Đế Bá Toàn Tập [Phần VIII]

Táng Địa | 2020-05-09 | 6374

dế bá toàn tập phần viii

ĐỆ THẬP GIỚI

    Đệ Thập Giới, cũng xưng Thập Tam Châu, bao gồm Thanh châu, Kiêu Hoành Châu 【 Bạch Châu 】, Kim Châu, Tố Châu, Lam Châu ( phiên ngoại thiên ).
    Chủng tộc bao gồm: Thần tộc, ma tộc, thiên tộc, bách tộc từ hậu đại của các tiên đế ở cửu giới, ... chủng tộc.

    Tu sĩ ở Thập Tam Châu nhiều nhất gánh chịu 12 đầu thiên mệnh, tu sĩ Cửu Giới nhiều nhất gánh chịu 8 đầu thiên mệnh. Một đầu thiên mệnh ban đầu ở Cửu Giới tương đương Thập Tam Châu 【2 đầu - 6 đầu 】 thiên mệnh, 1 đầu thiên mệnh ban đầu Cửu Giới + Thập Tam Châu 【8 đầu 】 thiên mệnh tương đương Thập Tam Châu 【12 Đầu 】 thiên mệnh, một thời đại ở Cửu Giới ( 10 vạn năm ) sinh ra 1 đầu thiên mệnh, Thập Tam Châu một thời đại ( 1 vạn năm ) sinh ra 72 đầu thiên mệnh, cho nên thiên mệnh ban đầu của Cửu Giới Tiên Đế chiếm ưu thế. Thần Ma Thiên tam tộc gánh chịu thiên mệnh xưng đại đế. Thần tộc xưng Thần Đế, Ma tộc xưng Ma Đế, Thiên tộc xưng Thiên Đế. Bách tộc cùng hậu đại của Cửu Giới Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh xưng Tiên Vương.

Tứ Tiên Huyết: Thần Vĩnh (Thần tộc), Ma Phong (Ma tộc), Thiên Quyền (Thiên tộc), Nhân Vương (Bách tộc)
Bát Cổ Huyết: Thiên tộc (Vô Song, Thánh Quyền), Bách tộc (Cửu Đỉnh, Vô Chỉ)

Thế lực
— Thanh Châu
—— Tề Lâm Đế gia: Tề Lâm Tiên Vương sáng lập, nhất môn tam tiên vương. Tề Lâm Tiên Vương, nhân tộc, 10 mệnh cung, 8 thiên mệnh. Dạ Lâm Tiên Vương, nhân tộc nữ tính, 11 mệnh cung, 11 thiên mệnh.
—— Chiến Vương thế gia: Chiến Vương Thiên Đế sáng lập, nhất môn lục đế, hiện còn 5 vị. Chiến Vương Thiên Đế, Thiên tộc, 11 mệnh cung, 10 thiên mệnh. Chiến Tác Đại Đế, thiên tộc. Kim Qua Đại Đế, Thiên tộc, 12 mệnh cung, 4 thiên mệnh.
—— Long Thành: Tàm Long Tiên Đế sáng lập, nhất môn tứ tiên đế/ tiên vương. Tàm Long Tiên Đế, Yêu tộc, Tiên Đế Cửu Giới, 9 mệnh cung, 8 thiên mệnh.
—— Tác Thiên Giáo: Tác Thiên Tiên Vương sáng lập, nhất môn tứ tiên vương, 11 mệnh cung, 11 thiên mệnh.
—— Thần Long Sơn: Phi Long Tiên Vương sáng lập, nhất môn song tiên vương.
—— Vãn Hà Cốc: Vãn Hà Ma Đế sáng lập, nhất môn song đế.
— Kiêu Hoành Châu
—— Cổ Phủ: Minh Nhân Tiên Đế thành lập, nhất môn thất tiên đế/ tiên vương. Minh Nhân Tiên Đế (Minh Nhân), nhân tộc, tiên đế cửu giới, người khởi xướng Chung Cực Chinh Chiến lần 5, đã chết. Thôn Nhật Tiên Đế (Diệp Vân Châu), nhân tộc, tiên đế cửu giới. Băng Vũ Tiên Đế (Băng Vũ), nhân tộc, nữ tính, tiên đế cửu giới, tham gia Chung Cực Chinh Chiến lần 6, đã chết. Truyền nhân Vũ Thiên Tuyền, nhân tộc, nữ tính.
—— Kỳ Trúc Sơn: Bát Chân Tiên Đế thành lập, nhất môn thất tiên đế/ tiên vương. Bát Chân Tiên Đế (Bát Chân), yêu tộc, cửu giới tiên đế. Huyết Tỳ Tiên Đế (Huyết Tỳ), thạch nhân tộc, cửu giới tiên đế. Ngâm Thiên Tiên Đế (Ngâm Thiên), yêu tộc, cửu giới tiên đế. Đào Thọ Tiên Vương (Đào Thọ), 10 thiên mệnh. Nam Đế Tiên Vương (Cổ Quách), 12 mệnh cung, 4 thiên mệnh.
—— Sơ Lưu: Yếm Vật Tiên Đế thành lập, một môn tam tiên vương/ tiên đế. Yếm Vật Tiên Đế (Yếm Vật), nhân tộc, cửu giới tiên đế. Phù Thạch Tiên Vương (Phù Thạch), thạch nhân tộc, 8 thiên mệnh.
—— Tung Thiên Giáo: Tung Thiên Tiên Vương (Vương Huyền Thông) thành lập, nhất môn ngũ tiên vương. Tại chiến dịch Thiên Thần Thư Viện bị Lý Thất Dạ cho ăn Thiên Tru đã vẫn lạc hết.
—— Tư Thần Tông: Nhất môn tứ tiên vương. Tại chiến dịch Thiên Thần Thư Viện bị Lý Thất Dạ cho ăn Thiên Tru đã vẫn lạc hết.
—— Thiên Thần Thư Viện: Bách tộc chính thống. Phi Tiên Đế (Phi) thành lập, 11 mệnh cung, 1 thiên mệnh.
—— Vũ Luân thế gia: Vũ Luân Ma Đế thành lập, nhất môn tứ đế. Tại chiến dịch Thiên Thần Thư Viện bị Lý Thất Dạ cho ăn Thiên Tru đã vẫn lạc hết.
— Tố Châu
—— Thiển gia: Thiển Đạo Thiên Đế sáng lập, nhất môn cửu đế, đệ nhất gia tộc ở Thập Tam Châu. Thiển Đạo Thiên Đế (Thiển Đạo), 9 đầu thiên mệnh. Thế Đế (Thiển Đạo Tâm), 12 mệnh cung, 12 thiên mệnh. Kiếm Đế (Thiển Tiểu Kiếm), 12 mệnh cung, 11 thiên mệnh.

   Phần kế tiếp: Đế Bá Toàn Tập Phần IX

    Viết xuống "Đế Bá Toàn Tập [Phần VIII]" cũng không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...Tóm tắt Huyền huyễn


Từ khóa:

de ba, đế bá, đế bá toàn tập, sơ lược đế bá, review đế bá, tóm tắt đế bá, lý thất dạ, đế bá lý thất dạ, review truyện, tóm tắt truyện

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

 • Bởi Vì Đam Mê

  Bởi Vì Đam Mê

  Bán hành SLL < Trích: Bố Tiêu Dao Tử > Ahihi
 • xxxtieunguxxx

  xxxtieunguxxx

  Ta là phật, ta chỗ niệm, liền Phật pháp, ta chỗ, liền phật.
 • xxxtieunguxxx

  xxxtieunguxxx

  Ta là phật, ta chỗ niệm, liền Phật pháp, ta chỗ, liền phật.
 • Haumonannai

  Haumonannai

  Cổ Minh ta, trên hận thương thiên, dưới hận nhà người, tử âm quạ!
 • Haumonannai

  Haumonannai

  Cổ Minh ta, trên hận thương thiên, dưới hận nhà người, tử âm quạ!
 • Haumonannai

  Haumonannai

  Cổ Minh ta, trên hận thương thiên, dưới hận nhà người, tử âm quạ!
 • Phàm thánh

  Phàm thánh

  Con người… sống ở trên đời, cuối cùng… là vì cái gì?
 • Xích Tam Tiểu Tử

  Xích Tam Tiểu Tử

  Thần cản giết thần, phật cản giết phật
 • Pa  Pa

  Pa Pa

  Ta chỉ đi ngang qua aaaaaaaaaa
 • X.Tùng

  X.Tùng

  Ta chỉ đi ngang qua aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ