Đường Gia Tam Thiếu đến cùng đã làm gì? Vì sao bây giờ anti fan khắp nơi trên đất, bị dân mạng nhất trí thóa mạ!

Táng Địa | | 8804

Tin tức Thông tin

    Đường Gia Tam Thiếu, tác giả mạng trong nước, chủ tịch công ty TNHH Văn Hóa Truyền Thông Huyễn Thế Đường Môn. Đương nhiệm Ủy viên Đoàn chủ tịch hiệp hội tác giả Trung Quốc, Phó chủ tịch hiệp hội tác giả Bắc Kinh thị, danh dự chủ tịch mạng lưới tác giả tỉnh Chiết Giang.

đường gia tam phiếu

    Nói đến Đường Gia Tam Thiếu đối với hầu hết đọc giả đều sẽ không lạ lẫm, bởi có quá nhiều quang hoàn gia thân, Võng Văn Chi Vương, internet tác gia thành công nhất, Thành công của hắn hấp dẫn thật nhiều người đi vào con đường sáng tác, thôi động internet văn học phát triển.

    Hắn cũng nắm tiểu thuyết mạng thương nghiệp hóa thành công, người đầu tiên đưa ra hướng đi cho internet trở thành tứ đại thế giới văn hóa hiện tượng.
    Nhưng gần nhất hai năm, Đường Gia Tam Thiếu danh tiếng càng lúc càng kém. Khắp mọi diễn đần, weboi, zhihu đều có tiếng mắng hắn. Như vậy Đường Gia Tam Thiếu đến cùng đến cùng đã làm gì?

1/ Tại hội nghị Lianghui đưa lên kiến nghị về xét duyệt quy tắc chi tiết. Về sau "Làm sạch internet" đưa đến tiểu thuyết mạng bị phong, dù hành động này không do Đường Gia gây ra nhưng hắn lại là tác gia đầu tiên ủng hộ, súng bắn chim đầu đàn. Chỉ trích hắn lúc đầu toàn bộ truyện đều làm trái quy tắc, dựa vào đó thành danh, bây giờ hắn công thành danh toại về sau liền tá ma giết lừa.

2/ Hắn bây giờ tác phẩm càng giống là dây chuyền sản xuất, tình tiết tiến triển dù thực sự đặc sắc nhưng hệ liệt Đấu La Đại Lục chỉ thật sự đặc sắc với fan của hắn, còn lại đều rất khó nhập môn.Chính vì vậy những năm gần đây lực ủng hộ của hắn đang không ngừng giảm dần.

3/ Đối mặt Duyệt Văn tập đoàn "Bá Vương điều khoản", hắn là tác giả duy nhất có lối biểu đạt: “Không ủng hộ Duyệt Văn miễn phí, nhưng phải tin tưởng Duyệt Văn lãnh đạo mới.” . Đặc biệt là hắn cho rằng: Nhằm vào Bá Vương điều khoản hợp đồng, đầu tiên muốn cân nhắc nó mang cho chính mình chỗ tốt sao? Có gì chỗ xấu? Khi người đủ ưu tú liền có tư cách cò kè mặc cả, còn ngươi mới vào thời điểm, ngươi liền muốn cân nhắc từ bỏ cái gì mà thu được cái gì.” Lời nói này có chút khuyên người tiếp nhận. Điều này càng làm cho dân mạng nổi giận.

    Hiện tại trong mắt antifan Đường Gia chính là một cái thương nhân, đã không còn là đơn thuần internet tác gia. Hành vi cũng là vì hắn thương nghiệp đế quốc phục vụ, mà không còn vì toàn thể thôi động internet văn học phát triển. Hắn mong muốn internet văn học sản nghiệp hóa, thương nghiệp hóa, mang đến cho hắn ích lợi thật lớn. Nhưng dạng này thật được không? Đến lúc đó liền là như hắn dạng này Tiểu Bạch văn thiên hạ, sẽ không bao giờ lại có khiến người hai mắt tỏa sáng văn học mạng tác phẩm.
.
KOL.

    Viết xuống "Đường Gia Tam Thiếu đến cùng đã làm gì? Vì sao bây giờ anti fan khắp nơi trên đất, bị dân mạng nhất trí thóa mạ!" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Đại Hiền Triết

tịch cung Đại Hiền Triết

Cảm thán sức mạnh của thời gian

một năm trước

tử đạo hữu bất tử bần đạo

tử đạo hữu bất tử bần đạo

móa hóa ra là thằng này khơi đầu làm cho bao nhiêu bộ hay bị phong sát . nhất là Bộ cổ chân nhân đang đọc hay sắp kết rồi ức thế nhờ. Ta muốn nghịch chuyển thời không sát hết mấy tên này

2 năm trước

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

Sống dơ, sống bẩn, mất văn hóa...

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Bán hành SLL < Trích: Bố Tiêu Dao Tử > Ahihi

2 năm trước

Phá Thiên Quân

Phá Thiên Quân

Đối một đám người lãnh tụ tới nói, tiến lên vẫn là lui lại, vĩnh viễn là lựa chọn khó khăn, nắm giữ tin tức càng nhiều, lựa chọn càng khó, đi về phía trước xông thẳng cạm bẫy, hướng về sau đi không chừng cũng tại kế hoạch của địch nhân bên trong.

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi

2 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Bán hành SLL Xuyên Không Gian , Thời Gian< Trích: Bố Tiêu Dao Tử > Ahihi

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước

Phi Tiên Đế

Phi Tiên Đế

Đại đạo vô biên, Quay đầu là bờ, A di Đà Phật@@

2 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

thánh hoàng

HỘ THIÊN GIÁO

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Giáp Ngư Bất Thị Quy

Nội tình Lý Thất Dạ sở hữu khi hồi sinh tại Bát Hoang

Nạp Lan Nhược Thủy (nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Thần Mộ)

Kinh điển trích lời Dị Thế Tà Quân

Review Cầu Ma - Siêu phẩm tiên hiệp gây ám ảnh nhất của đại thần Nhĩ Căn

Review truyện ngôn tình cực hay Chuông Gió

Review truyện Mệnh Danh Thuật Của Đêm, một quyển đô thị khoa huyễn kết hợp tấu hài đáng xem!

《 Tu La Vũ Thần 》 Toàn internet quan hệ lượt view siêu 200 ức

Những phong tục tập quán đáng sợ của Trung Hoa (phần bổ sung) --- Lì Xì Đỏ.

Nói một chút về chữ "tình" trong Đại Mộng Chủ

Truyện《 Ta Tại Thiếu Lâm Đánh Dấu Vạn Năm 》đạt 10000 lượt mua vip trung bình

Hành trình từ không ký được hợp đồng đến tháng vào hơn vạn

Review Ta Luyện Khí 3000 năm – Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Ky

Thiết lập nhân vật và cấu trúc thế giới trong tiểu thuyết Ngu Nhạc Xuân Thu

Sơ lược Võ Thần Chúa Tể

Số liệu năm 2015, thái giám cùng đuôi nát khủng bố như vậy?

Tiên Giới Thiên kết thúc, mỗi vị nhân vật tiếng lòng. (Phần 2).

Đề cử vài quyển tiểu thuyết có nhân vật chính là hắc thủ sau màn!

Làm sao đánh giá Mục Thần Ký

NHỮNG TÌNH TIẾT NGU NGỐC NHẤT TRONG TIỂU THUYẾT MÀ BẠN TỪNG ĐỌC

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

+84362958408

Telegram

tienhienthuvien@vidian.me

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện