Hệ thống tu luyện cảnh giới trong Vĩnh Hằng Thánh Vương tác giả Tuyết Mãn Cung Đao.

Lâm Bắc Phàm | | 16386

Tóm tắt Huyền huyễn Nhiệt huyết Xây dựng thế lực

Tiểu Thiên Thế Giới:

1. Phàm Nhân

2. Hậu Thiên

3. Tiên Thiên

4. Ngưng Khí

5. Trúc Cơ

6. Kim Đan (Chân Nhân)

7. Nguyên Anh (Chân Quân)

8. Phản Hư (Đạo Nhân)

9. Pháp Tướng (Đạo Quân)

10. Hợp Thể (Đại Năng)

+ Bán Tổ

11. Đại Thừa (Tổ cảnh: Lão Tổ/ Lão Yêu)

12. Độ Kiếp (Lĩnh Ngộ Thần Thông --> Hoàng Giả - Hoàng Tiên/ Hoàng Ma/ Hoàng Nguyên)

 

Trung Thiên Thế Giới:

13. Huyền Nguyên (Tiểu Thần Thông)

14. Địa Nguyên (Đại Thần Thông)

15. Thiên Nguyên (Tuyệt Thế Thần Thông)

16. Chân Nhất (Vô Thượng Thần Thông --> Chân Tiên/ Chân Ma/ La Hán/ Chân Linh)

+ Quy Nhất

+ Thiên Nhân

+ Không Minh

+ Động Hư

17. Động Thiên - Vương Giả (Tiên Vương/ Ma Vương/ Thiên Vương)

+ Tiểu Động Thiên (Phổ thông)

+ Đại Động Thiên (Tuyệt thế)

+ Viên Mãn Động Thiên (Vô Thượng - Đỉnh cao Vương giả)

+ Đại Viên Mãn Động Thiên (Chuẩn Đế)

18. Thế Giới Cảnh - Đế Quân

+ Phổ thông

+ Tuyệt thế

+ Đỉnh cao

 

Đại Thiên Thế Giới:

19. Ngưng Đạo - Đại Đế (Tôn Giả)

+ Thế Giới Biến (Tôn Giả Nhất Biến)

+ Huyết Nhục Biến (Tôn Giả Nhị Biến)

+ Nguyên Thần Biến (Tôn Giả Tam Biến)

+ Vô Thượng Tôn Giả

20. Ngộ Đạo (Thiên Tôn)

+ Tiểu Thành (Thiên Tôn)

+ Đại Thành (Đại Thiên Tôn)

+ Viên Mãn (Chí Thiên Tôn)

+ Vô Thượng Thiên Tôn

21. Ngự Đạo (Đạo Tôn)

+ Tiểu Thành (Đại Tôn)

+ Đại Thành (Chí Tôn)

+ Vô Thượng Đạo Tôn

22. Hợp Đạo

+ Thánh Nhân

+ Đại Thánh

+ Thánh Vương

 

Võ Đạo:

1 Biến: Cửu Ngưu Nhị Hổ (Luyện Thể)

2 Biến: Ngũ Khí Triều Nguyên (Tạng Phủ)

3 Biến: Đồng Bì Thiết Cốt (Đao Thương Bất Nhập, Thủy Hỏa Bất Xâm)

4 Biến: Thân Súc [Co Duỗi] Như Ý (Thay Hình Đổi Dạng)

5 Biến: Huyết [Máu] Như Duyên Hống (Huyết Chì Thủy Ngân --> Huyết Như Hải Triều --> Huyết Mạch Dị Tượng)

6 Biến: Khí Huyết Kim Đan (Kim Đan Cảnh)

7 Biến: Đạp Đấu Bố Cương (Tăng Chiến Lực)

8 Biến: Kim Cương Bất Hoại (Tăng Phòng Thủ)

9 Biến: Long Tượng Chi Lực (Sức Mạnh Thần Long - Sức Mạnh Thần Tượng)

10 Biến: Võ Hồn

+ Sơ Kỳ (Nguyên Anh)

+ Trung Kỳ (Phản Hư)

+ Hậu Kỳ (Pháp Tướng)

+ Viên Mãn (Hợp Thể)

+ Đại Viên Mãn (Đại Thừa)

11 Biến: Mệnh Luân

+ 1 Luân (Độ Kiếp - Hoàng Giả) 

+ 3 Luân (Đỉnh Huyền Nguyên)

+ 6 Luân (Đỉnh Địa Nguyên) 

+ 9 Luân (Đỉnh Thiên Nguyên)

12 Biến: Chân Võ (Chân Nhất)

+ Sơ Kỳ (Quy Nhất)

+ Trung Kỳ (Thiên Nhân)

+ Hậu Kỳ (Không Minh)

+ Viên Mãn (Động Hư)

+ Đại Viên Mãn (Tiểu Động Thiên)

13 Biến: Võ Vực (tiểu cảnh giới là so sánh chiến lực với hệ thống tu luyện Tiên, Phật, Ma 3 Đạo - vd: Võ Vực sơ kỳ có chiến lực ngang Động Thiên Vương giả Đại Động Thiên, các cảnh giới từ Võ Hồn trở đi cũng vậy)

+ Sơ Kỳ (Đại Động Thiên)

+ Trung Kỳ (Viên Mãn Động Thiên)

+ Hậu Kỳ (Đại Viên Mãn Động Thiên)

+ Viên Mãn (Chuẩn Đế)

+ Đại Viên Mãn (Đế Quân)

+ Vạn Pháp Quy Nhất 

+ Đại Đế 

+ Ngưng Đạo

+ Ngộ Đạo

+ Ngự Đạo

+ Hợp Đạo

 

 

#vinhhangthanhvuong #totumac #maclinh #hoangvo #hoangvu #longmac #hondonthanhlien

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 6
  • 0

Từ khóa: tô tử mặc

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Phàm nhân tông chủ

phàm nhân Phàm nhân tông chủ

Sư đệ mới gia nhập mong các vị sư huynh sư tỷ chiếu cố ạ

một năm trước

Hắc thiên đế

chân mệnh Hắc thiên đế

Thế gian vô thường vô bất hủ Ta vì đạp thiên hóa vĩnh hằng

một năm trước

Hắc thiên đế

chân mệnh Hắc thiên đế

Thế gian vô thường vô bất hủ Ta vì đạp thiên hóa vĩnh hằng

một năm trước

Hắc thiên đế

chân mệnh Hắc thiên đế

Thế gian vô thường vô bất hủ Ta vì đạp thiên hóa vĩnh hằng

một năm trước

Hắc thiên đế

chân mệnh Hắc thiên đế

Thế gian vô thường vô bất hủ Ta vì đạp thiên hóa vĩnh hằng

một năm trước

Hắc thiên đế

chân mệnh Hắc thiên đế

Thế gian vô thường vô bất hủ Ta vì đạp thiên hóa vĩnh hằng

một năm trước

Lê Khoa

phàm nhân Lê Khoa

Bộ này hay phết đag nghe :)))))))))) 0

một năm trước

Longdoan321

chân mệnh Longdoan321

Hay khúc đầy thôi, về sau thì bố cục không hay lắm
Lâm Bắc Phàm

niết dục Lâm Bắc Phàm

Bộ này có nhiều người chê lắm bạn à
Hồng Trần Nam Đế

uẩn thể Hồng Trần Nam Đế

Ta chỉ muốn exp tu luyện, cảm tạ cảm tạ.

một năm trước

Hồng Trần Nam Đế

chân mệnh Hồng Trần Nam Đế

Chê không chê nhưng quan trọng là kinh nghiệm để lên cấp a.
Lâm Bắc Phàm

niết dục Lâm Bắc Phàm

Bộ này có nhiều người chê lắm bạn à
Ma Phong Ba

thác cương Ma Phong Ba

woww khá là tâm huyết đạo hữu 10 điểm

một năm trước

Lâm Bắc Phàm

niết dục Lâm Bắc Phàm

Đa tạ lời khen ...................................

Lâm Bắc Phàm

Lâm Bắc Phàm

trích tinh

PHÀM NHÂN BANG


"Lâm: Rừng; Bắc: Bắc Giang; Phàm: Bình Thường -> Muốn sống một cuộc sống bình thường trong rừng núi ở Bắc Giang!"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok