Hệ thống tu luyện cảnh giới và cấp bậc trong Đại Phản Phái Ta, Mỗi Ngày Tay Xoa Một Cái Hệ Thống

Lâm Bắc Phàm | | 1899

Tóm tắt Huyền huyễn Hệ thống Hậu cung Vô địch

 • ‌Main: Hoa Thiên Đế.
 • ‌Công pháp chủ tu: Đại Mộng Tâm Kinh.
 • ‌Hack: Hệ Thống Chế Tạo Dụng Cụ (Chế tạo hệ thống).

+ Điên Cuồng Tìm Đường Chết Hệ Thống (Sơn Đồ, Kỳ Lân Hoàng)

+ Trang Bức Hệ Thống (Huyết Vô Ngân)

+ Đấu Chiến Hệ Thống (Chiến Uy)

+ Mạnh Nhất Ma Nữ Hệ Thống (Lãnh Yêu Nguyệt)

+ Siêu Cấp Hiến Tế Hệ Thống (Tiếu Hoả Hoả)

+ Ngộ Đạo Hệ Thống (Lý Yêu Mị)

+ Mạnh Nhất Chưởng Môn Hệ Thống (Lãnh Vô Tình)

+ Đại Cướp Đoạt Hệ Thống (Giang Thái Hư, Vạn Vô Thường, Diêm La Điện, Kỳ Lân Hoàng)

+ Mạnh Nhất Thị Nữ Hệ Thống (Tử Nguyệt)

+ Thần Cấp Làm Người Tức Giận Hệ Thống (Lý Trường Sinh)

+ Thần Cấp Giả Gái Hệ Thống (Lý Trường Sinh)

+ Siêu Cấp Tiểu Bạch Kiểm Hệ Thống (Sở Ca)

+ Đại Phản Phái Hệ Thống (Vương Ốc)

+ Siêu Cấp Hôn Quân Hệ Thống (Đại Hạ Tam Hoàng Tử)

+ Siêu Cấp Hoàn Khố Hệ Thống (Mạc Tà)

+ Siêu Cấp Cẩu Hệ Thống (Lâm Tử Mặc)

+ Niết Bàn Hệ Thống (Vạn Nhận Sơn Lão Tổ Lôi Vạn Thiên)

+ Hậu Trường Đại Boss Hệ Thống (Ma Nhược Hải)

+ Siêu Cấp Râu Trắng Hệ Thống (Triệu Nhật Thiên)

+ Thần Cấp Thái Giám Hệ Thống (Lâm Hỉ)

+ Siêu Cấp Ma Vương Hệ Thống (Tri Chu Tử)

+ Cự Tuyệt Liền Trở Nên Mạnh Mẽ Hệ Thống (Kim Cương Vương)

+ Siêu Cấp Văn Hào Hệ Thống (Lâm Phàm)

+ Vô Định 

"Tổng cộng có 5 loại trưởng thành hình thức, tùy quân lựa chọn!"

"Viêm Đế hình thức, bắt đầu củi mục bị từ hôn, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, tại giới chỉ lão gia gia trợ cấp phía dưới trưởng thành là một đời cường giả, đồng thời đánh mặt trước đó vị hôn thê!"

"Cẩu Đế hình thức, một đường cẩu một đường trở nên mạnh mẽ, cẩu trong nhà không ra khỏi cửa, chỉ có càng cẩu không có lớn nhất cẩu, sau cùng cẩu thành Đại Đế!"

"Bức Đế hình thức, một đường trang bức một đường mạnh, không phải tại trang bức, cũng là tại trang bức trên đường! Trang bức như gió, thường bạn thân ngươi, sau cùng thành làm một đời Bức Đế!"

"Hoang Thiên Đế hình thức, người mang Chí Tôn Cốt, bắt đầu bị khoét xương! Vận mệnh nhiều thăng trầm, nhưng là không tin số mệnh vận, kiên định tự thân vô địch, một đường đánh tới mạnh nhất, độc đoán vạn cổ, thành làm một đời vô địch Thiên Đế!"

"Diệp Thiên Đế hình thức, người mang Hoang Cổ Thánh Thể, nhưng là con đường phía trước đứt đoạn! Nhưng là không tin số mệnh vận, một đường cùng thiên địa chống lại, sau cùng nối liền con đường phía trước, trấn áp thế gian hết thảy địch!"

+ Cốt Chất Tăng Sinh Hệ Thống (Hoang Thiên Đế hình thức - Thẩm Ngọc Thạch)

+ Vô Thượng Thiên Đế Hệ Thống (Tam Tinh Thánh Tổ)

+ Vô Định 2

"Có ba loại hình thức, tùy quân lựa chọn!"

"Người ở rể hình thức, lại xưng miệng méo Long Vương hình thức, trở thành phú gia nữ ở rể, bắt đầu đổ nước rửa chân, mười phần uất ức. Nhưng là một đầu Tiềm Long, một đường đánh mặt nữ chính, đánh mặt nhà mẹ đẻ, đi đến đỉnh phong!"

"Chiến thần hình thức, chiến thần vinh dự trở về, phát hiện chính mình nữ nhi thê tử ở ổ chó, sau đó ra lệnh một tiếng, 10 vạn xuất ngũ tướng sĩ chạy tới, đem chính mình nhi nữ thê tử chuyển vào càng lớn ổ chó!"

"Vú em hình thức, mang em bé ấm áp trưởng thành hình thức"

+ Mạnh Nhất Ngao Tế Hệ Thống (Người Ở Rể hình thức - Thẩm Ngọc Thạch)

+ Siêu Cấp Chiến Thần Hệ Thống (Chiến Thần hình thức - Vương Phong)

+ Chiến Thần Hệ Thống (Niết Bàn Hệ Thống + Đại Cướp Đoạt Hệ Thống + Bạo Kích Hệ Thống = Vương Phong)

+ Cứu Thế Chủ Hệ Thống (Trần Bắc Cực)

+ Vạn Giới Nói Chuyện Phiếm Group (Vương Thiên Đạo)

+ Chư Thiên Tiểu Hào Hệ Thống (Vô Cực Đại Đế)

+ Nhân Vật Chính Săn Giết Hệ Thống (Trọng Thiên)

 

 • ‌Thân phận:

+ Thiên Ma Điện dự khuyết Thánh Tử.

+ Thiên Ma Điện Thánh Tử.

+ Trừ Ma Liên Minh Minh Chủ.

+ Thiên Ma Điện Thái Thượng Trưởng Lão.

+ Ma Quân Thiên Đế.

 

 • ‌Tu vi: Đại La.
 • ‌Thể chất: Đế Liên (Bao dung các loại thể chất)

+ Diễm Viêm Thần thể

+ Cuồng Vương thể.

+ Thị Huyết Vương thể.

+ Hạo Nguyệt Hoàng thể.

+ Thanh Mộc Vương thể.

+ Canh Kim Vương thể.

+ Băng Thủy Vương thể.

+ Chân Long Thần thể.

+ Chí Tôn Kiếm Cốt.

+ ....

 

 • ‌Thiên phú:

+ Tùy tâm tùy tính, tâm niệm duy nhất.

+ Mị lực max trị số, thiên địa yêu quý.

+ Luyện Đan.

+ Luyện Khí.

+ Luyện Phù.

+ Trận Pháp.

+ Kiếm Đạo.

+ ....

 

 • ‌Bản tính: Hố người.
 • ‌Khí vận: 

+ Người qua đường cấp: 1~99.

+ Phổ thông vai phụ cấp: 100~999.

+ Trọng yếu vai phụ cấp: 1000~9999.

+ Phổ thông nhân vật chính cấp: 10000~99999.

+ Thời đại nhân vật chính cấp: 100000~999999.

+ Kỷ nguyên chi tử: 100 vạn trở lên. 

+ Siêu thoát chi tử: 1000 vạn trở lên.

 

 • ‌Nữ nhân:

+ Thị nữ: (Lục Y, Tử Sam, Lam Tụ, Bạch Trúc), Thanh Liên, Mặc Lan, Lý Dao Muội (Yêu Mị), Tử Nguyệt, Hạ Cửu U,...

+ Cận vệ: Võ Anh.

+ Thư ký: Lý Hồng Nhi.

+ Lãnh Yêu Nguyệt, Tri Chu Tử.

 

 • ‌Cảnh giới: (1 - 9 Giai)

1. Hậu Thiên

2. Tiên Thiên

3. Thiên Nhân

4. Siêu Phàm 

5. Trường Sinh

6. Nhập Đạo 

7. Trảm Đạo (Đại Năng / Trưởng Lão cấp / Yêu Vương)

8. Thần Thông (Đại Thần Thông Giả / Yêu Hoàng)

9. Thần Thánh (Thánh Tổ / Yêu Thần)

10. Chuẩn Chí Tôn (Chuẩn Đế)

11. Chí Tôn (Đại Đế)

12. Thần Ma (Tổ Thần / Tiên Nhân)

13. Bất Hủ (Đạo Tổ)

14. Bất Diệt.

15. Đại La.

 

 • ‌Tâm Linh chi lực:

1. Nhập Định.

+ Tiểu Định.

+ Đại Định .

+ Thường Định.

2. Thai Tức.

3. Toạ Vong.

4. Hiển Thánh.

5. Thần Minh.

6. Sáng Giới.

+ Hư Kiều.

+ Thực Kiều.

7. Phá Giới.

 

 • ‌Thế giới 5 loại thể chất:

1. Võ thể (nhập môn tu hành).

2. Chiến thể (Siêu Phàm Nhập Đạo).

3. Vương thể (Trảm Đạo).

4. Hoàng thể (Thần Thông).

5. Thần thể (Thần Thánh).

 

 • Cấp bậc thế giới:

1. Tiểu Thiên Thế Giới (Các cấp bậc thấp)

2. Trung Thiên Thế Giới (Chỉ chứa 1 Chí Tôn)

3. Đại Thiên Thế Giới (Chứa đựng được Thần Ma)

4. Bản Nguyên Thượng Giới (Đạo Thống Bất Hủ)

5. Thời Gian Trường Hà (9 vị Bất Diệt)

6. Hư (Đại La cảm thụ - Main)

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


 • 2
 • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

Lâm Bắc Phàm

Lâm Bắc Phàm

trích tinh

PHÀM NHÂN BANG


"Lâm: Rừng; Bắc: Bắc Giang; Phàm: Bình Thường -> Muốn sống một cuộc sống bình thường trong rừng núi ở Bắc Giang!"

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Đấu La Đại Lục Ⅲ Long Vương Truyền Thuyết: Diệp Tinh Lan

Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần III

Trong Phong Thần Diễn Nghĩa, Hồng Quân lão tổ có ba vị đồ đệ, đều là thánh nhân, ai thực lực yếu nhất?

Qidian: Bảng xếp hạng nguyệt phiếu tháng 2 năm 2020!

Đế Bá: Thất Đạo Tâm Pháp.

Nhu cầu TÌNH CẢM

Thánh Khư đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?

Đấu La Đại Lục biên niên sử

Đại Chu Tiên Lại giảng cái gì?

Lâm Bắc Phàm - Sơ lược thông tin cơ bản truyện Ta Nguyên Thần Có Thể Ký Thác Thiên Đạo

Nguyên tắc thiết lập kim thủ chỉ — Phần 4

Văn học mạng đã từng có một vị ngưu bức tác gia cự tuyệt ký kết đại thần.

Trẻ không đọc Thuỷ hử, già không xem Tam quốc

Tiên Nghịch Đẹp Không? 《 Tiên Nghịch 》 Giảng Cố Sự Gì?

Đô thị dị năng, ma pháp, hài hước... Toàn Chức Pháp Sư hay không?

Tịnh Vô Ngân cuối cùng vẫn đem Phục Thiên Thị đi hướng cùng đường mạt lộ!

Thiên Long Bát Bộ: Trác Bất Phàm, Cao Thủ Tuyệt Thế Lại Bị Đánh Giá Thấp

Độc giả đánh giá Lạn Kha Kỳ Duyên, quyển tiểu thuyết này hay không?

《 Vô Tận Vũ Trang 》 được xưng là đệ nhất vô hạn, bố cục sắc bén! Nhân vật chính IQ cao, lấy nhỏ thắng lớn!

Mỹ nữ trọng yếu trong tiểu thuyết Quan Lộ Thương Đồ gồm những ai?

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok