Đế Bá Toàn Tập [Phần VI]

Ngũ Điểm Văn | | 18147

Tóm tắt Huyền huyễn

Đế bá toàn tập

 • Bối Cảnh:
  • Giới vực: Cửu Giới ( Đã biết Nhân Hoàng Giới, U Thánh Giới, Thạch Dược Giới, Thiên Linh Giới, Kim Cương Giới, Tây  Ngưu Giới ) và giới thứ mười thần bí ( Mười ba châu ). Bên trong Cửu Giới lại phân bố mười hai táng địa, lục đại cổ tiên cựu thổ cùng rất nhiều Hung địa.
  • Chủng tộc: Nhân tộc, mị linh, yêu tộc, thiên ma, huyết tộc, thạch nhân, quỷ tiên tộc, cổ minh, thụ tộc, Hải yêu các loại chủng tộc. Cương vực phân chia: Cương quốc < Thượng quốc ( Một cái Tiên Đế đế thống tiên môn ) < Cổ quốc ( đế thống tiên môn có hai tiên đế hoặc hơn ).
  • Dược sư đẳng cấp: Tiểu Dược Sư, Đại Dược Sư, Tông Sư Dược Sư, Đại Tông Sư Dược Sư, Diệu Dược Sư, Thánh Dược Sư, Truyền Kỳ Dược Sư, Dược Đế, Dược Thần!
 • Nhân Hoàng Giới:

  • Lại xưng Đế giới, Đế Cương, cương vực vô ngần, chia làm Đông Bách Thành, Nam Xích Địa, Tây Hoang Dã, Bắc Uông Dương, Trung Đại Vực.

  • Táng địa: Thiên Cổ Thi Địa, Táng Phật Cao Nguyên.
  • Cổ tiên cựu thổ: Tinh Kê Tiên Quáng, Tuyệt Mệnh Thâm Uyên, Vô Tận Tham Thực Chi Nguyên.
  • Thế lực:
   • Đông Bách Thành
    • Trường Hà Tông: Một môn tam đế, Tụ Thủy Tiên Đế cùng Quan Phượng Tiên Đế đi Chung Cực Chinh Chiến lần sáu.
    • Thiên Đạo Viện: Nhân tộc cổ lão truyền thừa có lẽ ở Hoang Mãng thời đại, ở sơn môn có cái bia đá làm tiên hiền phòng tuyến. 
    • Diêu Quang Cổ Quốc: Một môn song đế, Diêu Quang Tiên Đế, Phục Ma Tiên Đế, sau sự kiện Hư Không Môn thì tuyên bố phong quốc, không xuất thế.
    • Băng Vũ Cung: Sáng tạo bởi Băng Vũ Tiên Đế, tham gia Chung Cực Chinh Chiến lần sáu.
    • Nộ Tiên Thánh Quốc: Không có tiên đế nhưng có Tiên Thể Thuật, Nộ Tiên Bá Thể.
    • Sư Hống Quốc: Bách Chiến Thần Hoàng Trì gia kết thông gia với Bá Tiên Sư Vương, có tiên thể thuật.
    • Hổ Khiếu Tông: Đã bị Lý Thất Dạ diệt quốc, không đáng nhắc tới.
   • Trung Đại Vực
    • Tẩy Nhan Cổ Phái: Sáng lập bởi Minh Nhân Tiên Đế, là người đề xuất Chung Cực Chinh Chiến lần năm (đã chết).
    • Cửu Thánh Yêu Môn: Sáng lập bởi Cửu Thánh Đại Hiền, từng vì Lý Thất Dạ mở đường, có công lao lớn, được ban cho Tứ Tượng Thạch Vệ cùng táng địa thọ bảo -- Âm Dương Huyết Hải.
    • Bảo Thánh Quốc: Trước đây từng đánh bại Tẩy Nhan Cổ Phái, về sau Lý Thất Dạ cầm quyền liền diệt Bảo Thánh quốc.
    • Nam Thiên Thượng Quốc: Từng đi ra một vị Tiên Đế -- Phi Dương Tiên Đế nhưng không nhận được đạo thống từ Phi Dương Tiên Đế.
    • Bảo Trụ Thánh Tông: Chưa đi ra tiên đế nhưng có rất nhiều thánh thể thuật.
    • Thanh Huyền Cổ Quốc: Một môn song đế, Thanh Huyền Tiên Đế, Tam Đao Tiên Đế. Đã bị Bộ Liên Hương diệt quốc.
    • Chiến Thần Điện: Nhân tộc cổ lão truyền thừa, xây dựng vào Mãng Hoang thời đại. Sự cường đại của nhân tộc có liên hệ không nhỏ với Chiến Thần Điện.
    • Giang Tả Thế Gia: Giang Tả hiền vương sáng lập. Từng cùng Minh Nhân Tiên Đế tranh đoạt thiên mệnh.
    • Cổ Ý Trai: Cổ gia, từng có ân với Kiêu Hoành Tiên Đế. Thương nhân thế gia, lịch sử lâu đời, không kém gì đế thống tiên môn.
   • Nam Xích Địa
    • Kỳ Trúc Sơn: Một môn tam đế, Bát Chân Tiên Đế, Huyết Tỳ Tiên Đế, Ngâm Thiên Tiên Đế. Lý Thất Dạ và Kỳ Trúc Sơn cùng nhau bồi dưỡng ra Huyết Tỳ Tiên Đế để chống lại Cổ Minh Tộc, mang lại ánh sáng cho nhân tộc.
    • Hộ Thiên Giáo: Tiền thân là Thanh Long quân đoàn. Một môn tam đế, Khải Chân Tiên Đế, Trấn Ngục Tiên Đế, Mục Thiên Tiên Đế, tại Cổ Minh thời đại, vì giữ gìn nhân tộc mà nỗ lực đau đớn thê thảm, công đức không thể nói hết. Khải Chân Tiên Đế đề xuất Chinh Chiến Chung Cực lần sáu.
    • Thánh Thành: Là căn cứ lớn nhất của nhân tộc, người đời xưng là Thánh Thành.
    • Xích Dạ Cổ Quốc: Một môn song đế, Xích Dạ Tiên Đế, Trần Huyết Tiên Đế.
    • Huyết Ma Tộc: Một môn tam đế, mơ hồ bị Lý Thất Dạ diệt tộc.
    • Huyết Tộc Thủy Địa: Huyết tộc cửu giới tán thành huyết tộc tổ địa. Có Huyết Ngưu Thần Ma.
   • Tây Hoang Dã
    • Kiếm Thần Thánh Địa: Dạ Đề Tiên Đế sáng lập.
    • Hoành Thiên Thần Sơn: Lão bộc của Kiêu Hoành Tiên Đế sáng lập
   • Bắc Uông Dương
    • Trấn Thiên Hải Thành: Hắc Long Vương sáng lập, song tiên thể đại thành, từng tam thế viễn chinh thiên địa, tam thế quân lâm cửu giới.
    • Ngọa Long Nhai: Một chủng tộc dưới đáy biển bò lên lục địa lập tông môn, không kém gì đế thống tiên môn.
   • Thế lực khác
    • Đạp Không Sơn: Đạp Không Tiên Đế sáng lập, bị Lý Thất Dạ diệt môn, Đế thi hôi phi yên diệt.
    • Quần Tiên Các: Cùng Chiến Thần Điện nổi danh, nhưng một mực ẩn thế.
    • Phi Tiên Giáo: Một môn ngũ đế, Phi Tiên Đế, Tàm Long Tiên Đế, Thôn Nhật Tiên Đế, Bá Diệt Tiên Đế, Nhân Hiền Tiên Đế. Phi Tiên Đế đề xuất Chung Cực Chinh Chiến lần ba. Hiện đã bị diệt.
    • Trung Châu Cổ Quốc: Cổ quốc xa xưa, là bá chủ Nhân Hoàng Giới. Năm có có thể ngăn cản Thiên Đồ trở thành tiên đế nhưng không làm, đã bị diệt quốc. Bộ Liên Hương có con với Lý Thất Dạ.
    • Thiên Đế Môn: Một môn tứ đế liên tiếp, Hạo Hải Tiên Đế, Đao Hoài Tiên Đế. Sở hữu Không Thư, bị Hồng Thiên Nữ Đế diệt quốc. Đao Hoài Tiên Đế tham gia Chung Cực Chinh Chiến lần sáu. 

Đế Bá Toàn Tập Phần VII

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Cổ Minh ta, trên hận thương thiên, dưới hận nhà người, tử âm quạ!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Cổ Minh ta, trên hận thương thiên, dưới hận nhà người, tử âm quạ!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Cổ Minh ta, trên hận thương thiên, dưới hận nhà người, tử âm quạ!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Cổ Minh ta, trên hận thương thiên, dưới hận nhà người, tử âm quạ!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Cổ Minh ta, trên hận thương thiên, dưới hận nhà người, tử âm quạ!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Cổ Minh ta, trên hận thương thiên, dưới hận nhà người, tử âm quạ!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Cổ Minh ta, trên hận thương thiên, dưới hận nhà người, tử âm quạ!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Cổ Minh ta, trên hận thương thiên, dưới hận nhà người, tử âm quạ!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Cổ Minh ta, trên hận thương thiên, dưới hận nhà người, tử âm quạ!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Cổ Minh ta, trên hận thương thiên, dưới hận nhà người, tử âm quạ!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Cổ Minh ta, trên hận thương thiên, dưới hận nhà người, tử âm quạ!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Cổ Minh ta, trên hận thương thiên, dưới hận nhà người, tử âm quạ!

4 năm trước

Ma Tôn Tô Minh

Ma Tôn Tô Minh

Cổ Minh ta, trên hận thương thiên, dưới hận nhà người, tử âm quạ!

4 năm trước

Đông Phương Cổ Trần

Đông Phương Cổ Trần

ha....cái Đế Bá Toàn Tập này chả khác nào một quyển tiểu thuyết mạng đại cương ngoại trừ thiếu cái "Cố Sự diễn biến" cả. nhờ cái này mà ta được nhờ rất nhiều.......thanks người viết mặc dù méo biết tên ~~

4 năm trước

Hạo Đức Đế

Hạo Đức Đế

Muốn kho báu của ta sao, ta để tất cả ngoài biển đó!

4 năm trước

Hạo Đức Đế

Hạo Đức Đế

Muốn kho báu của ta sao, ta để tất cả ngoài biển đó!

4 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi

4 năm trước

Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử

Tiểu đệ đi ngang qua, mong các đại lão bỏ quá, đừng đồ sát tiểu đệ :(

4 năm trước

Haumonannai

Haumonannai

Cổ Minh ta, trên hận thương thiên, dưới hận nhà người, tử âm quạ!

4 năm trước

Haumonannai

Haumonannai

Cổ Minh ta, trên hận thương thiên, dưới hận nhà người, tử âm quạ!

4 năm trước

Haumonannai

Haumonannai

Cổ Minh ta, trên hận thương thiên, dưới hận nhà người, tử âm quạ!

4 năm trước

Người Quan Sát

Người Quan Sát

Quan sát chúng sinh, ghi chép thời đại

4 năm trước

Phàm thánh

Phàm thánh

Con người… sống ở trên đời, cuối cùng… là vì cái gì?

4 năm trước

Xích Tam Tiểu Tử

Xích Tam Tiểu Tử

Thần cản giết thần, phật cản giết phật, lão tổ là con ruồi

4 năm trước

Xích Tam Tiểu Tử

Xích Tam Tiểu Tử

Thần cản giết thần, phật cản giết phật, lão tổ là con ruồi

4 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok