HỆ THỐNG TU LUYỆN: TA CÓ 90 TRIỆU TỶ LIẾM CẨU TIỀN

Stev Nguyen | | 1935

Review Huyền huyễn Hệ thống Hậu cung

HỆ THỐNG TU LUYỆN: TA CÓ 90 TRIỆU TỶ LIẾM CẨU TIỀN

     1. Khóa Gien: 20 tầng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2. Tinh Không: 10 tầng.

     3. Tinh Thần: 10 tầng.

     4. Tinh Hệ: 10 tầng.

     5. Tinh Hà: 10 tầng.

     6. Vũ Trụ Bá Chủ: 10 tầng.

     7. Vũ Trụ Tôn Giả: 10 tầng.

     8. Vũ Trụ Thần Hoàng: 10 tầng.

     9. Vũ Trụ Thần Chủ: 10 tầng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ cảnh giới này trở lên phải hợp đạo vào mạch của cây thế giới mới có thể đột phá ( Chủ mạch, mạch chi thứ 2, mạch chi thứ 3,.... mạch chi thứ n. Mạch chứng đạo càng cao tương đương nhận được tu vi càng mạnh). Nếu hợp đạo cảnh giới tối đa đạt được chỉ là nữa bước thiên đạo thánh giả( Bán Thánh)

     10. Thiên Đạo Thánh Giả: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên Mãn.

     11. Thiên Đạo Thánh Quân: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên Mãn.

     12. Thiên Đạo Thánh Vương: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên Mãn.

     13. Thiên Đạo Thánh Hoàng: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên Mãn.

     14. Thiên Đạo Thánh Đế: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên Mãn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

     15. Hư Không Chân Thần: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên Mãn.

     16. Đại Đạo Chân Thần: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên Mãn.

     17. Vĩnh Hằng Chân Thần: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên Mãn.

     18. Hỗn Độn Chân Thần: Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ - Viên Mãn.

     19.1 Hồng Mông Chân Thần: Nhất Giai - Cửu Giai( Đỉnh cấp trần nhà cường giả không thể tấn thăng Thủy Tổ) ( Lăng Tiêu Chi Chủ là người duy nhất đột phát thập giai)

     19.2 Vũ Trụ Chi Chủ : Hồng Mông Chân Thần Cửu Giai nhận được viên tử vũ trụ do bản thể vũ trụ của phân hóa ra tấn thăng mà thành hoặc trước khi chứng đạo tu luyện ra bản thể vũ trụ ( cái này chỉ có lục đại Cao Duy Thủy Tổ và Trần Viễn luyện ra được bản thể vũ trụ) cả 2 đều có cơ hội tấn thăng Cao Duy Thủy Tổ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

     20. Cao Duy Thủy Tổ.

     21. Siêu Duy Thủy Tổ.

Hệ Thống Tu Luyện Ở Vạn Giới Vực Sâu.

Tuổi thọ thông thường thấp hơn hệ thống tu luyện chính khi cảnh giới tương đương.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phàm Giới

1. Luyện khí.

2. Trúc Cơ.

3. Kim Đan.

4. Nguyên Anh.

5. Xuất Khiếu.

6. Phân Thần.

7. Hợp Thể.

8. Độ Kiếp.

9. Đại Thừa ( Tương Đương Vũ Trụ Bá Chủ).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiên Giới

10. Nhân Tiên.

11. Địa Tiên.

12.Thiên Tiên.

13. Kim Tiên.

14. Thái Ất Kim Tiên.

15. Đại La Kim Tiên.

16. Tiên Quân.

17. Tiên Vương.

18. Tiên Đế ( Tương Đương Bán Thánh Giả).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thần Giới

19. Thần Nhân.

20. Thần Binh.

21. Thần Tướng.

22. Thần Đẹp Trai ( Dịch sao ghi vậy thôi).

23. Thiên Thần.

24. Chân Thần.

25. Kim Thần.

26. Cổ Thần.

27. Thần Đế ( Tương Đương Hỗn Độn Chân Thần).

Ngoài ra còn 1 số hệ thống tu luyện khác ở các vũ trụ như ma pháp, Đấu khí,vv....

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 4
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Stev Nguyen

hoa cái Stev Nguyen

Ở trên chỉ là một số cảnh giới tiêu biểu thôi, còn nhiều hệ thống tu luyện trong bộ này lắm

3 ngày trước

RinJin

phàm nhân RinJin

Tổng kết mấy cái cảnh giới cũng khổ nhể

6 ngày trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok