Hệ thống tu luyện cảnh giới trong tác phẩm Con Ta Nhanh Liều Cha

Lâm Bắc Phàm | | 1140

Tóm tắt Huyền huyễn

• Mảnh nhỏ thế giới: 

1. Thối Thể

2. Chân Nguyên

3. Nguyên Đan 

+ Nửa bước Thuần Dương

4. Thuần Dương 

+ Chuẩn Niết Bàn

5. Niết Bàn 

+ Nửa bước Thông Thiên

6. Thông Thiên  

+ Nửa bước Chí Thánh

7. Chí Thánh 

+ Thiên Vị Thánh Nhân

8. Giới Hoàng 

 

• Chủ thế giới: Cửu Thương Giới / Huyền Hoàng Thiên

+ Chuẩn Đế

9. Võ Đế 

10. Cực Cảnh (Bán Thần) 

+ Chân Ngã 

+ Vong Ngã 

 

• Huyền Hoàng Thiên linh khí khôi phục:

11. Chân Thần  

+ Thần Kiều

+ Thiên Môn

+ Thiên Cung

+ Lăng Tiêu

+ Dao Trì

12. Thiên Thần 

 

Thượng Giới: (Thượng Giới của Huyền Hoàng Thiên và là Hạ Giới của Chư Thiên)

13. Thần Vương  

+ Chuẩn Cự Đầu

14. Tổ Vương (Cự Đầu) 

15. Tổ Thần 

16. Đại Vũ Trụ Ý Chí (Chư Thiên) (Hệ Thống) (Main)

17. Lão Giả Áo Gai (Chư Thiên phía trên)

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 3
  • 2

Từ khóa: hệ thống

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok