Hệ thống tu luyện trong tiểu thuyết Võ Luyện Đỉnh Phong

Táng Địa | | 121874

Tóm tắt Huyền huyễn Hậu cung Nhiệt huyết

    《 Võ Luyện Đỉnh Phong 》 là tiểu thuyết huyền huyễn dưới ngòi bút của tác giả Mạc Mặc, đăng tràng vào năm 2015, trước mắt 1750 vạn chữ, còn đang tiếp tục ra chương, Lăng Tiêu Các thí luyện đệ tử kiêm quét rác gã sai vặt Dương Khai ngẫu lấy được một bản sách đen không có chữ, từ đây đạp lên con đường võ đạo.

Hệ thống tu luyện trong tiểu thuyết Vũ Luyện Điên Phong

Hệ thống tu luyện trong tiểu thuyết Võ Luyện Đỉnh Phong

 

THIẾT LẬP CẢNH GIỚI VÕ ĐẠO

    Con đường võ đạo, phân chia càn khôn nội cùng càn khôn ngoại. Càn khôn nội, Đế Tôn tam tầng cảnh vì phong, vượt qua Đế Tôn tam tầng cảnh, thoát khỏi trói buộc càn khôn, nhảy ra thế giới bên ngoài, thể nội tự thành một phương thiên địa, không cần mượn nhờ càn khôn đại địa, cũng có thể thôi động thiên địa vĩ lực.

    CÀN KHÔN NỘI

— Thối Thể: Từ một đến chín tầng. Rèn luyện thân thể, mỗi tăng một tầng sẽ bài trừ tạp chất trong cơ thể. Thối Thể cảnh bảy tầng đến chín tầng, nguyên khí trong cơ thể mới sinh. Nguyên khí lại hình thành đại chu thiên đả thông thiên địa kiều, mới có thể đột phá Thối Thể cảnh.

— Khai Nguyên: Từ một đến chín tầng. Đột phá đến Khai Nguyên thì tu sĩ mới có nguyên khí chân chính thuộc về bản thân. Võ giả có thể tùy tâm sở dục sử dụng nguyên khí chiến đấu, thực lực cường đại, cho nên có thể nói Khai Nguyên mới là điểm cất bước của võ giả.

— Khí Động: Từ một đến chín tầng. Nguyên khí trong cơ thể là không ổn định, bình thường nhìn không ra, chỉ khi nào chiến đấu, nguyên khí liền sẽ bạo động. Nhất là thời điểm tức giận, bạo động nguyên khí rất dễ dàng đả động tâm tính một người. Nếu khống chế không tốt, bản thân có thể tẩu hỏa nhập ma.

— Ly Hợp: Từ một đến chín tầng. Lực lượng sẽ ảnh hưởng người lớn hơn. Tại Ly Hợp, tâm tính võ giả sẽ xuất hiện hai cực phân hoá rõ ràng, tên của cảnh giới này cũng bởi vậy mà đến.

— Chân Nguyên: Từ một đến chín tầng. Chân Nguyên cùng Ly Hợp là một đường ranh giới lớn. Ly Hợp cùng Chân Nguyên, giữa hai bên mặc dù chỉ là kém một cấp, nhưng lại có bản chất khác nhau. Ly Hợp, võ giả lực lượng trong cơ thể là nguyên khí, đến Chân Nguyên, nguyên khí trong cơ thể võ giả chuyển hóa thành Chân Nguyên. Chân Nguyên hiệu quả xa so với nguyên khí cao hơn vạn vạn lần, một tia chân nguyên có thể vỡ nát một tòa sơn mạch.

— Thần Du: Từ một đến chín tầng. Tu luyện ra Thần Thức, tâm niệm vừa động, thần thức khuếch tán ra, xung quanh tình huống liếc qua thấy ngay, như tận mắt điều tra. Cường giả xem xét ngàn vạn dặm phạm vi hết thảy sinh linh tu vi vị trí, đều là bình thường. Cường hoành thần thức còn có thể tiến hành công kích, để cho người ta khó lòng phòng bị.

— Siêu Phàm: Từ một đến ba tầng. Đã vượt qua cấp độ phàm nhân, cho nên xưng là siêu phàm. Đến cảnh giới này, liền không còn là phàm nhân rồi, đã thoát khỏi phàm nhân bối rối cùng trói buộc.

— Nhập Thánh: Từ một đến ba tầng. Chân Nguyên trong cơ thể võ giả chuyển hóa thành Thánh Nguyên.

— Thánh Vương: Từ một đến ba tầng. Tiếp nhận thiên địa tẩy lễ.

— Phản Hư: Từ một đến ba tầng. Người đạt cảnh giới này không phải quá nhiều, đa phần là trụ cột vững vàng cho một thế lực nào đó.

— Hư Vương: Từ một đến ba tầng. Võ giả thế trận đại thành, mới có thể đột phá đến Hư Vương. Bất kỳ một cái hành tinh tu luyện nào đó đều có một vị Tinh Chủ tọa trấn, mỗi một vị Tinh Chủ đều là Hư Vương cường giả. Người đạt cảnh giới này thân thể hư vô, công kích bình thường căn bản đánh không được.( Đạt tới này cảnh giới mới tham ngộ nhân ma hai tộc đại chiến )

— Đạo Nguyên: Từ một đến ba tầng. Võ giả có thể cảm nhận được lực lượng pháp tắc, bởi vậy võ giả nhất định phải đem Thánh Nguyên chuyển đổi thành Nguyên Lực , lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc mới có thể tấn thăng Đạo Nguyên. Võ giả ở cảnh giới này chỉ có thể vận dụng pháp tắc đơn giản, chưởng khống lực lượng pháp tắc cũng là tiêu chí của Đạo Nguyên.

— Đế Tôn: Từ một đến ba tầng. Một thân Nguyên Lực chuyển hóa thành Đế Nguyên, tu vi võ giả đạt Đế Tôn, mới có thể xưng Đế, chỉ có cường giả ở cảnh giới này mới có thể làm được "ngôn xuất pháp tùy".

— Ngụy Đế & Đại Đế: Không có phân chia. Cũng không phải là cảnh giới, chỉ là xưng hô. Đế Tôn đỉnh phong, có tư cách chạm đến Khai Thiên cảnh huyền bí, liền Ngụy Đế, mà bên trong Ngụy Đế, có rất ít người được thiên địa thừa nhận, ngưng tụ đạo ấn, có thôi động thiên địa vĩ lực tư cách, liền Đại Đế.

 

    CÀN KHÔN NGOẠI

— Bán Bộ Khai Thiên: Không phân chia. Ngưng tụ âm dương ngũ hành bảy loại Nguyên Lực bất luận cái gì năm loại lực lượng, thể nội tiểu thế giới đã có hình thức ban đầu, chỉ kém cuối cùng hai loại liền có thể khai thiên tích địa.

— Khai Thiên: Phân thành một tới chín phẩm. Có thể sáng tạo thế giới, đạt tới lục phẩm Khai Thiên mới có thể tham dự Nhân Ma chiến.

— Tạo Vật: Vượt qua cửu phẩm Khai Thiên, từ xưa đến nay chưa có người đạt đến.

 

Giải thích:

    Tam phần quy nhất quyết, là năm đó Phệ thôi diễn pháp môn, nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải công pháp, chỉ là một loại bí thuật tra lậu bổ khuyết. Tra lậu bổ khuyết đối tượng, là kia từ cận cổ truyền thừa xuống khai thiên chi pháp.

    Thế nhưng là cái này khai thiên chi pháp là có tệ nạn, nghiêm chỉnh mà nói, là không hoàn chỉnh. Bởi vì mỗi một cái mượn nhờ phương pháp này tấn thăng khai thiên cảnh võ giả, trời sinh đều có cực hạn của mình. Thẳng tấn tam phẩm cực hạn là Ngũ phẩm, thẳng tấn tứ phẩm cực hạn là lục phẩm, thẳng tấn thất phẩm cực hạn là cửu phẩm.

    Cửu phẩm khai thiên cảnh về sau đâu?

    Con đường võ đạo, từ từ tìm kiếm, vốn không đỉnh phong, làm sao đến cực hạn?

    Đằng sau cửu phẩm khai thiên, còn có cảnh giới cao thâm hơn.

    Thương như thế, Phệ, Mục cùng với người khác tất cả đều như thế, bởi vì bọn hắn tu hành, đều là không hoàn thiện khai thiên chi pháp, cho nên đi đến cửu phẩm cảnh giới này, đường phía trước đoạn mất, đi lại xa, cũng không có cách nào đột phá cửu phẩm. Khốn đốn sơ thiên đại cấm kia mấy chục vạn năm, Phệ đọc sách đến bạc đầu, rốt cục thôi diễn ra một bộ pháp môn đến, hắn lấy thân hợp cấm, giữ lại một tia tính linh, xuyên qua trùng điệp trở ngại chuyển thế mà sinh, chưa hẳn liền không có lại tu một thế suy nghĩ, chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, cuối cùng không thể sính tâm như ý. Cuối cùng, hắn đem pháp môn này truyền cho Dương Khai. Gần đây trăm năm thời gian, Dương Khai vô số lần lĩnh hội pháp môn này, sớm đã nhớ kỹ trong lòng, ảo diệu trong đó cũng tận đều tìm hiểu thấu đáo, thiếu khuyết, chỉ là thực tế hành động.

    Thời điểm viễn cổ, thánh linh chúa tể chư thiên, thời kỳ thượng cổ, yêu tộc hoành hành thiên địa, đến cận cổ, mới là nhân tộc quật khởi. Thiên đạo nếu như có ý chí, như vậy đối cái này ba loại thánh linh không thể nghi ngờ là có chỗ thiên vị, bởi vì ba loại thánh linh tồn tại, đại biểu chính là ba cái rộng rãi thời đại.

    Ba loại sinh linh, có lẽ là thiên đạo ý chí tại khác biệt thời kì ba cái mảnh vỡ, nếu là có thể đem ba mảnh vỡ hợp lại làm một, có lẽ có thể đánh vỡ khai thiên chi pháp tệ nạn, tìm tới chân chính con đường tu hành. Chỉ cần nghĩ biện pháp đem ba loại sinh linh lực lượng dung hợp liền có thể, nói ngắn gọn, liền tu luyện phân thân.

    Thánh linh thân, yêu thân, nhân thân, ba thân hợp nhất, có thể phá vỡ trời ràng buộc, tấn cửu phẩm khai thiên cảnh chi cảnh.

    Đột phá khai thiên chi đạo phương pháp

    Một, bị mặc hóa thành mặc đồ, không nhìn phẩm giai hạn chế, bất quá khuyết điểm là tâm tính làm mặc chí thượng, bề ngoài xấu xí, không cách nào bị tịnh hóa chi quang tịnh hóa.( Bởi vì đột phá phẩm giai hạn chế mà dẫn đến nhỏ càn khôn không thể nào tiếp thu được, sụp đổ mà chết ) Mà mười phần không đề nghị sử dụng.

    Hai, giống Dương Khai đồng dạng tu luyện ba phần quy nhất quyết, bất quá cần đem thần hồn của mình chia ra làm ba, kinh lịch to lớn đau đớn.( Điều kiện tiên quyết là nguyên lai tu hành kia từ cận cổ truyền thừa xuống khai thiên chi pháp, là một loại tra để lọt bổ sung bí thuật )

    Ba, tựa như Thiên Hình huyết mạch đồng dạng, không có tu luyện qua kia từ cận cổ truyền thừa xuống khai thiên chi pháp, tấn thăng lúc tự nhiên không có phẩm giai hạn chế, cần đại lượng tu hành tài nguyên. Hoặc là học tập Thiên Hình huyết mạch, tìm ra đột phá phẩm giai hạn chế biện pháp.

    Bốn, tu luyện cùng loại với phệ thiên chiến pháp, lấy bất kỳ vật gì hóa thành tấn thăng chi lực, bất quá phải cẩn thận pháp môn mang đến ảnh hướng trái chiều.

    Năm, tìm tới mỗi bốn vạn năm tả hữu vừa mở Càn Khôn Lô, có thiên địa tự sinh Khai Thiên Đan ( Đặc cấp ), có thể trợ võ giả đột phá tự thân ràng buộc.

    Sáu, phục dụng Thế Giới Quả, nhưng trực tiếp tăng một phẩm, đột phá tự thân khai thiên cảnh cực hạn.( Chỉ có thể phục dụng một lần )

--------------------

    Viết xuống "Hệ thống tu luyện trong tiểu thuyết Võ Luyện Đỉnh Phong" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 3
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

ChúaTểĂnXin

niết dục ChúaTểĂnXin

Ối dồi ôn trên khai thiên còn nhiều cảnh giới nữa à, truyện chữ end sáng thế thôi mà

2 năm trước

LÊ PHƯỚC NGUYÊN

phàm nhân LÊ PHƯỚC NGUYÊN

Vãi, qua Đại Đế còn mấy cảnh giới ghê vậy?!

2 năm trước

ĐINH NHƯ GIÁP

phàm nhân ĐINH NHƯ GIÁP

Phần 2 mới đọc 2 chương đầu mà sao nó lạ lắm, không hiểu gì luôn

2 năm trước

CuongGiaVienK

phàm nhân CuongGiaVienK

phần 2 của bộ này có tên là gì thế vậy Đạo hữu (cái Nhân Đạo Đại Thánh hay Đại Đạo Vô Cực gì đó không phải p2 của bộ này nhé)
Chí Tôn Khai Thiên

tịch cung Chí Tôn Khai Thiên

dương khai cuối cùng cũng dừng ở bát phẩm khai thiên thôi à

2 năm trước

Thiên hình đế

tráng thọ Thiên hình đế

Đột phá cửu phẩm bằng bí thuật của phệ chứ ko phải nhờ khai thiên đan
CuongGiaVienK

phàm nhân CuongGiaVienK

Dương Khai đạt 8 phẩm thì ăn Thượng phẩm Khai Thiên Đan nên lên đc 9 phẩm, sau đó vì phạm vào cấm kỵ thời không do dùng ảnh chiếu Tương lai để đập boss cuối nên bị lưu đày vào Cấm Kỵ Chi Địa, 8k năm sau thoát khỏi cấm kỵ chi địa = phá vỡ cấm kỵ = đột phá Sáng Thế cảnh
ĐINH NHƯ GIÁP

phàm nhân ĐINH NHƯ GIÁP

Vượt 9 phẩm khai thiên nhé bạn, hóng phần 2 sao lại lạ lùng thế
Kim Sơn

khấu cung Kim Sơn

lâu quá ta cũng quên cmnr ...

3 năm trước

Ta Là Lão Đại

khấu cung Ta Là Lão Đại

Tiên hiền công đức vô biên, sau này có quên thì quay lại tìm =))

3 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok