Hoàn Mỹ Thế giới đẹp không?

Táng Địa | | 14978

Review Huyền huyễn

    《 Hoàn Mỹ Thế Giới 》 là bộ tiểu thuyết huyền huyễn thứ 5 của Thần Đông, lại xưng 《 Già Thiên Tiền Truyện 》. Một hạt bụi nhưng lấp biển, một cọng cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần, trong nháy mắt long trời lở đất. Quần hùng cùng nổi lên, vạn tộc san sát, chư thánh tranh bá, loạn thiên động địa; Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm? Một thiếu niên từ bên trong đại hoang đi ra, hết thảy bắt đầu từ nơi này.

Hoàn Mỹ Thế giới đẹp không?

 

    Cũng không phải là rất thích, ta cảm thấy Thần Đông sách cách cục mỗi lần đều viết rất lớn, cuối cùng lại tròn không trở lại, ta tuy là nữ sinh nhưng là huyền huyễn tiểu thuyết thấy không thể so với nam sinh ít, tại tình cảm cùng nhân vật khắc hoạ phương diện là nam sinh tiểu thuyết phổ biến tồn tại một vấn đề, cho nên hai cái này tạm thời không nói!

 

    Hoàn Mỹ Thế Giới là Thần Đông trong sách ta nhìn chương tiết nhiều nhất một quyển sách, bởi vì ngay từ đầu nhân vật chính là thổ dân, tránh đi ta chán ngán nhất xuyên qua cùng nhân vật chính thiên tài biến phế vật mới kỳ ngộ biến phế vật sáo lộ, tăng thêm là cái hùng hài tử, khả năng để cho người ta cảm thấy rất manh cũng vẫn xem đi xuống, truy đăng nhiều kỳ đuổi hơn nửa năm, cuối cùng cách cục càng viết càng lớn, cảm giác tác giả chính mình cũng có chút khống chế không được nữa, đánh cái rất đơn giản tiểu thuyết trinh thám so sánh!

 

    Ngay từ đầu đem một cái âm mưu hoặc là vụ án viết rất mơ hồ cơ hồ khó giải, cuối cùng không chỉ là chúng ta muốn biết sự tình là thế nào phát sinh, tác giả cũng muốn biết, tác giả cũng nghĩ không ra tốt bao nhiêu mưu sát quá trình cuối cùng làm qua loa, cái loại cảm giác này tựa như, táo bón! Thật có lỗi a

 

    Nói tóm lại chính là mình đào hố lại lớn lại nhiều, mình lấp không được!

 

    Còn có chính là nam nữ sinh trong tiểu thuyết đều có yy tình tiết, cái này rất bình thường, nhưng là 《 Thần Mộ 》 Bên trong Đạm Đài Tuyền, 《 Già Thiên 》 Phạn Tiên vấn đề, nhìn xem rất không thoải mái, bởi vì cái này nhân vật sẽ không có loại hành vi này! Cho nên Thần Đông sách ta một bản đều chưa xem xong!

 

    Đồng dạng còn có ngư nhân đời thứ hai sách, còn có Phong Lăng Thiên Hạ Dị Thế Tà Quân , cảm giác đều yy quá mức, nhìn thấy bên trong nữ sinh thật muốn mắng một câu thiểu năng, không phải ngươi không thể thích nam chính, chỉ là thật là hành vi thật thiểu năng! Đây là thuần nhả rãnh, cùng Thần Đông quan hệ không lớn, Thần Đông sách ta sở dĩ chưa xem xong là bởi vì phong cách không quá ưa thích, mà không phải loại này cực độ yy.

 

    Nhưng đại bộ phận huyền huyễn tiểu thuyết ta đều vẫn là thật thích nhìn, ngược lại không thích tiểu thuyết tình cảm bên trong tình tình yêu yêu đoạn ngắn,

 

    Cuối cùng đáng giá nhả rãnh chính là nam sinh viết tình cảm hí liền cùng nữ sinh viết huyền huyễn đồng dạng vô cùng thê thảm!

----------------------------

    Viết xuống "Hoàn Mỹ Thế Giới đẹp không?" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Thập Thải Thiên Thần

thác cương Thập Thải Thiên Thần

Hoang 1 chút quả cũng không dính. Chưa thấy hắn trả giá cái gì cả

7 tháng trước

Thập Thải Thiên Thần

thác cương Thập Thải Thiên Thần

Ko tin luân hồi lại mong có luân hồi

7 tháng trước

Ma Long

Ma Long

《 Hoàn Mỹ Thế Giới 》 là bộ tiểu thuyết huyền huyễn thứ 5 của Thần Đông, lại xưng 《 Già Thiên Tiền Truyện 》

2 năm trước

Ma Long

Ma Long

《 Hoàn Mỹ Thế Giới 》 là bộ tiểu thuyết huyền huyễn thứ 5 của Thần Đông, lại xưng 《 Già Thiên Tiền Truyện 》

2 năm trước

Ma Long

Ma Long

《 Hoàn Mỹ Thế Giới 》 là bộ tiểu thuyết huyền huyễn thứ 5 của Thần Đông, lại xưng 《 Già Thiên Tiền Truyện 》

2 năm trước

Ma Long

Ma Long

《 Hoàn Mỹ Thế Giới 》 là bộ tiểu thuyết huyền huyễn thứ 5 của Thần Đông, lại xưng 《 Già Thiên Tiền Truyện 》

2 năm trước

Ma Long

Ma Long

《 Hoàn Mỹ Thế Giới 》 là bộ tiểu thuyết huyền huyễn thứ 5 của Thần Đông, lại xưng 《 Già Thiên Tiền Truyện 》

2 năm trước

Ma Long

Ma Long

《 Hoàn Mỹ Thế Giới 》 là bộ tiểu thuyết huyền huyễn thứ 5 của Thần Đông, lại xưng 《 Già Thiên Tiền Truyện 》

2 năm trước

Ma Long

Ma Long

《 Hoàn Mỹ Thế Giới 》 là bộ tiểu thuyết huyền huyễn thứ 5 của Thần Đông, lại xưng 《 Già Thiên Tiền Truyện 》

2 năm trước

Ma Long

Ma Long

《 Hoàn Mỹ Thế Giới 》 là bộ tiểu thuyết huyền huyễn thứ 5 của Thần Đông, lại xưng 《 Già Thiên Tiền Truyện 》

2 năm trước

Ma Long

Ma Long

《 Hoàn Mỹ Thế Giới 》 là bộ tiểu thuyết huyền huyễn thứ 5 của Thần Đông, lại xưng 《 Già Thiên Tiền Truyện 》

2 năm trước

Ma Long

Ma Long

《 Hoàn Mỹ Thế Giới 》 là bộ tiểu thuyết huyền huyễn thứ 5 của Thần Đông, lại xưng 《 Già Thiên Tiền Truyện 》

2 năm trước

Ma Long

Ma Long

《 Hoàn Mỹ Thế Giới 》 là bộ tiểu thuyết huyền huyễn thứ 5 của Thần Đông, lại xưng 《 Già Thiên Tiền Truyện 》

2 năm trước

Ma Long

Ma Long

《 Hoàn Mỹ Thế Giới 》 là bộ tiểu thuyết huyền huyễn thứ 5 của Thần Đông, lại xưng 《 Già Thiên Tiền Truyện 》

2 năm trước

Ma Long

Ma Long

《 Hoàn Mỹ Thế Giới 》 là bộ tiểu thuyết huyền huyễn thứ 5 của Thần Đông, lại xưng 《 Già Thiên Tiền Truyện 》

2 năm trước

Lam Lam

Lam Lam

Một thân độc chiến ba ngàn Đế, hai tay đẩy ngang mười ba châu.

2 năm trước

Lam Lam

Lam Lam

Một thân độc chiến ba ngàn Đế, hai tay đẩy ngang mười ba châu.

2 năm trước

Lam Lam

Lam Lam

Một thân độc chiến ba ngàn Đế, hai tay đẩy ngang mười ba châu.

2 năm trước

Lam Lam

Lam Lam

Một thân độc chiến ba ngàn Đế, hai tay đẩy ngang mười ba châu.

2 năm trước

Lam Lam

Lam Lam

Một thân độc chiến ba ngàn Đế, hai tay đẩy ngang mười ba châu.

2 năm trước

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

Một thân độc chiến ba ngàn Đế, hai tay đẩy ngang mười ba châu.

2 năm trước

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

Một thân độc chiến ba ngàn Đế, hai tay đẩy ngang mười ba châu.

2 năm trước

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

Một thân độc chiến ba ngàn Đế, hai tay đẩy ngang mười ba châu.

2 năm trước

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

Một thân độc chiến ba ngàn Đế, hai tay đẩy ngang mười ba châu.

2 năm trước

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

Một thân độc chiến ba ngàn Đế, hai tay đẩy ngang mười ba châu.

2 năm trước

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

Một thân độc chiến ba ngàn Đế, hai tay đẩy ngang mười ba châu.

2 năm trước

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

Một thân độc chiến ba ngàn Đế, hai tay đẩy ngang mười ba châu.

2 năm trước

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

Một thân độc chiến ba ngàn Đế, hai tay đẩy ngang mười ba châu.

2 năm trước

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

Một thân độc chiến ba ngàn Đế, hai tay đẩy ngang mười ba châu.

2 năm trước

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

Một thân độc chiến ba ngàn Đế, hai tay đẩy ngang mười ba châu.

2 năm trước

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

Một thân độc chiến ba ngàn Đế, hai tay đẩy ngang mười ba châu.

2 năm trước

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

Một thân độc chiến ba ngàn Đế, hai tay đẩy ngang mười ba châu.

2 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Người trong thiên địa, phải có cái tâm nghịch hành… kẻ hiểu rõ trắng đen trải qua trăm năm cũng chỉ như khách qua đường… đời là giống mộng, vui thì sao… mà buồn thì sao…

2 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Người trong thiên địa, phải có cái tâm nghịch hành… kẻ hiểu rõ trắng đen trải qua trăm năm cũng chỉ như khách qua đường… đời là giống mộng, vui thì sao… mà buồn thì sao…

2 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Người trong thiên địa, phải có cái tâm nghịch hành… kẻ hiểu rõ trắng đen trải qua trăm năm cũng chỉ như khách qua đường… đời là giống mộng, vui thì sao… mà buồn thì sao…

2 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Người trong thiên địa, phải có cái tâm nghịch hành… kẻ hiểu rõ trắng đen trải qua trăm năm cũng chỉ như khách qua đường… đời là giống mộng, vui thì sao… mà buồn thì sao…

2 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Người trong thiên địa, phải có cái tâm nghịch hành… kẻ hiểu rõ trắng đen trải qua trăm năm cũng chỉ như khách qua đường… đời là giống mộng, vui thì sao… mà buồn thì sao… Người trong thiên địa, phải có cái tâm nghịch hành… kẻ hiểu rõ trắng đen trải qua tr

2 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Người trong thiên địa, phải có cái tâm nghịch hành… kẻ hiểu rõ trắng đen trải qua trăm năm cũng chỉ như khách qua đường… đời là giống mộng, vui thì sao… mà buồn thì sao… Người trong thiên địa, phải có cái tâm nghịch hành… kẻ hiểu rõ trắng đen trải qua tr

2 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Người trong thiên địa, phải có cái tâm nghịch hành… kẻ hiểu rõ trắng đen trải qua trăm năm cũng chỉ như khách qua đường… đời là giống mộng, vui thì sao… mà buồn thì sao… Người trong thiên địa, phải có cái tâm nghịch hành… kẻ hiểu rõ trắng đen trải qua tr

2 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Người trong thiên địa, phải có cái tâm nghịch hành… kẻ hiểu rõ trắng đen trải qua trăm năm cũng chỉ như khách qua đường… đời là giống mộng, vui thì sao… mà buồn thì sao… Người trong thiên địa, phải có cái tâm nghịch hành… kẻ hiểu rõ trắng đen trải qua tr

2 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

thánh hoàng

HỘ THIÊN GIÁO

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Vô Hạn Lưu Đệ Thất Thiên: Cạm bẫy, kịch bản cùng phá cục phá vây

Phỏng vấn đại thần Kiết Dữ 2: Hằng năm đều phải thay sáu bảy cái bàn phím.

Tổ hợp tấu hài cực mạnh trong tiểu thuyết Ngã Dục Phong Thiên!

Kinh điển trích lời Thần Chiến

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian, Zongheng tháng 3 năm 2022

Trang bức, YY văn, hệ thống, thiếu niên bất bại ... 《Thiên Đạo Đồ Thư Quán》 có đẹp không?

Minh Nhật Chi Kiếp: Lười Đồ, Nghèo Đồ, Xấu Đồ, Suy Đồ, Ngu Đồ, Tham Đồ, Điên Đồ!

Hệ thống tu luyện trong tiểu thuyết Võ Đạo Tông Sư

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian, Zongheng, Bfaloo tháng 6 năm 2021

Kinh điển trích lời Áo Thuật Thần Tọa

Lão Hoàng rốt cuộc mạnh bao nhiêu, đại kết cục chết hay chưa?

Tổng quan Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Cắt rau hẹ sự kiện: Nhất chiến đặt vững hai vị thần cách cùng hi vọng cho một trang web

THIẾT ĐỘT QUÂN

Ngũ Tuyệt trong truyện kiếm hiệp Xạ Điêu Tam Bộ Khúc có bí ẩn gì?

Già Thiên: Nhân sinh của đạo sĩ trộm mộ Đoạn Đức

Tu Chân Liêu Thiên Quần hoàn tất, phỏng vấn tác giả Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết, hiểu rõ bí mật trong đó!

Sơ lược Toàn Chức Pháp Sư

Liệp Quốc đẹp không? Khiêu Vũ vì quyển sách này đều ly hôn vợ, làm sao đánh giá Liệp Quốc?

Trích dẫn kinh điển Mục Thần Ký

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

+84362958408

Telegram

tienhienthuvien@vidian.me

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2022 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện