiêu. Nhất pháo trúng đích, thương khung rung chuyển, đảo lộn càn khôn!

3 năm trước

Đại Hiền Triết

tịch cung Đại Hiền Triết

Ha ha, ta sẽ khai sáng một cái đạo thống, một cái đạo thống bễ nghễ Cửu Thập Tam Tiên Giới, có đủ sức mạng bán hành cho các vô thượng cự đầu, với nội tình 9 lần cách mạng tiên pháp công nghiệp, quy hợp các con đường của tu tiên giả, chế ra vô số các ma huyễn sáo trang, vô số các loại Tinh Trụ cầm tay mini, vô số Hỗn Độn Hồng Mông Thiên Địa Huyền Hoàng đại pháo, thứ nào mà chịu nổi?!

3 năm trước

Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử

ta đi ngang qua đây mà đạo tâm lại như muốn vỡ nát

4 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử

Tiểu đệ đi ngang qua, mong các đại lão bỏ quá, đừng đồ sát tiểu đệ :(

4 năm trước

Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử

Tiểu đệ đi ngang qua, mong các vị đại lão bỏ quá, xin đừng đồ sát tiểu đệ :(

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Haumonannai

Haumonannai

Cổ Minh ta, trên hận thương thiên, dưới hận nhà người, tử âm quạ!

4 năm trước

Haumonannai

Haumonannai

Cổ Minh ta, trên hận thương thiên, dưới hận nhà người, tử âm quạ!

4 năm trước

Haumonannai

Haumonannai

Cổ Minh ta, trên hận thương thiên, dưới hận nhà người, tử âm quạ!

4 năm trước

Phàm thánh

Phàm thánh

Con người… sống ở trên đời, cuối cùng… là vì cái gì?

4 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Điểm danh 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không

Khổng Tử bị trẻ trâu cho no đòn

Đề cử mấy quyển tiểu thuyết thể loại rút thẻ bài đi đến đỉnh phong

Đại Huyền Đệ Nhất Duệ Thám: Thể loại trinh thám cổ đại cực cuốn nhưng ít được chú ý

Kỹ xảo sáng tác văn học mạng: DIỄN và THUYẾT

ĐẠI VIỆT BỐI CẢNH THIÊN LONG BÁT BỘ

Lý Mộ Uyển – chân ái tình của Vương Lâm trong Tiên Nghịch

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống sau 2 tháng rốt cuộc ra chương mới? Dân mạng rớt nước mắt: Rốt cục nhìn thấy ánh rạng đông!

Thập đại thủy tổ khai sáng một cái lưu phái tiểu thuyết mạng, các vị đạo hữu đến bổ sung

Hướng Dẫn Sáng Tác: Tổng Kết 34 Đầu Kinh Nghiệm Sáng Tác Tiểu Thuyết Mạng!

Đề cử vài bộ truyện ngôn tình cung đấu rất nổi tiếng

Tản mạn về TU CHÂN, TU ĐẠO và TU TIÊN

Kinh điển trích lời Vĩnh Sinh

Tô Vũ

Kiếm đến, ngươi xem không hiểu cái này giang hồ cố sự. . . . .

Côn Luân: Một quyển tiểu thuyết THẦN TÁC bị lãng quên

Thiết lập nhân vật và cấu trúc thế giới trong tiểu thuyết Ngu Nhạc Xuân Thu

Phỏng đoán đại kết cục Lâm Uyên Hành —— Đế Đại Cường cơ hội thành đạo

Mạnh Kỳ

Hành trình từ không ký được hợp đồng đến tháng vào hơn vạn

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok