Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm: Hàn Tuyệt

Táng Địa | | 22666

Tiêu điểm nhân vật Tiên hiệp Hệ thống Hậu cung Cẩu lưu

    Hàn Tuyệt, nhân vật chính trong tiểu thuyết Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm, được sáng tác bởi tác giả Nhậm Ngã Tiếu, hiện tại truyện đã hoàn thành.

    Chuyển thế đi vào tu tiên thế giới, Hàn Tuyệt phát hiện chính mình mang theo trò chơi thuộc tính, vậy mà có thể đổ xúc xắc đổi mới linh căn tư chất cùng Tiên Thiên khí vận.

 

 

HÀN TUYỆT | 韩绝

- Chủng tộc: Chung Nguyên Ma Thần.

- Tu vi: Chung Nguyên Chí Cao.

- Tư chất linh căn: Lục Đạo Linh Căn, bao gồm đỉnh cấp phong, hỏa, thủy, thổ, mộc, lôi, gia tăng nhất định khí vận.

- Tiên thiên khí vận: Tuyệt Thế Vô Song ( mị lực Tiên Tư ), Thiên Mệnh Kiếm Si ( tư chất Kiếm Đạo đỉnh cấp, ngộ tính Kiếm Đạo đỉnh cấp ), Thân Pháp Tuyệt Trần ( tư chất Thân Pháp đỉnh cấp ), hậu duệ Tiên Đế ( thu hoạch được một bộ công pháp tu tiên tuyệt thế, một ngàn khối thượng phẩm linh thạch )

 

Năng lực Hàn Tuyệt

- Công pháp

+ Lục Đạo Luân Hồi Công: Tiên Đế tuyệt học, phải có sáu loại đỉnh cấp linh căn mới có thể tu luyện. Lục Đạo Luân Hồi Công, chú trọng sáu hệ linh căn cân đối phát triển, thể nội bồi dưỡng được sáu loại thuộc tính linh lực, bởi vì quá trình tu luyện cực kỳ rườm rà so với công pháp đơn tư chất, người không đủ tư chất là không thể nhập môn.

+ Chu Thiên Thối Thể Pháp: Một loại thích hợp hỗn độn thể chất thối thể chi pháp, cực kì cao thâm, có thể kích phát hỗn độn thể chất tiềm lực, lấy lực chứng đạo chi pháp, bá đạo tăng lên nhục thân, công pháp này không cần ngoại lực, dùng tự thân pháp lực rèn luyện thể chất, mặc dù quá trình phức tạp, nhưng điều kiện tiên quyết đơn giản, chỉ thích hợp tiên thiên cường đại hỗn độn thể chất, không cách nào thúc đẩy sinh trưởng pháp lực, chỉ có thể là để pháp lực tự hành diễn biến tăng nhiều, nếu vô pháp đạt tới hỗn độn thể chất loại kia cấp bậc, như vậy tại mạnh thể chất cũng không có ý nghĩa.

+ Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo.

- Bản mệnh chí bảo: Hồng Mông Phán Định Kiếm ( cực trí chí bảo ).

- Pháp thuật

+ Tuyệt Chỉ Thần Kiếm: Không tính là võ học, mà là pháp thuật, lấy chỉ làm kiếm, linh lực chuyển hóa thành kiếm khí.

+ Thất Trọng Huyễn Bộ: Bộ pháp hết thảy có bảy tầng, mỗi luyện được một tầng, có thể phân hoá ra một đạo tàn ảnh, thất trọng tàn ảnh, có thể mê hoặc địch nhân, để cho địch nhân không phân rõ ai là bản tôn, lợi dụng này bộ pháp, cũng có thể gia tăng thật lớn chạy trốn tốc độ.

+ Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm: Tuyệt thế kiếm pháp, kiếm khí thành ảnh, nhưng nhiều nhất vận dụng ba loại khác biệt linh lực, một loại linh lực một thanh kiếm ảnh, này tuyệt học có thể không ngừng thi triển, nói cách khác, đương ba đạo kiếm ảnh tiêu tán lúc, có thể tiếp tục thi triển, cho đến linh lực hao hết.

+ Cửu Long Trừ Ma Ấn: Cùng loại với chưởng pháp, nhưng cùng cương mãnh chưởng pháp khác biệt, nó là đánh ra một đạo ấn, có thể trấn ma trừ tà, dùng thuộc tính khác nhau linh lực đánh ra Cửu Long trừ ma ấn, sẽ có hiệu quả khác nhau.

+ Đại Thiên Lôi Bạo: Lôi hệ pháp thuật, nhưng dẫn ra thiên địa Lôi Linh khí, thi triển ra diệt thế lôi bạo, sát thương phạm vi cực lớn.

+ Phong Thần Thuật: Phong hệ pháp thuật, nhưng thuận gió ngao du thiên địa ở giữa, cũng có thể nhục thân hóa gió.

+ Hoàn Tương Thuật: Thi triển cái này pháp thuật, nhưng làm cho đối phương hiện ra chân thân, đối bất luận cái gì sinh linh đều có hiệu quả.

- Thần thông

+ Lục Đạo Hấp Hồn

+ Thiên Tru Quỷ Thần Kiếm

+ Pháp Thiên Tượng Địa

+ Cân Đấu Vân: Xê dịch thần thông, một cái bổ nhào cách xa vạn dặm.

+ Vạn Kiếm Thần Tông: Lấy tự thân kiếm khí triệu hồi ra trong dòng sông lịch sử cổ kiếm kiếm ảnh, triệu hoán số lượng cùng tự thân linh lực tương quan.

+ Như Lai Chú: Phật môn thần thông, nhưng siêu độ quỷ hồn, có thể trấn áp tà ma.

+ lục đạo tuyệt ấn, huyền hoàng kiếm khí, thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, tụ trung càn khôn, luân hồi chi môn, thỉnh thần thuật, tam đầu lục tí, hắc ám mộng yểm ( đại đạo thần thông ), thái dịch tự tại pháp tương ( đại đạo thần thông ), chúng sinh bình ( diệt đạo thần thông, mệnh số thần thông ) vạn sinh kiếm ( đại đạo thần thông ), pháp tương dung hợp thuật ( đặc thù thần thông ), hồng mông thần nộ ( đại đạo thần thông ), thái dịch phong ấn chưởng ( đại đạo thần thông ) ......

- Pháp khí

+ Ách Vận Thư ( thiên đạo chí bảo ): Tuyệt phẩm Linh Bảo ( có thể nâng cấp ), có thể nguyền rủa sinh linh, vì đối phương mang đến vận rủi, đồng thời sẽ không bị đối phương phát giác, quá độ sử dụng Ách Vận Thư sẽ gặp phải phản phệ.

+ Âm Dương Hộ Sinh Nhật Nguyệt ( thiên đạo chí bảo ),

+ thiên nguyên trạc ( thiên đạo linh bảo ): Thiên đạo Linh Bảo, vô cùng cứng rắn, có thể đánh thần hồn, có thể khốn thiên địa.

+ thiên thanh ngự đạo bào ( thiên đạo phòng ngự chí bảo ): Thiên đạo phòng ngự chí bảo, nhưng đề phòng nhân quả thần thông, có thể chống đỡ ngự bình thường thánh nhân đòn đánh mạnh nhất.

+ Tuế nguyệt trầm đạo bào ( hỗn độn phòng ngự chí bảo ), khai thiên phủ ( cực trí đạo bảo ), sát đạo lệnh ( tự tại sát phạt chí bảo ), thiên ma hộ tâm ngọc ( tự tại chí bảo ), quan thế sơ tâm châu ( hỗn độn chí bảo ), diệu duyên thư ( cực trí chí bảo ), tam thiên thiên long cân ( hỗn độn phòng ngự chí bảo ), hỗn tuyệt kim cương trạc ( hỗn độn phòng ngự chí bảo ), thái sơ thần minh quan ( hỗn độn phòng ngự chí bảo ), hỗn độn thần liên ( hỗn độn phòng ngự chí bảo ), chí bảo dung hợp đỉnh ( có thể dung hợp hết thảy pháp bảo, cũng hấp thụ ưu điểm pháp bảo ), cực trí hồng trần bào ( cực trí phòng ngự đạo bảo ) .....

 

Quan hệ nhân mạch

- Đạo lữ: Hình Hồng Tuyền, Tuyên Tình Quân, Lệ Diêu, Ngộ Đạo Kiếm ( Thiên Địa Thảo ), Thanh Loan Nhi, Hi Tuyền Tiên Tử, Thường Ngọc Nhi.

- Con cái: Hàn Thác (mẹ là Thanh Loan Nhi), Hàn Hoang ( mẹ là Hình Hồng Tuyền), Hàn Thanh Nhi (mẹ là Thanh Loan nhi), Hàn Linh (mẹ là Tuyên Tình Quân), Hàn Vân Cẩn (mẹ là Lệ Diêu).

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Draken.Toman

tịch cung Draken.Toman

Mng cho mik hỏi là Thiên địa chí bảo vs Hồng mông, Hỗn độn , Cực trí chí bảo theo lần lượt là cái nào mạnh hơn vậy

một năm trước

Cực Anh Thiên Đế

chân mệnh Cực Anh Thiên Đế

Hàn thỏ đế được nhe, lấy hẳn 7 đạo lữ

một năm trước

Vô Trần

thiên nguyên Vô Trần

Vậy là hàn thỏ có lấy sư phụ à,tuyệt lắm,thắc mắc mãi

một năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok