Hải Ba Đông - Đấu Phá Thương Khung

Di Lăng Lão Tổ | | 2111

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn

Hải Ba Đông, Thiên Tăm Thổ Đậu viết tiểu thuyết huyền huyễn "Đấu Phá Thương Khung" và các tác phẩm phái sinh của nó, được gọi là "Băng Hoàng" Một trong mười cường giả gia mã đế quốc đời trước, thái thượng trưởng lão của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trong tam đại gia tộc đế quốc. Hiện là Đại trưởng lão Viêm Minh. Bề ngoài tính tình quái gở kiêu ngạo, kì thực là một người ngoài lạnh trong nóng. Coi trọng cảm xúc. Cực kỳ am hiểu băng hệ đấu khí, thiên phú tu luyện cực tốt.

Khi Hồn Điện, Vân Lam Tông tàn sát Tiêu gia ra tay đối kháng Vân Lam Tông và Hồn Điện. Cứu được người sống sót và chiếu cố tộc nhân còn lại của Tiêu gia, Nhã Phi dưới sự trợ giúp của hắn trở thành tộc trưởng của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Sau khi Tiêu Viêm giải tán Vân Lam Tông thành lập Viêm Minh, gia nhập Viêm Minh đảm nhiệm đại trưởng lão.

Description: Đấu phá thương khung

Hải Ba Đông - 海波

Bí danh: Băng Hoàng, Hải Lão, Băng Lão Đầu, Băng Đại Sư

Tác phẩm xuất hiện: Đấu Phá Thương Khung

Tu vi: Ngũ Tinh Đấu Hoàng → Đấu Tông

Xưng mã: Băng Hoàng

Thế lực: Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Viêm Minh

Vinh dự: Mười đại cường giả gia mã đế quốc đời trước

Đấu khí thuộc tính: Băng

1.Hình ảnh nhân vật

Ngũ Tinh Đấu Hoàng thời điểm trúng phong ấn Của Mỹ Đỗ Toa chỉ còn lại đấu linh tu vi, phong ấn sau khi giải trừ trở về Đấu Hoàng, nhưng bởi vì di chứng chỉ có thể khôi phục Nhị Tinh Đấu Hoàng, sau đó phục dụng Phục Linh Tử Đan khôi phục lại Ngũ Tinh Đấu Hoàng, Tiêu Viêm tam thượng Vân Lam Tông tiếp cận Đấu Hoàng đỉnh phong, sau khi gia nhập Viêm Minh, dưới sự trợ giúp của Tiêu Viêm thăng cấp Đấu Tông.

2.Năng lực

 • Đấu khí sa y: hàn khí hóa giáp, hàn băng sa y (cần phải tu luyện đấu khí đến đấu sư sơ cấp)
 • Đấu khí phóng ra ngoài: hàn khí phóng ra ngoài, hàn khí phóng xạ (cần phải tu luyện đấu khí đến đại đấu sư sơ cấp)
 • Đấu khí phóng ra ngoài: hàn khí phóng ra ngoài, hàn khí đóng băng (cần phải tu luyện đấu khí đến đại đấu sư sơ cấp)
 • Đấu khí khải giáp: Hàn khí hóa giáp, Hàn Băng khải giáp: đầu giáp, giáp ngực, giáp lưng, giáp bụng, giáp quần, cánh tay trái, giáp cánh tay phải, giáp chân trái, giáp chân phải và chín bộ phận khác (cần phải tu luyện đấu khí đến đỉnh cao đại đấu sư, trong truyện tranh đổi thành phổ biến đại đấu sư sau mỗi lần tăng tu vi đấu khí triệu hoán thêm một loại khải giáp)
 • Đấu khí khải giáp: Tuyết nhân khải giáp (cần phải tu luyện đấu khí đến đại đấu sư đỉnh cao, trong truyện tranh hình thái trẻ con Hải Ba Đông độc đáo đấu khí khải giáp)
 • Đấu khí ngưng vật: hàn khí ngưng vật, băng linh giáp (cần phải tu luyện đấu khí đến Đấu Linh sơ cấp, đấu khí phổ biến đấu linh liền có thể đem đấu khí hóa thành các loại hình thái)
 • Đấu khí hóa dực: Hàn khí hóa dực, hàn băng hai cánh (cần phải tu luyện đấu khí đến Đấu Vương sơ cấp)
 • Điều động năng lượng: điều động một lượng nhỏ năng lượng đồng thuộc tính của trời đất (cần phải tu luyện đấu khí đến Đấu Vương sơ cấp)
 • Điều động năng lượng: Điều động một lượng lớn năng lượng đồng thuộc tính của thiên địa (cần phải tu luyện đấu khí đến Đấu Hoàng sơ cấp)
 • Không gian lực: dừng lại hư không (cần phải tu luyện đấu khí đến Đấu Tông sơ cấp)
 • Không gian lực: Không gian vặn vẹo (cần phải tu luyện đấu khí đến Đấu Tông sơ cấp)
 • Không gian lực: Không gian tỏa (cần phải tu luyện đấu khí đến Đấu Tông cao cấp)

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


 • 2
 • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok